Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Werkdruk Erg snel werken (%) Werkdruk Heel veel werk doen (%) Werkdruk Extra hard werken (%) Zelfstandigheid in het werk Zelf beslissen (%) Zelfstandigheid in het werk Volgorde werkzaamheden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werk Werktempo bepalen (%) Zelfstandigheid in het werk Oplossingen bedenken (%) Zelfstandigheid in het werk Verlof nemen (%) Zelfstandigheid in het werk Werktijden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werk Werkplek bepalen (%) Emotioneel belastend werk Emotioneel moeilijke werksituaties (%) Emotioneel belastend werk Emotioneel veeleisend werk (%) Emotioneel belastend werk Emotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van klant, leidinggevende of collega (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (vanaf 2022) (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van collega’s (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Intimidatie Door klant, leidinggevende of collega (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Intimidatie Door klanten (vanaf 2022) (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Intimidatie Door leidinggevenden (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Intimidatie Door collega's (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Lichamelijk geweld Door klant, leidinggevende of collega (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Lichamelijk geweld Door klanten (vanaf 2022) (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Lichamelijk geweld Door leidinggevenden (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Lichamelijk geweld Door collega's (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Pesten Door klant, leidinggevende of collega (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Pesten Door klanten (vanaf 2022) (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Pesten Door leidinggevenden (%) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Pesten Door collega's (%) Psychische vermoeidheid door het werk Psychische vermoeidheid door het werk (%) Psychische vermoeidheid door het werk Emotioneel uitgeput (%) Psychische vermoeidheid door het werk Leeg voelen (%) Psychische vermoeidheid door het werk ’s Ochtends moe voelen (%) Psychische vermoeidheid door het werk Vergt veel om met mensen te werken (%) Psychische vermoeidheid door het werk Uitgeput door werk (%)
A-U Alle economische activiteiten Waarde 2023 30,0 40,4 25,3 63,0 62,6 58,3 65,7 56,3 29,3 27,4 7,0 11,3 12,9 4,5 3,1 0,3 1,1 11,6 8,4 1,7 1,5 2,9 2,5 0,1 0,2 5,3 1,2 1,4 2,8 19,0 19,5 32,8 22,0 16,3 15,4
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 29,1 37,5 22,0 59,3 53,6 62,8 55,8 66,4 30,2 20,7 4,4 6,3 10,5 0,7 0,0 0,0 0,7 4,6 1,4 2,4 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 4,2 0,6 1,4 2,9 12,9 11,5 23,4 17,4 11,1 13,5
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 22,1 35,9 16,7 70,9 76,4 75,1 69,6 64,1 29,9 29,8 5,0 4,7 10,5 0,7 0,0 0,0 0,7 4,9 1,4 0,4 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,5 20,7 16,8 35,1 23,9 17,8 19,3
C Industrie Waarde 2023 26,6 38,7 22,5 66,9 66,4 65,2 68,1 67,1 26,2 21,3 4,6 6,2 10,8 1,4 0,3 0,0 0,9 5,4 1,1 1,8 2,3 0,5 0,1 0,0 0,4 4,9 0,1 1,3 3,4 18,8 18,0 33,5 21,9 14,7 16,3
D Energievoorziening Waarde 2023 22,6 36,8 21,1 78,6 78,2 72,4 82,1 73,5 47,8 49,7 3,6 4,8 8,8 2,7 0,0 2,0 0,0 8,5 4,3 1,9 1,6 1,3 0,0 0,0 0,6 3,6 0,0 2,2 2,2 19,5 21,0 36,6 24,4 16,2 16,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Waarde 2023 22,9 38,5 21,7 68,5 70,4 72,2 68,3 61,4 28,8 28,6 2,3 9,6 12,3 2,1 0,0 0,0 2,1 11,2 5,5 4,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 4,7 3,5 17,4 16,6 31,4 21,3 13,0 12,5
F Bouwnijverheid Waarde 2023 24,8 37,7 20,6 73,8 74,0 70,1 76,9 69,4 22,7 21,6 2,9 4,3 9,7 1,1 0,5 0,2 0,5 5,4 2,3 1,7 1,3 0,8 0,4 0,1 0,3 3,9 0,6 1,5 2,2 14,1 13,8 29,8 17,5 10,0 13,1
G Handel Waarde 2023 31,4 38,1 23,7 55,8 57,0 56,4 56,2 57,0 24,8 20,3 4,2 6,2 9,5 5,7 4,2 0,4 1,1 12,1 9,3 1,4 1,4 1,6 1,0 0,0 0,3 5,7 1,5 1,5 2,8 18,7 17,6 31,1 22,3 15,8 16,2
H Vervoer en opslag Waarde 2023 26,5 32,1 19,8 56,1 49,0 56,6 55,3 52,1 23,5 17,8 3,9 6,1 8,0 2,9 1,6 0,2 0,9 11,8 8,3 1,3 2,0 1,7 1,1 0,1 0,2 7,0 1,9 1,6 3,4 17,0 16,8 30,4 21,3 13,9 15,7
I Horeca Waarde 2023 49,6 40,3 31,0 40,2 41,0 38,9 43,6 51,9 30,7 18,3 2,7 5,4 8,7 10,8 7,3 0,6 2,8 11,4 8,4 1,5 1,1 1,8 0,6 0,3 0,4 4,7 1,5 1,2 1,9 18,2 17,5 30,6 20,7 16,3 17,5
