Huiselijk geweld; uitkomsten onderzoeken Veilig Thuis, Veilig Thuis-regio

Huiselijk geweld; uitkomsten onderzoeken Veilig Thuis, Veilig Thuis-regio

Uitkomsten onderzoek Perioden Regio's Afgeronde diensten onderzoek (aantal)
Totaal afgeronde onderzoeken 2023* Nederland 7.350
Totaal afgeronde onderzoeken 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) 210
Totaal afgeronde onderzoeken 2023* Groningen (VT) 255
Niet voortijdig afgesloten totaal 2023* Nederland 5.595
Niet voortijdig afgesloten totaal 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) 150
Niet voortijdig afgesloten totaal 2023* Groningen (VT) 165
Kindermishandeling: bevestigd 2023* Nederland 2.900
Kindermishandeling: bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) 80
Kindermishandeling: bevestigd 2023* Groningen (VT) 60
Kindermishandeling: niet bevestigd 2023* Nederland 1.155
Kindermishandeling: niet bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) 35
Kindermishandeling: niet bevestigd 2023* Groningen (VT) 35
Kindermishandeling: weerlegd 2023* Nederland 140
Kindermishandeling: weerlegd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Kindermishandeling: weerlegd 2023* Groningen (VT) 10
Geweld tegen ouders: bevestigd 2023* Nederland 90
Geweld tegen ouders: bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Geweld tegen ouders: bevestigd 2023* Groningen (VT) .
Geweld tegen ouders: niet bevestigd 2023* Nederland 20
Geweld tegen ouders: niet bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Geweld tegen ouders: niet bevestigd 2023* Groningen (VT) .
Geweld tegen ouders: weerlegd 2023* Nederland .
Geweld tegen ouders: weerlegd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Geweld tegen ouders: weerlegd 2023* Groningen (VT) .
Partnergeweld: bevestigd 2023* Nederland 1.500
Partnergeweld: bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) 35
Partnergeweld: bevestigd 2023* Groningen (VT) 30
Partnergeweld: niet bevestigd 2023* Nederland 390
Partnergeweld: niet bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) 10
Partnergeweld: niet bevestigd 2023* Groningen (VT) 10
Partnergeweld: weerlegd 2023* Nederland 20
Partnergeweld: weerlegd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Partnergeweld: weerlegd 2023* Groningen (VT) .
Ouderenmishandeling: bevestigd 2023* Nederland 155
Ouderenmishandeling: bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Ouderenmishandeling: bevestigd 2023* Groningen (VT) 10
Ouderenmishandeling: niet bevestigd 2023* Nederland 100
Ouderenmishandeling: niet bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Ouderenmishandeling: niet bevestigd 2023* Groningen (VT) .
Ouderenmishandeling: weerlegd 2023* Nederland 20
Ouderenmishandeling: weerlegd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Ouderenmishandeling: weerlegd 2023* Groningen (VT) .
Overig huiselijk geweld: bevestigd 2023* Nederland 575
Overig huiselijk geweld: bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Overig huiselijk geweld: bevestigd 2023* Groningen (VT) 20
Overig huiselijk geweld: niet bevestigd 2023* Nederland 245
Overig huiselijk geweld: niet bevestigd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Overig huiselijk geweld: niet bevestigd 2023* Groningen (VT) .
Overig huiselijk geweld: weerlegd 2023* Nederland 20
Overig huiselijk geweld: weerlegd 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Overig huiselijk geweld: weerlegd 2023* Groningen (VT) .
Voortijdig afgesloten totaal 2023* Nederland 40
Voortijdig afgesloten totaal 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Voortijdig afgesloten totaal 2023* Groningen (VT) .
Betrokkene(n) vertrokken onbekend 2023* Nederland 20
Betrokkene(n) vertrokken onbekend 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Betrokkene(n) vertrokken onbekend 2023* Groningen (VT) .
Betrokkene(n) verhuisd andere regio 2023* Nederland 15
Betrokkene(n) verhuisd andere regio 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Betrokkene(n) verhuisd andere regio 2023* Groningen (VT) .
Betrokkene(n) overleden 2023* Nederland .
Betrokkene(n) overleden 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) .
Betrokkene(n) overleden 2023* Groningen (VT) .
Uitkomst onderzoek niet bekend 2023* Nederland 1.720
Uitkomst onderzoek niet bekend 2023* Amsterdam-Amstelland (VT) 55
Uitkomst onderzoek niet bekend 2023* Groningen (VT) 85
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft aan in hoeveel uitgevoerde onderzoeken door Veilig Thuis organisaties de vermoedelijke aard van het (huiselijk) geweld kon worden bevestigd of weerlegd. De cijfers zijn per VT-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.