Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, burn-out klachten en slachtofferschap op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Perioden WerkdrukErg snel werken (%) WerkdrukHeel veel werk doen (%) WerkdrukExtra hard werken (%) Zelfstandigheid in het werkZelf beslissen (%) Zelfstandigheid in het werkVolgorde werkzaamheden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkWerktempo bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkOplossingen bedenken (%) Zelfstandigheid in het werkVerlof nemen (%) Zelfstandigheid in het werkWerktijden bepalen (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel moeilijke werksituaties (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel veeleisend werk (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan klanten (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor leidinggevenden of collega's (%) Burn-out klachtenBurn-out klachten (%) Burn-out klachtenEmotioneel uitgeput (%) Burn-out klachtenLeeg voelen (%) Burn-out klachten's Ochtends moe voelen (%) Burn-out klachtenVergt veel om met mensen te werken (%) Burn-out klachtenUitgeput door werk (%)
Totaal 2019 35,4 45,6 30,2 60,7 61,6 56,8 67,7 51,8 27,0 8,9 13,3 15,1 8,4 3,1 23,6 13,2 7,3 0,8 7,9 10,1 17,0 16,1 31,0 20,6 13,9 15,5
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2019 37,2 38,1 26,1 41,3 42,4 46,6 37,8 47,2 21,4 4,9 5,3 7,7 5,9 3,5 13,7 11,5 3,0 1,4 5,9 10,8 15,3 12,0 26,5 20,1 11,1 17,6
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2019 34,0 40,0 25,8 51,7 52,2 51,1 57,8 46,9 17,8 6,8 9,7 11,8 9,7 3,3 25,2 13,6 7,3 1,0 9,4 11,0 15,9 14,2 29,1 19,7 12,2 15,7
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2019 35,4 47,5 30,9 63,1 66,5 59,0 74,9 53,1 27,5 10,8 16,4 16,7 10,9 3,5 29,3 13,9 12,0 0,6 8,6 10,4 17,3 17,2 30,7 20,4 14,2 15,0
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2019 37,0 54,3 36,7 76,7 76,6 65,8 84,9 58,8 40,1 11,5 18,7 20,5 6,0 2,6 21,2 12,9 5,8 0,4 6,2 8,5 18,8 19,2 34,9 22,0 16,7 14,8
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2019 25,2 29,3 22,6 39,9 41,6 49,0 45,4 46,6 24,0 10,0 7,3 11,8 7,0 5,0 10,5 10,9 4,4 2,8 7,7 13,2 18,1 17,1 27,8 20,9 16,0 19,1
011 Docenten 2019 35,2 63,5 46,2 60,9 53,3 40,0 76,1 14,3 11,9 14,0 28,9 33,0 4,2 3,0 31,0 13,1 11,1 0,4 13,7 7,7 27,4 26,9 45,5 26,6 24,9 19,7
012 Sportinstructeurs 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2019 23,4 40,2 25,3 46,0 36,6 36,0 60,4 24,4 8,5 7,4 12,9 23,3 2,2 0,9 17,4 9,8 9,8 0,1 7,0 6,5 15,7 16,5 28,9 17,5 15,1 14,5
021 Auteurs en kunstenaars 2019 41,5 53,6 35,8 74,5 80,2 67,0 82,0 56,3 33,2 5,4 13,4 23,9 3,4 4,5 13,7 12,3 1,5 1,2 2,1 8,4 18,3 20,8 38,2 25,3 16,0 15,7
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2019 32,9 43,9 24,8 70,0 69,6 61,9 78,0 58,7 26,1 5,5 7,3 22,0 2,7 3,1 9,8 12,4 1,2 1,0 5,5 9,7 17,4 16,2 30,2 19,0 16,2 15,5
031 Adviseurs marketing, public relat. 2019 34,5 50,6 32,7 79,4 87,9 77,0 86,9 70,3 37,7 5,9 9,0 18,3 2,6 2,6 10,3 12,9 0,4 0,3 2,7 9,1 17,3 18,5 31,1 22,9 12,9 14,2
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2019 35,8 48,8 32,3 79,9 84,9 77,3 83,7 68,4 35,9 5,9 8,6 16,9 3,6 3,6 18,2 12,0 1,0 0,2 4,8 7,6 17,5 15,5 29,7 19,7 12,3 13,2
033 Verkopers 2019 36,0 37,0 26,1 43,0 47,4 47,5 48,9 43,8 17,2 4,4 5,7 10,0 13,8 3,3 35,7 10,7 4,4 0,6 11,4 9,4 14,0 12,2 25,6 19,1 12,0 14,0
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2019 37,1 51,6 32,9 82,7 86,7 76,4 85,9 72,2 51,8 7,5 10,0 15,6 3,0 3,1 12,8 13,8 1,1 0,3 3,2 9,6 16,7 18,1 32,8 21,5 14,6 13,5
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2019 35,8 48,2 29,2 75,8 82,6 74,0 79,7 68,0 39,8 5,5 8,2 13,7 3,7 4,0 17,3 12,7 1,2 0,6 4,0 10,5 14,3 14,3 27,1 19,1 10,9 12,6
043 Administratief personeel 2019 32,7 40,6 24,9 62,1 70,1 64,8 64,2 54,8 27,3 5,8 7,4 10,7 4,1 3,6 20,2 13,5 1,5 0,6 6,1 10,6 16,5 15,6 30,1 20,0 12,3 14,8
051 Algemeen directeuren 2019 40,8 59,9 46,4 97,1 96,2 92,8 96,3 79,6 73,2 8,6 13,0 23,6 0,4 0,5 16,6 5,4 1,7 0,0 4,2 3,3 6,5 8,5 16,8 7,1 8,0 6,3
052 Managers op administratief en com... 2019 47,5 64,9 46,0 91,9 93,1 85,3 93,5 76,1 59,1 10,0 15,0 22,5 2,3 2,5 11,8 15,2 1,8 0,4 3,9 7,9 14,3 15,5 28,9 17,7 13,6 11,7
053 Managers productie en gespecialis... 2019 45,0 63,5 44,6 91,2 91,9 84,4 92,4 70,2 48,9 8,9 14,6 19,5 2,7 2,0 18,5 13,0 5,2 1,4 6,9 8,1 14,4 14,7 28,5 17,0 12,7 11,3
054 Managers horeca, detailhandel en. 2019 51,5 62,1 49,4 74,4 79,1 68,2 85,2 46,5 32,3 10,9 14,7 24,6 11,6 4,8 42,8 16,4 10,5 1,0 13,7 10,4 20,3 18,6 30,3 23,4 19,7 17,8
055 Managers z.n.d. 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2019 34,0 48,9 29,3 72,9 81,6 72,2 78,8 71,9 53,9 9,6 15,2 12,1 5,6 4,5 39,4 15,9 4,4 0,5 9,1 11,4 17,4 18,2 29,9 20,0 13,8 15,4
062 Juristen 2019 48,5 61,4 42,7 79,0 86,8 70,5 88,0 74,2 49,9 6,3 10,1 10,1 4,9 5,1 25,7 12,5 2,4 0,3 3,9 8,5 22,1 22,2 38,1 23,4 14,3 15,9
063 Beveiligingswerkers 2019 24,0 32,5 23,6 47,8 46,7 43,4 69,2 40,3 18,6 21,7 26,7 14,4 11,7 6,3 45,2 19,3 34,9 1,7 23,4 14,5 15,6 14,3 26,2 20,0 11,2 13,8
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2019 28,7 44,5 27,8 81,1 80,9 73,0 86,9 75,6 50,1 5,4 6,6 15,0 1,3 2,4 7,5 12,7 0,4 0,6 2,9 10,0 16,4 14,6 32,9 21,0 13,6 14,4
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2019 28,6 42,1 24,4 69,4 71,4 64,3 78,3 64,2 26,0 5,3 7,3 12,5 2,1 2,2 11,4 15,1 2,0 1,2 4,2 11,6 16,0 13,8 30,1 20,1 12,2 15,5
073 Bouwarbeiders 2019 33,7 43,5 23,9 63,9 58,9 58,4 71,9 57,4 10,4 3,4 4,3 9,0 1,2 1,4 12,7 10,9 1,2 1,2 4,3 9,0 14,3 11,2 31,2 17,9 8,0 16,4
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2019 28,9 38,4 21,8 61,3 58,5 57,2 70,4 57,3 10,5 5,4 6,5 11,5 1,7 1,5 11,5 17,4 1,3 1,6 4,2 16,3 16,2 13,3 32,9 20,5 9,4 18,2
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2019 40,7 48,5 28,4 52,2 50,3 53,4 59,1 46,2 11,2 5,1 5,4 10,2 2,7 3,2 7,1 14,9 1,0 2,1 3,5 14,8 18,1 14,0 31,7 20,5 13,9 18,0
