Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Beroep Perioden TevredenheidTevreden met arbeidsomstandigheden (%) TevredenheidTevreden met werk (%) Langer doorwerkenLeeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerkenLeeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidMakkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheidMakkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
Totaal 2019 74,6 77,9 62,7 62,7 89,7 89,9 53,7 70,9
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2019 70,1 70,6 57,8 57,9 84,5 89,4 51,3 64,9
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2019 72,2 76,5 62,3 61,4 87,0 90,1 49,9 67,0
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2019 75,2 78,6 63,3 63,1 90,3 90,2 55,3 71,9
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2019 78,9 81,6 63,8 64,7 94,4 89,9 58,3 77,4
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2019 68,0 69,4 60,3 59,5 78,3 77,6 52,0 58,9
011 Docenten 2019 71,6 81,1 64,2 63,5 91,9 85,0 49,3 72,0
012 Sportinstructeurs 2019 . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2019 73,7 80,2 62,1 60,5 90,1 91,8 50,3 74,4
021 Auteurs en kunstenaars 2019 78,0 79,4 64,1 63,9 93,0 87,9 45,0 55,9
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2019 75,9 77,6 64,0 64,9 91,7 92,2 52,2 72,5
031 Adviseurs marketing, public relat. 2019 78,8 76,3 63,2 64,3 96,6 92,6 56,9 80,0
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2019 78,0 78,6 63,1 65,0 94,2 93,6 58,4 75,8
033 Verkopers 2019 73,3 75,0 59,3 60,3 89,1 92,3 53,0 71,8
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2019 82,1 80,9 63,8 65,5 95,7 91,2 62,7 77,3
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2019 79,7 79,2 63,5 64,9 94,6 91,5 53,9 69,6
043 Administratief personeel 2019 74,9 76,2 63,4 63,8 92,1 91,1 49,7 60,5
051 Algemeen directeuren 2019 89,4 88,5 63,3 67,2 92,4 91,4 66,5 80,1
052 Managers op administratief en com... 2019 83,6 81,7 63,8 65,7 95,3 91,1 63,3 79,7
053 Managers productie en gespecialis... 2019 82,4 83,5 63,8 65,4 95,3 92,6 63,3 79,5
054 Managers horeca, detailhandel en. 2019 70,8 74,2 62,3 61,8 87,4 87,2 57,9 79,4
055 Managers z.n.d. 2019 . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2019 80,4 81,2 64,2 65,4 92,1 91,1 59,1 61,5
062 Juristen 2019 79,4 81,2 64,5 66,7 93,8 88,1 52,6 78,1
063 Beveiligingswerkers 2019 66,6 77,3 62,6 61,5 86,7 89,8 58,0 58,5
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2019 82,4 82,3 63,9 65,5 94,9 91,5 63,3 80,0
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2019 76,7 79,3 63,4 63,5 87,8 90,2 54,2 72,3
073 Bouwarbeiders 2019 71,4 77,6 62,8 60,1 79,6 89,8 44,3 68,0
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2019 69,3 74,6 63,5 61,7 81,8 87,8 45,0 68,8
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2019 71,7 77,5 62,7 62,6 84,5 91,6 41,3 61,0
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2019 74,9 78,4 63,4 60,7 84,5 88,2 54,4 72,6
077 Productiemachinebedieners en asse... 2019 62,0 69,2 62,8 61,1 80,1 84,6 44,9 55,7
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2019 64,1 62,8 61,9 60,1 75,7 80,4 38,7 44,6
081 Specialisten ICT 2019 81,9 80,6 62,9 65,3 96,4 92,7 64,1 81,8
082 Vakspecialisten ICT 2019 77,4 74,9 62,9 63,7 94,5 91,5 55,6 70,0
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2019 78,0 82,6 62,5 59,8 84,6 91,0 48,4 61,7
092 Hulpkrachten landbouw 2019 . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2019 72,6 84,1 63,9 62,8 91,1 87,5 51,3 78,0
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2019 76,2 83,9 64,1 64,0 95,0 86,9 55,0 79,0
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2019 71,5 78,1 63,0 61,5 87,6 89,9 53,3 76,5
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2019 70,4 78,1 63,7 61,6 87,3 86,3 57,9 69,7
105 Verzorgenden 2019 69,3 79,0 63,5 60,6 79,8 85,9 53,3 70,1
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2019 71,2 76,3 59,9 57,0 88,6 91,0 52,1 74,7
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2019 69,9 72,0 60,2 59,1 83,4 89,8 48,3 60,8
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2019 71,5 79,1 64,3 63,3 85,3 89,5 45,8 70,9
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2019 71,2 70,2 55,0 56,6 86,8 90,1 55,2 71,7
131 Beroepssegment overig 2019 67,9 70,0 61,2 60,1 78,5 79,6 52,7 59,7
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens