Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
17-07-2018

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Gezonde levensverwachting, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, langdurige aandoeningen, geestelijke gezondheid, GALI
Frequentie: per jaar, periode: 1981 - 2017. Data: Gezondheidsenquete

Actualisering
10-07-2018

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 4e kwartaal 2017

Bijstelling
06-07-2018

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2016

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2016
Frequentie: stopgezet, periode: 2016

Stopgezet
06-07-2018

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2016

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016
Frequentie: stopgezet, periode: 2016

Stopgezet
04-07-2018

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Ondergewicht, overgewicht, opgegeven lengte en opgegeven gewicht, naar leeftijdsgroep en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1981-2017

Actualisering
28-06-2018

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2017

Cliënten en huishoudens met meerdere voorzieningen in het sociaal domein Wmo, Jeugdwet, Participatiewet per wijk en gemeente, 2017
Frequentie: per half jaar, periode: 2017

Actualisering
27-06-2018

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

Personen met verstrekte geneesmiddelen naar geneesmiddelengroep (ATC-klasse), inkomen, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Actualisering
22-06-2018

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Herontwerp
21-06-2018

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Geluk, tevredenheid met het leven en met de financiële situatie Positie in huishouden, hoogte van het inkomen, hoogte van het vermogen
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Actualisering
21-06-2018

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Geluk, tevredenheid met het leven, met werk, met dagelijkse bezigheden Ervaren gezondheid, ervaren belemmering, roken
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Correctie
21-06-2018

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Geluk, tevredenheid met het leven, met werk, met dagelijkse bezigheden Hebben van betaald werk, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Herontwerp
21-06-2018

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Geluk, tevredenheid met het leven, met vrije tijd, met sociaal leven Frequentie van sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Actualisering
21-06-2018

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

Geluk, tevredenheid met het leven, met de woning en woonbuurt Woningbezit (eigen woning/huurwoning), stedelijkheid van de buurt
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
19-06-2018

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 1e kwartaal 2018

Actualisering