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2019 23,0 35,2 18,4 70,0 65,6 61,5 78,5 58,6 13,2 5,3 5,7 10,4 3,0 1,8 17,3 15,9 2,8 1,6 6,6 13,3 17,2 17,0 32,8 20,5 11,3 17,6
077 Productiemachinebedieners en asse... 2019 36,5 40,4 24,5 40,9 39,6 45,0 43,7 47,9 8,8 7,8 7,5 13,1 2,6 3,0 4,5 16,8 0,8 2,0 4,2 17,0 22,4 18,1 34,4 26,9 15,7 24,4
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2019 31,4 38,6 22,7 30,4 26,3 44,9 25,8 50,3 9,6 6,2 6,4 6,2 3,6 7,1 5,5 13,1 0,5 2,4 4,6 16,5 22,7 18,5 33,9 24,9 15,5 23,0
081 Specialisten ICT 2019 26,5 39,3 23,5 84,0 80,0 76,1 91,0 78,2 54,5 6,1 6,8 13,9 0,7 1,7 6,8 11,0 0,3 0,1 2,3 9,5 17,3 15,1 32,5 21,5 15,3 15,1
082 Vakspecialisten ICT 2019 30,6 39,1 25,8 69,3 71,0 68,5 84,1 59,7 33,3 5,1 8,0 11,7 3,3 3,3 18,3 15,1 0,9 0,3 9,5 9,9 16,1 16,0 31,5 20,4 14,8 14,1
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2019 28,4 41,6 23,3 60,1 53,2 63,4 57,6 63,4 18,3 3,9 4,9 10,0 1,7 3,4 13,1 13,3 3,8 3,3 6,5 10,8 14,3 10,6 30,2 21,2 10,4 15,6
092 Hulpkrachten landbouw 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2019 47,9 62,1 46,3 56,4 54,8 36,6 74,9 34,0 16,9 26,0 42,3 22,7 26,7 2,7 52,6 13,7 21,2 0,3 10,0 8,2 21,0 23,0 37,6 23,0 18,9 16,2
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2019 35,8 54,9 35,2 75,3 76,3 56,9 84,2 56,6 36,6 31,1 51,8 24,8 19,2 2,0 50,4 13,4 16,7 0,0 11,2 5,1 21,4 23,5 39,8 24,7 23,0 13,2
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2019 44,5 52,8 37,8 37,5 39,0 31,9 57,8 31,4 11,1 16,5 24,4 16,1 22,5 3,2 44,4 14,5 20,2 0,4 11,2 11,2 18,9 19,5 33,5 20,7 15,7 16,9
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2019 27,8 44,4 28,9 53,6 55,9 49,2 75,4 38,1 18,8 21,5 35,6 25,7 24,3 3,3 47,9 13,1 39,7 0,5 16,7 9,6 21,1 23,2 35,0 23,0 19,3 16,6
105 Verzorgenden 2019 37,9 49,6 33,6 40,1 43,7 38,0 53,4 25,5 12,7 15,8 28,9 21,1 34,2 1,4 41,5 14,1 36,5 0,7 13,0 8,7 18,3 17,9 32,3 20,4 16,9 17,0
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2019 49,0 44,9 33,9 43,9 44,1 37,1 51,9 41,1 20,8 6,7 11,0 12,9 19,1 7,0 31,1 13,4 6,8 1,6 13,6 11,4 14,8 13,2 26,8 18,1 12,7 15,4
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2019 38,1 41,0 28,6 54,0 59,4 55,5 43,6 46,0 22,0 5,6 6,0 9,3 7,4 3,5 12,0 9,7 3,1 1,2 7,2 9,4 14,7 13,0 26,5 18,9 10,8 17,2
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2019 26,0 31,9 19,4 47,9 32,0 45,2 50,7 44,2 10,6 4,9 7,9 7,7 3,7 1,7 25,6 15,0 6,0 0,8 12,2 11,0 14,1 12,3 26,8 18,2 9,3 14,3
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2019 38,1 36,5 25,3 32,0 30,6 38,8 34,0 46,3 22,8 3,9 4,1 6,1 5,3 2,6 16,9 13,0 2,8 1,3 5,1 11,1 14,8 10,2 25,5 20,4 10,9 17,7
131 Beroepssegment overig 2019 25,3 28,9 22,8 46,3 45,4 51,6 49,9 49,9 22,7 9,6 7,3 11,0 6,6 4,9 12,4 13,8 3,3 2,5 6,4 13,9 18,4 16,0 28,3 23,2 15,5 19,3
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens