Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
23-06-2017

Indicatoren jeugdzorg; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, perspectief

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, regio (gemeente)

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur en verwijzer van het traject en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016 - 2e halfjaar 2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; kenmerken, (jeugdzorg)regio

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar persoonskenmerken en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; regio (gemeente)

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura (Zin), Persoonsgebonden budget (PGB)

Aantal jongeren met jeugdzorg naar financieringsvormen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget en leeftijd, geslacht, verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Trajecten jeugdzorg; duur, (jeugdzorg)regio, op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar duur van het traject en regio van de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Correctie
23-06-2017

Trajecten jeugdzorg; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Correctie
23-06-2017

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Correctie
22-06-2017

Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Geslacht, leeftijd, herkomst en generatie
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
21-06-2017

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 1e kwartaal 2017

Actualisering
14-06-2017

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

Tevredenheid met het leven en deelaspecten van het leven, geluk. Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2016

Actualisering
14-06-2017

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Geluk, tevredenheid met het leven en met de financiële situatie Positie in huishouden, hoogte van het inkomen, hoogte van het vermogen
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2016

Herontwerp
14-06-2017

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Geluk, tevredenheid met het leven, met vrije tijd, met sociaal leven Frequentie van sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2016

Herontwerp
14-06-2017

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

Geluk, tevredenheid met het leven, met de woning en woonbuurt Woonsituatie (eigen woning/huurwoning), stedelijkheid van de buurt
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2016

Herontwerp
12-06-2017

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Ondergewicht, overgewicht, opgegeven lengte en opgegeven gewicht, naar leeftijdsgroep en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1981-2016

Actualisering
29-05-2017

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim volgens werknemers Werkdruk, zelfstandigheid, slachtofferschap en burn-out
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
29-05-2017

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Aandeel verzuimd, verzuimfrequentie, verzuimduur, werkgerelateerd Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
29-05-2017

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

Ziekteverzuimpercentage, verzuimduur, verzuimfrequentie, werkgerelateerd Geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
29-05-2017

Ziekteverzuim volgens werknemers; herkomst en onderwijsniveau

Ziekteverzuimpercentage, verzuimduur, verzuimfrequentie, werkgerelateerd Herkomst, onderwijsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering