Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, burn-out klachten en slachtofferschap op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
Cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Perioden WerkdrukErg snel werken (%) WerkdrukHeel veel werk doen (%) WerkdrukExtra hard werken (%) Zelfstandigheid in het werkZelf beslissen (%) Zelfstandigheid in het werkVolgorde werkzaamheden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkWerktempo bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkOplossingen bedenken (%) Zelfstandigheid in het werkVerlof nemen (%) Zelfstandigheid in het werkWerktijden bepalen (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel moeilijke werksituaties (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel veeleisend werk (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan klanten (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor leidinggevenden of collega's (%) Burn-out klachtenBurn-out klachten (%) Burn-out klachtenEmotioneel uitgeput (%) Burn-out klachtenLeeg voelen (%) Burn-out klachten's Ochtends moe voelen (%) Burn-out klachtenVergt veel om met mensen te werken (%) Burn-out klachtenUitgeput door werk (%)
Totaal 2018 36,4 46,3 30,5 60,1 61,2 56,1 67,5 50,4 26,0 8,6 12,9 14,7 5,3 2,2 18,7 10,7 5,8 0,6 5,8 8,0 17,3 17,6 31,9 20,4 13,5 15,2
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2018 37,6 38,5 25,1 40,8 42,5 45,3 36,9 46,1 19,1 5,2 5,4 8,1 3,3 2,3 9,6 8,8 2,0 1,1 4,4 8,7 15,7 12,6 27,9 20,0 9,9 17,6
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2018 34,9 41,0 26,8 51,3 51,6 51,0 57,8 45,2 16,7 6,4 9,0 11,4 6,2 2,2 19,9 10,7 5,7 0,7 6,9 9,1 16,0 15,4 30,1 19,6 11,9 15,7
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2018 36,4 47,9 31,3 62,7 66,4 58,6 74,2 52,3 27,7 10,4 16,0 15,9 6,6 2,2 23,6 11,5 9,9 0,4 6,1 7,7 17,4 18,4 31,7 20,0 14,3 14,1
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2018 38,0 54,9 36,6 76,1 76,4 64,6 85,2 57,7 39,3 11,3 18,3 20,2 3,8 2,2 16,9 10,6 4,6 0,4 4,4 6,4 19,1 21,6 35,7 21,7 16,0 14,5
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2018 32,5 37,2 27,2 45,7 46,5 51,6 48,4 44,4 26,4 13,2 12,1 15,7 6,3 5,5 10,5 12,3 6,7 4,2 6,0 14,1 22,6 18,5 29,5 25,8 18,2 20,5
011 Docenten 2018 34,2 61,5 44,1 62,4 54,7 41,5 76,7 13,9 12,1 13,8 27,6 31,7 2,6 2,1 24,1 11,3 8,2 0,2 10,0 5,7 25,2 27,7 43,4 25,3 23,2 18,3
012 Sportinstructeurs 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2018 24,2 37,7 24,5 43,4 37,4 36,9 60,4 26,2 8,0 5,8 13,0 22,9 3,2 1,1 13,7 8,9 8,1 0,4 4,8 5,9 14,7 18,8 31,3 14,3 12,4 12,8
021 Auteurs en kunstenaars 2018 35,3 41,1 29,0 69,0 71,6 61,5 72,7 58,3 35,7 5,7 13,3 16,7 3,7 5,3 11,1 11,9 1,2 0,9 3,5 8,1 17,0 20,0 28,2 18,6 14,3 14,3
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2018 36,6 40,2 25,6 69,8 65,3 61,8 81,5 53,9 24,0 9,4 11,0 24,5 5,7 6,0 11,3 13,0 1,9 1,8 5,0 8,8 20,8 21,5 33,9 26,7 18,1 17,8
