Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Beroep Perioden Totaal werknemers met een ongeval (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval zonder verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Lichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Geestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Onderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Letsel onbekend (In % van alle werknemers)
Totaal 2021 2,6 1,3 1,3 1,0 1,6 0,5 0,4 0,1
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2021 4,5 2,4 2,0 1,5 3,0 0,4 0,6 0,4
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2021 3,7 1,6 2,0 1,5 2,5 0,5 0,5 0,1
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2021 2,4 1,3 1,1 0,8 1,5 0,5 0,3 0,1
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2021 1,1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2021 2,1 1,2 0,9 0,5 1,7 0,1 0,0 0,0
011 Docenten 2021 1,2 0,6 0,6 0,5 0,7 0,4 0,1 0,0
012 Sportinstructeurs 2021 . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 3,1 1,4 1,8 1,5 1,9 0,9 0,3 0,0
021 Auteurs en kunstenaars 2021 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 1,1 0,0 1,1 1,1 0,2 0,9 0,0 0,0
031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 0,6 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 0,0 0,0
033 Verkopers 2021 2,4 1,3 1,2 0,8 1,9 0,2 0,2 0,1
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,0 0,1
043 Administratief personeel 2021 1,6 0,7 0,8 0,6 0,9 0,5 0,1 0,1
051 Algemeen directeuren 2021 0,8 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,0
052 Managers op administratief en com... 2021 0,3 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0
053 Managers productie en gespecialis... 2021 1,6 1,3 0,6 0,6 0,9 0,5 0,1 0,1
054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 4,9 2,9 1,9 1,5 3,6 0,5 0,8 0,0
055 Managers z.n.d. 2021 . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1
062 Juristen 2021 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
063 Beveiligingswerkers 2021 4,7 2,3 2,5 1,8 3,0 0,8 0,9 0,0
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 1,1 0,2 0,8 0,7 0,4 0,5 0,2 0,0
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 2,9 1,3 1,8 1,1 2,0 0,1 0,7 0,0
073 Bouwarbeiders 2021 6,7 2,3 4,6 2,9 4,9 0,2 1,3 0,1
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 5,8 2,6 3,1 2,1 3,9 0,5 1,4 0,0
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 5,4 3,0 2,4 2,0 4,0 0,3 1,0 0,0
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 5,2 2,2 3,0 1,8 3,7 0,5 1,0 0,0
077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 8,3 2,9 5,3 4,5 6,1 0,4 1,2 0,4
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 3,4 1,4 1,4 1,4 1,7 0,6 0,4 0,6
081 Specialisten ICT 2021 0,9 0,4 0,5 0,4 0,2 0,6 0,1 0,1
082 Vakspecialisten ICT 2021 0,8 0,8 0,3 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2021 4,2 2,2 2,3 1,3 3,2 0,2 0,3 0,4
092 Hulpkrachten landbouw 2021 . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2021 2,8 2,1 0,8 0,7 1,3 0,8 0,6 0,1
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2021 1,6 0,8 0,7 0,5 0,5 1,0 0,1 0,0
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2021 3,0 1,5 1,4 1,1 1,9 0,6 0,4 0,1
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2021 5,2 3,5 1,5 1,3 3,1 1,3 0,5 0,2
105 Verzorgenden 2021 4,3 2,0 2,3 1,8 2,0 0,8 1,2 0,2
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2021 4,0 2,4 1,6 1,0 3,2 0,4 0,2 0,2
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2021 4,1 1,9 2,1 1,7 2,6 0,3 0,5 0,6
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2021 5,0 1,8 3,5 2,6 3,6 0,4 0,5 0,3
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2021 5,1 2,9 2,1 1,4 3,5 0,6 0,6 0,3
131 Beroepssegment overig 2021 3,0 1,6 1,4 0,8 2,6 0,1 0,0 0,0
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.
Sinds 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er is een extra controle uitgevoerd om te bepalen of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval vanaf 2015 iets lager uit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal werknemers met een ongeval
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval zonder verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 1 dag.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers; letsel van recentste ongeval
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Lichamelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met lichamelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Geestelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met geestelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Onderscheid niet te maken
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk letsel niet is te maken bij het meest recente arbeidsongeval.

Letsel onbekend
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het letsel van het meest recente arbeidsongeval onbekend is.