Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

Beroep Perioden Werknemers Ziekteverzuimpercentage werknemers (%) Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Nee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Weet niet (%)
Totaal 2021 4,6 43,6 1,2 8,0 62,6 22,4 13,5 1,5 9,9 14,6 68,1 7,4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2021 4,3 45,0 1,3 6,8 64,8 23,3 10,7 1,3 9,6 13,5 65,5 11,4
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2021 5,1 45,4 1,3 8,9 58,1 25,8 14,4 1,7 11,3 15,2 64,6 8,9
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2021 5,2 43,6 1,2 9,1 60,0 23,0 15,2 1,9 9,5 14,0 69,6 6,8
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2021 3,9 41,5 1,0 7,0 67,9 18,4 12,5 1,1 8,6 14,5 71,9 5,0
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2021 2,5 36,4 1,0 3,5 . . . . . . . .
011 Docenten 2021 5,0 48,4 1,5 8,2 67,2 18,6 13,2 1,0 10,8 19,2 63,3 6,6
012 Sportinstructeurs 2021 . . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 7,3 57,7 1,8 10,6 65,6 20,3 13,3 0,9 11,1 19,0 59,6 10,3
021 Auteurs en kunstenaars 2021 3,3 40,2 0,7 5,7 66,7 18,2 13,8 1,2 8,2 15,5 71,6 4,6
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 3,6 38,7 0,8 6,5 74,5 16,4 9,1 0,0 6,3 14,1 73,3 6,3
031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 3,1 38,8 1,0 5,6 71,2 17,4 9,9 1,6 8,1 11,6 74,9 5,4
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 3,4 34,7 0,8 6,6 67,8 19,3 11,0 2,0 7,9 11,9 75,3 4,9
033 Verkopers 2021 4,5 44,9 1,3 6,6 69,0 19,7 9,9 1,4 5,9 14,3 71,0 8,7
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 3,5 37,9 0,9 6,6 68,3 17,1 13,4 1,3 8,2 12,4 75,7 3,6
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 4,2 39,3 1,1 7,5 64,8 19,9 13,0 2,3 8,2 14,0 72,9 4,8
043 Administratief personeel 2021 4,5 41,8 1,1 8,1 60,6 24,1 13,5 1,8 8,0 13,4 72,0 6,6
051 Algemeen directeuren 2021 1,0 17,0 0,3 2,0 67,4 24,4 7,1 1,1 6,8 9,8 78,0 5,4
052 Managers op administratief en com... 2021 1,9 30,9 0,7 3,6 68,9 20,3 10,0 0,8 5,7 9,6 79,7 4,9
053 Managers productie en gespecialis... 2021 3,2 33,1 0,7 6,3 64,1 22,1 12,5 1,3 9,9 12,1 72,9 5,0
054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 4,1 33,8 0,7 8,0 57,1 28,2 12,7 2,0 10,2 11,9 71,0 6,8
055 Managers z.n.d. 2021 . . . . . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 5,4 41,4 1,0 10,2 60,6 19,0 18,4 2,1 6,0 13,4 75,0 5,6
062 Juristen 2021 4,7 40,3 1,2 8,5 67,2 12,7 17,6 2,5 13,0 16,8 66,5 3,7
063 Beveiligingswerkers 2021 5,5 47,7 1,0 10,4 53,0 30,1 13,3 3,6 11,0 16,5 64,8 7,7
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 3,5 43,3 1,1 6,8 70,1 18,9 10,2 0,8 7,4 13,5 74,8 4,3
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 5,0 43,1 1,1 9,9 52,5 29,7 16,2 1,6 11,4 13,2 68,2 7,1
073 Bouwarbeiders 2021 5,9 47,4 1,1 11,7 48,2 33,4 15,6 2,8 18,6 18,9 53,9 8,6
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 5,2 49,2 1,3 10,7 54,1 30,6 13,7 1,6 13,7 14,8 60,8 10,8
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 4,2 45,6 1,3 7,9 56,3 28,8 14,3 0,6 13,9 18,3 59,0 8,7
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 4,3 54,9 1,6 8,7 47,3 39,1 13,1 0,5 14,7 16,6 58,1 10,6
077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 6,3 54,9 1,6 12,6 48,0 34,8 16,0 1,2 18,4 15,9 52,8 12,8
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 7,0 50,7 1,8 13,0 . . . . . . . .
081 Specialisten ICT 2021 3,1 41,8 0,9 6,2 69,4 18,6 11,0 0,9 7,2 14,4 73,2 5,1
082 Vakspecialisten ICT 2021 4,1 44,5 1,2 7,6 64,3 19,9 14,5 1,2 8,0 12,5 72,8 6,7
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2021 4,3 38,7 1,2 7,7 60,9 23,8 12,6 2,7 12,8 14,6 63,6 9,0
092 Hulpkrachten landbouw 2021 . . . . . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2021 5,6 49,9 1,2 9,1 63,7 20,0 15,1 1,2 9,6 17,3 68,1 5,0
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2021 6,9 51,7 1,6 11,1 66,4 15,3 17,2 1,1 9,6 14,8 69,0 6,6
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2021 7,3 52,6 1,7 11,7 59,0 23,8 15,9 1,3 11,4 14,9 64,9 8,8
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2021 6,8 49,8 1,5 10,6 57,0 22,7 18,3 2,0 9,9 16,2 65,5 8,4
105 Verzorgenden 2021 8,0 51,3 1,7 12,2 50,2 25,9 22,4 1,5 16,4 17,6 57,1 8,9
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2021 3,8 40,0 1,2 6,0 64,8 22,0 11,9 1,4 10,2 15,4 64,8 9,5
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2021 4,4 40,7 1,1 7,0 57,1 28,5 12,8 1,5 8,6 14,1 64,6 12,6
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2021 5,3 41,6 1,0 10,2 47,0 30,7 20,2 2,2 15,0 15,0 59,6 10,4
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2021 4,0 48,3 1,4 6,0 71,8 19,1 8,2 1,0 9,2 11,6 67,9 11,4
131 Beroepssegment overig 2021 3,6 40,1 1,3 6,0 61,4 27,1 9,7 1,7 13,0 13,2 51,8 22,0
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De cijfers behorende bij de categorie '0911 Land- en bosbouwers' voor 2016 en de cijfers behorende bij de categorie '1116 Verleners van overige persoonlijke diensten' voor 2014 werden onterecht weergeven. Dit is gecorrigeerd. Ook zijn de jaarcijfers voor 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep '0551 Managers z.n.d.' niet langer ingedeeld bij beroepsniveau 'onbekend', maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau 'onbekend' en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 en 2016 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werknemers
Personen van 15 tot 65 jaar die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid hebben gemaakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Ziekteverzuimpercentage werknemers
Het totaal aantal ziektedagen van een werknemer, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer in het afgelopen jaar.
Aandeel werknemers dat heeft verzuimd
Het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers.
Gemiddelde verzuimfrequentie
Het gemiddeld aantal keer dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Gemiddelde verzuimduur
Het gemiddelde aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Werknemers die verzuimd hebben
Werknemers die ten minste één keer hebben verzuimd wegens ziekte. Dit kan langer dan 12 maanden geleden zijn.
Duur meest recente verzuimgeval
Het percentage werknemers dat ooit verzuimd heeft wegens ziekte naar aantal verzuimde werkdagen van het meest recente verzuim. Hierbij worden vier categorieën gehanteerd:
1. 1 tot 5 werkdagen (korter dan een week)
2. 5 tot 20 werkdagen (ten minste een week maar korter dan een maand)
3. 20 tot 210 werkdagen (ten minste een maand maar korter dan een jaar)
4. 210 werkdagen of meer (een jaar of langer)
1 tot 5 werkdagen
5 tot 20 werkdagen
20 tot 210 werkdagen
210 werkdagen of meer
Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd
Geeft aan of het meest recente verzuim wegens ziekte een gevolg was van het werk, waarbij het gaat om een inschatting van de werknemer. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Ja, hoofdzakelijk werkgerelateerd
2. Ja, voor een deel werkgerelateerd
3. Nee, niet werkgerelateerd
4. Weet niet
Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
Nee, geen gevolg van mijn werk
Weet niet