Herkomst

Indeling bestaande uit twee onderdelen: geboren in Nederland en herkomstland.
Geboren in Nederland: kenmerk dat weergeeft of een persoon en diens ouders in Nederland of in het buitenland geboren zijn.
Herkomstland: kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn.

Het CBS heeft in 2021 een nieuwe herkomstindeling ontwikkeld. De nieuwe indeling wordt vanaf begin 2022 geleidelijk doorgevoerd in de statistieken, tabellen in StatLine en overige publicaties.