Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Totaal werknemers met een ongeval (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval zonder verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Lichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Geestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Onderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongeval Letsel onbekend (In % van alle werknemers)
A-U Alle economische activiteiten Waarde 2023 2,7 1,4 1,3 0,9 1,7 0,5 0,3 0,1
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2023 4,4 2,5 2,3 1,3 3,6 0,4 0,2 0,2
B Delfstoffenwinning Waarde 2023 2,5 0,0 2,5 2,5 1,8 0,7 0,0 0,0
C Industrie Waarde 2023 3,4 1,6 1,8 1,3 2,3 0,4 0,4 0,2
D Energievoorziening Waarde 2023 1,4 1,1 0,3 0,3 1,1 0,3 0,0 0,0
E Waterbedrijven en afvalbeheer Waarde 2023 2,7 1,1 2,0 1,6 2,4 0,3 0,0 0,0
F Bouwnijverheid Waarde 2023 2,7 0,8 1,8 1,4 1,9 0,2 0,4 0,1
G Handel Waarde 2023 2,5 1,4 1,2 0,8 1,5 0,6 0,2 0,1
H Vervoer en opslag Waarde 2023 4,9 1,7 3,3 2,7 3,2 0,9 0,4 0,2
I Horeca Waarde 2023 5,5 3,0 2,6 1,4 4,3 0,3 0,6 0,1
J Informatie en communicatie Waarde 2023 1,1 0,4 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 0,0
K Financiële dienstverlening Waarde 2023 0,7 0,3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2023 1,2 0,7 0,5 0,2 0,6 0,2 0,4 0,0
M Specialistische zakelijke diensten Waarde 2023 1,3 0,9 0,4 0,3 0,9 0,3 0,1 0,1
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waarde 2023 3,3 1,8 1,4 1,1 2,2 0,6 0,3 0,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waarde 2023 1,7 0,7 0,9 0,7 1,0 0,4 0,2 0,1
P Onderwijs Waarde 2023 1,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,2 0,1
Q Gezondheids- en welzijnszorg Waarde 2023 2,9 1,9 1,2 0,8 1,5 0,7 0,5 0,1
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2023 4,1 2,1 1,8 1,0 2,7 0,9 0,1 0,3
S Overige dienstverlening Waarde 2023 2,8 1,4 1,5 1,1 1,7 0,9 0,1 0,0
T Huishoudens Waarde 2023 1,0 1,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0
U Extraterritoriale organisaties Waarde 2023 . . . . . . . .
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Sinds 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er is een extra controle uitgevoerd om te bepalen of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval vanaf 2015 iets lager uit.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
De manier waarop de cijfers over het letsel van het meest recente ongeval worden samengesteld, is geüniformeerd. Hierdoor kunnen de cijfers voor dit onderwerp over 2014 iets afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.
Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 17 mei 2016
De meting van arbeidsongevallen is verbeterd. Er is een extra controle uitgevoerd om te bepalen of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2015 iets lager uit.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Totaal werknemers met een ongeval
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval zonder verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 1 dag.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim
Het betreft werknemers met één of meer arbeidsongevallen in de afgelopen 12 maanden. Het gaat hierbij om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim van ten minste 4 dagen.

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.

Een arbeidsongeval is een ongeval dat door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.

Werknemers; letsel van recentste ongeval
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

In 2015 is de meting van arbeidsongevallen verbeterd. Er wordt een extra controle uitgevoerd of het arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden heeft plaats gevonden. Hierdoor valt het aandeel werknemers met een arbeidsongeval lager uit.
Lichamelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met lichamelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Geestelijk letsel
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval met geestelijk letsel bij het meest recente arbeidsongeval.
Onderscheid niet te maken
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk letsel niet is te maken bij het meest recente arbeidsongeval.

Letsel onbekend
Geeft aan wat voor soort letsel is opgelopen als gevolg van het meest recente arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Lichamelijk letsel
2. Geestelijk letsel
3. Onderscheid niet te maken
4. Letsel onbekend

Bij meerdere letsels gaat het om het meest ernstige letsel.

Cijfer betreft het percentage werknemers met een ongeval waarbij het letsel van het meest recente arbeidsongeval onbekend is.