Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Marges Kenmerken Perioden Sociale contacten Contact met familieleden Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met vrienden Dagelijks (%) Sociale contacten Contact met buren Dagelijks (%) Deelname verenigingen Wekelijks (%) Vrijwilligerswerk Totaal (%) Politieke interesse Zeer geïnteresseerd (%) Politieke interesse Tamelijk geïnteresseerd (%) Politieke interesse Weinig geïnteresseerd (%) Politieke interesse Niet geïnteresseerd (%)
Waarde Totaal 2012 32,0 31,2 19,4 35,7 50,5 12,1 42,7 28,5 16,7
Waarde Totaal 2013 28,8 28,0 18,2 34,9 49,1 10,8 41,5 29,5 18,2
Waarde Totaal 2014 29,1 28,5 16,2 35,4 48,0 10,4 38,2 30,6 20,7
Waarde Totaal 2015 30,2 29,6 15,5 34,2 48,7 9,2 39,5 30,2 21,2
Waarde Totaal 2016 31,7 29,0 14,8 34,9 49,7 10,8 38,6 30,6 20,0
Waarde Totaal 2017 30,5 29,4 14,1 29,2 48,5 11,5 39,3 29,0 20,2
Waarde Totaal 2018 33,6 28,8 13,3 34,2 47,6 9,8 39,2 30,3 20,7
Waarde Totaal 2019 33,6 29,9 13,9 33,5 46,7 11,1 38,6 29,6 20,7
Waarde Totaal 2020 33,0 29,7 12,3 32,7 43,8 11,6 39,4 29,4 19,6
Waarde Totaal 2021 32,9 28,7 11,6 31,8 38,9 13,0 42,0 28,0 17,0
Waarde Totaal 2022 33,1 29,1 13,0 30,2 41,2 12,0 40,9 28,3 18,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de deelname aan sociale activiteiten en maatschappelijke participatie van personen van 15 jaar en ouder. Bij sociale activiteiten gaat het om contacten met familie, vrienden en buren en om informele hulp die mensen aan anderen geven.
Bij maatschappelijke participatie gaat het om participatie in organisaties, zoals lidmaatschappen van verenigingen, verenigingsdeelname en vrijwilligerswerk. Politieke participatie maakt ook deel uit van maatschappelijke participatie. In deze tabel zijn deelname aan politieke acties (vanaf 18 jaar) en politieke interesse opgenomen. Alle onderwerpen zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, hoogst behaald onderwijsniveau, positie in het huishouden en stedelijkheid van de gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 15 mei 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Sociale contacten en maatschappelijke participatie 2012-2021. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen het 2e kwartaal van 2024 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Sociale contacten
Contacten met familie, vrienden en buren. Het gaat hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen.
Contact met familieleden
Contact met één of meer familie- of gezinsleden die niet in huis wonen
Dagelijks
Contact met vrienden
Contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen
Dagelijks
Contact met buren
Contact met buren
Dagelijks
Deelname verenigingen
Deelname aan activiteiten van één of meer verenigingen.
Wekelijks
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Totaal
Vrijwilligerswerk voor organisaties of verenigingen in de afgelopen 12 maanden. Het kan daarbij gaan om bestuurlijk werk of andere activiteiten.
Politieke interesse
Interesse in politieke onderwerpen.
Zeer geïnteresseerd
Tamelijk geïnteresseerd
Weinig geïnteresseerd
Niet geïnteresseerd