Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
21-10-2021

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Gezonde levensverwachting, onderwijsniveau, ervaren gezondheid, psychische gezondheid, beperkingen
Frequentie: per twee jaar, periode: 2007/2010 - 2017/2020

Actualisering
05-10-2021

Donorregistratie; persoonskenmerken

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Herontwerp
05-10-2021

Donorregistratie, (regio-indeling 2021)

Donorregistratie; toestemming, geen toestemming, geen bezwaar gemeente, provincie, landsdeel
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Nieuw
27-09-2021

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

Overledenen door moord of doodslag die in Nederland plaatsvond (inwoners en niet-inwoners), pleeglocatie, wijze van uitvoering
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2020

Actualisering
27-09-2021

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

Slachtoffers van zelfdoding (inwoners van Nederland) naar burgerlijke staat, wijze en motief van zelfdoding, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2020

Actualisering