Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Perioden Regio's Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Gestarte adviezen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen meldingen totaal (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen anonieme meldingen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Actieve casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Gestarte casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Afgeronde casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Actieve diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Gestarte diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Actieve diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Gestarte diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
2021* Nederland 133.905 119.185 4.715 115.460 87.080 88.485 8.835 7.600 7.505 13.200 11.580 11.790
2021* Amsterdam-Amstelland (VT) 5.880 9.790 145 9.405 7.190 6.750 305 275 265 1.025 935 945
2021* Brabant Noordoost (VT) 4.250 3.485 215 3.655 2.440 2.535 360 305 305 670 590 585
2021* Drenthe (VT) 3.105 2.150 80 2.200 1.590 1.635 230 175 185 215 200 190
2021* Flevoland (VT) 5.125 5.255 255 4.970 3.325 3.315 625 570 550 800 695 740
2021* Friesland (VT) 6.990 4.325 255 4.375 3.340 3.290 680 595 605 640 590 600
2021* Gelderland-Midden (VT) 6.025 3.235 100 3.280 2.540 2.640 220 190 200 195 160 175
2021* Gelderland-Zuid (VT) 7.135 2.570 135 2.905 1.915 2.365 285 220 255 490 395 450
2021* Gooi en Vechtstreek (VT) 1.530 995 40 1.175 715 825 70 55 55 315 245 270
2021* Groningen (VT) 5.010 3.920 380 3.985 3.175 3.140 375 335 335 260 245 250
2021* Haaglanden (VT) 9.135 9.320 280 9.025 6.575 6.565 1.035 880 895 730 615 625
2021* Hollands-Midden (VT) 4.885 5.720 325 5.235 4.145 3.915 485 405 385 470 405 390
2021* IJsselland (VT) 3.225 2.285 150 2.495 1.755 1.875 120 110 75 500 425 395
2021* Kennemerland (VT) 3.800 3.255 70 3.275 2.240 2.220 410 365 330 405 330 340
2021* Noord- en Midden Limburg (VT) 3.100 3.330 195 3.155 2.590 2.680 235 195 165 180 125 140
2021* Noord- en Oost-Gelderland (VT) 5.510 2.805 190 3.095 2.050 2.150 250 210 225 855 790 775
2021* Noord-Brabant Midden (VT) 4.545 3.890 105 3.560 2.790 2.975 245 215 215 410 370 365
2021* Noord-Holland Noord (VT) 4.245 4.235 280 4.170 2.775 2.910 465 400 400 395 365 360
2021* Rotterdam-Rijnmond (VT) 13.220 12.400 185 11.240 8.620 9.020 525 475 470 1.380 1.190 1.290
2021* Twente (VT) 3.285 3.525 265 3.430 2.815 2.900 165 125 140 350 305 305
2021* Utrecht (VT) 10.175 10.380 160 9.745 8.275 8.600 370 320 310 1.035 925 920
2021* West-brabant (VT) 4.060 5.370 150 4.760 3.560 3.115 60 45 45 425 385 385
2021* Zaanstreek-Waterland (VT) 2.790 1.800 55 1.960 1.285 1.315 150 130 130 220 205 200
2021* Zeeland (VT) 2.525 1.695 125 1.655 1.330 1.335 210 180 190 155 140 135
2021* Zuid-Holland-Zuid (VT) 3.255 3.910 160 3.415 2.720 2.780 260 225 185 105 90 70
2021* Zuid-Limburg (VT) 3.605 4.150 260 4.210 3.255 3.500 275 235 240 430 385 390
2021* Zuidoost-Brabant (VT) 7.495 5.395 155 5.085 4.080 4.140 420 375 355 550 475 500
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen en uitgevoerde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg van Veilig Thuis-organisaties. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Activiteiten Veilig Thuis-organisaties
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen meldingen totaal
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen anonieme meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.

Bij een anonieme melding blijft de melder onbekend voor de betrokken personen.
Casussen
Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Actieve casussen
Alle casussen die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Gestarte casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Diensten
Onderzoek
De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Actieve diensten onderzoek
Alle diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Gestarte diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Voorwaarden en vervolg
In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Actieve diensten voorwaarden en vervolg
Alle diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Gestarte diensten voorwaarden en vervolg
De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.