Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Perioden Regio's Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Gestarte adviezen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen meldingen totaal (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen anonieme meldingen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Actieve casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Gestarte casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Afgeronde casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Actieve diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Gestarte diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Actieve diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Gestarte diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
1e halfjaar 2020* Nederland 58.500 64.425 2.585 79.495 48.495 50.760 4.855 3.435 3.300 8.220 6.420 6.400
1e halfjaar 2020* Amsterdam-Amstelland (VT) 1.720 5.925 90 6.515 4.605 4.400 150 115 125 530 460 445
1e halfjaar 2020* Drenthe (VT) 1.430 1.190 50 1.610 830 935 165 105 100 105 85 75
1e halfjaar 2020* Flevoland (VT) 2.470 2.760 120 3.075 1.795 1.600 100 85 70 740 550 605
1e halfjaar 2020* Fryslân (VT) 2.300 1.990 155 2.580 1.530 1.645 490 365 385 400 305 365
1e halfjaar 2020* Gelderland-Midden (VT) 2.725 1.700 45 2.105 1.395 1.400 140 110 110 90 70 75
1e halfjaar 2020* Gelderland-Zuid (VT) 3.130 1.410 75 1.860 1.040 950 130 110 105 345 290 280
1e halfjaar 2020* Gooi en Vechtstreek (VT) 790 635 30 935 445 470 35 25 25 235 135 195
1e halfjaar 2020* Groningen (VT) 2.125 2.085 145 2.650 1.615 1.935 230 145 210 200 170 180
1e halfjaar 2020* Haaglanden (VT) 4.655 5.325 185 5.970 3.790 3.330 610 450 375 610 485 435
1e halfjaar 2020* Hollands-Midden (VT) 2.490 2.990 170 3.410 2.285 2.300 290 210 185 245 190 180
1e halfjaar 2020* IJsselland (VT) 1.375 1.345 125 1.700 1.030 895 125 90 80 430 345 270
1e halfjaar 2020* Kennemerland (VT) 1.715 1.685 35 1.935 1.275 1.000 125 80 45 365 265 200
1e halfjaar 2020* Noord- en Midden Limburg (VT) 1.365 1.810 105 1.940 1.405 1.415 105 80 40 120 75 55
1e halfjaar 2020* Noord- en Oost-Gelderland (VT) 3.100 1.545 95 2.335 1.145 1.185 90 65 65 510 405 445
1e halfjaar 2020* Noord-Brabant Midden (VT) 1.515 1.840 50 2.260 1.365 1.470 130 110 90 185 135 155
1e halfjaar 2020* Noord-Brabant Noord (VT) 1.980 1.900 130 2.315 1.380 1.130 155 110 115 390 335 320
1e halfjaar 2020* Noord-Holland Noord (VT) 2.245 2.175 145 2.895 1.600 1.435 290 195 245 250 195 210
1e halfjaar 2020* Rotterdam-Rijnmond (VT) 4.915 6.550 95 7.580 4.820 5.230 140 115 110 725 625 610
1e halfjaar 2020* Twente (VT) 1.370 1.535 110 2.355 1.120 1.370 60 30 35 225 120 140
1e halfjaar 2020* Utrecht (VT) 4.260 5.870 90 6.095 4.825 4.865 280 200 200 510 405 395
1e halfjaar 2020* West-brabant (VT) 1.545 3.020 100 3.745 2.265 2.765 65 45 45 220 150 170
1e halfjaar 2020* Zaanstreek-Waterland (VT) 1.495 1.115 25 1.500 815 745 105 85 80 80 60 65
1e halfjaar 2020* Zeeland (VT) 1.120 820 65 1.085 660 735 125 90 90 65 40 40
1e halfjaar 2020* Zuid-Holland-Zuid (VT) 1.410 2.025 125 2.070 1.370 1.145 200 145 110 65 50 40
1e halfjaar 2020* Zuid-Limburg (VT) 1.925 2.130 130 5.475 1.660 4.060 325 120 120 195 150 160
1e halfjaar 2020* Zuidoost-Brabant (VT) 3.320 3.040 95 3.505 2.415 2.350 195 160 140 385 320 305
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen en uitgevoerde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg van Veilig Thuis-organisaties. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig. De cijfers over 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden eind april 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Activiteiten Veilig Thuis-organisaties
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen meldingen totaal
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen anonieme meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.

Bij een anonieme melding blijft de melder onbekend voor de betrokken personen.
Casussen
Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Actieve casussen
Alle casussen die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Gestarte casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Diensten
Onderzoek
De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Actieve diensten onderzoek
Alle diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Gestarte diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Voorwaarden en vervolg
In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Actieve diensten voorwaarden en vervolg
Alle diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Gestarte diensten voorwaarden en vervolg
De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.