Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak


Deze tabel bevat gegevens over de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008). In de tabel worden cijfers gepresenteerd over de tevredenheid met het werk en de arbeidsomstandigheden, de leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken en verwachten hiertoe in staat te zijn, en de actuele inzetbaarheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden TevredenheidTevreden met arbeidsomstandigheden (%) TevredenheidTevreden met werk (%) Langer doorwerkenLeeftijd willen doorwerken (jaar) Langer doorwerkenLeeftijd in staat doorwerken (jaar) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan fysieke eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidVoldoen aan psychische eisen werk (%) Actuele inzetbaarheidMakkelijk nieuwe functie eigen werkgever (%) Actuele inzetbaarheidMakkelijk nieuwe baan andere werkgever (%)
A-U Alle economische activiteiten 2019 74,6 77,9 62,7 62,7 89,7 89,9 53,7 70,9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 81,1 81,0 60,7 61,8 85,7 90,0 54,2 76,1
B-F Nijverheid en energie 2019 74,3 77,0 63,2 63,1 86,2 89,0 50,7 66,9
G-N Commerciële dienstverlening 2019 74,4 76,2 61,7 62,3 90,7 91,0 54,7 73,8
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2019 74,9 80,8 63,7 62,9 90,1 88,9 53,6 68,6
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens