Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Overledenen; doodsoorzaak, kwartaal en jaar overlijden

Perioden Totaal alle overledenen (aantal) Nieuwvormingen Totaal nieuwvormingen (aantal) Nieuwvormingen Kwaadaardige nv. van luchtpijp en long (aantal) Nieuwvormingen Kwaadaardige nieuwvorming van borst (aantal) Nieuwvormingen Overige nieuwvormingen (aantal) Psychische stoornis. en zktn zenuwstel.. (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Totaal ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Acuut hartinfarct (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Hersenvaatletsels (aantal) Ziekten van hart en vaatstelsel Overige ziekten van hart en vaatstelsel (aantal) Ziekten van de ademhalingsorganen (aantal) Overige doodsoorzaken (aantal)
1996 137.561 38.271 8.571 3.577 26.123 7.107 51.313 15.258 12.232 23.823 13.055 27.815
2000 140.527 38.805 8.559 3.452 26.794 8.021 49.191 12.959 12.184 24.048 14.677 29.833
2005 136.402 40.373 9.414 3.322 27.637 9.991 43.350 9.502 10.326 23.522 14.315 28.373
2010 136.058 43.516 10.214 3.245 30.057 12.321 39.009 6.823 8.839 23.347 13.016 28.196
2015 147.134 45.790 10.432 3.302 32.056 19.009 39.379 5.408 9.635 24.336 12.681 30.275
2020 168.678 47.089 10.080 3.083 33.926 20.069 36.622 4.718 8.850 23.054 10.503 54.395
2022 1e kwartaal 43.123 11.688 2.456 787 8.445 5.132 10.024 1.293 2.367 6.364 2.954 13.325
2022 2e kwartaal 41.102 11.629 2.484 756 8.389 5.319 9.626 1.150 2.231 6.245 3.503 11.025
2022 3e kwartaal 39.792 12.002 2.574 801 8.627 5.568 8.631 1.071 2.143 5.417 2.489 11.102
2022 4e kwartaal 46.095 12.273 2.638 803 8.832 6.157 10.762 1.473 2.468 6.821 4.015 12.888
2022 170.112 47.592 10.152 3.147 34.293 22.176 39.043 4.987 9.209 24.847 12.961 48.340
2023 1e kwartaal* 46.676 11.852 2.512 774 8.566 6.233 10.915 1.377 2.535 7.003 4.674 13.002
2023 2e kwartaal* 39.602 11.462 2.400 737 8.325 5.473 9.256 1.172 2.170 5.914 3.031 10.380
2023 3e kwartaal* 38.183 11.838 2.407 774 8.657 5.449 8.369 1.058 2.087 5.224 2.518 10.009
2023 4e kwartaal* 45.060 11.945 2.484 799 8.662 6.406 10.082 1.330 2.433 6.319 3.838 12.789
2023* 169.521 47.097 9.803 3.084 34.210 23.561 38.622 4.937 9.225 24.460 14.061 46.180
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de onderliggende doodsoorzaken van overleden inwoners van Nederland. De cijfers zijn uitgesplitst per kwartaal en jaar van overlijden naar een beperkt aantal doodsoorzaken.

De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als 'emergency codes' of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie 'Overige doodsoorzaken'.

Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken. Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken (zie paragraaf 4).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1996

Status van de cijfers:
De cijfers over 2023 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2024:
De voorlopige cijfers over het vierde kwartaal van 2023 en het hele jaar 2023 zijn toegevoegd. Cijfers over het eerste, tweede en derde kwartaal van 2023 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2024 verschijnen er voorlopige cijfers over het eerste kwartaal van 2024.

Toelichting onderwerpen

Totaal alle overledenen
Het betreft hier het totaal van alle overleden inwoners van Nederland.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: A00-Y89.
Nieuwvormingen
Nieuwvormingen verdeeld in kwaadaardige nieuwvormingen (kanker) en overige nieuwvormingen. Een nieuwvorming is een ziekelijke weefselontaarding.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48.
Totaal nieuwvormingen
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-D48.
Kwaadaardige nv. van luchtpijp en long
Kwaadaardige nieuwvorming van luchtpijp(-vertakkingen) en long.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C33-C34.
Kwaadaardige nieuwvorming van borst
Kwaadaardige nieuwvorming van borst (mamma).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C50.
Overige nieuwvormingen
Totaal nieuwvormingen minus kwaadaardige nieuwvormingen van luchtpijp(-vertakkingen), long en borst (mamma).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: C00-C32, C37-C49, C51-D48.
Psychische stoornis. en zktn zenuwstel..
Psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel en zintuigen.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: F00-F99, G00-H95.
Ziekten van hart en vaatstelsel
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99.
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I99.
Acuut hartinfarct
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I21-I22.
Hersenvaatletsels
Hersenvaatletsels (Cerebraal Vasculair Accident).
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I60-I69.
Overige ziekten van hart en vaatstelsel
Totaal ziekten van hart en vaatstelsel minus acuut hartinfarct en
hersenvaatletsels.
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: I00-I20, I23-I52, I70-I99.
Ziekten van de ademhalingsorganen
Bijbehorende ICD-codes:
ICD-10: J00-J99.
Overige doodsoorzaken
Totaal doodsoorzaken minus nieuwvormingen, psychische stoornissen en ziekten van zenuwstelsel en zintuigen, ziekten van hart en vaatstelsel en ziekten van de ademhalingsorganen.
De sterfte aan COVID-19 of de ziekte veroorzaakt door het nieuwe coronavirus wordt gecodeerd met de ICD-10 codes U07.1 of U07.2. Deze codes zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als "emergency codes" of tijdelijke noodcodes neergezet en zullen later in een hoofdstuk van de ICD10 opgenomen worden. Deze codes worden daarom nu nog in de kwartaal tabel geteld bij de categorie "Overige doodsoorzaken".