Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, Veilig Thuis-regio

Aard van het geweld Aanvullende informatie Perioden Regio's Adviezen, meldingen en diensten Gestarte adviezen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Ontvangen meldingen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Casussen met ontvangen melding(en) (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
Totaal Totaal 2020* Nederland 121.970 127.330 99.890 6.890 12.715
Totaal Conflictscheiding 2020* Nederland 20.125 13.150 10.625 1.175 2.325
Totaal Ontspoorde mantelzorg 2020* Nederland 1.345 765 670 85 145
Totaal Eergerelateerd geweld 2020* Nederland 990 1.205 1.035 80 160
Totaal Huwelijksdwang 2020* Nederland 225 160 145 20 15
Totaal Achterlating 2020* Nederland 200 130 120 35 15
Totaal Mensenhandel 2020* Nederland 365 345 315 30 30
Totaal Jeugdprostitutie 2020* Nederland 200 180 160 10 10
Totaal Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2020* Nederland . 12.435 11.265 355 835
Totaal Politie: jeugdige strafbaar feit 2020* Nederland . 3.465 3.270 90 135
Totaal Geen van bovenstaande 2020* Nederland 98.730 96.940 78.210 4.830 7.640
Kindermishandeling Totaal 2020* Nederland 63.110 62.470 49.605 3.665 5.040
Kindermishandeling Conflictscheiding 2020* Nederland 14.235 9.395 7.950 900 1.390
Kindermishandeling Ontspoorde mantelzorg 2020* Nederland 115 75 75 . 10
Kindermishandeling Eergerelateerd geweld 2020* Nederland 340 470 450 40 50
Kindermishandeling Huwelijksdwang 2020* Nederland 65 60 65 10 .
Kindermishandeling Achterlating 2020* Nederland 75 70 65 15 10
Kindermishandeling Mensenhandel 2020* Nederland 65 100 105 15 .
Kindermishandeling Jeugdprostitutie 2020* Nederland 85 85 80 . .
Kindermishandeling Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2020* Nederland . 6.125 5.965 210 410
Kindermishandeling Politie: jeugdige strafbaar feit 2020* Nederland . 760 815 45 45
Kindermishandeling Geen van bovenstaande 2020* Nederland 48.205 46.135 38.425 2.360 2.615
Geweld tegen ouders Totaal 2020* Nederland 3.045 6.590 5.615 100 415
Geweld tegen ouders Conflictscheiding 2020* Nederland 125 130 145 10 25
Geweld tegen ouders Ontspoorde mantelzorg 2020* Nederland 50 30 35 . 10
Geweld tegen ouders Eergerelateerd geweld 2020* Nederland . 20 25 . .
Geweld tegen ouders Huwelijksdwang 2020* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Achterlating 2020* Nederland . . . . .
Geweld tegen ouders Mensenhandel 2020* Nederland . . 10 . .
Geweld tegen ouders Jeugdprostitutie 2020* Nederland . 10 10 . .
Geweld tegen ouders Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2020* Nederland . 710 735 . 40
Geweld tegen ouders Politie: jeugdige strafbaar feit 2020* Nederland . 145 165 . 15
Geweld tegen ouders Geen van bovenstaande 2020* Nederland 2.860 5.585 4.910 80 275
(Ex-)Partnergeweld Totaal 2020* Nederland 27.615 46.830 37.540 1.510 4.105
(Ex-)Partnergeweld Conflictscheiding 2020* Nederland 6.260 7.295 6.320 400 1.175
(Ex-)Partnergeweld Ontspoorde mantelzorg 2020* Nederland 170 145 145 10 15
(Ex-)Partnergeweld Eergerelateerd geweld 2020* Nederland 325 600 555 30 70
(Ex-)Partnergeweld Huwelijksdwang 2020* Nederland 40 65 65 10 10
(Ex-)Partnergeweld Achterlating 2020* Nederland 25 30 30 . .
(Ex-)Partnergeweld Mensenhandel 2020* Nederland 85 110 100 10 10
(Ex-)Partnergeweld Jeugdprostitutie 2020* Nederland 20 20 20 . .
(Ex-)Partnergeweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2020* Nederland . 3.060 3.050 80 315
(Ex-)Partnergeweld Politie: jeugdige strafbaar feit 2020* Nederland . 80 120 10 20
(Ex-)Partnergeweld Geen van bovenstaande 2020* Nederland 20.755 36.055 30.300 950 2.025
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Totaal 2020* Nederland 3.920 2.580 2.175 270 350
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Conflictscheiding 2020* Nederland 20 15 25 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Ontspoorde mantelzorg 2020* Nederland 770 410 355 45 75
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Eergerelateerd geweld 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Huwelijksdwang 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Achterlating 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Mensenhandel 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Jeugdprostitutie 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2020* Nederland . 20 25 . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Politie: jeugdige strafbaar feit 2020* Nederland . . . . .
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) Geen van bovenstaande 2020* Nederland 3.120 2.135 1.860 205 215
Huiselijk geweld overig Totaal 2020* Nederland 10.710 15.960 14.120 795 1.705
Huiselijk geweld overig Conflictscheiding 2020* Nederland 825 1.110 1.255 120 240
Huiselijk geweld overig Ontspoorde mantelzorg 2020* Nederland 155 110 115 15 30
Huiselijk geweld overig Eergerelateerd geweld 2020* Nederland 275 355 340 20 40
Huiselijk geweld overig Huwelijksdwang 2020* Nederland 60 35 40 . .
Huiselijk geweld overig Achterlating 2020* Nederland 20 30 30 . .
Huiselijk geweld overig Mensenhandel 2020* Nederland 50 45 55 . .
Huiselijk geweld overig Jeugdprostitutie 2020* Nederland 15 10 15 . .
Huiselijk geweld overig Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2020* Nederland . 1.340 1.510 75 170
Huiselijk geweld overig Politie: jeugdige strafbaar feit 2020* Nederland . 90 140 . 15
Huiselijk geweld overig Geen van bovenstaande 2020* Nederland 9.350 13.005 11.995 545 960
Andere problematiek... Totaal 2020* Nederland 36.100 29.360 26.165 1.020 2.255
Andere problematiek... Conflictscheiding 2020* Nederland 3.815 1.515 1.725 165 305
Andere problematiek... Ontspoorde mantelzorg 2020* Nederland 245 145 155 10 25
Andere problematiek... Eergerelateerd geweld 2020* Nederland 265 235 235 20 40
Andere problematiek... Huwelijksdwang 2020* Nederland 90 40 45 . .
Andere problematiek... Achterlating 2020* Nederland 105 40 45 15 .
Andere problematiek... Mensenhandel 2020* Nederland 205 155 160 10 15
Andere problematiek... Jeugdprostitutie 2020* Nederland 110 90 90 . .
Andere problematiek... Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2020* Nederland . 5.235 5.190 80 200
Andere problematiek... Politie: jeugdige strafbaar feit 2020* Nederland . 2.695 2.625 35 60
Andere problematiek... Geen van bovenstaande 2020* Nederland 31.350 19.720 18.320 655 1.345
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Totaal 2020* Nederland . . . 1.215 1.125
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Conflictscheiding 2020* Nederland . . . 60 80
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Ontspoorde mantelzorg 2020* Nederland . . . 10 .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Eergerelateerd geweld 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Huwelijksdwang 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Achterlating 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Mensenhandel 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Jeugdprostitutie 2020* Nederland . . . . .
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2020* Nederland . . . 30 35
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Politie: jeugdige strafbaar feit 2020* Nederland . . . 15 10
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld Geen van bovenstaande 2020* Nederland . . . 1.010 915
Onbekend Totaal 2020* Nederland 640 3.500 3.035 220 910
Onbekend Conflictscheiding 2020* Nederland 105 45 190 . 20
Onbekend Ontspoorde mantelzorg 2020* Nederland . . 10 . .
Onbekend Eergerelateerd geweld 2020* Nederland 10 . 45 . 10
Onbekend Huwelijksdwang 2020* Nederland . . . . .
Onbekend Achterlating 2020* Nederland . . . . .
Onbekend Mensenhandel 2020* Nederland . 10 25 . .
Onbekend Jeugdprostitutie 2020* Nederland . . . . .
Onbekend Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 2020* Nederland . 100 265 . .
Onbekend Politie: jeugdige strafbaar feit 2020* Nederland . 40 60 . .
Onbekend Geen van bovenstaande 2020* Nederland 515 3.315 2.885 215 875
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen, lopende casussen en afgeronde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de aard van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Ook is eventuele aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek beschikbaar. De cijfers zijn per Veilig Thuis-regio beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn voorlopig. De cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de overige jaren zijn definitief. Bij publicatie van de voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden alle cijfers over 2020 definitief vastgesteld.

Wijzigingen per 30 april 2021:
- De voorlopige cijfers over het tweede half jaar van 2020 en heel 2020 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2020 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste half jaar van 2021 worden eind oktober 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adviezen, meldingen en diensten
Adviezen, meldingen, casussen en diensten
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Casussen met ontvangen melding(en)
Alle casussen met minstens één melding in de verslagperiode.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde diensten
De diensten die gedurende de verslagperiode zijn afgerond

De dienst "Onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.