Huiselijk geweld; meldingen naar eerdere betrokkenheid Veilig Thuis, regio

Huiselijk geweld; meldingen naar eerdere betrokkenheid Veilig Thuis, regio

Regio's Perioden Ontvangen meldingen Ontvangen meldingen, totaal (aantal) Ontvangen meldingen 1e melding, geen betrokkenen bekend VT (aantal) Ontvangen meldingen Hermelding Totaal (aantal) Ontvangen meldingen Hermelding Meerdere betrokkenen al bekend bij VT (aantal) Ontvangen meldingen Hermelding Eén betrokkene al bekend bij VT (aantal) Ontvangen meldingen Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT Totaal (aantal) Ontvangen meldingen Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT Tijdens veiligheidsbeoordeling (aantal) Ontvangen meldingen Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT Na veiligheidsbeoordeling (aantal) Ontvangen meldingen Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT Tijdens monitoring door VT (aantal) Ontvangen meldingen Melding niet ingedeeld (aantal) Ontvangen meldingen (relatief) Ontvangen meldingen, totaal (%) Ontvangen meldingen (relatief) 1e melding, geen betrokkenen bekend VT (%) Ontvangen meldingen (relatief) Hermelding Totaal (%) Ontvangen meldingen (relatief) Hermelding Meerdere betrokkenen al bekend bij VT (%) Ontvangen meldingen (relatief) Hermelding Eén betrokkene al bekend bij VT (%) Ontvangen meldingen (relatief) Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT Totaal (%) Ontvangen meldingen (relatief) Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT Tijdens veiligheidsbeoordeling (%) Ontvangen meldingen (relatief) Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT Na veiligheidsbeoordeling (%) Ontvangen meldingen (relatief) Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT Tijdens monitoring (%) Ontvangen meldingen (relatief) Melding niet ingedeeld (%)
Nederland 1e halfjaar 2022* 59.985 20.370 22.795 20.235 2.560 16.215 6.600 6.215 3.405 605 100,0 34,0 38,0 33,7 4,3 27,0 11,0 10,4 5,7 1,0
Noord-Nederland (LD) 1e halfjaar 2022* 5.155 1.840 2.030 1.770 260 1.140 580 365 195 145 100,0 35,7 39,4 34,3 5,0 22,1 11,3 7,1 3,8 2,8
Noord-Holland (PV) 1e halfjaar 2022* 10.340 3.715 3.405 2.980 425 3.210 1.055 1.280 875 10 100,0 35,9 32,9 28,8 4,1 31,0 10,2 12,4 8,5 0,1
Amsterdam 1e halfjaar 2022* 4.235 1.480 1.515 1.300 220 1.230 390 470 370 . 100,0 34,9 35,8 30,7 5,2 29,0 9,2 11,1 8,7 .
Amsterdam-Amstelland (VT) 1e halfjaar 2022* 5.010 1.755 1.795 1.545 255 1.455 465 570 420 . 100,0 35,0 35,8 30,8 5,1 29,0 9,3 11,4 8,4 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld, die Veilig Thuis heeft ontvangen, nader uitgesplitst naar of er eerder een melding is gedaan over één of meerdere van de directbetrokkenen. Een eerdere melding kan zowel binnen dezelfde lopende casus zijn gedaan als in een oudere, nu reeds afgesloten, casus.
De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 worden eind april 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Bij een melding wordt de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen meldingen, totaal
1e melding, geen betrokkenen bekend VT
eerste melding, geen van de directbetrokkenen is al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar
Hermelding
Hermelding, één of meer van de directbetrokkenen is al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.

Een ontvangen melding wordt beschouwd als een hermelding als er geen openstaande casus (dossier) is waar de melding aan toegevoegd kan worden maar één of meer van de directbetrokkenen wel al bekend is bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.
Totaal
Hermelding, één of meer van de directbetrokkenen is al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.

Een ontvangen melding wordt beschouwd als een hermelding als er geen openstaande casus (dossier) is waar de melding aan toegevoegd kan worden maar één of meer van de directbetrokkenen wel al bekend is bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.
Meerdere betrokkenen al bekend bij VT
Hermelding, twee of meer van de directbetrokkenen zijn al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.

Een ontvangen melding wordt beschouwd als een hermelding als er geen openstaande casus (dossier) is waar de melding aan toegevoegd kan worden maar één of meer van de directbetrokkenen wel al bekend is bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.
Eén betrokkene al bekend bij VT
Hermelding, één van de directbetrokkenen is al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.

Een ontvangen melding wordt beschouwd als een hermelding als er geen openstaande casus (dossier) is waar de melding aan toegevoegd kan worden maar één of meer van de directbetrokkenen wel al bekend is bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.
Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT
Een vervolgmelding is een melding die aan Veilig Thuis gedaan wordt, terwijl Veilig Thuis al betrokken is in het betreffende gezin/huishouden.
Totaal
Een vervolgmelding is een melding die aan Veilig Thuis gedaan wordt, terwijl Veilig Thuis al betrokken is in het betreffende gezin/huishouden.
Tijdens veiligheidsbeoordeling
Vervolgmelding tijdens veiligheidsbeoordeling.

Vervolgmelding die binnenkomt bij Veilig Thuis terwijl Veilig Thuis nog bezig is met de veiligheidsbeoordeling van een eerdere melding in het betreffende gezin/huishouden.
Vervolgmelding na afronding veiligheidsbeoordeling.

Vervolgmelding die binnenkomt bij Veilig Thuis terwijl Veilig Thuis de situatie in het betreffende gezin/huishouden al heeft beoordeeld naar aanleiding van een eerdere melding en nu bezig is met een overdracht of dienst. De eventuele dienst is nog niet afgerond en de monitoringsfase is nog niet gestart.
Tijdens monitoring door VT
Vervolgmelding tijdens monitoring.

Vervolgmelding die binnenkomt bij Veilig Thuis terwijl Veilig Thuis de dienst in het betreffende gezin/huishouden heeft afgerond en nog middels monitoring in de gaten houdt hoe het inmiddels gaat.
Melding niet ingedeeld
Melding waarvan door incomplete informatie niet bepaald kan worden tot welke van bovenstaande categorieën hij behoort.
Ontvangen meldingen (relatief)
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Bij een melding wordt de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen meldingen, totaal
1e melding, geen betrokkenen bekend VT
eerste melding, geen van de directbetrokkenen is al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.
Hermelding
Hermelding, één of meer van de directbetrokkenen is al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.

Een ontvangen melding wordt beschouwd als een hermelding als er geen openstaande casus (dossier) is waar de melding aan toegevoegd kan worden maar één of meer van de directbetrokkenen wel al bekend is bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.
Totaal
Hermelding, één of meer van de directbetrokkenen is al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.

Een ontvangen melding wordt beschouwd als een hermelding als er geen openstaande casus (dossier) is waar de melding aan toegevoegd kan worden maar één of meer van de directbetrokkenen wel al bekend is bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.
Meerdere betrokkenen al bekend bij VT
Hermelding, twee of meer van de directbetrokkenen zijn al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.

Een ontvangen melding wordt beschouwd als een hermelding als er geen openstaande casus (dossier) is waar de melding aan toegevoegd kan worden maar één of meer van de directbetrokkenen wel al bekend is bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.
Eén betrokkene al bekend bij VT
Hermelding, één van de directbetrokkenen is al bekend bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.

Een ontvangen melding wordt beschouwd als een hermelding als er geen openstaande casus (dossier) is waar de melding aan toegevoegd kan worden maar één of meer van de directbetrokkenen wel al bekend is bij Veilig Thuis in de voorgaande drie jaar.
Vervolgmelding tijdens betrokkenheid VT
Een vervolgmelding is een melding die aan Veilig Thuis gedaan wordt, terwijl Veilig Thuis al betrokken is in het betreffende gezin/huishouden.
Totaal
Een vervolgmelding is een melding die aan Veilig Thuis gedaan wordt, terwijl Veilig Thuis al betrokken is in het betreffende gezin/huishouden.
Tijdens veiligheidsbeoordeling
Vervolgmelding tijdens veiligheidsbeoordeling.

Vervolgmelding die binnenkomt bij Veilig Thuis terwijl Veilig Thuis nog bezig is met de veiligheidsbeoordeling van een eerdere melding in het betreffende gezin/huishouden.
Vervolgmelding na afronding veiligheidsbeoordeling.

Vervolgmelding die binnenkomt bij Veilig Thuis terwijl Veilig Thuis de situatie in het betreffende gezin/huishouden al heeft beoordeeld naar aanleiding van een eerdere melding en nu bezig is met een overdracht of dienst. De eventuele dienst is nog niet afgerond en de monitoringsfase is nog niet gestart.
Tijdens monitoring
Vervolgmelding tijdens monitoring.

Vervolgmelding die binnenkomt bij Veilig Thuis terwijl Veilig Thuis de dienst in het betreffende gezin/huishouden heeft afgerond en nog middels monitoring in de gaten houdt hoe het inmiddels gaat.
Melding niet ingedeeld
Melding waarvan door incomplete informatie niet bepaald kan worden tot welke van bovenstaande categorieën hij behoort.