Huishoudensgrootte

Aantal personen dat deel uitmaakt van het particulier huishouden.