Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
16-02-2017

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Overzicht van financiële gegevens en indexcijfers in de zorg Uitgaven en financiering
Frequentie: per jaar, periode: 1972-2015

Revisie
14-02-2017

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten

Arbeidsdeelname, arbeidsgehandicapten geslacht, leeftijd, onderwijsniveau
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
14-02-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsgehandicapten, beroepskenmerken

Arbeidsgehandicapten, werkzame beroepsbevolking, beroep, beroepsklasse beroepsniveau, persoonskenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2016

Actualisering
09-02-2017

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; kerncijfers, 2006-2014

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, jeugdzorg, verzorgings- en verpleeghuizen, ggz, jeugdzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2014

Actualisering
09-02-2017

Zorginstellingen; financiën en personeel

Verlies- en winstrekening, balans, personeel van ziekenhuizen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
09-02-2017

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiën en pers., 2006-2014

geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, daklozen
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2014

Actualisering
09-02-2017

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, weerstandsvermogen, GGZ met overnachting, gehandicaptenzorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Nieuw
09-02-2017

Publiek-gefinancierde zorginstellingen; financiële kengetallen, 2007-2014

ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2014

Actualisering
31-01-2017

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

Personen met verstrekte geneesmiddelen naar geneesmiddelengroep (ATC-klasse), inkomen, leeftijd en geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2015

Actualisering