J Informatie en communicatie Waarde 2023 27,9 38,2 24,3 80,3 76,1 71,4 81,8 74,4 43,3 54,8 5,8 8,7 15,1 2,5 1,0 0,4 1,1 5,3 2,4 1,6 1,3 0,2 0,0 0,0 0,1 4,1 0,7 1,4 2,6 21,7 23,6 37,0 26,9 18,0 16,0
K Financiële dienstverlening Waarde 2023 30,3 42,2 27,1 78,3 80,2 73,7 79,3 73,8 49,3 61,1 3,3 5,5 10,0 1,4 0,4 0,3 0,5 6,7 4,4 1,1 1,3 0,4 0,2 0,0 0,2 2,5 0,2 0,6 1,6 16,4 18,8 30,6 20,1 14,7 12,4
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 27,5 41,4 21,1 79,4 82,1 73,5 78,3 73,5 42,9 44,1 4,8 6,8 6,7 2,3 0,7 0,0 1,6 19,4 16,6 1,7 1,1 0,4 0,4 0,0 0,0 3,5 2,7 0,5 0,4 15,4 15,6 29,5 16,9 13,6 10,0
M Specialistische zakelijke diensten Waarde 2023 32,3 43,1 27,2 76,9 79,5 69,9 77,7 72,4 45,9 45,5 5,1 7,1 12,6 1,8 0,8 0,2 0,9 5,3 3,0 1,5 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 3,5 0,5 1,3 1,7 20,1 20,4 33,0 23,8 15,4 14,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waarde 2023 29,0 36,8 23,3 60,3 60,9 59,1 56,2 55,4 27,8 24,4 6,0 7,9 9,8 3,8 2,2 0,4 1,1 9,1 5,5 1,6 2,2 1,2 0,8 0,2 0,2 7,0 0,9 1,6 4,6 20,5 19,7 32,1 24,9 15,8 18,8
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waarde 2023 24,7 37,6 20,6 73,4 75,6 68,0 74,8 71,4 47,3 49,0 6,8 9,4 8,9 2,6 0,8 0,2 1,6 13,6 8,9 2,8 1,9 2,2 2,0 0,0 0,1 5,2 0,6 1,9 2,7 17,0 18,9 31,2 20,5 15,9 12,0
P Onderwijs Waarde 2023 27,2 51,0 33,6 65,3 59,0 49,5 73,3 24,1 18,2 17,1 8,9 19,6 25,6 1,9 0,6 0,1 1,1 12,0 8,4 2,3 1,5 2,6 2,5 0,0 0,0 6,0 2,2 1,5 2,7 24,1 25,3 40,2 24,3 23,2 17,4
Q Gezondheids- en welzijnszorg Waarde 2023 32,0 45,1 29,0 54,7 54,8 45,7 64,0 40,3 20,0 18,4 15,8 27,0 18,7 9,0 8,0 0,1 0,6 20,8 18,3 1,2 1,3 10,2 9,9 0,0 0,1 6,2 2,0 1,0 3,3 20,3 22,8 35,1 21,7 18,1 15,3
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 26,2 32,7 20,7 59,7 59,9 56,3 62,9 52,9 30,9 25,1 6,4 9,3 14,4 8,6 5,2 0,5 2,5 14,8 11,0 2,6 1,0 2,0 1,2 0,8 0,0 6,7 1,4 1,8 3,9 15,4 16,0 26,8 17,6 14,5 11,6
S Overige dienstverlening Waarde 2023 27,2 42,6 26,9 73,1 72,3 62,9 71,0 58,8 32,8 36,0 8,5 11,0 16,0 3,7 1,8 0,3 0,9 9,6 5,2 2,3 1,8 1,0 0,4 0,0 0,0 3,3 0,4 0,9 2,0 20,8 21,1 31,5 21,3 19,4 15,1
T Huishoudens Waarde 2023 13,2 26,8 17,6 62,7 57,7 61,4 67,0 32,6 24,0 22,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,3 10,7 25,9 17,4 13,1 11,2
U Extraterritoriale organisaties Waarde 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid door het werk en slachtofferschap op het werk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
In 2022 is een nieuw onderwerp ‘werklocatie bepalen’ toegevoegd in de map ‘Zelfstandigheid in het werk’. Ook is de vraagstelling over slachtofferschap op het werk gewijzigd. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Slachtofferschap op het werk (vanaf 2022)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp “Slachtofferschap op het werk (tot 2022)” worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.
Tot slot zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werkdruk
Er is sprake van werkdruk op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord is. Werkdruk treedt dus op als men het werk niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen.
Erg snel werken
Enquêtevraag: Moet u erg snel werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Heel veel werk doen
Enquêtevraag: Moet u heel veel werk doen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Extra hard werken
Enquêtevraag: Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Zelfstandigheid in het werk
Zelfstandigheid in het werk. Bijvoorbeeld zelfstandig beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, zelf de volgorde van werkzaamheden bepalen of zelf het werktempo bepalen.
Zelf beslissen
Enquêtevraag: Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Volgorde werkzaamheden bepalen
Enquêtevraag: Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werktempo bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf uw werktempo bepalen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Oplossingen bedenken
Enquêtevraag: Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Verlof nemen
Enquêtevraag: Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werktijden bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werkplek bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf bepalen waar u werkt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.

Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie Ja, regelmatig.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.

Emotioneel belastend werk
Emotioneel belastend werk, bijvoorbeeld doordat er emotioneel moeilijke situaties zijn op het werk of het werk emotioneel veeleisend is.
Emotioneel moeilijke werksituaties
Enquêtevraag: Brengt uw werk u in emotioneel moeilijke situaties?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Emotioneel veeleisend werk
Enquêtevraag: Is uw werk emotioneel veeleisend?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Emotioneel betrokken bij werk
Enquêtevraag: Raakt u emotioneel betrokken bij uw werk?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Slachtofferschap op werk (vanaf 2022)
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega’s.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klant, leidinggevende of collega
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Van klanten (vanaf 2022)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Van leidinggevenden
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Van collega’s
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van collega’s.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Intimidatie
Door klant, leidinggevende of collega
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met intimidaties of bedreigingen.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Door klanten (vanaf 2022)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met intimidaties of bedreigingen door klanten.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Door leidinggevenden
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met intimidaties of bedreigingen door leidinggevenden.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Door collega's
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met intimidaties of bedreigingen door collega’s.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Lichamelijk geweld
Door klant, leidinggevende of collega
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met lichamelijk geweld.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Door klanten (vanaf 2022)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met lichamelijk geweld door klanten.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Door leidinggevenden
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met lichamelijk geweld door leidinggevenden.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Door collega's
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met lichamelijk geweld door collega’s.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Pesten
Door klant, leidinggevende of collega
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met pesten.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Door klanten (vanaf 2022)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met pesten door klanten.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Door leidinggevenden
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met pesten door leidinggevenden.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Door collega's
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met pesten door collega’s.

Deze vraag wordt sinds 2022 aan werknemers gesteld.
Psychische vermoeidheid door het werk
Psychische vermoeidheid door het werk (burn-outklachten) wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als psychische vermoeidheid door het werk.
Psychische vermoeidheid door het werk
Psychische vermoeidheid door het werk (burn-outklachten) wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als psychische vermoeidheid door het werk.
Emotioneel uitgeput
Enquêtevraag: Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.


Leeg voelen
Enquêtevraag: Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
’s Ochtends moe voelen
Enquêtevraag: Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Vergt veel om met mensen te werken
Enquêtevraag: Het vergt veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.


Uitgeput door werk
Enquêtevraag: Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.