Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Perioden Regio's Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Gestarte adviezen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen meldingen totaal (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Meldingen Ontvangen anonieme meldingen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Actieve casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Gestarte casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Casussen Afgeronde casussen (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Actieve diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Gestarte diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Onderzoek Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Actieve diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Gestarte diensten voorwaarden en vervolg (aantal) Activiteiten Veilig Thuis-organisaties Diensten Voorwaarden en vervolg Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
1e halfjaar 2021* Nederland 67.275 60.865 2.375 72.785 44.740 43.650 5.060 3.790 3.730 7.470 5.810 5.965
1e halfjaar 2021* Amsterdam-Amstelland (VT) 3.205 5.120 95 6.050 3.825 3.605 170 145 135 595 505 515
1e halfjaar 2021* Brabant Noordoost (VT) 2.160 1.825 130 2.475 1.260 1.280 210 150 165 375 295 315
1e halfjaar 2021* Drenthe (VT) 1.555 1.165 35 1.440 845 875 150 95 100 125 110 100
1e halfjaar 2021* Flevoland (VT) 2.650 2.750 120 3.405 1.765 1.680 320 260 255 430 320 350
1e halfjaar 2021* Friesland (VT) 3.190 2.065 120 2.640 1.625 1.630 370 285 320 320 270 285
1e halfjaar 2021* Gelderland-Midden (VT) 3.070 1.560 40 1.965 1.230 1.130 115 85 95 95 60 80
1e halfjaar 2021* Gelderland-Zuid (VT) 3.330 1.320 65 1.945 965 1.210 170 100 140 270 180 240
1e halfjaar 2021* Gooi en Vechtstreek (VT) 810 525 20 820 370 395 45 35 30 205 135 150
1e halfjaar 2021* Groningen (VT) 2.620 1.965 190 2.410 1.635 1.695 215 175 175 130 115 105
1e halfjaar 2021* Haaglanden (VT) 4.520 4.785 125 5.805 3.340 3.285 675 515 495 440 315 330
1e halfjaar 2021* Hollands-Midden (VT) 2.590 2.870 160 3.190 2.095 1.885 260 180 160 270 205 195
1e halfjaar 2021* IJsselland (VT) 1.525 1.200 95 1.645 910 840 60 50 30 295 215 175
1e halfjaar 2021* Kennemerland (VT) 1.985 1.635 30 2.180 1.125 1.120 255 205 180 285 210 190
1e halfjaar 2021* Noord- en Midden Limburg (VT) 1.570 1.695 100 1.870 1.290 1.280 135 90 65 135 75 80
1e halfjaar 2021* Noord- en Oost-Gelderland (VT) 2.830 1.410 95 2.080 1.055 965 155 115 110 445 380 360
1e halfjaar 2021* Noord-Brabant Midden (VT) 2.265 1.935 50 2.195 1.420 1.490 140 110 105 235 190 175
1e halfjaar 2021* Noord-Holland Noord (VT) 2.105 2.015 130 2.655 1.330 1.420 265 195 215 215 180 165
1e halfjaar 2021* Rotterdam-Rijnmond (VT) 6.730 6.530 100 7.130 4.570 4.025 260 210 210 840 650 750
1e halfjaar 2021* Twente (VT) 1.640 1.665 120 1.900 1.315 1.385 95 55 70 205 160 170
1e halfjaar 2021* Utrecht (VT) 5.050 5.345 75 5.725 4.245 4.325 225 175 155 515 410 390
1e halfjaar 2021* West-brabant (VT) 1.950 2.800 90 3.005 1.900 1.620 40 25 25 230 190 190
1e halfjaar 2021* Zaanstreek-Waterland (VT) 1.515 970 30 1.380 680 710 100 65 65 125 105 110
1e halfjaar 2021* Zeeland (VT) 1.165 805 65 970 645 595 110 80 85 80 65 60
1e halfjaar 2021* Zuid-Holland-Zuid (VT) 1.505 1.850 75 2.070 1.370 1.285 145 110 75 55 35 25
1e halfjaar 2021* Zuid-Limburg (VT) 1.880 2.215 130 2.615 1.720 1.785 165 125 120 245 200 210
1e halfjaar 2021* Zuidoost-Brabant (VT) 3.855 2.855 90 3.210 2.195 2.140 210 165 150 315 240 250
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen en uitgevoerde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg van Veilig Thuis-organisaties. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste half jaar van 2021 zijn voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 oktober 2021:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn toegevoegd.
- Alle cijfers over 2020 zijn vervangen door definitieve cijfers.
- De volgorde van de categorieën in de selectie Regio's is aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de cijfers in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2021 worden eind april 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Activiteiten Veilig Thuis-organisaties
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen meldingen totaal
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Ontvangen anonieme meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.

Bij een anonieme melding blijft de melder onbekend voor de betrokken personen.
Casussen
Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Actieve casussen
Alle casussen die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Gestarte casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde casussen
De casussen die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Diensten
Onderzoek
De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Actieve diensten onderzoek
Alle diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Gestarte diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst ‘Onderzoek’ wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Voorwaarden en vervolg
In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Actieve diensten voorwaarden en vervolg
Alle diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode in behandeling zijn geweest.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Gestarte diensten voorwaarden en vervolg
De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode opgestart zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.