Hoofdvaarweg

Vaarweg waarover nu en/of in de toekomst jaarlijks ten minste 5 miljoen ton of 10 000 containers nationaal en/of internationaal goederenvervoer plaatsvindt.