Herkomstland

Kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn.
De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. Bij personen die in Nederland geboren zijn, wordt de herkomst bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
De hoofdindeling van herkomstlanden op vier niveaus, als combinatie van werelddeel en veel voorkomende migratielanden, ziet er als volgt uit:
1. Nederland
2. Europa (exclusief Nederland)
2.1. Afzonderlijke landen
3. Buiten-Europa
3.1 Turkije
3.2 Marokko
3.3 Suriname
3.4 Nederlandse Cariben
3.5 Indonesië
3.6 Buiten-Europa (exclusief 5 grote landen)
3.6.1 Afrika (exclusief Marokko)
3.6.1.1 Afzonderlijke landen
3.6.2 Azië (exclusief Indonesië en Turkije)
3.6.2.1 Afzonderlijke landen
3.6.3 Amerika en Oceanië (exclusief Suriname en Nederlandse Cariben)
3.6.3.1 Afzonderlijke landen