Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 17 mei 2016
De meting van arbeidsongevallen is verbeterd. Er is een extra controle uitgevoerd om te bepalen of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2015 iets lager uit.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Totaal werknemers met een ongeval (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval zonder verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalLichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalGeestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalOnderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalLetsel onbekend (In % van alle werknemers)
A-U Alle economische activiteiten 2019 3,3 1,8 1,5 1,1 2,2 0,5 0,3 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 4,5 2,3 2,4 1,1 3,6 0,3 0,5 0,0
B-F Nijverheid en energie 2019 4,0 2,1 2,0 1,5 3,0 0,3 0,5 0,2
G-N Commerciële dienstverlening 2019 3,1 1,6 1,5 1,0 2,2 0,4 0,3 0,2
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2019 3,1 1,9 1,3 1,0 1,9 0,7 0,3 0,1
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens