Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
Cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 en 2016 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

Beroep Perioden WerknemersZiekteverzuimpercentage werknemers (%) WerknemersAandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) WerknemersGemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) WerknemersGemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdNee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdWeet niet (%)
Totaal 2018 4,4 47,9 1,2 7,6 68,2 19,3 11,5 1,1 9,4 15,0 70,2 5,5
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2018 4,1 44,9 1,4 6,7 67,8 19,7 11,3 1,2 12,1 14,6 64,2 9,1
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2018 4,7 46,7 1,2 8,1 63,4 22,2 13,1 1,2 11,2 16,0 66,5 6,3
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2018 4,6 49,1 1,3 7,8 68,0 19,0 11,9 1,1 8,6 13,8 73,0 4,7
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2018 3,9 50,1 1,2 7,1 74,1 15,8 9,2 0,8 6,9 14,4 74,8 3,9
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2018 2,9 35,4 1,2 5,7 69,9 18,3 11,1 0,7 13,6 16,3 54,1 16,0
011 Docenten 2018 4,6 52,3 1,6 7,4 74,6 14,8 9,5 1,1 8,5 19,4 67,5 4,6
012 Sportinstructeurs 2018 . . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2018 4,4 52,9 1,3 6,4 72,2 16,5 10,1 1,2 7,5 22,2 63,5 6,8
021 Auteurs en kunstenaars 2018 5,1 55,5 1,5 9,4 74,0 15,4 9,6 0,9 4,7 15,6 74,8 4,9
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2018 3,6 55,5 1,9 6,1 78,5 14,5 7,0 0,0 5,4 17,4 70,9 6,3
031 Adviseurs marketing, public relat. 2018 3,6 50,5 1,3 6,8 74,5 16,7 8,4 0,5 7,8 15,5 72,9 3,8
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2018 2,9 43,4 1,0 5,6 72,3 17,4 9,2 1,1 8,0 11,5 75,8 4,7
033 Verkopers 2018 4,1 45,2 1,2 5,8 74,5 15,1 9,6 0,8 6,4 12,6 75,6 5,4
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2018 4,1 51,6 1,0 7,6 74,9 15,1 9,1 0,9 7,3 12,6 76,6 3,4
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2018 3,9 46,7 1,1 6,8 71,7 17,5 9,7 1,1 6,4 12,3 77,0 4,3
043 Administratief personeel 2018 4,6 49,2 1,3 8,0 66,7 20,0 12,1 1,2 7,8 13,4 73,9 4,9
051 Algemeen directeuren 2018 1,2 19,9 0,4 2,5 77,0 15,1 6,5 1,4 5,4 8,6 80,4 5,6
052 Managers op administratief en com... 2018 3,2 40,0 0,8 6,2 74,5 14,4 10,3 0,7 6,6 12,5 77,4 3,4
053 Managers productie en gespecialis... 2018 3,1 39,7 0,7 6,1 69,9 18,5 10,9 0,7 7,0 11,8 77,5 3,7
054 Managers horeca, detailhandel en. 2018 3,0 36,2 0,8 6,2 68,4 19,2 11,2 1,2 11,9 11,5 71,7 4,8
055 Managers z.n.d. 2018 . . . . . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2018 6,4 54,3 1,2 11,1 65,6 20,1 14,0 0,3 5,4 11,9 77,4 5,3
062 Juristen 2018 5,6 52,7 1,3 10,0 76,5 13,4 9,0 1,1 7,6 14,0 76,6 1,8
063 Beveiligingswerkers 2018 5,5 51,0 1,4 10,2 60,7 23,7 14,0 1,5 13,8 13,8 66,4 6,0
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2018 2,9 50,5 1,1 5,8 76,0 16,3 6,9 0,8 5,8 11,8 79,6 2,7
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2018 4,1 51,5 1,3 8,3 63,1 23,7 12,1 1,0 9,7 14,5 72,4 3,4
073 Bouwarbeiders 2018 4,9 48,4 1,3 10,0 53,6 28,6 15,8 2,0 19,4 17,4 56,5 6,7
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2018 4,0 47,8 1,2 8,1 54,8 30,9 13,2 1,1 15,3 17,3 59,5 7,8
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2018 3,6 45,6 1,0 6,5 65,7 23,2 10,6 0,5 14,6 16,5 63,3 5,6
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2018 4,8 51,9 1,5 9,7 54,7 29,2 15,0 1,0 11,9 21,3 58,9 7,9
077 Productiemachinebedieners en asse... 2018 5,4 48,8 1,1 10,5 53,8 29,6 15,8 0,8 17,2 16,5 57,2 9,1
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2018 7,2 56,3 2,0 13,0 58,2 23,6 17,5 0,7 16,6 12,7 62,4 8,4
081 Specialisten ICT 2018 3,3 54,2 1,3 6,5 75,1 17,3 7,2 0,4 5,3 12,2 78,1 4,3
082 Vakspecialisten ICT 2018 3,2 52,4 1,1 5,6 68,1 24,5 6,9 0,5 6,0 11,5 74,9 7,6
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2018 4,0 40,5 1,5 7,1 58,9 27,8 13,0 0,3 15,5 19,1 57,3 8,1
092 Hulpkrachten landbouw 2018 . . . . . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2018 4,9 50,7 1,2 8,0 70,3 16,3 12,1 1,3 7,0 16,8 72,2 4,0
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2018 5,1 57,8 1,3 8,7 73,3 14,7 11,0 1,0 6,5 17,0 72,6 3,9
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2018 5,2 51,9 1,6 8,1 69,6 16,0 13,4 1,0 9,7 15,1 70,3 4,9
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2018 6,3 54,5 1,5 10,0 64,3 19,3 15,1 1,3 9,4 15,3 70,4 5,0
105 Verzorgenden 2018 7,1 50,1 1,4 11,5 57,9 21,0 18,6 2,5 13,9 21,7 58,7 5,6
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2018 3,9 40,0 1,1 5,9 69,2 18,6 11,4 0,8 13,0 15,5 64,9 6,6
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2018 4,8 40,5 1,3 8,0 59,2 23,8 15,1 1,9 11,8 16,7 61,7 9,8
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2018 5,2 41,3 1,0 10,2 46,2 33,5 18,7 1,6 14,4 19,7 57,3 8,5
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2018 3,1 47,2 1,3 4,6 75,9 16,2 7,2 0,7 10,8 12,9 67,8 8,5
131 Beroepssegment overig 2018 3,6 37,8 1,3 6,3 61,4 25,8 11,3 1,5 14,4 16,3 54,2 15,1
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens