Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Perioden Tevredenheid Tevreden met arbeidsomstandigheden (%) Tevredenheid Tevreden met werk (%) Langer doorwerken Leeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerken Leeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Voldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheid Makkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
A-U Alle economische activiteiten Waarde 2022 75,9 77,9 63,0 62,6 90,9 89,3 58,3 80,6
A Landbouw, bosbouw en visserij Waarde 2022 80,3 81,6 63,6 61,5 89,6 92,7 55,5 82,0
B Delfstoffenwinning Waarde 2022 80,8 80,0 63,7 65,3 94,1 89,6 63,5 80,2
C Industrie Waarde 2022 74,2 75,6 63,5 63,5 89,3 88,9 54,9 75,5
D Energievoorziening Waarde 2022 86,9 82,0 63,3 65,3 94,6 90,1 83,1 85,4
E Waterbedrijven en afvalbeheer Waarde 2022 77,1 79,4 63,8 64,0 91,2 90,0 60,4 78,8
F Bouwnijverheid Waarde 2022 79,4 81,6 63,4 63,2 89,5 91,6 59,0 84,6
G Handel Waarde 2022 73,5 74,2 61,1 60,3 89,9 90,4 55,8 81,2
H Vervoer en opslag Waarde 2022 70,3 75,6 63,7 63,0 88,8 89,6 54,5 76,4
I Horeca Waarde 2022 73,9 76,6 58,1 53,8 89,7 90,3 59,3 85,5
J Informatie en communicatie Waarde 2022 80,2 75,8 62,4 63,2 95,5 89,9 63,8 86,5
K Financiële dienstverlening Waarde 2022 85,6 82,1 63,1 65,3 96,1 91,2 71,8 86,3
L Verhuur en handel van onroerend goed Waarde 2022 83,6 82,0 63,1 65,1 97,0 92,0 58,4 83,1
M Specialistische zakelijke diensten Waarde 2022 82,6 81,4 63,4 65,2 95,8 91,0 58,4 85,9
N Verhuur en overige zakelijke diensten Waarde 2022 71,4 72,9 62,2 61,5 88,8 87,7 56,6 80,1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Waarde 2022 83,0 81,6 64,1 64,7 94,3 90,4 71,1 75,0
P Onderwijs Waarde 2022 78,1 82,2 64,4 63,9 94,4 86,4 56,0 80,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg Waarde 2022 71,7 78,3 64,2 62,3 87,8 87,1 57,0 80,9
R Cultuur, sport en recreatie Waarde 2022 75,2 80,9 62,5 60,6 90,8 90,0 48,3 76,3
S Overige dienstverlening Waarde 2022 77,9 79,0 64,1 63,8 91,1 89,7 43,9 74,3
T Huishoudens Waarde 2022 74,5 80,1 . . 88,5 88,4 40,2 55,5
U Extraterritoriale organisaties Waarde 2022 . . . . . . . .
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
De structuur van de SBI indelingen is gewijzigd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.
Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Tevredenheid
Tevreden met arbeidsomstandigheden
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw arbeidsomstandigheden?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden + Zeer tevreden.
Tevreden met werk
Enquêtevraag: In hoeverre bent u, alles bij elkaar genomen, tevreden met uw werk?
Antwoordcategorieën:
Zeer ontevreden.
Ontevreden.
Niet ontevreden/niet tevreden.
Tevreden.
Zeer tevreden.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Tevreden en zeer tevreden.
Langer doorwerken
Wilt u na uw 65e levensjaar werkzaam blijven? Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken? En tot welke leeftijd denkt u - lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw huidige werk voort te zetten.
Leeftijd willen doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Leeftijd in staat doorwerken
Enquêtevraag: Tot welke leeftijd denkt u -lichamelijk en geestelijk- in staat te zijn om uw werk voort te zetten?
Cijfer betreft de gemiddelde leeftijd in jaren.
Actuele inzetbaarheid
Het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid.

Het gaat zowel om het vermogen om aan de eisen van het huidige werk te voldoen, als om het vermogen om ander werk te vinden.
Voldoen aan fysieke eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de fysieke eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Voldoen aan psychische eisen werk
Enquêtevraag: Ik kan gemakkelijk voldoen aan de psychische eisen die mijn werk aan mij stelt.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij mijn huidige werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.
Makkelijk nieuwe baan andere werkgever
Enquêtevraag: Ik zou gemakkelijk een nieuwe baan/functie kunnen krijgen bij een andere werkgever.
Antwoordcategorieën:
Helemaal niet mee eens.
Niet mee eens.
Mee eens.
Helemaal mee eens.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën: Mee eens en helemaal mee eens.