Recente Statline cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
28-05-2020

Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond

Aantal personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd in vijftienjaarsklassen
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2018

Actualisering
28-05-2020

Door de huisarts geregistreerde contacten; inkomen en migratieachtergrond

% personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact inkomensgroep, leeftijd in 15-jaarsklassen, geslacht, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2018

Actualisering
28-05-2020

Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht

Aantal personen met contact en aantal contacten per persoon naar soort contact, geslacht en leeftijd in vijfjaarsklassen en vijftienjaarsklassen
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2018

Actualisering
28-05-2020

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; migratieachtergrond

Diagnoses van personen Diagnoses, migratieachtergrond, geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2018

Actualisering
28-05-2020

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; inkomen

Diagnoses van personen Diagnoses, inkomen
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2018

Actualisering
28-05-2020

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; leeftijd, geslacht

Diagnoses van personen Diagnoses, leeftijd, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2018

Actualisering
15-05-2020

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

Geluk, tevredenheid met het leven en met de financiële situatie Positie in huishouden, hoogte van het inkomen, hoogte van het vermogen
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

Geluk, tevredenheid met het leven, met werk, met dagelijkse bezigheden Ervaren gezondheid, ervaren belemmering, roken
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Geluk, tevredenheid met het leven, met werk, met dagelijkse bezigheden Hebben van betaald werk, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

Geluk, tevredenheid met het leven, met vrije tijd, met sociaal leven Frequentie van sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

Geluk, tevredenheid met het leven, met de woning en woonbuurt Woningbezit (eigen woning/huurwoning), stedelijkheid van de buurt
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997

Geluk en tevredenheid met het leven Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2019

Actualisering
13-05-2020

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf, ondersteuning); leeftijd, geslacht, migratie, inkomen, gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Actualisering
08-05-2020

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Welzijnswerk ouderen, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, lokaal welzijnswerk; verlies- en winstrekening, personeel en productie
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
07-05-2020

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning thuis, hulpmiddelen, verblijf en opvang) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Actualisering
07-05-2020

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken, 2019

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura per gemeente en wijk, 2019
Frequentie: per half jaar, periode: 2019

Actualisering
07-05-2020

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Actualisering
07-05-2020

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken 2019

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2019
Frequentie: per half jaar, periode: 2019

Nieuw
07-05-2020

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2018

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2018
Frequentie: stopgezet, periode: 2018

Stopgezet
07-05-2020

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, wijken, 2017

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf en opvang, ondersteuning thuis); wijken, 2017
Frequentie: stopgezet, periode: 2017

Stopgezet
07-05-2020

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-arrangementen Aantal arrangementen per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Actualisering