Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
20-10-2017

Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders

Werkgelegenheid indicatoren in zorg en welzijn Type zorgaanbieders, beroepen in zorg en welzijn op basis BIG-registratie
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
19-10-2017

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, , ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, sterftekans
Frequentie: per twee jaar, periode: 2011/2014 - 2013/2016

Nieuw
13-10-2017

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overleden inwoners van Nederland naar onderliggende doodsoorzaak per kwartaal en jaar van overlijden
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
02-10-2017

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume)

AWBZ, ZZP, intramurale zorg, extramurale zorg, nacalculatie, afspraken uitgaven, volume
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2016

Herontwerp
29-09-2017

Overledenen; ongevallen, inwoners van Nederland

Nederlandse inwoners overleden door dodelijke ongevallen, tijdens vervoer en brand, door accidentele val, vergiftiging en verdrinking
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2016

Actualisering
28-09-2017

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 2e kwartaal 2017

Actualisering
28-09-2017

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar geslacht en leeftijd per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Geslacht en leeftijd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Actualisering
28-09-2017

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar herkomst per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Herkomst
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Actualisering
28-09-2017

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

Wanbetalers zorgverzekering met een zorgtoeslag Leeftijd en herkomst
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Actualisering
28-09-2017

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

Wanbetalers in het kader van de Zorgverzekeringswet Provincies en 4 grote gemeenten
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2016

Actualisering
22-09-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose, regio

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, regio (landsdeel, provincie, GGD)
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2013

Nieuw