Zorginstellingen; financiële kengetallen


Deze tabel geeft door middel van financiële kengetallen inzicht in de verlies- en winstrekening, balans en personeelsinzet van groepen ondernemingen met als hoofdactiviteit ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg met overnachting, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en jeugdzorg. Dit betreft zowel publiek- als privaatgefinancierde ondernemingengroepen.
Vanaf 2015 is overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-klassen inclusief privaatgefinancierde zorg. Verder zijn vanaf 2015 de dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheidszorg uit de populatie verwijderd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers:
Het laatste jaar is voorlopig, de overige jaren zijn definitief

Wijzigingen per 30 maart 2020:
- De voorlopige cijfers over 2018 over jeugdzorg met overnachting, ambulante jeugdzorg en maatschappelijke opvang zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 2017 voor jeugdzorg met overnachting, ambulante jeugdzorg en maatschappelijke opvang zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 worden de voorlopige cijfers over 2019 toegevoegd en worden de cijfers over 2018 definitief.

Zorginstellingen; financiële kengetallen

Zorginstellingen (SBI 2008) Perioden Aantal middelgr. en grote ondernemingen (aantal) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteitTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit10 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit20 tot 35% (%) Kengetallen; gemiddeldenSolvabiliteit35% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogenTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogenKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen0 tot 10% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen10 tot 15% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen15 tot 20% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen20 tot 30% (%) Kengetallen; gemiddeldenWeerstandsvermogen30% of meer (%) LiquiditeitQuick ratioTotaal (%) LiquiditeitQuick ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitQuick ratio30 tot 70% (%) LiquiditeitQuick ratio70 tot 130% (%) LiquiditeitQuick ratio130% of meer (%) LiquiditeitCurrent ratioTotaal (%) LiquiditeitCurrent ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitCurrent ratio30 tot 70% (%) LiquiditeitCurrent ratio70 tot 130% (%) LiquiditeitCurrent ratio130% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteitTotaal (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit0 tot 2% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit2 tot 4% (%) Kengetallen; gemiddeldenRentabiliteit4% of meer (%) Kengetallen; gemiddeldenLeverage (%) Kengetallen; gemiddeldenAandeel kapitaallasten (%) Kengetallen; gemiddeldenGem. leeftijd materiële vaste activa (jaren) Kengetallen; gemiddeldenDebiteurentermijn (dagen) Kengetallen; gemiddeldenAandeel personeelskosten (%) Kengetallen; gemiddeldenOpbrengsten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddeldenArbeidskosten per arbeidsjaar (euro) Kengetallen; gemiddeldenParttimefactor (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit10 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit20 tot 35% (%) Kengetallen; percentage instellingenSolvabiliteit35% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogenKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen0 tot 10% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen10 tot 15% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen15 tot 20% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen20 tot 30% (%) Kengetallen; percentage instellingenWeerstandsvermogen30% of meer (%) LiquiditeitQuick ratioKleiner dan 30% (%) LiquiditeitQuick ratio30 tot 70% (%) 52 LiquiditeitQuick ratio70 tot 130% (%) 53 LiquiditeitQuick ratio130% of meer (%) 54 LiquiditeitCurrent ratioKleiner dan 30% (%) 55 LiquiditeitCurrent ratio30 tot 70% (%) 56 LiquiditeitCurrent ratio70 tot 130% (%) 57 LiquiditeitCurrent ratio130% of meer (%) 58 Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteitKleiner dan 0% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit0 tot 2% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit2 tot 4% (%) Kengetallen; percentage instellingenRentabiliteit4% of meer (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengstenMinder dan 4 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten4 tot 10 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten10 tot 25 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten25 tot 75 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten75 tot 125 mln euro (%) Kengetallen; percentage instellingenTotaal bedrijfsopbrengsten125 mln euro of meer (%)
86101-86103 Ziekenhuizen (geen GGZ) 2018* 85 30 . . . 27 39 26 . . . 19 25 34 96 54 97 175 136 64 105 162 2 -1 1 3 5 63 8 9 28 54 133.600 63.800 76 . . . 53 35 . . . 8 53 28 0 28 46 26 0 4 44 53 12 53 28 7 0 0 0 16 9 74
86101 Universitair medische centra 2018* 8 32 . . . . . 31 . . . . . . 114 . . . . 155 . . . . 2 . . . . 62 7 10 27 61 137.850 73.500 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 0 0 100
86102 Algemene ziekenhuizen 2018* 59 28 . . . . . 24 . . . . . . 89 . . . . 127 . . . . 2 . . . . 63 8 9 30 50 132.700 59.100 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 . . .
86103 Categorale ziekenhuizen 2018* 18 30 . . . . . 28 . . . . . . 83 . . . . 120 . . . . 1 . . . . 56 8 10 24 63 121.300 65.650 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 . . .
86104 GGZ met overnachting 2018* 138 32 . . 14 26 55 24 . 4 . 18 23 48 102 . . 85 251 150 . . 182 0 -3 1 3 8 61 8 10 25 76 90.600 60.250 77 . . 7 36 52 . 16 . 16 28 29 . . 36 50 0 . . 70 23 32 10 35 36 11 9 20 8 15
8720+87301 Gehandicaptenzorg 2018* 409 40 -80 8 17 30 51 31 -17 7 13 18 26 47 135 27 57 100 221 143 . . 101 217 2 -2 1 3 7 47 9 12 7 72 78.800 48.950 67 3 2 7 22 67 3 13 10 8 26 41 1 10 24 65 . . 24 69 20 21 18 41 55 9 5 15 7 10
87901 Jeugdzorg met overnachting 2018* 114 37 -20 3 12 29 47 22 -7 6 13 16 25 36 169 . . 97 191 183 . . 98 206 0 -5 1 3 14 57 4 12 27 72 91.650 56.850 78 7 7 7 21 59 7 20 10 12 20 31 . . 23 64 . . 26 69 22 21 11 46 64 3 8 20 . .
87902 Maatschappelijke opvang (24-uurs) 2018* 52 34 . . 21 67 21 . 7 . 16 25 48 210 . . . . 181 . . . . 3 -2 1 3 7 59 16 7 15 57 123.600 56.350 81 . 0 . 13 77 . 13 . 15 18 41 . . . . . . . . 41 28 8 23 21 21 38 13 . .
88991 Ambulante jeugdzorg 2018* 59 27 . 5 . 28 46 10 . 4 12 18 23 . 157 . . 102 189 144 119 158 1 -2 1 4 11 15 4 3 19 74 95.400 61.100 81 . 18 . 14 52 . 39 20 18 14 . . . 32 68 0 0 34 66 20 32 7 41 43 14 23 16 . .
Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 2018* 976 37 -47 7 18 28 47 28 -11 7 12 17 25 44 136 12 53 101 200 147 15 58 101 203 2 -3 1 3 7 56 9 12 11 74 73.600 46.750 60 8 5 6 24 57 8 18 8 9 20 37 5 12 27 57 5 8 25 62 19 24 18 39 39 16 15 18 6 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens