Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Gezondheid en welzijn

Datum Publicatie Reden
08-12-2017

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen geneesmiddelengroep naar ATC-klasse; leeftijd; geslacht
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2016

Herontwerp
04-12-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; migratieachtergrond

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Herontwerp
04-12-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; inkomen, leeftijd

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, inkomensgroep, verblijf
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Herontwerp
04-12-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose, regio

Personen met DBC-gefinancierde GGZ, naar diagnose(groep) geslacht, leeftijd, regio (landsdeel, provincie, GGD)
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2014

Herontwerp
04-12-2017

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, aant. diagn.

Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar diagnosegroep, aantal diagnoses per traject, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Herontwerp
04-12-2017

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, zorgkenmerken

Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar kenmerken van zorg en zorgaanbieder, diagnose, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Herontwerp
04-12-2017

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio

Zorgtrajecten met gesloten, of zowel gesloten als openstaande DBC's; naar provincie en GGD-regio, diagnose, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Herontwerp
23-11-2017

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Kosten van jeugdzorg volgens de Jeugdwet naar soort hulpverlening, per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
23-11-2017

Kosten sociale basisondersteuning; regio

Kosten sociale basisondersteuning (eerstelijnsloket, algm voorzieningen, Wmo en Jeugd, samenkracht, burgerparticipatie, wijkteams) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
23-11-2017

Wmo-arrangementen; stand, instroom, uitstroom, regio

Wmo-arrangementen (stand, instroom, uitstroom); type (hulp huishouden, ondersteuning thuis, hulpmiddelen, verblijf en opvang) per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
23-11-2017

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2016

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2016
Frequentie: per half jaar, periode: 2016

Herontwerp
23-11-2017

Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken 2017

Wmo-cliënten met maatwerkarrangement; financieringsvorm (Persoonsgebonden Budget, Zorg in Natura) per gemeente en wijk, 2017
Frequentie: per half jaar, periode: 2017

Nieuw
23-11-2017

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen Reden beëindiging ondersteuning per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
23-11-2017

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio

Wmo-cliënten, maatwerkarrangementen (hulp in huishouden, hulpmiddelen, verblijf opvang, ondersteuning); leeftijd, geslacht, migratie, gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
23-11-2017

Wmo-gebruik; aantal maatwerkarrangementen, regio

Cliënten en huishoudens met meerdere Wmo-arrangementen Aantal arrangementen per gemeente
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Actualisering
17-11-2017

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Gezondheid, zorggebruik, leefstijl bij kinderen tot 12 jaar leeftijd, geslacht
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Nieuw
15-11-2017

Praktijken van zorgverleners; financiën

Opbrengsten en lasten van praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, oefentherapeuten en verloskundigen
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2015

Actualisering