Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Perioden Totaal alle overledenen (aantal) Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) Nieuwvormingen Kwaadaardige nv. van luchtpijp en long (aantal) Nieuwvormingen Kwaadaardige nieuwvorming van borst (aantal) Nieuwvormingen Overige nieuwvormingen (aantal) Psychische stoornis. en zktn zenuwstel.. (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Acuut hartinfarct (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Hersenvaatletsels (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Overige ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) Overige doodsoorzaken (aantal)
1996 137.561 38.271 8.571 3.577 26.123 7.107 51.313 15.258 12.232 23.823 13.055 27.815
2000 140.527 38.805 8.559 3.452 26.794 8.021 49.191 12.959 12.184 24.048 14.677 29.833
2005 136.402 40.373 9.414 3.322 27.637 9.991 43.350 9.502 10.326 23.522 14.315 28.373
2010 136.058 43.516 10.214 3.245 30.057 12.321 39.009 6.823 8.839 23.347 13.016 28.196
2015 147.134 45.790 10.432 3.302 32.056 19.009 39.379 5.408 9.635 24.336 12.681 30.275
2018 1e kwartaal 45.643 12.037 2.711 841 8.485 6.849 11.275 1.496 2.649 7.130 6.150 9.332
2018 2e kwartaal 35.215 11.393 2.481 755 8.157 4.774 8.737 1.128 2.141 5.468 2.789 7.522
2018 3e kwartaal 35.005 11.428 2.510 758 8.160 5.277 8.231 1.130 2.079 5.022 2.260 7.809
2018 4e kwartaal 37.500 11.799 2.672 734 8.393 5.090 9.552 1.371 2.335 5.846 2.845 8.214
2018 153.363 46.657 10.374 3.088 33.195 21.990 37.795 5.125 9.204 23.466 14.044 32.877
2019 1e kwartaal 40.513 11.848 2.665 780 8.403 5.826 10.034 1.283 2.465 6.286 4.172 8.633
2019 2e kwartaal 36.702 11.496 2.442 744 8.310 5.178 8.979 1.152 2.224 5.603 2.960 8.089
2019 3e kwartaal 35.354 11.659 2.555 734 8.370 5.118 8.486 1.159 2.189 5.138 2.268 7.823
2019 4e kwartaal 39.316 11.861 2.539 813 8.509 5.378 9.934 1.305 2.410 6.219 3.207 8.936
2019 151.885 46.864 10.201 3.071 33.592 21.500 37.433 4.899 9.288 23.246 12.607 33.481
2020 1e kwartaal* 43.194 12.259 2.663 823 8.773 5.759 10.054 1.370 2.501 6.183 4.029 11.092
2020 2e kwartaal* 42.956 11.546 2.340 754 8.452 4.779 8.744 1.109 2.148 5.487 2.279 15.609
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst per kwartaal en jaar van overlijden naar een beperkt aantal doodsoorzaken.

De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als 'emergency codes' of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie 'Overige doodsoorzaken'.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1996

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn nader voorlopig, de cijfers over het eerste en tweede kwartaal 2020 zijn voorlopig en de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2020:
De cijfers over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het eerste kwartaal van 2021 verschijnen er voorlopige cijfers over het derde kwartaal van 2020.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle overledenen
Het betreft hier het totaal van alle overleden inwoners van Nederland.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89.
Nieuwvormingen
Nieuwvormingen verdeeld in kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) en overige nieuwvormingen. Een nieuwvorming is een ziekelijke weefselontaarding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48.
Totaal nieuwvormingen
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48.
Kwaadaardige nv. van luchtpijp en long
Kwaadaardige nieuwvorming van luchtpijp(-vertakkingen) en long.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C33-C34.
Kwaadaardige nieuwvorming van borst
Kwaadaardige nieuwvorming van borst (mamma).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C50.
Overige nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen minus kwaadaardige nieuwvormingen van luchtpijp(-vertakkingen), long en borst (mamma).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C32, C37-C49, C51-D48.
Psychische stoornis. en zktn zenuwstel..
Psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99, G00-H95.
Ziekten van hart en vaatstelsel
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99.
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99.
Acuut hartinfarct
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I21-I22.
Hersenvaatletsels
Hersenvaatletsels (Cerebraal Vasculair Accident).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I60-I69.
Overige ziekten van hart en vaatstelsel
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel minus acuut hartinfarct en
hersenvaatletsels.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I20, I23-I52, I70-I99.
Ziekten van de ademhalingsorganen
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99.
Overige doodsoorzaken
Totaal doodsoorzaken minus nieuwvormingen, psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel en zintuigen, ziekten van hart en vaatstelsel en ziekten van de ademhalingsorganen.
De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als "emergency codes" of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie "Overige doodsoorzaken".