Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Perioden Werkdruk Erg snel werken (%) Werkdruk Heel veel werk doen (%) Werkdruk Extra hard werken (%) Zelfstandigheid in het werk Zelf beslissen (%) Zelfstandigheid in het werk Volgorde werkzaamheden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werk Werktempo bepalen (%) Zelfstandigheid in het werk Oplossingen bedenken (%) Zelfstandigheid in het werk Verlof nemen (%) Zelfstandigheid in het werk Werktijden bepalen (%) Emotioneel belastend werk Emotioneel moeilijke werksituaties (%) Emotioneel belastend werk Emotioneel veeleisend werk (%) Emotioneel belastend werk Emotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werk Intimidatie Door klanten (%) Slachtofferschap op het werk Intimidatie Door leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werk Lichamelijk geweld Door klanten (%) Slachtofferschap op het werk Lichamelijk geweld Door leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werk Pesten Door klanten (%) Slachtofferschap op het werk Pesten Door leidinggevenden of collega's (%) Psychische vermoeidheid door het werk Psychische vermoeidheid door het werk (%) Psychische vermoeidheid door het werk Emotioneel uitgeput (%) Psychische vermoeidheid door het werk Leeg voelen (%) Psychische vermoeidheid door het werk 's Ochtends moe voelen (%) Psychische vermoeidheid door het werk Vergt veel om met mensen te werken (%) Psychische vermoeidheid door het werk Uitgeput door werk (%)
Totaal 2020 32,3 42,5 27,2 61,7 62,9 59,4 67,6 53,3 28,4 7,9 12,1 15,2 4,6 1,8 17,6 8,4 5,0 0,5 5,3 6,6 15,7 15,9 30,1 19,3 12,9 13,6
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2020 34,0 33,6 20,8 38,7 40,7 45,7 35,4 48,3 22,4 3,7 4,4 6,6 3,7 2,1 10,5 7,5 1,6 1,0 4,0 7,1 12,5 9,8 23,7 15,7 9,1 14,8
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2020 29,8 36,5 22,8 52,6 53,8 54,1 57,7 48,7 18,2 6,1 8,8 12,1 5,5 2,0 19,7 8,7 5,4 0,6 6,5 7,3 14,1 13,1 27,1 17,4 11,4 13,8
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2020 32,0 43,3 27,6 64,1 67,9 62,0 73,5 54,8 29,5 9,7 14,8 16,2 5,5 1,7 21,9 8,8 8,4 0,2 5,9 6,8 15,3 17,1 29,8 18,8 12,8 12,5
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2020 35,1 51,7 34,1 77,4 77,1 68,0 84,8 59,4 41,7 10,2 16,7 20,4 3,1 1,5 14,5 8,1 3,4 0,2 3,6 5,5 18,8 20,4 35,7 22,7 15,9 13,6
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2020 23,6 27,6 20,8 40,1 40,9 50,2 44,4 45,7 23,7 9,4 8,9 13,4 6,5 6,6 9,6 10,2 6,9 5,4 9,2 10,9 16,4 13,7 25,7 23,2 15,9 18,8
011 Docenten 2020 31,5 58,4 41,2 62,4 55,1 44,5 75,7 14,6 13,0 11,5 24,4 32,4 2,0 1,7 20,4 8,9 5,8 0,1 7,7 5,7 23,2 25,1 42,9 23,0 21,7 16,3
012 Sportinstructeurs 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2020 22,9 38,4 26,1 42,2 36,7 36,8 60,0 24,7 7,3 6,3 11,8 24,1 1,1 0,6 13,5 7,4 5,8 0,2 4,1 5,8 16,9 16,5 31,6 18,9 15,9 15,3
021 Auteurs en kunstenaars 2020 34,1 44,6 27,8 75,6 76,9 70,2 78,8 59,3 39,3 5,3 8,6 23,4 3,2 1,6 10,5 9,3 0,2 0,3 3,2 6,7 18,5 18,9 34,1 25,2 14,3 12,8
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2020 31,6 41,3 24,9 73,9 69,3 62,3 81,5 60,5 24,9 4,9 6,2 19,4 2,4 3,3 6,9 6,0 0,3 0,3 0,0 5,8 19,2 21,2 33,8 26,1 15,8 12,2
031 Adviseurs marketing, public relat. 2020 35,4 52,6 34,0 84,1 89,4 78,5 88,8 72,9 43,4 5,6 8,3 18,5 0,9 2,1 5,7 8,6 0,4 0,4 2,2 5,2 20,1 20,9 35,9 27,7 14,3 14,7
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 34,8 49,6 33,7 81,4 88,2 81,1 85,0 72,1 38,9 5,9 8,8 16,6 2,1 1,2 12,4 8,0 0,4 0,2 2,8 7,1 14,1 16,5 29,5 19,1 10,0 11,8
033 Verkopers 2020 34,1 35,8 24,6 43,0 47,8 48,3 47,3 46,1 18,4 4,5 5,5 10,6 9,3 2,1 33,2 7,2 3,6 0,7 10,2 5,9 14,5 12,5 26,0 17,7 12,7 13,3
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2020 37,3 51,4 34,0 83,3 86,3 77,8 86,9 72,3 54,2 5,8 9,2 14,6 1,2 1,6 8,4 8,4 0,6 0,2 2,0 5,6 18,9 20,4 35,6 23,6 15,3 13,4
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2020 34,8 46,3 28,3 76,1 83,7 76,0 78,2 67,9 41,4 5,1 7,0 13,6 1,8 2,5 12,6 7,5 0,5 0,2 2,2 5,7 14,5 16,7 28,5 19,5 11,4 10,4
043 Administratief personeel 2020 29,8 37,4 22,5 63,1 70,9 67,4 63,1 56,6 28,5 4,6 6,5 11,0 2,1 2,3 15,9 8,8 1,0 0,3 4,3 6,7 14,9 15,2 27,5 17,3 11,7 12,7
051 Algemeen directeuren 2020 43,4 57,4 42,2 95,2 95,5 91,3 96,2 81,4 78,5 7,7 12,9 26,3 1,8 1,0 11,6 3,9 1,8 0,2 1,6 2,1 8,1 9,1 16,8 8,9 6,7 5,2
052 Managers op administratief en com... 2020 47,9 64,4 44,4 92,1 94,9 85,9 94,1 77,8 60,2 7,5 12,5 20,7 0,9 1,1 8,7 11,1 0,5 0,5 2,6 5,5 15,0 16,9 32,2 20,4 12,4 10,7
053 Managers productie en gespecialis... 2020 44,3 61,9 40,8 89,7 91,9 84,6 93,9 69,0 51,5 8,2 15,2 20,1 0,5 1,0 13,3 9,1 2,2 0,2 3,2 5,0 14,4 18,0 31,3 17,9 11,8 10,2
054 Managers horeca, detailhandel en. 2020 43,8 54,7 40,9 76,1 82,4 77,2 86,8 54,5 40,9 9,0 11,3 24,0 5,9 2,8 35,4 9,0 8,6 0,0 13,6 6,0 14,1 17,2 25,8 16,5 13,9 13,4
055 Managers z.n.d. 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2020 29,6 42,7 24,8 73,1 82,4 73,4 73,9 70,2 56,0 11,4 15,2 12,1 2,5 1,5 27,4 9,4 2,9 0,2 5,4 7,6 16,6 20,7 33,1 19,6 13,1 10,1
062 Juristen 2020 45,3 59,6 42,7 80,6 84,0 70,9 85,8 70,3 49,3 8,9 15,8 11,7 2,6 2,3 17,5 7,8 1,3 0,0 3,5 4,7 18,9 20,6 36,4 25,6 14,7 13,4
063 Beveiligingswerkers 2020 24,1 29,4 19,8 50,6 52,0 48,6 72,3 40,6 20,9 17,7 25,6 12,3 4,8 2,1 33,8 8,7 24,1 0,8 15,1 8,5 11,4 11,5 24,9 13,9 10,4 10,3
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2020 28,7 43,8 26,2 79,9 78,1 72,9 85,6 73,5 50,5 6,0 7,1 17,3 0,4 1,4 4,0 7,6 0,5 0,4 1,5 6,5 16,1 16,9 32,6 21,8 11,9 13,3
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2020 25,3 37,1 19,0 70,9 71,9 68,5 76,2 62,8 28,0 3,3 5,5 11,6 0,5 1,0 8,3 10,2 0,7 0,4 2,5 7,8 12,8 11,5 28,8 16,3 10,9 11,6
073 Bouwarbeiders 2020 27,2 37,2 19,5 64,8 60,5 60,9 70,9 58,5 8,2 2,7 5,2 8,6 0,5 0,6 9,4 6,7 1,3 0,3 1,9 7,8 13,9 10,1 29,6 18,4 8,4 16,2
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2020 25,3 35,5 18,7 64,2 62,2 60,9 72,0 62,2 8,8 4,6 5,7 10,6 0,6 1,1 6,2 12,2 0,7 1,3 3,3 12,6 15,1 12,1 29,6 19,4 8,7 16,5
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2020 34,5 38,4 22,6 50,6 51,1 51,6 56,5 51,6 14,1 5,6 5,1 8,2 1,5 2,1 5,5 10,4 1,0 1,5 2,3 10,5 18,0 16,5 31,0 22,9 12,7 19,4
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 23,6 31,0 16,7 69,1 64,8 66,6 77,6 63,2 14,8 3,8 3,3 11,6 0,7 1,1 10,9 8,5 1,2 1,1 4,0 6,9 11,9 10,6 25,7 17,4 7,7 13,9
077 Productiemachinebedieners en asse... 2020 29,2 38,3 23,6 41,0 37,9 43,4 44,5 48,6 6,8 7,1 5,5 11,3 1,7 2,8 2,6 14,3 0,3 1,3 1,9 13,1 16,5 14,7 35,6 23,7 10,6 17,9
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 36,7 41,0 22,4 25,8 20,4 36,7 26,5 52,9 9,0 5,1 4,1 9,0 0,7 1,3 4,1 12,1 0,3 0,9 4,4 14,6 24,9 18,1 34,5 26,1 15,1 27,6
081 Specialisten ICT 2020 24,0 38,9 22,7 83,2 80,0 76,4 90,2 74,9 49,7 4,5 6,4 15,7 0,5 1,0 2,8 6,5 0,1 0,1 1,2 5,4 18,3 18,7 35,4 23,8 14,9 14,3
082 Vakspecialisten ICT 2020 29,6 33,4 20,1 66,2 69,2 65,4 77,3 61,9 33,6 5,4 7,7 13,6 1,3 1,8 9,0 11,2 0,5 0,5 4,2 8,3 19,4 21,6 33,2 23,3 14,3 17,4
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2020 23,7 35,0 16,7 57,5 54,5 66,8 58,4 60,8 19,8 3,0 3,1 9,3 0,7 1,4 6,0 6,5 0,7 0,3 1,5 7,2 10,9 8,0 24,2 15,7 9,4 12,9
092 Hulpkrachten landbouw 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2020 43,2 54,8 39,5 56,9 56,5 40,0 73,7 36,6 17,9 25,3 37,6 21,2 16,4 1,5 42,7 8,2 15,1 0,3 7,4 6,2 18,8 22,0 34,9 20,5 17,9 13,8
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2020 33,8 52,9 30,9 75,0 80,2 61,6 82,7 56,2 39,6 29,3 48,2 28,2 8,6 0,9 37,6 6,3 9,7 0,0 5,4 4,1 22,7 24,7 39,5 25,6 21,5 14,7
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2020 39,3 47,4 32,9 37,8 40,2 34,5 54,9 35,1 14,0 14,1 21,3 14,1 11,9 1,5 36,8 10,1 13,6 0,3 9,8 7,3 17,5 19,2 32,5 20,2 15,1 16,1
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2020 24,7 40,6 26,8 55,7 55,0 50,4 75,1 39,4 17,9 20,6 33,7 26,4 12,6 1,8 34,7 8,5 29,6 0,2 10,6 6,0 18,1 21,1 32,4 19,0 16,2 13,9
105 Verzorgenden 2020 32,2 45,6 31,7 43,2 46,9 41,5 53,5 28,3 16,1 15,2 26,0 21,3 18,8 0,5 26,5 7,7 27,3 0,3 6,4 5,1 15,1 16,2 28,9 17,2 13,0 14,0
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2020 39,7 38,1 26,9 46,3 47,2 42,2 55,4 39,8 18,0 6,7 10,8 14,5 10,3 3,6 22,8 8,7 4,7 0,5 9,1 7,2 12,5 11,2 22,6 14,9 12,0 13,0
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2020 31,6 35,8 20,6 55,6 63,2 58,1 44,5 45,8 21,5 4,8 5,4 8,3 3,3 1,8 7,8 6,5 1,4 0,7 4,1 5,4 10,9 9,8 21,2 13,9 8,5 13,8
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2020 22,5 28,8 15,7 49,0 32,2 48,8 49,8 48,1 9,6 3,2 5,8 7,9 1,6 1,2 18,7 10,0 4,1 0,4 8,8 8,0 9,9 8,6 22,9 13,9 7,0 12,0
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2020 36,1 31,6 21,4 28,1 27,5 36,7 29,2 49,1 25,2 2,6 3,1 4,6 4,6 2,6 14,5 7,8 1,6 1,3 4,2 7,3 12,2 8,6 24,7 16,1 8,8 14,3
131 Beroepssegment overig 2020 24,1 29,5 20,1 46,2 45,7 53,2 51,2 47,6 21,4 8,3 8,2 13,7 5,2 5,2 7,9 10,4 5,2 4,4 7,4 10,1 18,3 15,3 29,5 24,0 17,0 19,2
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, psychische vermoeidheid door het werk en slachtofferschap op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2021
De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.
Er is een verbetering doorgevoerd in de naamgeving van één onderwerp. Dit wordt voortaan aangeduid als ‘Psychische vermoeidheid door het werk’. Tot 2021 werd dit nog aangeduid als ‘Burn-out klachten’.

Wijzigingen per 31 juli 2020
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werkdruk
Er is sprake van werkdruk op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord is. Werkdruk treedt dus op als men het werk niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen.
Erg snel werken
Enquêtevraag: Moet u erg snel werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Heel veel werk doen
Enquêtevraag: Moet u heel veel werk doen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Extra hard werken
Enquêtevraag: Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Zelfstandigheid in het werk
Zelfstandigheid in het werk. Bijvoorbeeld zelfstandig beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, zelf de volgorde van werkzaamheden bepalen of zelf het werktempo bepalen.
Zelf beslissen
Enquêtevraag: Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Volgorde werkzaamheden bepalen
Enquêtevraag: Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werktempo bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf uw werktempo bepalen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Oplossingen bedenken
Enquêtevraag: Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Verlof nemen
Enquêtevraag: Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werktijden bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Emotioneel belastend werk
Emotioneel belastend werk, bijvoorbeeld doordat er emotioneel moeilijke situaties zijn op het werk of het werk emotioneel veeleisend is.
Emotioneel moeilijke werksituaties
Enquêtevraag: Brengt uw werk u in emotioneel moeilijke situaties?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Emotioneel veeleisend werk
Enquêtevraag: Is uw werk emotioneel veeleisend?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Emotioneel betrokken bij werk
Enquêtevraag: Raakt u emotioneel betrokken bij uw werk?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Slachtofferschap op het werk
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega's.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Intimidatie
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Lichamelijk geweld
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Pesten
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door leidinggevenden of collega's
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging. In 2020 zijn de drie vragen over conflicten weer in de vragenlijst opgenomen.
Psychische vermoeidheid door het werk
Psychische vermoeidheid door het werk (burn-outklachten) wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als psychische vermoeidheid door het werk.
Psychische vermoeidheid door het werk
Psychische vermoeidheid door het werk (burn-outklachten) wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als psychische vermoeidheid door het werk.
Emotioneel uitgeput
Enquêtevraag: Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Leeg voelen
Enquêtevraag: Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
's Ochtends moe voelen
Enquêtevraag: Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Vergt veel om met mensen te werken
Enquêtevraag: Het vergt veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.


Uitgeput door werk
Enquêtevraag: Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.