Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Beroep Marges Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%) Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
Totaal Waarde 2022 75,9 77,9 63,0 62,6 90,9 89,3 58,3 80,6
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Waarde 2022 71,0 71,5 58,9 56,9 85,2 89,5 55,0 72,6
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Waarde 2022 72,4 76,0 62,8 61,0 87,5 89,5 54,3 77,1
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Waarde 2022 76,4 78,7 63,7 63,3 92,2 89,6 59,6 81,6
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Waarde 2022 80,9 81,1 63,7 64,5 95,5 89,0 62,8 85,8
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Waarde 2022 64,2 65,8 . . 74,6 73,8 61,0 69,5
011 Docenten Waarde 2022 75,9 81,8 64,4 63,7 94,2 84,5 56,7 82,6
012 Sportinstructeurs Waarde 2022 79,4 86,5 . . 92,5 91,1 52,4 81,4
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. Waarde 2022 69,9 77,9 63,6 60,0 87,5 86,7 55,7 80,8
021 Auteurs en kunstenaars Waarde 2022 76,0 73,2 65,4 65,3 94,7 86,7 48,1 67,6
022 Vakspecialisten op artistiek en c. Waarde 2022 75,9 73,1 61,2 62,6 94,7 89,9 50,9 78,3
031 Adviseurs marketing, public relat. Waarde 2022 81,7 78,2 63,7 64,7 96,8 90,3 60,6 87,1
032 Vertegenwoordigers en inkopers Waarde 2022 80,2 78,5 63,5 64,7 96,1 92,1 62,3 85,4
033 Verkopers Waarde 2022 71,4 73,3 59,7 58,3 89,1 91,0 55,9 80,5
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. Waarde 2022 84,4 80,8 63,3 65,2 96,7 90,6 67,4 85,8
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... Waarde 2022 82,1 79,6 63,8 64,8 95,8 91,5 59,3 79,9
043 Administratief personeel Waarde 2022 76,2 75,9 63,8 63,6 92,2 90,2 55,3 72,8
051 Algemeen directeuren Waarde 2022 86,8 88,0 63,7 66,8 94,1 93,7 64,8 83,8
052 Managers op administratief en com... Waarde 2022 84,9 85,0 64,0 65,5 96,4 90,9 62,5 85,4
053 Managers productie en gespecialis... Waarde 2022 82,5 82,1 63,4 64,8 96,4 90,0 68,6 88,9
054 Managers horeca, detailhandel en. Waarde 2022 72,8 76,2 63,7 61,8 90,2 87,9 64,5 87,9
055 Managers z.n.d. Waarde 2022 . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders Waarde 2022 82,0 84,0 64,6 64,9 94,5 89,6 64,8 74,2
062 Juristen Waarde 2022 83,9 84,3 64,1 65,7 95,4 87,8 58,2 86,5
063 Beveiligingswerkers Waarde 2022 72,1 78,8 63,3 62,0 89,4 90,5 66,5 73,6
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. Waarde 2022 83,3 82,3 63,1 65,3 96,9 91,1 65,7 87,3
072 Vakspecialisten natuur en techniek Waarde 2022 77,9 78,3 63,4 63,5 92,8 89,3 56,8 80,7
073 Bouwarbeiders Waarde 2022 73,7 80,5 62,9 60,2 80,7 89,7 47,9 79,8
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs Waarde 2022 72,5 79,0 62,8 60,8 82,2 90,3 51,7 78,8
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... Waarde 2022 68,5 72,5 63,2 61,2 84,2 90,7 47,8 65,4
076 Elektriciens en elektronicamonteurs Waarde 2022 69,8 75,8 62,8 60,6 84,9 90,4 58,5 85,6
077 Productiemachinebedieners en asse... Waarde 2022 64,3 67,1 63,4 61,4 82,0 86,4 51,4 68,1
078 Hulpkrachten bouw en industrie Waarde 2022 65,2 68,7 64,0 . 75,5 79,5 47,9 54,6
081 Specialisten ICT Waarde 2022 83,9 78,3 62,9 64,4 96,7 90,3 69,4 88,9
082 Vakspecialisten ICT Waarde 2022 75,2 74,4 63,0 64,1 95,8 91,3 57,7 82,5
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers Waarde 2022 77,7 80,6 63,9 61,9 88,1 90,7 52,4 72,2
092 Hulpkrachten landbouw Waarde 2022 . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... Waarde 2022 71,7 82,1 64,3 62,6 90,8 86,9 55,2 85,5
102 Specialisten op maatschappelijk g... Waarde 2022 77,7 82,7 64,5 63,7 96,1 86,3 59,4 88,3
103 Vakspecialisten gezondheidszorg Waarde 2022 69,9 77,8 64,0 61,9 86,5 88,2 54,4 83,7
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... Waarde 2022 71,7 77,6 64,2 62,1 89,4 86,7 63,8 81,4
105 Verzorgenden Waarde 2022 67,4 75,6 64,2 60,7 80,6 84,6 56,2 77,9
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... Waarde 2022 73,5 78,4 60,1 55,9 88,5 90,0 55,1 84,3
112 Schoonmakers en keukenhulpen Waarde 2022 71,4 73,4 60,8 59,0 83,8 89,6 51,9 67,9
121 Bestuurders voertuigen en bediene... Waarde 2022 73,3 78,4 64,6 63,9 87,1 90,9 49,6 77,8
122 Hulpkrachten transport en logistiek Waarde 2022 70,8 69,6 56,2 54,6 87,3 89,9 56,8 78,7
131 Beroepssegment overig Waarde 2022 63,7 65,7 60,1 61,1 80,1 79,8 55,4 67,3
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.
Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.
---
Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Voldoen aan fysieke eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Voldoen aan psychische eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe baan andere werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij een andere werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.