Heffingen op water

Verzamelterm voor leidingwaterbelasting, grondwaterbelasting en precario.
Precario komt bij een deel van de waterleidingbedrijven voor, grondwaterbelasting alleen voor zover grondwater grondstof is voor het leidingwater.
Indien en voor zover de heffingen worden geheven, zijn ze in de tarieven verwerkt.