Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%) Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 76,9 79,0 62,3 63,0 90,6 90,4 57,5 75,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2021 78,1 78,2 53,3 55,8 93,8 93,7 66,4 86,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2021 73,5 75,2 61,2 61,0 93,2 90,4 61,5 86,7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2021 77,6 79,1 62,9 63,5 92,4 90,2 60,6 84,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2021 78,0 80,4 63,8 64,6 89,6 90,1 56,1 75,0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 76,7 80,6 65,3 66,1 84,9 88,1 46,1 49,9
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2021 85,2 88,4 69,0 70,0 86,2 89,6 44,8 39,3
Mannen Totaal leeftijd 2021 77,5 78,9 62,5 63,7 91,1 90,9 58,4 76,3
Mannen 15 tot 25 jaar 2021 79,0 78,8 53,7 56,6 94,2 94,0 67,4 86,7
Mannen 25 tot 35 jaar 2021 74,7 75,6 60,8 61,6 94,1 91,5 62,9 88,0
Mannen 35 tot 45 jaar 2021 78,3 78,9 62,9 64,0 93,3 91,4 62,6 85,7
Mannen 45 tot 55 jaar 2021 78,0 80,3 63,9 65,1 90,7 90,5 56,6 77,5
Mannen 55 tot 65 jaar 2021 76,5 79,4 65,4 66,5 84,6 87,8 46,4 51,6
Mannen 65 tot 75 jaar 2021 86,1 88,2 69,7 70,8 87,5 90,0 47,9 44,6
Vrouwen Totaal leeftijd 2021 76,3 79,0 62,1 62,2 90,0 89,8 56,6 74,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2021 77,2 77,6 52,8 54,8 93,3 93,5 65,3 85,4
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2021 72,1 74,8 61,6 60,2 92,2 89,3 60,2 85,4
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2021 76,8 79,3 62,9 62,8 91,5 89,0 58,4 82,3
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2021 78,0 80,5 63,8 63,9 88,4 89,7 55,4 72,4
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2021 77,0 82,0 65,1 65,5 85,2 88,5 45,8 47,9
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2021 83,6 88,8 67,8 68,7 84,0 88,7 39,5 29,9
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.
Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.

Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Voldoen aan fysieke eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Voldoen aan psychische eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe baan andere werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij een andere werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.