Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Aard van het geweld Aanvullende informatie Perioden Regio's Adviezen, meldingen en diensten Gestarte adviezen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Ontvangen meldingen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Casussen met ontvangen melding(en) (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
Totaal Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland 58.500 64.425 52.320 3.300 6.400
Totaal Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland 9.785 6.355 5.280 . .
Totaal Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland 655 375 325 . .
Totaal Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland 445 555 490 . .
Totaal Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland 120 85 75 . .
Totaal Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland 85 55 50 . .
Totaal Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland 155 165 150 . .
Totaal Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland 100 80 70 . .
Totaal Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . 6.255 5.710 . .
Totaal Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . 1.650 1.565 . .
Totaal Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland 47.260 49.560 41.160 . .
Kindermishandeling Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland 30.330 30.090 24.765 1.740 2.490
Kindermishandeling Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland 6.825 4.420 3.815 . .
Kindermishandeling Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland 50 35 35 . .
Kindermishandeling Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland 150 225 215 . .
Kindermishandeling Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland 30 35 35 . .
Kindermishandeling Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland 35 30 25 . .
Kindermishandeling Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland 30 50 50 . .
Kindermishandeling Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland 40 40 35 . .
Kindermishandeling Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . 3.095 2.960 . .
Kindermishandeling Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . 365 385 . .
Kindermishandeling Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland 23.205 22.175 19.030 . .
Geweld tegen ouders Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland 1.490 3.240 2.805 40 210
Geweld tegen ouders Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland 65 65 70 . .
Geweld tegen ouders Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland 25 20 15 . .
Geweld tegen ouders Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland . 10 15 . .
Geweld tegen ouders Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . 395 390 . .
Geweld tegen ouders Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . 80 85 . .
Geweld tegen ouders Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland 1.395 2.690 2.410 . .
(Ex-)Partnergeweld Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland 12.950 23.000 19.015 710 2.000
(Ex-)Partnergeweld Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland 2.970 3.520 3.115 . .
(Ex-)Partnergeweld Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland 90 70 70 . .
(Ex-)Partnergeweld Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland 140 270 245 . .
(Ex-)Partnergeweld Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland 20 30 30 . .
(Ex-)Partnergeweld Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland 10 10 10 . .
(Ex-)Partnergeweld Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland 45 55 50 . .
(Ex-)Partnergeweld Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland 10 . . . .
(Ex-)Partnergeweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . 1.635 1.565 . .
(Ex-)Partnergeweld Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . 45 55 . .
(Ex-)Partnergeweld Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland 9.700 17.650 15.185 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland 1.855 1.260 1.080 135 165
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland 10 . 10 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland 370 195 170 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . 10 10 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland 1.470 1.045 925 . .
Huiselijk geweld overig Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland 5.345 8.145 7.265 400 880
Huiselijk geweld overig Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland 425 550 595 . .
Huiselijk geweld overig Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland 60 55 50 . .
Huiselijk geweld overig Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland 130 170 155 . .
Huiselijk geweld overig Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland 40 15 15 . .
Huiselijk geweld overig Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland . 15 15 . .
Huiselijk geweld overig Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland 25 25 25 . .
Huiselijk geweld overig Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Huiselijk geweld overig Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . 700 735 . .
Huiselijk geweld overig Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . 45 65 . .
Huiselijk geweld overig Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland 4.675 6.650 6.120 . .
Andere problematiek... Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland 17.090 15.010 13.530 485 1.130
Andere problematiek... Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland 1.865 755 815 . .
Andere problematiek... Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland 130 75 75 . .
Andere problematiek... Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland 110 95 100 . .
Andere problematiek... Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland 45 20 20 . .
Andere problematiek... Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland 50 15 15 . .
Andere problematiek... Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland 80 65 70 . .
Andere problematiek... Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland 55 40 40 . .
Andere problematiek... Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . 2.540 2.500 . .
Andere problematiek... Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . 1.250 1.220 . .
Andere problematiek... Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland 14.800 10.415 9.670 . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland . . . 565 550
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Onbekend Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland 355 2.820 2.480 120 510
Onbekend Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland 75 30 100 . .
Onbekend Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Onbekend Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland . . 25 . .
Onbekend Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Onbekend Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Onbekend Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland . . 10 . .
Onbekend Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Onbekend Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . 85 160 . .
Onbekend Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . 30 40 . .
Onbekend Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland 265 2.680 2.360 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen, lopende casussen en afgeronde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de aard van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Ook is eventuele aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek beschikbaar. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig. De cijfers over 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden eind april 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adviezen, meldingen en diensten
Adviezen, meldingen, casussen en diensten
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Casussen met ontvangen melding(en)
Alle casussen met minstens één melding in de verslagperiode.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde diensten
De diensten die gedurende de verslagperiode zijn afgerond

De dienst "Onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.