Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Beroep Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%) Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
Totaal 2021 76,9 79,0 62,3 63,0 90,6 90,4 57,5 75,2
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2021 71,2 72,2 55,8 56,4 86,2 89,9 54,4 67,8
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2021 73,2 76,7 62,0 61,8 87,5 90,5 53,2 71,1
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2021 78,0 79,8 63,1 63,5 91,4 90,2 59,4 76,3
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2021 81,8 82,5 63,4 65,0 94,7 90,7 62,0 81,1
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2021 72,8 76,6 60,9 61,7 79,0 79,3 55,2 64,2
011 Docenten 2021 77,5 82,6 64,3 64,3 93,7 87,5 55,1 75,7
012 Sportinstructeurs 2021 . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 69,5 79,9 63,1 60,6 86,1 89,9 53,3 78,4
021 Auteurs en kunstenaars 2021 72,3 78,7 65,3 66,8 95,2 87,0 45,5 58,1
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 77,6 80,4 60,5 63,5 95,1 92,1 51,4 76,0
031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 80,1 78,6 62,8 64,7 96,8 92,2 61,7 83,9
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 80,9 77,7 63,1 65,5 94,4 89,4 59,7 78,2
033 Verkopers 2021 72,3 73,1 58,2 60,4 88,8 91,8 56,8 75,0
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 86,3 83,3 63,3 65,6 95,8 92,7 64,8 80,2
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 82,5 80,0 63,2 65,0 94,7 91,9 57,2 73,9
043 Administratief personeel 2021 77,2 77,4 62,9 64,1 93,1 91,3 52,2 66,0
051 Algemeen directeuren 2021 86,9 86,6 65,3 69,4 95,0 92,5 67,6 83,6
052 Managers op administratief en com... 2021 88,0 85,0 63,5 66,2 95,2 92,7 63,8 82,0
053 Managers productie en gespecialis... 2021 81,4 82,4 63,3 65,4 93,0 89,9 66,1 84,4
054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 73,9 76,5 61,3 60,1 91,6 90,1 64,2 84,0
055 Managers z.n.d. 2021 . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 86,9 84,5 64,1 65,1 94,0 92,7 66,8 71,2
062 Juristen 2021 82,6 81,8 63,1 65,7 94,6 89,3 55,4 79,2
063 Beveiligingswerkers 2021 73,4 79,7 63,5 61,6 90,1 91,7 64,7 67,0
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 82,1 82,5 63,0 65,3 95,1 90,2 63,9 82,9
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 77,9 77,7 63,3 63,5 89,2 88,7 62,1 77,9
073 Bouwarbeiders 2021 72,5 80,0 62,7 61,5 80,2 90,1 49,6 72,0
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 71,4 78,0 62,3 60,9 84,1 90,8 52,2 75,6
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 65,9 71,7 62,0 61,5 85,4 88,7 45,2 69,4
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 72,1 79,7 62,7 61,4 85,5 89,2 56,2 80,8
077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 63,1 67,1 62,5 60,8 78,7 85,8 45,2 57,7
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 64,7 67,8 61,2 59,5 79,2 82,6 46,9 50,3
081 Specialisten ICT 2021 84,6 81,1 62,5 65,1 96,0 92,5 69,5 85,4
082 Vakspecialisten ICT 2021 77,0 74,4 61,7 63,8 92,7 94,1 58,4 72,8
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2021 77,7 78,8 63,7 61,7 84,9 90,9 52,0 72,9
092 Hulpkrachten landbouw 2021 . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2021 76,4 83,7 63,8 63,0 91,2 90,1 54,7 82,1
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2021 78,6 83,2 64,4 64,3 95,0 86,6 62,1 81,9
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2021 73,6 81,2 63,1 62,2 86,6 89,1 53,3 79,0
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2021 74,3 81,6 63,6 62,1 90,4 87,9 64,3 76,7
105 Verzorgenden 2021 72,7 79,3 62,9 61,1 80,9 88,1 56,7 74,0
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2021 72,3 77,2 60,7 58,0 89,0 91,0 54,9 73,9
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2021 74,4 76,0 60,3 58,8 84,5 90,1 51,4 62,8
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2021 72,8 78,3 63,8 63,4 85,7 91,2 46,8 72,1
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2021 70,2 69,7 51,0 53,7 88,5 90,6 57,3 74,5
131 Beroepssegment overig 2021 73,0 76,3 62,1 61,9 80,1 81,6 54,6 64,0
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.
Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.
---
Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Voldoen aan fysieke eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Voldoen aan psychische eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe baan andere werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij een andere werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.