Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
14-11-2019

Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Arbeidsbelemmering door langdurige ziekte, aandoening of handicap geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, binding met arbeidsmarkt
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2018

Correctie
12-11-2019

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 1e kwartaal - 2019 2e kwartaal

Actualisering
08-11-2019

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg; indicatie, leveringsvorm, zzp

Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg op peildatum Zorgzwaartepakket, leveringsvorm zorg
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Actualisering
08-11-2019

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Aantal ziekenhuisopnamen; naar geslacht, leeftijd, soort opname, regio (o.a. gemeenten), diagnosegroepen vlgs ISHMT en externe oorzaken
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Nieuw
08-11-2019

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling VTV, regio

Aantal ziekenhuisopnamen; naar geslacht, leeftijd, soort opname, regio (o.a. GGD-regio's), diagnosegroepen volgens VTV-lijst van RIVM
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Nieuw
07-11-2019

Donorregistratie; regio (indeling 2019)

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Landsdeel, provincie, corop, gemeente
Frequentie: eenmalig, periode: 2014-2019

Nieuw
06-11-2019

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2018

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk
Frequentie: stopgezet, periode: 2018

Stopgezet
01-11-2019

Medische laboratoria en trombosediensten; financiën en personeel

Informatie over de verlies- en winstrekening en het personeel van medische laboratoria en trombosediensten
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Actualisering
31-10-2019

Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond

Aantal personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd in vijftienjaarsklassen
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2017

Herontwerp
31-10-2019

Door de huisarts geregistreerde contacten; inkomen en migratieachtergrond

% personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact inkomensgroep, leeftijd in 15-jaarsklassen, geslacht, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2017

Herontwerp
31-10-2019

Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht

Aantal personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact, geslacht en leeftijd in vijfjaarsklassen en vijftienjaarsklassen
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2017

Herontwerp
31-10-2019

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; migratieachtergrond

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
31-10-2019

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; inkomen

Diagnoses van personen Diagnoses, inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
31-10-2019

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; leeftijd, geslacht

Diagnoses van personen Diagnoses, leeftijd, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Actualisering
31-10-2019

Kerncijfers over jeugdzorg

Aantal jongeren met jeugdzorg en aantal trajecten met jeugdzorg in natura Verschillende vormen van jeugdzorg en gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015 1e halfjaar - 2019 1e halfjaar

Actualisering
31-10-2019

Indicatoren jeugdzorg in natura; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik in natura per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Actualisering
31-10-2019

Jeugdbeschermingstrajecten

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, duur trajecten
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Actualisering
31-10-2019

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Actualisering
31-10-2019

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Herontwerp
31-10-2019

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

Aantal trajecten jeugdhulp in natura en het verloop naar duur en verwijzer van het traject en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Herontwerp
31-10-2019

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

jeugdreclassering in- en uitstroom; kenmerken traject; regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Actualisering
31-10-2019

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in huishouden
Frequentie: per half jaar, periode: 2015 1e halfjaar - 2019 1e halfjaar

Actualisering
31-10-2019

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2019

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 2019

Nieuw
31-10-2019

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg in natura; peildatum

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg in natura per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019 op peildata

Actualisering
31-10-2019

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg gelijktijdig of na elkaar per combinatie van jeugdzorgvormen naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015 1e halfjaar - 2019 1e halfjaar

Actualisering
31-10-2019

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg in natura naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019 op peildata

Actualisering
31-10-2019

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg in natura naar de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019 op peildata

Actualisering
25-10-2019

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Correctie
24-10-2019

Gezonde levensverwachting; inkomensklasse

Levensverwachting, gezonde levensverwachting, inkomensklasse Gezonde levensverwachting, beperkingen, aandoeningen, inkomen
Frequentie: per vier jaar, periode: 2014/2017

Actualisering
17-10-2019

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

roken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, seksuele gezondheid, preventief onderzoek, mantelzorg geven.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
17-10-2019

Ziekenhuisopnamen; sterfte, urgentie, diagnose-indelingen CCS en VTV

Klinische opnamen en observaties; overledenen tijdens deze opnamen Geslacht, leeftijd, urgentie van opname, diagnosegroepen vlgs CCS en VTV
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
17-10-2019

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
17-10-2019

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Basisverzekering (Zorgverzekeringswet); gemiddelde kosten per persoon naar type zorg, leeftijd, geslacht en inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
17-10-2019

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar geslacht en leeftijd per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Geslacht en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2018

Actualisering
17-10-2019

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar migratieachtergrond per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Migratieachtergrond
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2018

Actualisering
17-10-2019

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

Wanbetalers zorgverzekering met een zorgtoeslag Leeftijd en migratieachtergrond
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2018

Actualisering
17-10-2019

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Provincies en 4 grote gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2018

Actualisering