Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
De jaarcijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingenRegelmatig hard praten (%) Geluid en trillingenRegelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Vallen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Struikelen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Bekneld (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Snijden (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Botsen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijke stoffen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Geweld (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Verbranden (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Verstikking (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Anders (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenWaterige oplossingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenStoffen op huid (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenAdemt stoffen in (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenBesmette personen (%) WerkhoudingIn ongemakkelijke werkhouding werken (%) WerkhoudingTijdens werk repeterende beweging maken (%) WerkhoudingUur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2019 20,1 7,8 8,6 15,6 2,1 5,8 1,9 5,2 4,6 2,2 2,7 2,6 0,5 2,5 15,4 9,1 8,3 6,4 10,6 32,4 4,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 29,1 7,6 9,6 19,1 1,3 6,7 1,6 8,1 4,1 1,8 2,1 5,3 0,3 1,9 20,1 11,6 6,8 7,0 9,2 44,2 2,1
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 19,9 7,7 8,1 17,1 2,3 6,1 2,3 6,2 4,5 2,8 3,8 2,7 0,6 3,3 14,7 9,8 8,8 8,2 11,2 27,2 4,8
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 16,7 7,6 8,1 14,1 2,1 5,0 1,7 4,6 3,9 2,3 2,8 2,1 0,5 2,8 13,2 8,3 8,5 6,3 10,2 28,4 4,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 18,2 8,0 8,7 14,6 2,4 5,9 2,1 4,4 4,9 2,4 2,4 2,1 0,5 2,3 14,6 8,6 8,8 5,5 11,1 32,1 4,4
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 19,3 8,6 8,9 14,1 2,1 5,5 1,7 3,5 4,9 1,9 2,3 1,6 0,3 2,1 15,7 7,9 8,4 5,6 11,7 33,8 4,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 12,1 5,4 7,1 13,2 1,5 3,6 1,2 2,2 6,6 1,3 1,2 1,4 0,3 1,7 13,0 5,5 7,2 4,0 6,9 24,8 2,9
Mannen Totaal leeftijd 2019 22,1 10,9 13,8 20,7 3,6 8,5 3,2 6,8 7,7 3,3 2,6 3,5 0,7 2,9 13,0 8,8 11,7 4,4 11,0 32,2 4,0
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 34,0 10,0 15,9 23,6 2,2 9,1 2,6 9,7 7,1 2,6 1,8 5,8 0,5 2,3 20,1 11,5 9,6 4,4 9,6 46,5 1,8
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 21,8 10,5 13,7 22,7 4,1 9,5 4,0 8,4 7,9 4,0 3,4 4,1 1,0 3,9 12,7 10,2 12,4 5,8 11,3 28,7 4,8
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 19,1 11,0 13,1 19,5 3,8 7,9 2,8 6,5 6,7 3,5 2,9 3,2 0,8 3,4 11,9 8,6 12,3 4,7 11,5 28,7 4,8
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 20,4 11,4 13,9 19,8 4,3 9,1 3,7 6,0 8,3 3,6 2,2 2,9 0,8 2,6 11,6 7,9 12,3 3,5 11,6 30,4 4,4
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 19,7 12,3 13,5 19,4 3,4 7,7 2,8 4,7 8,1 3,0 2,5 2,2 0,5 2,5 11,0 7,2 11,8 3,9 11,6 31,9 4,1
Mannen 65 tot 75 jaar 2019 12,5 7,3 9,2 16,3 2,1 4,3 1,5 2,0 9,2 1,5 1,3 1,5 0,5 2,0 9,7 5,0 9,5 3,9 7,0 22,3 2,9
Vrouwen Totaal leeftijd 2019 17,8 4,4 2,9 10,0 0,4 2,7 0,4 3,4 1,1 1,0 2,8 1,7 0,2 2,0 18,0 9,3 4,6 8,6 10,2 32,6 4,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 24,2 5,2 3,4 14,6 0,3 4,3 0,6 6,4 1,0 0,9 2,5 4,8 0,1 1,6 20,2 11,6 3,9 9,5 8,7 42,0 2,3
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 17,9 4,8 2,3 11,4 0,4 2,6 0,5 3,9 1,0 1,4 4,3 1,3 0,2 2,6 16,8 9,4 4,9 10,6 11,1 25,6 4,8
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 14,2 4,1 2,7 8,3 0,3 1,9 0,4 2,6 0,9 1,0 2,6 1,0 0,2 2,2 14,5 8,0 4,5 8,0 8,9 28,0 4,7
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 15,9 4,4 3,0 9,0 0,4 2,5 0,3 2,8 1,3 1,0 2,5 1,2 0,1 1,9 17,9 9,2 5,0 7,6 10,6 34,0 4,3
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 18,8 4,0 3,1 7,6 0,4 2,7 0,3 2,0 0,9 0,5 1,9 0,9 0,2 1,5 21,5 8,8 4,3 7,7 11,8 36,1 3,8
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 11,3 1,6 2,6 6,7 0,3 2,3 0,5 2,5 1,1 0,7 1,0 1,1 0,0 1,1 19,9 6,6 2,5 4,1 6,8 30,0 3,1
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens