Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
18-05-2018

Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Arbeidsbelemmering door langdurige ziekte, aandoening of handicap geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, binding met arbeidsmarkt
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2017

Nieuw
14-05-2018

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
14-05-2018

Kosten sociale basisondersteuning; regio

Kosten sociale basisondersteuning (eerstelijnsloket, algm voorzieningen, Wmo en Jeugd, samenkracht, burgerparticipatie, wijkteams) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
14-05-2018

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning thuis, hulpmiddelen, verblijf en opvang) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
14-05-2018

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2017

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2017
Frequentie: per half jaar, periode: 2017

Actualisering
14-05-2018

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
14-05-2018

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf opvang, ondersteuning); leeftijd, geslacht, migratie, gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
14-05-2018

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-arrangementen Aantal arrangementen per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
30-04-2018

Indicatoren jeugdzorg; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
30-04-2018

Jeugdbeschermingstrajecten

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, duur trajecten
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
30-04-2018

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
30-04-2018

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, perspectief

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
30-04-2018

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, regio (gemeente)

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur en verwijzer van het traject en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
30-04-2018

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

jeugdreclassering in- en uitstroom; kenmerken traject; regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
30-04-2018

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2017

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 2017

Actualisering
30-04-2018

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; kenmerken, (jeugdzorg)regio

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar persoonskenmerken en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
30-04-2018

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; regio (gemeente)

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
30-04-2018

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017 op peildata

Herontwerp
30-04-2018

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura (Zin), Persoonsgebonden budget (PGB)

Aantal jongeren met jeugdzorg naar financieringsvormen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget en leeftijd, geslacht, verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
30-04-2018

Trajecten jeugdzorg; duur, (jeugdzorg)regio, op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar duur van het traject en regio van de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017 op peildata

Herontwerp
30-04-2018

Trajecten jeugdzorg; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017 op peildata

Actualisering
30-04-2018

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties, zoals politiek, overheid, Europa, financiële wereld, rechtssysteem en kerken
Frequentie: per jaar, periode: 2012 -2017

Actualisering
25-04-2018

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

Overledenen als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners) naar provincie van ongeval
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2017

Actualisering
25-04-2018

Overledenen; doden door verkeersongeval in Nederland, wijze van deelname

Overledenen als gevolg van verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners) naar wijze van deelname aan het verkeer
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2017

Actualisering