031 Adviseurs marketing, public relat. 2018 37,2 53,7 33,8 82,2 87,9 76,2 87,2 72,8 39,9 8,5 10,9 20,9 1,6 4,0 8,6 11,8 0,3 0,5 2,3 7,7 18,8 21,3 34,3 24,2 13,5 14,2
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2018 38,8 53,1 34,7 77,8 83,8 75,2 82,9 64,4 35,9 8,0 10,8 17,7 2,6 2,1 15,4 11,6 1,0 0,5 3,2 8,1 17,7 18,5 32,8 21,6 11,3 13,7
033 Verkopers 2018 37,3 38,0 27,0 43,8 48,7 47,1 50,4 43,0 16,9 3,9 5,3 10,1 8,3 2,6 27,5 8,6 2,9 0,6 8,1 7,2 14,3 13,3 26,2 18,8 12,3 14,1
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2018 38,6 52,9 33,4 80,9 85,9 75,0 87,9 70,7 51,8 7,1 10,7 14,3 1,8 2,6 10,8 10,5 1,0 0,6 2,5 7,1 17,5 19,6 32,9 21,5 14,2 13,6
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2018 37,3 49,2 31,2 73,8 81,5 72,0 78,6 64,7 38,5 7,2 8,7 13,9 2,0 2,4 14,0 10,8 1,0 0,3 2,7 7,3 17,3 18,7 32,0 20,5 13,8 13,4
043 Administratief personeel 2018 33,3 42,1 25,6 61,8 68,7 64,5 63,4 53,9 26,4 5,6 6,9 10,9 2,6 2,9 16,7 11,7 1,0 0,5 4,7 9,6 17,0 17,6 31,1 19,8 12,4 15,4
051 Algemeen directeuren 2018 47,3 61,3 49,3 95,2 96,9 91,9 94,7 81,8 76,8 9,0 14,7 23,0 1,2 0,7 13,4 6,1 1,9 0,3 4,3 2,1 8,3 8,7 20,5 11,3 9,8 6,8
052 Managers op administratief en com... 2018 48,3 65,3 47,6 92,1 94,5 84,6 93,4 71,5 54,3 7,5 12,8 21,2 1,3 2,0 8,9 10,5 1,2 0,4 2,0 6,1 15,2 19,6 29,6 17,7 12,0 11,3
053 Managers productie en gespecialis... 2018 48,4 65,9 46,1 89,8 91,9 80,9 94,0 66,3 44,1 10,5 16,9 21,3 1,4 1,4 17,1 14,4 3,4 0,4 3,9 6,1 16,7 21,0 37,5 19,8 14,4 14,2
054 Managers horeca, detailhandel en. 2018 52,5 61,6 45,9 78,8 84,8 74,2 87,7 53,5 43,0 9,4 14,9 25,0 7,7 4,0 30,6 10,3 6,5 0,6 10,2 6,1 17,5 17,1 29,7 19,7 16,5 15,1
055 Managers z.n.d. 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2018 36,7 50,6 29,9 75,2 80,2 72,3 79,7 70,7 52,4 10,2 16,0 11,5 1,9 2,5 28,8 12,9 2,4 0,3 7,2 7,0 15,3 18,1 33,3 18,5 14,0 12,2
062 Juristen 2018 52,9 66,6 44,4 80,0 86,0 71,2 84,6 69,7 47,9 9,5 13,6 8,8 3,6 3,4 16,9 10,8 0,7 0,5 3,0 8,4 21,6 23,6 41,9 24,0 15,9 19,1
063 Beveiligingswerkers 2018 24,3 33,2 23,3 46,1 46,1 41,7 65,4 37,6 14,0 18,1 23,9 13,5 5,1 2,4 37,2 14,4 25,5 0,6 18,1 11,1 16,4 16,7 28,8 20,6 12,7 14,8
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2018 30,7 47,1 28,3 82,3 81,8 71,5 89,3 75,4 49,8 4,6 7,1 14,9 0,7 0,9 5,7 8,6 0,2 0,3 1,3 6,3 17,1 19,3 35,4 20,9 13,1 12,7
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2018 29,2 42,7 24,9 69,2 69,1 65,4 75,5 62,9 24,6 4,7 7,0 12,0 0,8 0,9 7,7 12,4 1,0 0,4 2,5 9,1 16,0 16,7 31,7 19,0 11,5 14,2
073 Bouwarbeiders 2018 32,6 42,1 24,1 63,3 59,3 58,5 70,5 54,1 9,0 3,8 4,3 7,5 1,3 1,1 9,4 8,9 1,5 1,4 3,3 8,2 15,6 11,8 30,5 19,8 8,6 17,2
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2018 29,0 39,9 23,2 60,2 53,8 54,7 69,5 54,3 9,2 5,0 4,6 9,8 1,0 1,5 6,2 12,8 0,7 1,7 3,1 11,4 17,2 13,8 34,2 21,6 8,7 20,1
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2018 43,6 48,1 29,7 54,0 52,9 54,3 60,5 45,5 12,9 5,6 5,1 10,6 1,5 2,1 6,6 13,3 1,3 1,2 1,6 13,0 18,4 14,7 33,9 22,4 11,0 19,2
