Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Aard van het geweld Aanvullende informatie Perioden Regio's Adviezen, meldingen en diensten Gestarte adviezen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Ontvangen meldingen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Casussen met ontvangen melding(en) (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
Totaal Totaal 1e halfjaar 2023* Nederland 70.205 64.430 50.070 3.710 5.170
Totaal Conflictscheiding 1e halfjaar 2023* Nederland 10.490 6.235 4.990 615 905
Totaal Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2023* Nederland 590 405 360 50 55
Totaal Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2023* Nederland 700 625 535 45 65
Totaal Huwelijksdwang 1e halfjaar 2023* Nederland 190 90 80 . 15
Totaal Achterlating 1e halfjaar 2023* Nederland 160 125 115 15 10
Totaal Mensenhandel 1e halfjaar 2023* Nederland 280 255 225 30 25
Totaal Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2023* Nederland 70 70 65 . .
Totaal Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2023* Nederland . 6.930 6.230 180 380
Totaal Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2023* Nederland . 2.180 2.070 35 70
Totaal Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2023* Nederland 57.875 48.370 38.465 2.560 2.830
Kindermishandeling Totaal 1e halfjaar 2023* Nederland 37.300 32.850 25.815 2.075 2.350
Kindermishandeling Conflictscheiding 1e halfjaar 2023* Nederland 7.695 4.560 3.835 470 560
Kindermishandeling Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2023* Nederland 50 20 25 . .
Kindermishandeling Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2023* Nederland 305 270 240 25 15
Kindermishandeling Huwelijksdwang 1e halfjaar 2023* Nederland 75 40 40 . .
Kindermishandeling Achterlating 1e halfjaar 2023* Nederland 90 65 65 10 .
Kindermishandeling Mensenhandel 1e halfjaar 2023* Nederland 75 80 80 10 .
Kindermishandeling Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2023* Nederland 35 25 25 . .
Kindermishandeling Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2023* Nederland . 3.250 3.160 110 210
Kindermishandeling Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2023* Nederland . 430 470 20 20
Kindermishandeling Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2023* Nederland 29.045 24.510 20.070 1.325 1.175
Geweld tegen ouders Totaal 1e halfjaar 2023* Nederland 1.695 3.650 3.025 65 180
Geweld tegen ouders Conflictscheiding 1e halfjaar 2023* Nederland 70 95 110 . 10
Geweld tegen ouders Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2023* Nederland 20 25 25 . .
Geweld tegen ouders Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2023* Nederland 10 10 15 . .
Geweld tegen ouders Huwelijksdwang 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Achterlating 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Mensenhandel 1e halfjaar 2023* Nederland . 10 10 . .
Geweld tegen ouders Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2023* Nederland . . 10 . .
Geweld tegen ouders Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2023* Nederland . 385 400 . 20
Geweld tegen ouders Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2023* Nederland . 55 75 . .
Geweld tegen ouders Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2023* Nederland 1.595 3.090 2.620 50 105
(Ex-)Partnergeweld Totaal 1e halfjaar 2023* Nederland 16.075 24.245 19.105 915 1.985
(Ex-)Partnergeweld Conflictscheiding 1e halfjaar 2023* Nederland 3.470 3.395 2.945 225 485
(Ex-)Partnergeweld Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2023* Nederland 115 100 95 . 10
(Ex-)Partnergeweld Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2023* Nederland 270 285 265 10 25
(Ex-)Partnergeweld Huwelijksdwang 1e halfjaar 2023* Nederland 25 35 30 . .
(Ex-)Partnergeweld Achterlating 1e halfjaar 2023* Nederland 25 25 25 . .
(Ex-)Partnergeweld Mensenhandel 1e halfjaar 2023* Nederland 50 60 55 10 10
(Ex-)Partnergeweld Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
(Ex-)Partnergeweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2023* Nederland . 1.620 1.570 45 170
(Ex-)Partnergeweld Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2023* Nederland . 40 55 . 15
(Ex-)Partnergeweld Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2023* Nederland 12.160 18.955 15.555 590 965
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Totaal 1e halfjaar 2023* Nederland 1.945 1.235 1.030 150 135
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Conflictscheiding 1e halfjaar 2023* Nederland . . 10 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2023* Nederland 325 200 175 35 30
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Huwelijksdwang 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Achterlating 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Mensenhandel 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2023* Nederland . . 10 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2023* Nederland 1.610 1.015 875 105 75
Huiselijk geweld overig Totaal 1e halfjaar 2023* Nederland 5.210 7.675 6.600 405 680
Huiselijk geweld overig Conflictscheiding 1e halfjaar 2023* Nederland 335 455 505 55 85
Huiselijk geweld overig Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2023* Nederland 70 70 70 . 10
Huiselijk geweld overig Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2023* Nederland 180 195 185 10 15
Huiselijk geweld overig Huwelijksdwang 1e halfjaar 2023* Nederland 50 20 25 . .
Huiselijk geweld overig Achterlating 1e halfjaar 2023* Nederland 25 20 25 . .
Huiselijk geweld overig Mensenhandel 1e halfjaar 2023* Nederland 45 45 40 . .
Huiselijk geweld overig Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2023* Nederland 10 15 15 . .
Huiselijk geweld overig Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2023* Nederland . 620 660 20 55
Huiselijk geweld overig Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2023* Nederland . 65 80 . 15
Huiselijk geweld overig Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2023* Nederland 4.530 6.265 5.585 275 365
Andere problematiek... Totaal 1e halfjaar 2023* Nederland 20.820 14.310 12.555 . 115
Andere problematiek... Conflictscheiding 1e halfjaar 2023* Nederland 1.770 740 790 . .
Andere problematiek... Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2023* Nederland 80 95 90 . .
Andere problematiek... Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2023* Nederland 125 110 120 . .
Andere problematiek... Huwelijksdwang 1e halfjaar 2023* Nederland 50 30 30 . .
Andere problematiek... Achterlating 1e halfjaar 2023* Nederland 40 50 50 . .
Andere problematiek... Mensenhandel 1e halfjaar 2023* Nederland 150 130 125 . .
Andere problematiek... Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2023* Nederland 30 40 40 . .
Andere problematiek... Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2023* Nederland . 3.245 3.120 . .
Andere problematiek... Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2023* Nederland . 1.770 1.725 . .
Andere problematiek... Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2023* Nederland 18.605 8.500 7.820 . 65
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Totaal 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Conflictscheiding 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Huwelijksdwang 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Achterlating 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Mensenhandel 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Totaal 1e halfjaar 2023* Nederland 700 2.130 1.875 65 175
Onbekend Conflictscheiding 1e halfjaar 2023* Nederland 65 10 50 . .
Onbekend Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2023* Nederland . . 20 . .
Onbekend Huwelijksdwang 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Achterlating 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Mensenhandel 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2023* Nederland . . . . .
Onbekend Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2023* Nederland . 30 105 . .
Onbekend Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2023* Nederland . 10 20 . .
Onbekend Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2023* Nederland 620 2.075 1.830 60 175
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen, lopende casussen en afgeronde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de aard van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Ook is eventuele aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek beschikbaar. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 30 oktober 2023:
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn toegevoegd.
- De (nader) voorlopige cijfers over 2022 zijn vervangen door definitieve cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 worden eind april 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adviezen, meldingen en diensten
Adviezen, meldingen, casussen en diensten
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Casussen met ontvangen melding(en)
Alle casussen met minstens één melding in de verslagperiode.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde diensten
De diensten die gedurende de verslagperiode zijn afgerond

De dienst "Onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.