Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020
Cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 en 2016 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

Beroep Perioden WerknemersZiekteverzuimpercentage werknemers (%) WerknemersAandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) WerknemersGemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) WerknemersGemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdNee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdWeet niet (%)
Totaal 2019 4,5 46,8 1,2 7,8 68,5 18,4 11,9 1,2 9,2 15,0 69,5 6,2
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2019 4,2 44,8 1,3 6,9 67,7 19,8 11,1 1,4 10,8 14,3 64,1 10,9
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2019 4,9 46,3 1,3 8,5 63,6 21,4 13,6 1,4 10,8 15,7 66,3 7,3
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2019 4,8 47,5 1,2 8,4 68,5 17,8 12,2 1,4 8,8 14,8 71,0 5,5
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2019 3,9 47,9 1,2 7,0 74,4 14,7 10,0 0,9 7,2 14,6 74,0 4,2
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2019 3,2 35,3 1,0 5,5 71,5 19,2 7,9 1,4 13,1 10,5 55,1 21,3
011 Docenten 2019 4,4 50,8 1,5 7,1 74,3 12,7 12,0 1,0 9,6 19,1 66,5 4,9
012 Sportinstructeurs 2019 . . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2019 4,5 56,4 1,5 6,6 71,2 17,5 9,9 1,4 11,1 20,9 62,1 6,0
021 Auteurs en kunstenaars 2019 4,7 52,0 1,2 8,3 71,2 17,2 9,9 1,7 6,0 17,0 73,7 3,3
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2019 3,3 51,2 1,4 5,6 79,8 14,4 5,4 0,4 6,2 13,0 77,8 3,0
031 Adviseurs marketing, public relat. 2019 3,5 52,5 1,2 6,4 78,4 11,9 8,7 1,1 6,3 14,7 74,3 4,7
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2019 3,5 40,8 0,9 6,7 72,7 15,3 10,4 1,7 7,4 9,8 78,8 4,0
033 Verkopers 2019 4,1 44,6 1,2 6,0 75,4 14,4 9,3 0,9 7,0 12,6 74,3 6,1
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2019 4,2 47,2 1,0 7,7 72,8 15,7 10,7 0,9 7,3 13,4 75,8 3,5
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2019 4,2 45,8 1,1 7,4 73,9 14,7 10,0 1,4 6,9 12,8 75,6 4,7
043 Administratief personeel 2019 4,7 47,3 1,2 8,5 65,9 20,5 12,3 1,3 7,6 12,8 73,9 5,7
051 Algemeen directeuren 2019 1,5 21,1 0,4 3,0 73,8 16,1 9,7 0,5 4,5 9,4 83,0 3,0
052 Managers op administratief en com... 2019 3,1 35,2 0,8 5,9 72,7 15,6 11,2 0,5 7,4 13,2 75,1 4,3
053 Managers productie en gespecialis... 2019 2,7 37,3 0,7 5,5 71,7 18,1 9,6 0,6 7,9 11,8 76,2 4,2
054 Managers horeca, detailhandel en. 2019 3,2 34,5 0,7 6,5 68,2 17,5 13,0 1,3 16,8 11,3 64,5 7,4
055 Managers z.n.d. 2019 . . . . . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2019 5,7 48,3 1,1 10,7 62,5 22,0 14,2 1,3 7,3 12,6 75,7 4,4
062 Juristen 2019 2,6 45,5 0,9 4,7 76,9 15,9 6,8 0,4 3,5 9,9 81,7 4,9
063 Beveiligingswerkers 2019 5,5 51,0 1,3 10,3 64,5 18,8 14,2 2,5 12,8 15,0 63,2 9,0
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2019 3,5 49,7 1,1 6,9 75,0 16,5 7,6 1,0 6,1 13,2 75,4 5,3
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2019 3,6 48,3 1,1 7,3 64,4 24,1 10,5 1,0 10,4 13,2 68,3 8,2
073 Bouwarbeiders 2019 5,0 49,4 1,2 10,3 53,2 30,0 15,0 1,8 18,2 19,8 54,1 7,8
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2019 5,0 51,7 1,3 10,2 58,1 27,6 13,7 0,6 15,6 16,4 58,6 9,4
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2019 4,7 43,3 1,1 8,4 61,9 23,2 13,1 1,8 9,9 16,2 64,3 9,5
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2019 5,3 49,4 1,2 10,4 52,8 29,5 16,4 1,2 14,8 19,0 58,4 7,8
077 Productiemachinebedieners en asse... 2019 6,0 51,7 1,4 11,5 50,4 31,2 16,6 1,8 15,2 16,1 57,9 10,8
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2019 6,1 50,6 1,8 10,9 51,1 29,3 16,5 3,1 14,8 16,6 56,6 12,1
081 Specialisten ICT 2019 3,1 52,4 1,2 6,2 76,6 15,5 7,2 0,6 5,5 12,3 77,6 4,5
082 Vakspecialisten ICT 2019 3,3 43,9 0,9 6,4 65,7 23,4 10,3 0,5 11,2 15,8 67,2 5,8
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2019 4,1 42,4 1,4 7,7 62,4 22,8 14,4 0,4 14,3 16,1 58,3 11,4
092 Hulpkrachten landbouw 2019 . . . . . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2019 5,3 50,8 1,4 8,7 72,0 14,1 12,6 1,2 8,2 17,9 70,6 3,3
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2019 5,5 52,8 1,5 8,8 75,3 11,9 11,7 1,1 6,3 14,8 75,1 3,8
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2019 5,6 50,6 1,2 9,0 69,1 16,2 13,3 1,4 8,7 18,1 68,7 4,5
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2019 6,9 54,4 1,5 11,5 65,2 17,1 15,8 1,9 9,4 17,2 68,1 5,3
105 Verzorgenden 2019 7,0 47,9 1,6 11,5 56,5 20,4 20,9 2,1 12,7 19,8 61,1 6,4
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2019 4,0 40,3 1,3 5,9 71,2 16,1 11,8 0,9 9,4 17,0 64,9 8,7
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2019 4,5 39,7 1,2 7,0 62,3 21,7 14,5 1,5 11,3 14,6 63,2 10,8
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2019 5,4 38,9 0,9 10,5 46,5 29,9 20,9 2,7 15,3 19,1 58,0 7,5
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2019 3,6 48,4 1,4 6,1 74,8 17,0 7,2 1,0 9,4 13,6 66,4 10,5
131 Beroepssegment overig 2019 3,8 41,1 1,2 7,1 67,8 22,0 9,3 0,9 12,2 11,6 58,9 17,4
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens