Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Aard van het geweld Aanvullende informatie Perioden Regio's Adviezen, meldingen en diensten Gestarte adviezen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Ontvangen meldingen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Casussen met ontvangen melding(en) (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
Totaal Totaal 2021* Nederland 133.905 119.185 91.870 7.505 11.790
Totaal Conflictscheiding 2021* Nederland 20.940 12.220 9.755 1.340 2.210
Totaal Ontspoorde mantelzorg 2021* Nederland 1.260 800 705 115 135
Totaal Eergerelateerd geweld 2021* Nederland 1.120 1.210 1.020 115 155
Totaal Huwelijksdwang 2021* Nederland 270 150 130 15 10
Totaal Achterlating 2021* Nederland 255 185 170 45 15
Totaal Mensenhandel 2021* Nederland 430 400 355 35 40
Totaal Jeugdprostitutie 2021* Nederland 180 165 150 . 10
Totaal Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2021* Nederland . 11.310 10.110 390 790
Totaal Politie: jeugdige strafbaar feit 2021* Nederland . 3.505 3.320 85 130
Totaal Geen van bovenstaande 2021* Nederland 109.700 90.575 71.825 5.095 6.745
Kindermishandeling Totaal 2021* Nederland 69.645 60.905 47.535 3.965 4.860
Kindermishandeling Conflictscheiding 2021* Nederland 15.415 8.880 7.445 1.035 1.300
Kindermishandeling Ontspoorde mantelzorg 2021* Nederland 90 115 110 . 10
Kindermishandeling Eergerelateerd geweld 2021* Nederland 425 550 490 55 50
Kindermishandeling Huwelijksdwang 2021* Nederland 75 65 65 . .
Kindermishandeling Achterlating 2021* Nederland 100 100 95 10 .
Kindermishandeling Mensenhandel 2021* Nederland 110 125 120 15 15
Kindermishandeling Jeugdprostitutie 2021* Nederland 80 60 65 . .
Kindermishandeling Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2021* Nederland . 5.760 5.630 215 405
Kindermishandeling Politie: jeugdige strafbaar feit 2021* Nederland . 760 850 40 40
Kindermishandeling Geen van bovenstaande 2021* Nederland 53.460 45.200 36.980 2.495 2.465
Geweld tegen ouders Totaal 2021* Nederland 3.080 6.050 5.120 120 420
Geweld tegen ouders Conflictscheiding 2021* Nederland 135 165 180 10 25
Geweld tegen ouders Ontspoorde mantelzorg 2021* Nederland 40 40 45 . .
Geweld tegen ouders Eergerelateerd geweld 2021* Nederland 10 25 30 . .
Geweld tegen ouders Huwelijksdwang 2021* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Achterlating 2021* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Mensenhandel 2021* Nederland . 15 15 . .
Geweld tegen ouders Jeugdprostitutie 2021* Nederland . . 10 . .
Geweld tegen ouders Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2021* Nederland . 605 645 10 40
Geweld tegen ouders Politie: jeugdige strafbaar feit 2021* Nederland . 105 145 . 15
Geweld tegen ouders Geen van bovenstaande 2021* Nederland 2.900 5.140 4.485 85 265
(Ex-)Partnergeweld Totaal 2021* Nederland 30.430 45.810 35.575 1.840 4.260
(Ex-)Partnergeweld Conflictscheiding 2021* Nederland 6.650 6.600 5.660 505 1.180
(Ex-)Partnergeweld Ontspoorde mantelzorg 2021* Nederland 180 160 160 15 25
(Ex-)Partnergeweld Eergerelateerd geweld 2021* Nederland 400 575 515 50 65
(Ex-)Partnergeweld Huwelijksdwang 2021* Nederland 45 60 50 . 10
(Ex-)Partnergeweld Achterlating 2021* Nederland 40 30 35 . .
(Ex-)Partnergeweld Mensenhandel 2021* Nederland 80 95 110 15 15
(Ex-)Partnergeweld Jeugdprostitutie 2021* Nederland 15 . 15 . .
(Ex-)Partnergeweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2021* Nederland . 2.670 2.660 100 310
(Ex-)Partnergeweld Politie: jeugdige strafbaar feit 2021* Nederland . 75 125 10 15
(Ex-)Partnergeweld Geen van bovenstaande 2021* Nederland 23.115 36.065 29.305 1.125 2.105
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Totaal 2021* Nederland 4.070 2.370 1.960 300 290
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Conflictscheiding 2021* Nederland 25 20 25 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Ontspoorde mantelzorg 2021* Nederland 750 385 340 75 65
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Eergerelateerd geweld 2021* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Huwelijksdwang 2021* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Achterlating 2021* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Mensenhandel 2021* Nederland 10 . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Jeugdprostitutie 2021* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2021* Nederland . 15 20 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: jeugdige strafbaar feit 2021* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Geen van bovenstaande 2021* Nederland 3.300 1.945 1.655 190 175
Huiselijk geweld overig Totaal 2021* Nederland 11.540 14.200 12.430 830 1.500
Huiselijk geweld overig Conflictscheiding 2021* Nederland 755 885 1.000 120 225
Huiselijk geweld overig Ontspoorde mantelzorg 2021* Nederland 165 130 140 10 25
Huiselijk geweld overig Eergerelateerd geweld 2021* Nederland 330 345 325 40 40
Huiselijk geweld overig Huwelijksdwang 2021* Nederland 55 45 45 . .
Huiselijk geweld overig Achterlating 2021* Nederland 35 30 30 10 .
Huiselijk geweld overig Mensenhandel 2021* Nederland 70 45 60 10 .
Huiselijk geweld overig Jeugdprostitutie 2021* Nederland 10 10 15 . .
Huiselijk geweld overig Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2021* Nederland . 1.120 1.260 90 130
Huiselijk geweld overig Politie: jeugdige strafbaar feit 2021* Nederland . 115 150 10 25
Huiselijk geweld overig Geen van bovenstaande 2021* Nederland 10.175 11.635 10.655 510 815
Andere problematiek... Totaal 2021* Nederland 40.440 26.310 23.255 1.085 1.995
Andere problematiek... Conflictscheiding 2021* Nederland 3.775 1.405 1.595 165 280
Andere problematiek... Ontspoorde mantelzorg 2021* Nederland 210 145 160 20 30
Andere problematiek... Eergerelateerd geweld 2021* Nederland 245 260 265 15 35
Andere problematiek... Huwelijksdwang 2021* Nederland 130 50 55 . .
Andere problematiek... Achterlating 2021* Nederland 135 75 80 10 .
Andere problematiek... Mensenhandel 2021* Nederland 230 215 210 15 15
Andere problematiek... Jeugdprostitutie 2021* Nederland 105 110 110 . .
Andere problematiek... Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2021* Nederland . 5.000 4.910 100 185
Andere problematiek... Politie: jeugdige strafbaar feit 2021* Nederland . 2.750 2.670 30 50
Andere problematiek... Geen van bovenstaande 2021* Nederland 35.720 16.840 15.640 690 1.100
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Totaal 2021* Nederland . . . 1.345 1.170
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Conflictscheiding 2021* Nederland . . . 70 80
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Ontspoorde mantelzorg 2021* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Eergerelateerd geweld 2021* Nederland . . . . 10
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Huwelijksdwang 2021* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Achterlating 2021* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Mensenhandel 2021* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Jeugdprostitutie 2021* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2021* Nederland . . . 40 40
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: jeugdige strafbaar feit 2021* Nederland . . . 15 20
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Geen van bovenstaande 2021* Nederland . . . 1.105 885
Onbekend Totaal 2021* Nederland 650 3.430 3.040 140 500
Onbekend Conflictscheiding 2021* Nederland 90 20 90 . 10
Onbekend Ontspoorde mantelzorg 2021* Nederland . . . . .
Onbekend Eergerelateerd geweld 2021* Nederland . . 35 . .
Onbekend Huwelijksdwang 2021* Nederland . . . . .
Onbekend Achterlating 2021* Nederland . . . . .
Onbekend Mensenhandel 2021* Nederland . 10 20 . .
Onbekend Jeugdprostitutie 2021* Nederland . . . . .
Onbekend Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2021* Nederland . 15 160 . .
Onbekend Politie: jeugdige strafbaar feit 2021* Nederland . 15 20 . .
Onbekend Geen van bovenstaande 2021* Nederland 545 3.375 2.990 140 490
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen, lopende casussen en afgeronde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de aard van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Ook is eventuele aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek beschikbaar. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn voorlopig, de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 29 april 2022:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2021 en heel 2021 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2022 worden eind oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adviezen, meldingen en diensten
Adviezen, meldingen, casussen en diensten
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Casussen met ontvangen melding(en)
Alle casussen met minstens één melding in de verslagperiode.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde diensten
De diensten die gedurende de verslagperiode zijn afgerond

De dienst "Onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.