Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
19-05-2017

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Roken, meeroken, alcohol, drugs, overgewicht, bewegen, groente, fruit, vis, seksuele gezondheid, mammografie, uitstrijkje, PSA test, griepprik
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
18-05-2017

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering

Zorguitgaven; aanbieders en financiering, internationaal vergelijkbaar
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005-2016

Herontwerp
18-05-2017

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

Uitgaven aan gezondheidszorg internationaal vergelijkbaar functies en aanbieders
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005-2016

Herontwerp
18-05-2017

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

Zorguitgaven; functies en financiering, internationaal vergelijkbaar
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005-2016

Herontwerp
18-05-2017

Zorguitgaven; kerncijfers

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2016

Actualisering
18-05-2017

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering
Frequentie: per jaar, periode: 1972-2016

Actualisering
18-05-2017

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2016

Actualisering
18-05-2017

Zorguitgaven in drie benaderingen; aanbieders van zorg

Overzicht van de geldstromen in de gezondheids - en welzijnszorg Uitgaven en financiering in drie benaderingen
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2016

Actualisering
17-05-2017

Jongeren in provinciaal, AWBZ- en Zvw-gefinanc. jeugdzorg; samenloop, regio

Overlap in jeugdzorg naar regio Provinciaal gefinancierde zorg, Zvw-gefinancierde GGZ, AWBZ zorg
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Actualisering
16-05-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; herkomst

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2013

Nieuw
15-05-2017

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Herontwerp
15-05-2017

Vertrouwen in mensen en in organisaties; persoonskenmerken

Vertrouwen in mensen en organisaties, zoals politiek, overheid, Europa, financiële wereld, rechtssysteem en kerken
Frequentie: per jaar, periode: 2012 -2016

Herontwerp
12-05-2017

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

personen met verstrekte geneesmiddelen Geneesmiddelengroep (ATC), regio, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2013 - 2015

Actualisering
09-05-2017

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Arbeidsongevallen werknemers; herkomst en arbeidsduur

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Herkomst, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Duurzame inzetbaarheid werknemers; herkomst en arbeidsduur

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Herkomst, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; herkomst en arbeidsduur

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Herkomst, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; herkomst en arbeidsduur

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie herkomst, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Actualisering
09-05-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; inkomen, leeftijd

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, inkomensgroep, verblijf
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2013

Correctie
02-05-2017

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

Overledenen als gevolg van een verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners) naar provincie van ongeval
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
02-05-2017

Overledenen; doden door verkeersongeval in Nederland, wijze van deelname

Overledenen als gevolg van verkeersongeval dat in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners) naar wijze van deelname aan het verkeer
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
28-04-2017

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 4e kwartaal 2016

Actualisering
28-04-2017

Indicatoren jeugdzorg; gemeenten

Enkele indicatoren over jeugdzorggebruik per gemeente clustering van de gemeenten naar inwonersaantal
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Herontwerp
28-04-2017

Jeugdbeschermingstrajecten

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, duur trajecten
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
28-04-2017

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

jeugdbeschermingstrajecten, ondertoezichtstelling, voogdij in- en uitstroom, regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
28-04-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, perspectief

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur, verwijzer en perspectief van het traject
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, regio (gemeente)

Aantal trajecten jeugdhulp en het verloop naar duur en verwijzer van het traject en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Jeugdreclasseringstrajecten; regio

jeugdreclassering in- en uitstroom; kenmerken traject; regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Herontwerp
28-04-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Aantal jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten naar gemeente en wijk
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016 - 2e halfjaar 2016

Revisie
28-04-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; kenmerken, (jeugdzorg)regio

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar persoonskenmerken en regio
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; regio (gemeente)

Jongeren met verschillende vormen van jeugdzorg naar gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura (Zin), Persoonsgebonden budget (PGB)

Aantal jongeren met jeugdzorg naar financieringsvormen Zorg in Natura en Persoonsgebonden budget en leeftijd, geslacht, verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
28-04-2017

Trajecten jeugdzorg; duur, (jeugdzorg)regio, op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar duur van het traject en regio van de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Revisie
28-04-2017

Trajecten jeugdzorg; regio (gemeente), op peildatum

Aantal jeugdzorgtrajecten naar vorm van jeugdzorg naar de verantwoordelijke gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Revisie
28-04-2017

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum

Aantal jongeren met jeugdzorg naar vormen van jeugdzorg, leeftijd en geslacht
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Actualisering