Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte bij eenlingkinderen naar geboortegewicht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Zuigelingensterfte eenlingkinderen; gewichtspercentiel

Zuigelingensterfte bij levend geboren eenlingkinderen naar zwangerschapsduur en gewichtspercentiel, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; herkomst en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar herkomst, generatie, zwangerschapsduur, meerlingen, pariteit en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; inkomen en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar inkomen, herkomst, zwangerschapsduur, meerlingen, generatie, leeftijd en pariteit
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; regio en diverse kenmerken

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar regio, herkomstgroeperingen, zwangerschapsduur en meerlingen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwangerschapsduur en geslacht, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een- en meerlingen

Geborenen en perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar zwanger- schapsduur, bij een- en meerlingen, absolute en relatieve aantallen
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2014

Actualisering
20-01-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2015

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 2e halfjaar 2015

Correctie
20-01-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016

Correctie
20-01-2017

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-arrangementen Aantal arrangementen per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Actualisering
20-01-2017

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Actualisering
19-01-2017

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2016

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2016
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016

Nieuw
19-01-2017

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2015

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2015
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 2e halfjaar 2015

Herontwerp
19-01-2017

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
19-01-2017

Kosten sociale basisondersteuning; regio

Kosten sociale basisondersteuning (eerstelijnsloket Wmo en Jeugd, algemene voorzieningen Wmo en Jeugd) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
19-01-2017

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning thuis, hulpmiddelen, verblijf en opvang) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
19-01-2017

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2016

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016

Nieuw
19-01-2017

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2015

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2015
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 2e halfjaar 2015

Herontwerp
19-01-2017

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
19-01-2017

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf opvang, ondersteuning); leeftijd, geslacht, herkomst, gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2015 - 1e halfjaar 2016

Herontwerp
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZMV; gebruik naar zzp

Personen met indicatie of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, gebruik zzp en persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZMV; gebruik naar zzp, regio

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, gebruik zzp en regio
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie/gebruik ZMV; grondslag, indicatie naar zzp

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, indicatie zzp, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie/gebruik ZMV; grondslag, indicatie naar zzp, regio

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg met verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZZV en/of ZMV; regio

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder en/of met verblijf Geslacht, leeftijd, indicatie, gebruik, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie of gebruik ZZV; functie en regio

Personen met indicatie of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, functie, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZZV; grondslag, functie, regio

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, regio
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling
13-01-2017

Personen met indicatie en/of gebruik ZZV; grondslag, functie, persoonskenm.

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Bijstelling