Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Bewerk tabel

Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst per kwartaal en jaar van overlijden naar een beperkt aantal doodsoorzaken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1996

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn nader voorlopig, de cijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn voorlopig en de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 31 juli 2020:
- Door de drukke periode in de eerste maanden van de COVID-19 pandemie, heeft het CBS de publicatie van het vierde kwartaal van 2019 uitgesteld en wordt deze nu tegelijkertijd met het eerste kwartaal van 2020 gepubliceerd.
- De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als "emergency codes" of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie "Overige doodsoorzaken".


Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken (zie paragraaf 4).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2020 verschijnen er voorlopige cijfers over het tweede kwartaal van 2020.

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Perioden Totaal alle overledenen (aantal) NieuwvormingenTotaal nieuwvormingen (aantal) NieuwvormingenKwaadaardige nv. van luchtpijp en long (aantal) NieuwvormingenKwaadaardige nieuwvorming van borst (aantal) NieuwvormingenOverige nieuwvormingen (aantal) Psychische stoornis. en zktn zenuwstel.. (aantal) Ziekten van hart en vaatstelselTotaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van hart en vaatstelselAcuut hartinfarct (aantal) Ziekten van hart en vaatstelselHersenvaatletsels (aantal) Ziekten van hart en vaatstelselOverige ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) Overige doodsoorzaken (aantal)
1996 137.561 38.271 8.571 3.577 26.123 7.107 51.313 15.258 12.232 23.823 13.055 27.815
2000 140.527 38.805 8.559 3.452 26.794 8.021 49.191 12.959 12.184 24.048 14.677 29.833
2005 136.402 40.373 9.414 3.322 27.637 9.991 43.350 9.502 10.326 23.522 14.315 28.373
2010 136.058 43.516 10.214 3.245 30.057 12.321 39.009 6.823 8.839 23.347 13.016 28.196
2015 147.134 45.790 10.432 3.302 32.056 19.009 39.379 5.408 9.635 24.336 12.681 30.275
2018 1e kwartaal 45.643 12.037 2.711 841 8.485 6.849 11.275 1.496 2.649 7.130 6.150 9.332
2018 2e kwartaal 35.215 11.393 2.481 755 8.157 4.774 8.737 1.128 2.141 5.468 2.789 7.522
2018 3e kwartaal 35.005 11.428 2.510 758 8.160 5.277 8.231 1.130 2.079 5.022 2.260 7.809
2018 4e kwartaal 37.500 11.799 2.672 734 8.393 5.090 9.552 1.371 2.335 5.846 2.845 8.214
2018 153.363 46.657 10.374 3.088 33.195 21.990 37.795 5.125 9.204 23.466 14.044 32.877
2019 1e kwartaal 40.513 11.848 2.665 780 8.403 5.826 10.034 1.283 2.465 6.286 4.172 8.633
2019 2e kwartaal 36.702 11.496 2.442 744 8.310 5.178 8.979 1.152 2.224 5.603 2.960 8.089
2019 3e kwartaal 35.354 11.659 2.555 734 8.370 5.118 8.486 1.159 2.189 5.138 2.268 7.823
2019 4e kwartaal 39.316 11.861 2.539 813 8.509 5.378 9.934 1.305 2.410 6.219 3.207 8.936
2019 151.885 46.864 10.201 3.071 33.592 21.500 37.433 4.899 9.288 23.246 12.607 33.481
2020 1e kwartaal* 43.194 12.259 2.663 823 8.773 5.759 10.054 1.370 2.501 6.183 4.029 11.092
Bron: CBS.
Verklaring van tekens