Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Perioden Totaal alle overledenen (aantal) Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) Nieuwvormingen Kwaadaardige nv. van luchtpijp en long (aantal) Nieuwvormingen Kwaadaardige nieuwvorming van borst (aantal) Nieuwvormingen Overige nieuwvormingen (aantal) Psychische stoornis. en zktn zenuwstel.. (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Acuut hartinfarct (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Hersenvaatletsels (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Overige ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) Overige doodsoorzaken (aantal)
1996 137.561 38.271 8.571 3.577 26.123 7.107 51.313 15.258 12.232 23.823 13.055 27.815
2000 140.527 38.805 8.559 3.452 26.794 8.021 49.191 12.959 12.184 24.048 14.677 29.833
2005 136.402 40.373 9.414 3.322 27.637 9.991 43.350 9.502 10.326 23.522 14.315 28.373
2010 136.058 43.516 10.214 3.245 30.057 12.321 39.009 6.823 8.839 23.347 13.016 28.196
2015 147.134 45.790 10.432 3.302 32.056 19.009 39.379 5.408 9.635 24.336 12.681 30.275
2020 1e kwartaal 43.243 12.077 2.627 811 8.639 5.679 10.262 1.350 2.462 6.450 3.963 11.262
2020 2e kwartaal 42.995 11.396 2.317 746 8.333 4.716 8.603 1.087 2.117 5.399 2.238 16.042
2020 3e kwartaal 36.100 11.846 2.561 771 8.514 4.910 8.313 1.065 2.074 5.174 2.110 8.921
2020 4e kwartaal 46.340 11.770 2.575 755 8.440 4.764 9.444 1.216 2.197 6.031 2.192 18.170
2020 168.678 47.089 10.080 3.083 33.926 20.069 36.622 4.718 8.850 23.054 10.503 54.395
2021 1e kwartaal* 45.047 11.301 2.403 753 8.145 4.558 9.501 1.294 2.243 5.964 2.215 17.472
2021 2e kwartaal* 38.862 11.714 2.518 775 8.421 4.745 8.933 1.165 2.128 5.640 2.245 11.225
2021 3e kwartaal* 38.085 11.881 2.534 797 8.550 5.112 8.679 1.080 2.125 5.474 2.481 9.932
2021 4e kwartaal* 48.982 12.126 2.617 796 8.713 5.607 10.262 1.257 2.458 6.547 3.159 17.828
2021* 170.976 47.022 10.072 3.121 33.829 20.022 37.375 4.796 8.954 23.625 10.100 56.457
2022 1e kwartaal* 43.103 11.372 2.375 769 8.228 4.919 9.745 1.254 2.306 6.185 2.877 14.190
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst per kwartaal en jaar van overlijden naar een beperkt aantal doodsoorzaken.

De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als 'emergency codes' of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie 'Overige doodsoorzaken'.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1996

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 27 juli 2022:
De voorlopige cijfers voor kwartaal 1 van 2022 zijn toegevoegd. De cijfers voor 2021 zijn gewijzigd.

Wijzigingen per 1 april 2022:
De voorlopige cijfers voor kwartaal 4 van 2021 en en de voorlopige cijfers over het jaar 2021 zijn toegevoegd. De cijfers voor kwartaal 1, 2 en 3 van 2021 zijn gewijzigd.
Voor de groep 'hart- en vaatziekten' en 'overige doodsoorzaken' zijn per 1 februari 2022 wijzigingen doorgevoerd. Met het doorvoeren van deze wijzigingen wordt er voor gezorgd dat de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen opeenvolgende jaren geborgd is. Conform internationale codeerrichtlijnen werd vanaf begin 2021 hartstilstand zonder rapportage van de oorzaak (ICD-10 code I46.9) gecodeerd als onbekend (ICD-10 code R99). In voorgaande jaren werden deze overlijdens echter onder de groep hart- en vaatziekten geplaatst. De implementatie van de richtlijn is in verband hiermee uitgesteld tot eind 2022. Hartstilstand wordt daarom voorlopig nog onder de groep hart- en vaatziekten geplaatst net als in voorgaande jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2022 verschijnen er voorlopige cijfers over het tweede kwartaal van 2022.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle overledenen
Het betreft hier het totaal van alle overleden inwoners van Nederland.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89.
Nieuwvormingen
Nieuwvormingen verdeeld in kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) en overige nieuwvormingen. Een nieuwvorming is een ziekelijke weefselontaarding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48.
Totaal nieuwvormingen
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48.
Kwaadaardige nv. van luchtpijp en long
Kwaadaardige nieuwvorming van luchtpijp(-vertakkingen) en long.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C33-C34.
Kwaadaardige nieuwvorming van borst
Kwaadaardige nieuwvorming van borst (mamma).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C50.
Overige nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen minus kwaadaardige nieuwvormingen van luchtpijp(-vertakkingen), long en borst (mamma).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C32, C37-C49, C51-D48.
Psychische stoornis. en zktn zenuwstel..
Psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99, G00-H95.
Ziekten van hart en vaatstelsel
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99.
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99.
Acuut hartinfarct
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I21-I22.
Hersenvaatletsels
Hersenvaatletsels (Cerebraal Vasculair Accident).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I60-I69.
Overige ziekten van hart en vaatstelsel
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel minus acuut hartinfarct en
hersenvaatletsels.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I20, I23-I52, I70-I99.
Ziekten van de ademhalingsorganen
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99.
Overige doodsoorzaken
Totaal doodsoorzaken minus nieuwvormingen, psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel en zintuigen, ziekten van hart en vaatstelsel en ziekten van de ademhalingsorganen.
De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als "emergency codes" of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie "Overige doodsoorzaken".