Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
26-03-2019

Perinatale en zuigelingensterfte; inkomen, diverse kenmerken, 2004-2015

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar inkomen, herkomst, zwangerschapsduur, meerlingen, generatie, leeftijd en pariteit
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2015

Bijstelling
26-03-2019

Perinatale en zuigelingensterfte; diverse kenmerken, regio, 2004-2015

Perinatale, neonatale en zuigelingensterfte naar regio, herkomstgroeperingen, zwangerschapsduur en meerlingen
Frequentie: stopgezet, periode: 2004-2015

Bijstelling
26-03-2019

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2018

Actualisering
19-03-2019

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Roken, meeroken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, groente, fruit, vis, seksuele gezondheid, mammografie, uitstrijkje, PSA test, griepprik
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Actualisering
19-03-2019

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Ondergewicht, overgewicht, opgegeven lengte en opgegeven gewicht, naar leeftijdsgroep en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1981-2018

Herontwerp
15-03-2019

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 4e kwartaal 2018

Actualisering
12-03-2019

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties Vertrouwen in mensen, politiek, banken, rechtssysteem en kerken
Frequentie: per jaar, periode: 2012 -2018

Actualisering
08-03-2019

Personen met verstrekte geneesmiddelen; migratieachtergrond en generatie

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep ATC-klasse; migratieachtergrond; leeftijd; geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2017

Actualisering
08-03-2019

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep naar ATC-klasse; leeftijd; geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2017

Actualisering
08-03-2019

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ICD-10 (3-teken niveau)

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens ICD-10 drie-teken categorieën van de WHO
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Actualisering
08-03-2019

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling ISHMT

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens ISHMT-lijst
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Actualisering
08-03-2019

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Aantal ziekenhuisopnamen, patiënten, verpleegdagen, gemidd. verpleegduur Soort opname, diagnose volgens VTV-lijst van RIVM
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Actualisering
08-03-2019

Zorginstellingen; kerncijfers

Kerncijfers: verlies- en winstrekening, balans, personeel ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
08-03-2019

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
08-03-2019

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
07-03-2019

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Ervaren gezondheid, chronische aandoeningen, zorggebruik Geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst, positie huishouden, inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Actualisering
04-03-2019

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2017

Actualisering