Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Perioden Regio's Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Gestarte adviezen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen meldingen totaal (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen anonieme meldingen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Actieve casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Gestarte casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Afgeronde casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Actieve diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Gestarte diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Actieve diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Gestarte diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
1e halfjaar 2022* Nederland 66.155 59.985 1.880 70.940 43.710 43.290 5.055 3.735 3.725 6.725 5.335 5.395
1e halfjaar 2022* Amsterdam-Amstelland (VT) 3.075 5.010 40 6.215 3.555 3.130 165 120 125 500 405 390
1e halfjaar 2022* Brabant Noordoost (VT) 2.170 1.715 75 2.350 1.240 1.215 195 140 150 335 260 260
1e halfjaar 2022* Drenthe (VT) 1.500 910 30 1.280 685 730 110 65 65 115 85 85
1e halfjaar 2022* Flevoland (VT) 2.345 2.570 75 3.280 1.620 1.670 365 285 290 335 280 270
1e halfjaar 2022* Friesland (VT) 3.400 2.275 125 2.840 1.720 1.680 365 250 315 355 260 320
1e halfjaar 2022* Gelderland-Midden (VT) 2.925 1.515 40 1.875 1.225 1.290 130 110 105 140 125 115
1e halfjaar 2022* Gelderland-Zuid (VT) 3.915 1.455 55 1.655 1.080 1.050 130 105 100 215 175 185
1e halfjaar 2022* Gooi en Vechtstreek (VT) 720 510 15 720 365 335 40 30 30 165 120 115
1e halfjaar 2022* Groningen (VT) 2.575 1.970 195 2.495 1.600 1.925 215 175 180 140 130 115
1e halfjaar 2022* Haaglanden (VT) 4.525 4.765 80 5.835 3.395 3.455 590 430 375 345 250 275
1e halfjaar 2022* Hollands-Midden (VT) 2.275 2.820 150 3.195 1.965 1.855 345 240 235 300 225 215
1e halfjaar 2022* IJsselland (VT) 1.470 1.105 50 1.420 840 800 85 50 60 235 155 180
1e halfjaar 2022* Kennemerland (VT) 1.730 1.645 30 2.100 1.080 1.050 210 140 140 120 75 70
1e halfjaar 2022* Noord- en Midden Limburg (VT) 1.520 1.720 105 1.780 1.345 1.335 100 70 55 65 45 40
1e halfjaar 2022* Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2.720 1.350 70 1.920 965 880 155 125 100 455 370 385
1e halfjaar 2022* Noord-Brabant Midden (VT) 2.400 1.995 50 1.980 1.405 1.390 150 120 115 200 160 160
1e halfjaar 2022* Noord-Holland Noord (VT) 2.475 2.210 90 2.765 1.445 1.420 410 340 315 290 255 245
1e halfjaar 2022* Rotterdam-Rijnmond (VT) 6.210 5.900 35 6.620 4.245 4.240 275 210 240 650 540 565
1e halfjaar 2022* Twente (VT) 1.535 1.830 125 2.030 1.440 1.415 85 60 45 175 130 140
1e halfjaar 2022* Utrecht (VT) 4.410 4.895 60 5.060 3.965 3.890 170 120 135 575 470 445
1e halfjaar 2022* West-brabant (VT) 1.720 2.825 60 3.570 1.830 2.105 30 20 20 195 145 160
1e halfjaar 2022* Zaanstreek-Waterland (VT) 1.265 965 15 1.300 685 735 70 45 55 125 110 115
1e halfjaar 2022* Zeeland (VT) 1.355 900 50 1.020 710 645 95 70 70 105 85 70
1e halfjaar 2022* Zuid-Holland-Zuid (VT) 1.600 2.055 65 2.055 1.435 1.350 155 95 100 60 40 45
1e halfjaar 2022* Zuid-Limburg (VT) 2.505 2.105 130 2.485 1.690 1.750 155 120 115 260 220 220
1e halfjaar 2022* Zuidoost-Brabant (VT) 3.810 2.970 70 3.095 2.180 1.960 255 190 185 270 220 205
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen en uitgevoerde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg van Veilig Thuis-organisaties. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 zijn toegevoegd.
- De (nader) voorlopige cijfers over 2021 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en heel 2022 worden eind april 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Activiteiten Veilig Thuis-organisaties
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen meldingen totaal
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen anonieme meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.

Bij een anonieme melding blijft de melder onbekend voor de betrokken personen.
Casussen
Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Actieve casussen
Alle casussen die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Gestarte casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Diensten
Onderzoek
De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Actieve diensten onderzoek
Alle diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Gestarte diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Voorwaarden en vervolg
In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Actieve diensten voorwaarden en vervolg
Alle diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Gestarte diensten voorwaarden en vervolg
De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.