Haaldelict

Strafbaar feit zonder een (direct aanwijsbaar) slachtoffer dat hoofdzakelijk ambtshalve wordt geregistreerd. Dit zijn voornamelijk strafbare feiten (misdrijven) uit andere wetten dan het Wetboek van Strafrecht.