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2018 29,3 35,8 23,7 69,1 62,2 59,3 78,7 55,6 9,9 3,9 4,6 8,3 2,1 1,6 14,2 9,1 0,6 0,2 4,6 9,7 16,0 16,0 36,5 22,1 10,6 15,9
077 Productiemachinebedieners en asse... 2018 37,7 43,6 26,8 38,7 36,1 44,3 44,1 44,6 9,4 7,7 8,4 12,9 1,3 2,2 3,6 13,0 1,3 1,9 2,9 15,1 22,0 17,5 37,0 26,8 14,0 20,6
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2018 36,8 41,6 22,7 27,3 29,0 38,7 26,7 53,2 12,2 4,9 5,4 8,3 0,9 4,3 2,2 12,5 1,4 1,6 2,7 16,6 21,4 19,5 34,1 23,5 13,4 22,8
081 Specialisten ICT 2018 28,4 42,6 24,3 81,7 79,0 73,5 91,3 77,3 51,8 5,1 5,9 15,1 0,1 1,6 3,8 8,7 0,4 0,1 1,4 7,4 19,4 19,8 35,4 21,8 14,8 15,7
082 Vakspecialisten ICT 2018 27,5 38,1 26,5 69,7 68,2 65,6 79,8 59,9 32,5 4,2 5,1 14,3 1,4 2,7 12,3 8,4 0,5 0,0 5,0 8,0 16,7 19,5 31,7 20,1 13,7 13,4
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2018 26,4 39,0 20,1 56,1 51,4 67,1 55,2 60,2 17,0 4,1 5,4 10,6 0,4 1,0 7,1 10,8 0,9 0,3 3,9 10,2 12,4 11,4 25,0 15,7 8,9 13,2
092 Hulpkrachten landbouw 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2018 45,7 59,5 42,3 53,8 53,6 33,8 72,6 33,8 16,6 23,9 37,9 19,9 17,3 1,5 42,3 11,0 18,2 0,2 7,9 4,9 18,8 22,7 35,2 20,1 16,5 13,9
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2018 37,9 57,1 36,4 72,8 78,5 57,2 83,0 52,5 35,9 32,9 52,9 28,0 11,7 2,8 42,6 11,3 11,5 0,1 7,1 5,6 21,4 25,6 38,0 23,1 21,1 13,5
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2018 44,9 49,5 35,4 38,5 40,4 34,6 57,5 32,6 12,5 13,4 23,6 13,0 14,1 2,0 38,4 12,9 16,7 0,4 9,2 8,3 18,0 18,9 32,2 20,1 14,4 16,2
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2018 26,8 45,2 29,1 52,9 55,0 43,9 74,8 37,9 18,6 20,6 33,9 23,3 15,9 2,1 39,0 10,8 36,4 0,2 11,7 6,7 17,9 19,7 30,4 19,4 18,4 12,9
105 Verzorgenden 2018 39,1 51,3 36,7 38,6 42,4 38,4 54,4 24,8 12,0 15,1 27,6 18,6 23,0 0,4 31,4 10,5 32,5 0,3 8,5 6,9 17,7 20,2 33,7 20,3 15,5 16,4
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2018 48,6 46,9 35,8 45,0 44,8 38,5 54,4 39,3 17,6 7,4 10,2 13,5 12,3 4,0 25,6 9,5 5,0 0,8 10,2 8,9 16,1 14,9 27,2 19,1 13,3 16,0
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2018 37,0 41,0 25,9 54,4 60,6 55,4 42,8 44,4 18,8 5,8 6,0 8,2 3,7 2,4 8,1 7,3 1,9 0,8 3,9 6,9 16,2 13,3 27,7 18,7 9,5 18,1
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2018 28,5 33,0 20,1 48,7 33,3 45,6 50,3 41,8 10,8 3,9 6,4 7,6 2,1 1,1 20,0 11,1 4,0 0,7 8,9 8,0 12,8 10,8 27,9 17,0 8,0 13,8
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2018 38,9 36,1 24,5 31,6 29,4 37,4 32,6 45,5 21,0 4,3 4,4 6,7 3,7 1,9 13,0 9,6 1,9 1,4 5,4 9,2 14,0 10,5 27,2 20,2 10,0 16,1
131 Beroepssegment overig 2018 30,0 33,5 22,8 43,4 43,5 49,9 46,6 42,6 19,4 11,2 9,9 12,2 4,3 3,4 9,8 11,9 4,6 2,8 4,3 12,9 21,5 17,3 30,9 24,0 15,8 19,5
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens