Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

Beroep Marges Perioden Werknemers Ziekteverzuimpercentage werknemers (%) Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Nee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Weet niet (%)
Totaal Waarde 2023 4,8 50,8 1,4 8,2 69,0 20,7 9,2 1,1 7,1 12,3 73,8 6,9
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) Waarde 2023 4,8 50,7 1,7 7,6 69,5 21,7 7,7 1,2 8,4 12,7 69,2 9,6
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) Waarde 2023 5,1 50,5 1,5 8,7 64,4 23,6 10,7 1,4 8,5 12,8 70,4 8,3
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) Waarde 2023 5,0 50,6 1,3 8,7 67,9 21,1 9,8 1,2 6,2 11,8 75,8 6,1
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) Waarde 2023 4,3 51,5 1,3 7,7 73,8 17,6 7,8 0,9 5,8 11,9 77,2 5,1
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) Waarde 2023 3,0 40,9 1,5 5,3 69,8 23,1 7,1 0,0 16,5 16,3 35,2 32,1
011 Docenten Waarde 2023 5,3 57,0 1,8 8,7 74,1 16,9 8,1 0,8 8,3 19,0 65,5 7,2
012 Sportinstructeurs Waarde 2023 2,2 40,1 1,2 4,0 78,6 11,5 7,9 2,1 2,2 15,9 71,4 10,6
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. Waarde 2023 5,8 59,8 2,0 8,2 77,6 13,2 8,2 0,9 11,9 21,8 55,4 10,9
021 Auteurs en kunstenaars Waarde 2023 5,7 53,4 1,7 10,3 66,8 22,1 9,3 1,8 7,2 12,7 75,9 4,1
022 Vakspecialisten op artistiek en c. Waarde 2023 3,6 52,6 1,6 7,0 81,3 13,7 4,0 1,1 3,1 12,5 79,1 5,3
031 Adviseurs marketing, public relat. Waarde 2023 3,4 48,8 1,1 6,4 77,5 14,3 7,7 0,6 5,8 9,7 80,5 3,9
032 Vertegenwoordigers en inkopers Waarde 2023 3,2 41,7 0,9 6,3 71,2 21,4 6,6 0,8 5,1 8,3 82,2 4,4
033 Verkopers Waarde 2023 4,6 50,5 1,4 6,9 73,6 17,9 7,6 0,9 4,7 11,1 76,3 7,9
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. Waarde 2023 4,3 49,5 1,1 8,0 73,7 16,9 8,6 0,8 5,6 9,9 80,4 4,1
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... Waarde 2023 4,4 47,9 1,2 7,8 73,1 17,8 7,7 1,4 4,7 8,3 81,8 5,1
043 Administratief personeel Waarde 2023 4,9 50,2 1,3 8,5 65,6 22,5 10,4 1,4 6,1 10,2 78,1 5,6
051 Algemeen directeuren Waarde 2023 1,2 26,7 0,5 2,3 73,8 22,3 3,6 0,4 3,7 7,4 84,6 4,3
052 Managers op administratief en com... Waarde 2023 3,6 38,2 0,8 7,2 72,3 18,6 7,9 1,2 6,2 7,3 82,2 4,3
053 Managers productie en gespecialis... Waarde 2023 3,5 42,1 0,8 7,0 72,4 19,2 7,6 0,9 5,6 8,0 81,5 4,9
054 Managers horeca, detailhandel en. Waarde 2023 3,2 40,7 0,8 5,9 64,7 25,8 8,8 0,7 6,5 10,1 77,6 5,7
055 Managers z.n.d. Waarde 2023 . . . . . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders Waarde 2023 4,8 51,7 1,2 8,5 63,0 24,8 11,3 1,0 5,5 11,5 78,8 4,2
062 Juristen Waarde 2023 5,4 56,7 1,4 9,8 74,2 17,3 7,2 1,3 3,7 11,2 81,6 3,4
063 Beveiligingswerkers Waarde 2023 5,6 45,7 1,2 9,7 62,7 24,5 10,4 2,4 7,8 15,0 70,1 7,2
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. Waarde 2023 4,0 54,4 1,4 7,7 72,9 19,2 6,7 1,1 4,6 9,7 80,6 5,0
072 Vakspecialisten natuur en techniek Waarde 2023 4,6 51,9 1,4 9,3 58,8 30,3 9,5 1,4 5,3 11,7 76,4 6,7
073 Bouwarbeiders Waarde 2023 5,2 49,4 1,3 10,4 53,9 32,6 11,7 1,8 14,2 13,4 62,4 9,9
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs Waarde 2023 5,5 52,1 1,7 10,8 55,3 31,6 11,7 1,4 8,9 13,5 67,7 9,9
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... Waarde 2023 4,8 52,6 1,6 8,3 61,6 26,6 10,7 1,1 9,7 11,4 70,9 8,0
076 Elektriciens en elektronicamonteurs Waarde 2023 5,7 55,3 1,6 11,8 55,6 31,7 10,7 2,0 10,3 14,2 67,6 7,9
077 Productiemachinebedieners en asse... Waarde 2023 6,6 58,0 2,3 13,2 52,0 32,9 13,9 1,2 12,4 13,4 62,3 12,0
078 Hulpkrachten bouw en industrie Waarde 2023 7,0 52,0 2,7 12,1 50,4 34,4 13,9 1,2 8,7 20,7 59,7 11,0
081 Specialisten ICT Waarde 2023 3,2 55,6 1,4 6,3 76,9 17,6 4,9 0,5 3,5 10,1 81,8 4,6
082 Vakspecialisten ICT Waarde 2023 5,2 58,0 1,3 9,4 66,2 23,6 9,5 0,8 6,8 10,8 75,4 7,1
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers Waarde 2023 4,9 46,4 1,6 9,1 61,4 25,5 12,1 1,0 11,5 10,4 70,9 7,1
092 Hulpkrachten landbouw Waarde 2023 3,5 42,6 1,6 5,1 . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... Waarde 2023 5,4 53,5 1,4 8,3 70,7 18,7 9,4 1,1 8,2 14,8 70,9 6,0
102 Specialisten op maatschappelijk g... Waarde 2023 6,4 59,7 1,6 10,2 72,4 14,6 11,9 1,2 5,5 17,1 71,4 6,0
103 Vakspecialisten gezondheidszorg Waarde 2023 5,9 55,8 1,5 9,1 70,5 17,5 11,2 0,8 8,1 14,5 69,8 7,6
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... Waarde 2023 7,9 58,9 1,8 12,5 66,4 18,6 13,6 1,3 8,7 15,7 69,0 6,6
105 Verzorgenden Waarde 2023 6,6 53,3 1,5 10,1 60,7 23,2 14,3 1,9 14,1 17,6 57,0 11,4
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... Waarde 2023 3,8 46,7 1,4 5,6 72,6 18,8 7,7 0,9 7,4 11,8 72,7 8,0
112 Schoonmakers en keukenhulpen Waarde 2023 5,2 46,9 1,5 8,4 66,2 23,8 8,3 1,7 9,3 14,0 65,8 10,9
121 Bestuurders voertuigen en bediene... Waarde 2023 5,1 43,8 1,2 9,7 49,5 32,7 16,0 1,8 10,6 13,8 65,4 10,2
122 Hulpkrachten transport en logistiek Waarde 2023 4,1 55,1 1,8 6,2 76,1 17,4 5,9 0,6 7,5 10,1 74,3 8,2
131 Beroepssegment overig Waarde 2023 3,5 42,8 1,5 6,4 66,3 24,0 9,7 0,0 15,8 16,4 37,0 30,7
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. Het ziekteverzuimpercentage cijfer voor de beroepsgroep 0612 (overheidsambtenaren) was voor 2014 niet correct. Dit cijfer is nu aangepast.
Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 20 april 2022
De cijfers behorende bij de categorie '0911 Land- en bosbouwers' voor 2016 en de cijfers behorende bij de categorie '1116 Verleners van overige persoonlijke diensten' voor 2014 werden onterecht weergeven. Dit is gecorrigeerd. Ook zijn de jaarcijfers voor 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep '0551 Managers z.n.d.' niet langer ingedeeld bij beroepsniveau 'onbekend', maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau 'onbekend' en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 en 2016 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De tabel wordt in het vierde kwartaal van 2024 stopgezet en vervangen door een nieuwe.

Toelichting onderwerpen

Werknemers
Personen van 15 tot 75 jaar die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid hebben gemaakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Ziekteverzuimpercentage werknemers
Het totaal aantal ziektedagen van een werknemer, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer in het afgelopen jaar.
Aandeel werknemers dat heeft verzuimd
Het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers.
Gemiddelde verzuimfrequentie
Het gemiddeld aantal keer dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Gemiddelde verzuimduur
Het gemiddelde aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Werknemers die verzuimd hebben
Werknemers die ten minste één keer hebben verzuimd wegens ziekte. Dit kan langer dan 12 maanden geleden zijn.
Duur meest recente verzuimgeval
Het percentage werknemers dat ooit verzuimd heeft wegens ziekte naar aantal verzuimde werkdagen van het meest recente verzuim. Hierbij worden vier categorieën gehanteerd:
1. 1 tot 5 werkdagen (korter dan een week)
2. 5 tot 20 werkdagen (ten minste een week maar korter dan een maand)
3. 20 tot 210 werkdagen (ten minste een maand maar korter dan een jaar)
4. 210 werkdagen of meer (een jaar of langer)
1 tot 5 werkdagen
5 tot 20 werkdagen
20 tot 210 werkdagen
210 werkdagen of meer
Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd
Geeft aan of het meest recente verzuim wegens ziekte een gevolg was van het werk, waarbij het gaat om een inschatting van de werknemer. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Ja, hoofdzakelijk werkgerelateerd
2. Ja, voor een deel werkgerelateerd
3. Nee, niet werkgerelateerd
4. Weet niet
Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
Nee, geen gevolg van mijn werk
Weet niet