Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Aard van het geweld Aanvullende informatie Perioden Regio's Adviezen, meldingen en diensten Gestarte adviezen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Ontvangen meldingen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Casussen met ontvangen melding(en) (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
Totaal Totaal 2023* Nederland 143.210 127.340 95.675 7.350 9.840
Totaal Conflictscheiding 2023* Nederland 21.665 12.615 9.705 1.235 1.830
Totaal Ontspoorde mantelzorg 2023* Nederland 1.310 805 715 100 95
Totaal Eergerelateerd geweld 2023* Nederland 1.345 1.195 1.005 75 135
Totaal Huwelijksdwang 2023* Nederland 415 195 170 15 25
Totaal Achterlating 2023* Nederland 380 255 230 50 20
Totaal Mensenhandel 2023* Nederland 590 545 470 60 50
Totaal Jeugdprostitutie 2023* Nederland 120 115 105 10 10
Totaal Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2023* Nederland . 13.275 11.725 345 710
Totaal Politie: jeugdige strafbaar feit 2023* Nederland . 3.760 3.555 70 120
Totaal Geen van bovenstaande 2023* Nederland 117.720 96.205 74.380 5.110 5.300
Kindermishandeling Totaal 2023* Nederland 75.950 65.280 49.730 4.165 4.540
Kindermishandeling Conflictscheiding 2023* Nederland 15.975 9.165 7.495 980 1.145
Kindermishandeling Ontspoorde mantelzorg 2023* Nederland 110 70 75 10 10
Kindermishandeling Eergerelateerd geweld 2023* Nederland 570 500 455 45 40
Kindermishandeling Huwelijksdwang 2023* Nederland 155 85 85 10 10
Kindermishandeling Achterlating 2023* Nederland 205 135 140 25 10
Kindermishandeling Mensenhandel 2023* Nederland 145 180 170 15 10
Kindermishandeling Jeugdprostitutie 2023* Nederland 55 50 45 . .
Kindermishandeling Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2023* Nederland . 6.270 6.105 215 385
Kindermishandeling Politie: jeugdige strafbaar feit 2023* Nederland . 745 850 45 45
Kindermishandeling Geen van bovenstaande 2023* Nederland 58.895 48.850 39.085 2.670 2.220
Geweld tegen ouders Totaal 2023* Nederland 3.540 7.430 6.035 105 355
Geweld tegen ouders Conflictscheiding 2023* Nederland 145 205 235 10 25
Geweld tegen ouders Ontspoorde mantelzorg 2023* Nederland 40 45 55 . .
Geweld tegen ouders Eergerelateerd geweld 2023* Nederland 15 20 30 . .
Geweld tegen ouders Huwelijksdwang 2023* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Achterlating 2023* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Mensenhandel 2023* Nederland 10 15 20 . .
Geweld tegen ouders Jeugdprostitutie 2023* Nederland . . 10 . .
Geweld tegen ouders Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2023* Nederland . 790 835 . 40
Geweld tegen ouders Politie: jeugdige strafbaar feit 2023* Nederland . 125 165 . 15
Geweld tegen ouders Geen van bovenstaande 2023* Nederland 3.330 6.290 5.250 85 210
(Ex-)Partnergeweld Totaal 2023* Nederland 33.455 49.355 37.690 1.895 3.800
(Ex-)Partnergeweld Conflictscheiding 2023* Nederland 7.185 6.935 5.820 460 1.005
(Ex-)Partnergeweld Ontspoorde mantelzorg 2023* Nederland 235 215 205 15 20
(Ex-)Partnergeweld Eergerelateerd geweld 2023* Nederland 510 575 505 25 60
(Ex-)Partnergeweld Huwelijksdwang 2023* Nederland 75 70 65 . 10
(Ex-)Partnergeweld Achterlating 2023* Nederland 75 70 70 . .
(Ex-)Partnergeweld Mensenhandel 2023* Nederland 125 125 115 15 20
(Ex-)Partnergeweld Jeugdprostitutie 2023* Nederland . . 10 . .
(Ex-)Partnergeweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2023* Nederland . 3.175 3.090 105 300
(Ex-)Partnergeweld Politie: jeugdige strafbaar feit 2023* Nederland . 60 110 . 25
(Ex-)Partnergeweld Geen van bovenstaande 2023* Nederland 25.355 38.655 30.950 1.220 1.765
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Totaal 2023* Nederland 4.025 2.310 1.920 270 250
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Conflictscheiding 2023* Nederland 20 20 30 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Ontspoorde mantelzorg 2023* Nederland 730 370 330 65 50
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Eergerelateerd geweld 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Huwelijksdwang 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Achterlating 2023* Nederland . . 10 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Mensenhandel 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Jeugdprostitutie 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2023* Nederland . 10 15 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: jeugdige strafbaar feit 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Geen van bovenstaande 2023* Nederland 3.270 1.900 1.625 185 140
Huiselijk geweld overig Totaal 2023* Nederland 10.630 15.090 12.915 805 1.280
Huiselijk geweld overig Conflictscheiding 2023* Nederland 700 890 1.000 110 175
Huiselijk geweld overig Ontspoorde mantelzorg 2023* Nederland 155 135 145 15 15
Huiselijk geweld overig Eergerelateerd geweld 2023* Nederland 340 365 350 20 35
Huiselijk geweld overig Huwelijksdwang 2023* Nederland 135 60 60 . .
Huiselijk geweld overig Achterlating 2023* Nederland 85 45 50 10 .
Huiselijk geweld overig Mensenhandel 2023* Nederland 90 80 75 20 10
Huiselijk geweld overig Jeugdprostitutie 2023* Nederland 15 15 20 . .
Huiselijk geweld overig Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2023* Nederland . 1.185 1.345 45 105
Huiselijk geweld overig Politie: jeugdige strafbaar feit 2023* Nederland . 100 140 10 20
Huiselijk geweld overig Geen van bovenstaande 2023* Nederland 9.210 12.405 11.050 550 675
Andere problematiek... Totaal 2023* Nederland 42.190 27.925 24.115 . 215
Andere problematiek... Conflictscheiding 2023* Nederland 3.595 1.400 1.560 . 10
Andere problematiek... Ontspoorde mantelzorg 2023* Nederland 190 180 185 . .
Andere problematiek... Eergerelateerd geweld 2023* Nederland 245 225 250 . .
Andere problematiek... Huwelijksdwang 2023* Nederland 95 50 50 . .
Andere problematiek... Achterlating 2023* Nederland 70 90 95 . .
Andere problematiek... Mensenhandel 2023* Nederland 310 280 260 . .
Andere problematiek... Jeugdprostitutie 2023* Nederland 60 70 70 . .
Andere problematiek... Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2023* Nederland . 6.110 5.860 . .
Andere problematiek... Politie: jeugdige strafbaar feit 2023* Nederland . 3.060 2.970 . .
Andere problematiek... Geen van bovenstaande 2023* Nederland 37.680 17.185 15.680 . 105
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Totaal 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Conflictscheiding 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Ontspoorde mantelzorg 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Eergerelateerd geweld 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Huwelijksdwang 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Achterlating 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Mensenhandel 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Jeugdprostitutie 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: jeugdige strafbaar feit 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Geen van bovenstaande 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Totaal 2023* Nederland 1.115 3.370 2.905 140 310
Onbekend Conflictscheiding 2023* Nederland 125 25 125 . .
Onbekend Ontspoorde mantelzorg 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Eergerelateerd geweld 2023* Nederland 10 . 40 . .
Onbekend Huwelijksdwang 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Achterlating 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Mensenhandel 2023* Nederland . 10 25 . .
Onbekend Jeugdprostitutie 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2023* Nederland . 40 230 . .
Onbekend Politie: jeugdige strafbaar feit 2023* Nederland . 20 35 . .
Onbekend Geen van bovenstaande 2023* Nederland 970 3.280 2.835 140 305
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen, lopende casussen en afgeronde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de aard van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Ook is eventuele aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek beschikbaar. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adviezen, meldingen en diensten
Adviezen, meldingen, casussen en diensten
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Casussen met ontvangen melding(en)
Alle casussen met minstens één melding in de verslagperiode.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde diensten
De diensten die gedurende de verslagperiode zijn afgerond

De dienst "Onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.