Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden TevredenheidTevreden met arbeidsomstandigheden (%) TevredenheidTevreden met werk (%) Langer doorwerkenLeeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerkenLeeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidMakkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheidMakkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2019 74,6 77,9 62,7 62,7 89,7 89,9 53,7 70,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 78,7 78,2 55,5 56,7 92,6 93,0 62,6 85,4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 72,7 75,4 62,0 60,8 92,8 90,0 58,6 84,7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 74,9 78,2 63,0 62,9 91,8 90,7 57,7 81,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 74,1 78,8 63,9 64,1 88,3 89,3 50,8 66,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 73,2 78,3 65,2 65,7 83,7 87,3 41,0 40,8
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 78,3 84,4 68,8 69,9 84,0 88,1 41,1 37,2
Mannen Totaal leeftijd 2019 75,6 78,2 62,8 63,4 90,0 90,3 55,0 72,1
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 80,0 79,2 55,4 57,7 93,1 93,0 65,1 85,8
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 74,1 76,0 61,9 61,5 94,1 91,6 60,7 86,4
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 75,7 78,1 63,0 63,3 91,6 90,6 59,2 83,3
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 75,0 78,8 64,1 64,6 88,9 89,7 52,6 69,7
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 73,9 77,8 65,2 66,0 84,0 87,6 41,7 42,5
Mannen 65 tot 75 jaar 2019 78,8 84,9 69,4 70,8 84,0 87,3 42,8 41,9
Vrouwen Totaal leeftijd 2019 73,6 77,7 62,5 61,7 89,3 89,5 52,2 69,7
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 77,3 77,3 55,5 55,5 92,1 92,9 60,1 85,0
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 71,3 74,9 62,3 59,9 91,5 88,3 56,6 83,0
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 74,0 78,4 63,0 62,5 92,1 90,9 56,0 79,0
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 73,2 78,7 63,6 63,4 87,6 88,9 48,9 63,9
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 72,4 78,9 65,1 65,1 83,3 86,8 40,0 38,7
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 77,1 83,4 67,6 68,1 83,9 89,6 37,7 27,2
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens