Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Perioden Regio's Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Gestarte adviezen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen meldingen totaal (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen anonieme meldingen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Actieve casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Gestarte casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Afgeronde casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Actieve diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Gestarte diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Actieve diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Gestarte diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
2020* Nederland 121.970 127.330 5.475 126.485 95.150 97.980 8.430 6.995 6.890 14.605 12.805 12.715
2020* Amsterdam-Amstelland (VT) 3.860 11.025 180 10.480 8.570 8.235 275 240 245 1.045 975 955
2020* Drenthe (VT) 3.065 2.200 95 2.405 1.615 1.815 285 220 230 175 155 160
2020* Flevoland (VT) 5.240 5.515 250 4.870 3.590 3.220 240 225 180 1.205 1.010 1.080
2020* Fryslân (VT) 4.925 4.230 285 4.305 3.235 3.285 800 675 735 670 575 620
2020* Gelderland-Midden (VT) 5.640 3.315 90 3.450 2.715 2.720 240 205 210 170 145 150
2020* Gelderland-Zuid (VT) 6.365 2.850 160 2.930 2.090 1.965 270 250 225 575 520 510
2020* Gooi en Vechtstreek (VT) 1.455 1.180 65 1.310 815 855 65 55 55 400 300 330
2020* Groningen (VT) 4.840 4.190 325 4.400 3.330 3.700 400 315 365 340 310 325
2020* Haaglanden (VT) 9.070 10.290 360 9.485 7.305 6.920 1.075 910 910 1.100 975 950
2020* Hollands-Midden (VT) 4.805 5.980 355 5.660 4.535 4.545 460 385 380 430 385 370
2020* IJsselland (VT) 2.990 2.685 240 2.700 2.025 1.805 165 130 130 670 590 515
2020* Kennemerland (VT) 3.565 3.280 100 3.035 2.375 1.930 245 200 170 545 450 420
2020* Noord- en Midden Limburg (VT) 2.755 3.615 255 3.290 2.760 2.685 210 185 140 205 160 120
2020* Noord- en Oost-Gelderland (VT) 6.135 3.050 200 3.410 2.215 2.355 185 160 140 885 780 810
2020* Noord-Brabant Midden (VT) 3.355 3.700 130 3.630 2.730 2.830 225 205 195 340 285 290
2020* Brabant Noordoost (VT) 3.935 3.785 285 3.620 2.685 2.375 300 255 240 760 705 655
2020* Noord-Holland Noord (VT) 4.580 4.440 330 4.385 3.055 3.115 540 440 475 435 375 405
2020* Rotterdam-Rijnmond (VT) 11.195 12.985 215 12.375 9.585 9.970 315 285 275 1.530 1.425 1.365
2020* Twente (VT) 3.055 3.265 265 3.700 2.460 3.125 125 100 85 335 240 280
2020* Utrecht (VT) 8.700 11.430 195 10.595 9.320 9.085 445 370 365 960 855 815
2020* West-brabant (VT) 3.055 6.115 215 6.135 4.560 5.165 105 80 85 340 265 300
2020* Zaanstreek-Waterland (VT) 3.025 2.035 55 2.140 1.450 1.330 185 160 145 140 130 120
2020* Zeeland (VT) 2.435 1.785 120 1.835 1.405 1.495 230 200 185 120 100 95
2020* Zuid-Holland-Zuid (VT) 2.820 4.035 225 3.410 2.705 2.560 310 255 240 120 105 90
2020* Zuid-Limburg (VT) 4.075 4.350 270 7.195 3.350 6.390 420 205 210 400 355 355
2020* Zuidoost-Brabant (VT) 7.030 5.990 215 5.745 4.660 4.510 315 275 275 715 645 625
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen en uitgevoerde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg van Veilig Thuis-organisaties. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden alle cijfers over 2020 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2021:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden eind oktober 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Activiteiten Veilig Thuis-organisaties
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen meldingen totaal
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen anonieme meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.

Bij een anonieme melding blijft de melder onbekend voor de betrokken personen.
Casussen
Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Actieve casussen
Alle casussen die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Gestarte casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Diensten
Onderzoek
De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Actieve diensten onderzoek
Alle diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Gestarte diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Voorwaarden en vervolg
In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Actieve diensten voorwaarden en vervolg
Alle diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Gestarte diensten voorwaarden en vervolg
De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.