Huurstijging

De prijsontwikkeling van de huren wordt gemeten inclusief huurharmonisatie.
Voor huurwoningen geldt een maximale huurverhoging, behalve bij geliberaliseerde huurcontracten. Elk jaar stelt de regering vast met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen. In 2013 en 2014 mogen de huren harder stijgen dan de inflatie. Voor hogere inkomens kunnen de huren nog sneller stijgen om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Een verhuurder is niet verplicht om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen. Het puntenstelsel, de maximale huurprijsgrenzen en het jaarlijkse maximale huurverhogingpercentage zijn niet van toepassing op de geliberaliseerde huurcontracten. Een huurcontract is geliberaliseerd als de huur bij het afsluiten van het contract hoger lag dan de liberalisatiegrens van dat moment.