Arbeidsongevallen werknemers; beroep


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.
Sinds 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er is een extra controle uitgevoerd om te bepalen of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval vanaf 2015 iets lager uit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Beroep Perioden Totaal werknemers met een ongeval (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval zonder verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalLichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalGeestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalOnderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalLetsel onbekend (In % van alle werknemers)
Totaal 2019 3,3 1,8 1,5 1,1 2,2 0,5 0,3 0,1
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2019 4,4 2,3 2,1 1,6 3,4 0,4 0,3 0,3
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2019 4,4 2,3 2,2 1,6 3,2 0,5 0,4 0,2
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2019 3,3 2,0 1,3 1,0 2,0 0,7 0,4 0,1
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2019 1,5 0,9 0,6 0,5 0,9 0,5 0,2 0,0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2019 3,1 2,1 1,0 0,8 1,3 0,0 0,7 0,7
011 Docenten 2019 1,9 1,2 0,8 0,6 1,0 0,7 0,2 0,0
012 Sportinstructeurs 2019 . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2019 2,5 1,1 1,4 0,7 1,6 0,3 0,4 0,2
021 Auteurs en kunstenaars 2019 2,1 0,8 1,0 0,8 1,3 0,5 0,3 0,0
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2019 1,8 0,6 1,0 1,0 0,9 0,7 0,2 0,0
031 Adviseurs marketing, public relat. 2019 0,8 0,3 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,0
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2019 1,2 0,2 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1
033 Verkopers 2019 3,4 2,0 1,4 1,0 2,3 0,6 0,3 0,2
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2019 0,9 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,0
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2019 1,2 0,5 0,7 0,6 0,8 0,2 0,1 0,1
043 Administratief personeel 2019 1,4 0,6 0,8 0,5 0,9 0,2 0,1 0,1
051 Algemeen directeuren 2019 1,0 0,4 0,6 0,3 1,0 0,0 0,1 0,0
052 Managers op administratief en com... 2019 1,3 0,7 0,6 0,6 0,4 0,7 0,2 0,0
053 Managers productie en gespecialis... 2019 1,5 0,7 0,7 0,6 0,8 0,5 0,1 0,1
054 Managers horeca, detailhandel en. 2019 5,2 2,5 2,3 1,7 3,5 0,9 0,8 0,0
055 Managers z.n.d. 2019 . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2019 1,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,6 0,2 0,2
062 Juristen 2019 0,7 0,3 0,3 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
063 Beveiligingswerkers 2019 6,8 4,5 3,2 2,9 4,9 1,1 0,3 0,3
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2019 1,6 1,2 0,4 0,3 1,3 0,1 0,2 0,0
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2019 4,2 2,6 1,9 1,2 2,9 0,3 0,7 0,3
073 Bouwarbeiders 2019 6,9 3,3 4,0 3,0 5,6 0,2 0,7 0,2
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2019 7,4 3,9 3,9 3,0 4,9 0,7 1,1 0,5
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2019 5,3 3,3 2,1 0,8 4,1 0,7 0,3 0,0
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2019 8,3 3,7 4,6 3,7 6,5 0,5 0,8 0,2
077 Productiemachinebedieners en asse... 2019 7,8 3,2 4,5 3,7 5,7 0,8 0,8 0,4
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2019 4,0 1,0 2,4 2,1 1,9 0,4 0,7 1,0
081 Specialisten ICT 2019 0,6 0,3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,0 0,0
082 Vakspecialisten ICT 2019 1,7 0,9 0,4 0,0 1,2 0,3 0,2 0,0
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2019 5,0 1,4 3,5 1,8 3,8 0,6 0,4 0,0
092 Hulpkrachten landbouw 2019 . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2019 3,2 2,2 0,9 0,7 2,2 0,6 0,3 0,1
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2019 2,8 2,4 0,4 0,4 0,8 1,5 0,4 0,1
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2019 2,9 2,0 0,9 0,7 1,8 0,6 0,4 0,1
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2019 6,5 4,3 2,5 1,7 3,7 2,0 0,6 0,1
105 Verzorgenden 2019 5,1 3,1 1,8 1,5 3,3 0,6 0,9 0,2
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2019 5,8 3,6 2,3 1,4 4,6 0,5 0,4 0,2
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2019 4,9 2,8 2,1 1,5 3,8 0,6 0,2 0,3
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2019 6,3 2,7 3,8 3,0 4,6 0,7 0,5 0,3
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2019 3,9 1,8 2,0 1,6 3,2 0,2 0,2 0,2
131 Beroepssegment overig 2019 3,7 2,3 1,4 1,1 2,3 0,1 0,5 0,5
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens