Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Beroep Marges Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%) Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
Totaal Waarde 2023 77,4 78,9 62,9 62,8 91,5 89,9 59,3 80,2
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Waarde 2023 73,4 73,3 57,4 56,6 85,8 89,7 55,2 72,3
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Waarde 2023 74,3 77,2 62,6 61,3 88,3 90,2 55,1 76,9
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Waarde 2023 77,9 79,9 63,6 63,4 92,5 90,5 61,1 81,5
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Waarde 2023 81,4 81,5 63,7 64,8 95,9 89,7 63,5 85,0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Waarde 2023 61,9 63,6 . . 77,0 77,4 62,3 67,5
011 Docenten Waarde 2023 77,3 82,4 64,6 64,1 94,1 84,5 56,7 81,7
012 Sportinstructeurs Waarde 2023 79,4 90,3 . 58,8 95,5 95,9 53,9 83,3
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. Waarde 2023 74,3 79,6 62,8 60,0 88,2 88,4 53,9 81,3
021 Auteurs en kunstenaars Waarde 2023 81,7 80,3 64,8 66,6 93,9 88,4 46,9 65,3
022 Vakspecialisten op artistiek en c. Waarde 2023 75,5 75,1 62,8 62,2 92,3 88,7 44,2 74,3
031 Adviseurs marketing, public relat. Waarde 2023 82,1 79,5 63,0 64,1 97,3 90,6 62,0 87,1
032 Vertegenwoordigers en inkopers Waarde 2023 81,5 79,9 63,6 65,5 95,8 92,9 60,6 84,2
033 Verkopers Waarde 2023 74,5 74,6 59,4 58,7 89,0 91,0 55,4 79,3
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. Waarde 2023 85,0 81,0 63,5 65,2 96,7 91,5 69,1 84,4
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... Waarde 2023 83,1 80,8 63,8 64,7 95,7 92,5 61,4 79,5
043 Administratief personeel Waarde 2023 77,4 76,7 63,7 63,9 92,9 91,1 56,4 73,0
051 Algemeen directeuren Waarde 2023 87,8 86,8 63,7 67,7 97,3 93,5 68,0 86,7
052 Managers op administratief en com... Waarde 2023 83,4 80,7 63,5 65,6 97,4 89,8 63,1 85,8
053 Managers productie en gespecialis... Waarde 2023 82,2 82,1 63,8 65,6 96,0 91,5 69,0 87,7
054 Managers horeca, detailhandel en. Waarde 2023 75,3 77,8 62,9 62,3 92,1 89,0 63,0 86,0
055 Managers z.n.d. Waarde 2023 . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders Waarde 2023 83,9 80,5 64,1 64,7 95,7 90,8 70,0 77,5
062 Juristen Waarde 2023 84,0 84,7 64,0 65,8 96,6 89,5 60,5 85,8
063 Beveiligingswerkers Waarde 2023 76,1 80,6 63,4 61,8 92,1 92,6 66,9 76,8
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. Waarde 2023 82,6 80,9 63,3 65,3 95,5 88,3 65,5 85,7
072 Vakspecialisten natuur en techniek Waarde 2023 77,5 81,0 63,7 63,7 90,8 90,1 60,2 82,9
073 Bouwarbeiders Waarde 2023 75,2 79,1 63,6 61,5 83,7 89,7 51,4 77,5
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs Waarde 2023 70,3 77,1 62,9 61,7 83,9 87,8 55,0 79,3
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... Waarde 2023 66,8 73,9 62,5 60,7 82,4 88,2 43,8 70,0
076 Elektriciens en elektronicamonteurs Waarde 2023 74,6 79,8 62,5 60,9 86,3 87,2 59,3 83,6
077 Productiemachinebedieners en asse... Waarde 2023 65,0 69,1 64,0 61,3 80,2 86,6 52,9 67,6
078 Hulpkrachten bouw en industrie Waarde 2023 67,9 71,7 62,0 61,1 79,7 84,5 43,9 56,7
081 Specialisten ICT Waarde 2023 83,2 79,3 62,6 65,1 97,1 91,6 69,8 87,1
082 Vakspecialisten ICT Waarde 2023 76,3 75,4 62,5 62,8 95,8 89,3 62,2 75,0
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers Waarde 2023 78,7 83,5 63,7 60,7 86,3 90,0 56,2 73,8
092 Hulpkrachten landbouw Waarde 2023 75,2 75,6 . . 85,7 90,5 42,2 68,9
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... Waarde 2023 75,2 84,5 64,5 63,3 93,9 90,6 56,2 86,8
102 Specialisten op maatschappelijk g... Waarde 2023 79,0 83,9 64,6 63,9 95,8 87,6 57,9 86,7
103 Vakspecialisten gezondheidszorg Waarde 2023 73,7 79,8 63,5 62,3 88,4 89,9 54,7 83,6
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... Waarde 2023 72,6 78,2 64,5 62,2 90,0 87,1 66,7 80,9
105 Verzorgenden Waarde 2023 67,2 76,1 63,6 61,3 80,5 86,7 55,7 76,8
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... Waarde 2023 76,0 79,3 59,7 56,1 90,8 92,1 56,3 82,3
112 Schoonmakers en keukenhulpen Waarde 2023 75,7 75,9 61,0 59,1 84,1 88,8 52,0 68,2
121 Bestuurders voertuigen en bediene... Waarde 2023 76,1 81,1 64,5 64,5 88,3 91,8 52,2 78,1
122 Hulpkrachten transport en logistiek Waarde 2023 72,3 70,7 53,0 53,7 88,2 91,2 59,5 78,9
131 Beroepssegment overig Waarde 2023 62,2 63,4 62,4 59,9 77,6 77,2 59,2 67,7
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.
Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.
---
Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Voldoen aan fysieke eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Voldoen aan psychische eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe baan andere werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij een andere werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.