Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Kenmerken adviezen, meldingen, diensten Perioden Regio's Adviezen, meldingen en diensten Gestarte adviezen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Ontvangen meldingen (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Casussen met ontvangen melding(en) (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten onderzoek (aantal) Adviezen, meldingen en diensten Afgeronde diensten Afgeronde diensten voorwaarden en verv.. (aantal)
Totaal 1e halfjaar 2020* Nederland 58.500 64.425 52.320 3.300 6.400
Totaal 1e halfjaar 2020* Amsterdam 1.475 5.035 4.150 115 395
Kindermishandeling 1e halfjaar 2020* Nederland 30.330 30.090 24.765 1.740 2.490
Kindermishandeling 1e halfjaar 2020* Amsterdam 755 1.905 1.610 60 170
Geweld tegen ouders 1e halfjaar 2020* Nederland 1.490 3.240 2.805 40 210
Geweld tegen ouders 1e halfjaar 2020* Amsterdam 30 265 240 . 15
(Ex-)Partnergeweld 1e halfjaar 2020* Nederland 12.950 23.000 19.015 710 2.000
(Ex-)Partnergeweld 1e halfjaar 2020* Amsterdam 345 2.215 1.855 25 130
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) 1e halfjaar 2020* Nederland 1.855 1.260 1.080 135 165
Ouderenmishandeling (ouder dan 65 jaar) 1e halfjaar 2020* Amsterdam 30 95 85 . 10
Huiselijk geweld overig 1e halfjaar 2020* Nederland 5.345 8.145 7.265 400 880
Huiselijk geweld overig 1e halfjaar 2020* Amsterdam 155 805 730 10 45
Andere problematiek... 1e halfjaar 2020* Nederland 17.090 15.010 13.530 485 1.130
Andere problematiek... 1e halfjaar 2020* Amsterdam 395 940 865 20 70
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld 1e halfjaar 2020* Nederland . . . 565 550
Geen kindermishandeling/huiselijk geweld 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . 20 30
Onbekend 1e halfjaar 2020* Nederland 355 2.820 2.480 120 510
Onbekend 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Mishandeling kind: fysiek 1e halfjaar 2020* Nederland 5.915 5.075 4.485 230 575
Mishandeling kind: fysiek 1e halfjaar 2020* Amsterdam 150 315 285 . 25
Mishandeling kind: verwaarlozing 1e halfjaar 2020* Nederland 3.080 . . 125 225
Mishandeling kind: verwaarlozing 1e halfjaar 2020* Amsterdam 55 . . . 10
Mishandeling kind: emotionele mish... 1e halfjaar 2020* Nederland 11.070 10.740 9.230 515 945
Mishandeling kind: emotionele mish... 1e halfjaar 2020* Amsterdam 270 585 535 15 65
Mishandeling kind: emotionele verw... 1e halfjaar 2020* Nederland 13.105 13.175 11.515 545 835
Mishandeling kind: emotionele verw... 1e halfjaar 2020* Amsterdam 235 695 625 15 55
Mishandeling kind: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Nederland 1.515 925 825 35 55
Mishandeling kind: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Amsterdam 40 30 30 . .
Mishandeling kind: getuige van geweld 1e halfjaar 2020* Nederland 5.970 11.810 10.000 450 905
Mishandeling kind: getuige van geweld 1e halfjaar 2020* Amsterdam 115 540 475 . 45
Mishandeling kind: PCF 1e halfjaar 2020* Nederland 135 20 15 . .
Mishandeling kind: PCF 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Mishandeling kind: anders 1e halfjaar 2020* Nederland 1.945 1.460 1.390 600 165
Mishandeling kind: anders 1e halfjaar 2020* Amsterdam 70 90 85 30 15
Geweld tegen ouders: fysiek 1e halfjaar 2020* Nederland 845 1.770 1.570 20 130
Geweld tegen ouders: fysiek 1e halfjaar 2020* Amsterdam 15 110 100 . .
Geweld tegen ouders: emotionele mish... 1e halfjaar 2020* Nederland 1.015 2.375 2.060 25 135
Geweld tegen ouders: emotionele mish... 1e halfjaar 2020* Amsterdam 20 185 165 . 10
Geweld tegen ouders: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Nederland . 10 10 . .
Geweld tegen ouders: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Geweld tegen ouders: financieel 1e halfjaar 2020* Nederland 50 60 55 . .
Geweld tegen ouders: financieel 1e halfjaar 2020* Amsterdam . 10 10 . .
Geweld tegen ouders: anders 1e halfjaar 2020* Nederland 140 325 300 15 35
Geweld tegen ouders: anders 1e halfjaar 2020* Amsterdam . 20 20 . .
Partnergeweld: fysiek 1e halfjaar 2020* Nederland 6.240 11.770 9.785 350 1.090
Partnergeweld: fysiek 1e halfjaar 2020* Amsterdam 165 1.020 875 10 70
Partnergeweld: emotionele mishandeling 1e halfjaar 2020* Nederland 9.400 16.555 14.085 450 1.360
Partnergeweld: emotionele mishandeling 1e halfjaar 2020* Amsterdam 220 1.415 1.235 15 90
Partnergeweld: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Nederland 280 395 350 10 45
Partnergeweld: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Amsterdam . 25 25 . .
Partnergeweld: stalking 1e halfjaar 2020* Nederland 775 2.455 2.200 30 285
Partnergeweld: stalking 1e halfjaar 2020* Amsterdam 10 190 170 . 10
Partnergeweld: financieel 1e halfjaar 2020* Nederland 150 160 145 10 20
Partnergeweld: financieel 1e halfjaar 2020* Amsterdam . 10 10 . .
Partnergeweld: anders 1e halfjaar 2020* Nederland 900 1.460 1.355 190 205
Partnergeweld: anders 1e halfjaar 2020* Amsterdam 30 115 110 10 10
Ouderenmishandeling: fysiek 1e halfjaar 2020* Nederland 405 505 430 20 65
Ouderenmishandeling: fysiek 1e halfjaar 2020* Amsterdam 10 20 15 . .
Ouderenmishandeling: verwaarlozing 1e halfjaar 2020* Nederland 315 210 190 10 20
Ouderenmishandeling: verwaarlozing 1e halfjaar 2020* Amsterdam . 10 10 . .
Ouderenmishandeling: emotionele mish... 1e halfjaar 2020* Nederland 985 810 700 40 110
Ouderenmishandeling: emotionele mish... 1e halfjaar 2020* Amsterdam 20 60 55 . .
Ouderenmishandeling: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Nederland 15 10 10 . .
Ouderenmishandeling: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Ouderenmishandeling: financieel 1e halfjaar 2020* Nederland 725 310 280 15 40
Ouderenmishandeling: financieel 1e halfjaar 2020* Amsterdam 15 25 25 . .
Ouderenmishandeling: anders 1e halfjaar 2020* Nederland 190 120 115 85 20
Ouderenmishandeling: anders 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Ov. huiselijk geweld: fysiek 1e halfjaar 2020* Nederland 2.050 3.805 3.365 125 390
Ov. huiselijk geweld: fysiek 1e halfjaar 2020* Amsterdam 65 360 330 . 20
Ov. huiselijk geweld: verwaarlozing 1e halfjaar 2020* Nederland 150 185 180 10 30
Ov. huiselijk geweld: verwaarlozing 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Ov. huiselijk geweld: emotionele mish... 1e halfjaar 2020* Nederland 2.785 4.935 4.495 170 510
Ov. huiselijk geweld: emotionele mish... 1e halfjaar 2020* Amsterdam 75 430 400 . 30
Ov. huiselijk geweld: emotionele verw... 1e halfjaar 2020* Nederland 740 920 875 40 70
Ov. huiselijk geweld: emotionele verw... 1e halfjaar 2020* Amsterdam 10 55 55 . .
Ov. huiselijk geweld: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Nederland 140 135 125 . 15
Ov. huiselijk geweld: seksueel misbruik 1e halfjaar 2020* Amsterdam . 10 10 . .
Ov. huiselijk geweld: financieel 1e halfjaar 2020* Nederland 115 110 95 35 125
Ov. huiselijk geweld: financieel 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Ov. Huiselijk geweld: anders 1e halfjaar 2020* Nederland 1.345 1.460 1.360 170 125
Ov. Huiselijk geweld: anders 1e halfjaar 2020* Amsterdam 45 115 110 . 10
Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Nederland 9.785 6.355 5.280 . .
Conflictscheiding 1e halfjaar 2020* Amsterdam 150 325 280 . .
Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Nederland 655 375 325 . .
Ontspoorde mantelzorg 1e halfjaar 2020* Amsterdam 15 20 20 . .
Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Nederland 445 555 490 . .
Eergerelateerd geweld 1e halfjaar 2020* Amsterdam 10 45 45 . .
Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Nederland 120 85 75 . .
Huwelijksdwang 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Achterlating 1e halfjaar 2020* Nederland 85 55 50 . .
Achterlating 1e halfjaar 2020* Amsterdam 10 . . . .
Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Nederland 155 165 150 . .
Mensenhandel 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Nederland 100 80 70 . .
Jeugdprostitutie 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Nederland . 6.255 5.710 . .
Politie: overige zorg minderjarig/Prokid 1e halfjaar 2020* Amsterdam . 130 115 . .
Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Nederland . 1.650 1.565 . .
Politie: jeugdige strafbaar feit 1e halfjaar 2020* Amsterdam . 90 85 . .
Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Nederland 47.260 49.560 41.160 . .
Geen van bovenstaande 1e halfjaar 2020* Amsterdam 1.285 4.415 3.700 . .
Niet gespecificeerd 1e halfjaar 2020* Nederland . . . . .
Niet gespecificeerd 1e halfjaar 2020* Amsterdam . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen, lopende casussen en afgeronde diensten Onderzoek en Voorwaarden en Vervolg bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de aard van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. Ook is eventuele aanvullende informatie over de veiligheidsproblematiek beschikbaar. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2020 zijn voorlopig. De cijfers over 2019 zijn definitief.

Wijzigingen per 30 november 2020:
De definitieve cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2020 worden eind april 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Adviezen, meldingen en diensten
Adviezen, meldingen, casussen en diensten
Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.
Casussen met ontvangen melding(en)
Alle casussen met minstens één melding in de verslagperiode.

Een casus is een set van bij elkaar horende meldingen, diensten, overdrachten en/of monitoringsmomenten, die betrekking hebben op (deels) dezelfde directbetrokkenen.
Afgeronde diensten
De diensten die gedurende de verslagperiode zijn afgerond

De dienst "Onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
Afgeronde diensten onderzoek
De diensten onderzoek die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

De dienst "Onderzoek" wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De dienst "Onderzoek" wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Eventueel wordt door Veilig Thuis vastgesteld wat de voorwaarden zijn om te kunnen spreken van een veilige situatie. Tenslotte wordt er vervolghulp ingezet die gericht is op stabiele en duurzame veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade.
Afgeronde diensten voorwaarden en verv..
Afgeronde diensten voorwaarden en vervolg.

De diensten voorwaarden en vervolg die gedurende de verslagperiode afgerond zijn.

In de dienst "Voorwaarden en Vervolg" werkt Veilig Thuis met het gezin of huishouden en met de ketenpartners samen aan directe veiligheid en verdere hulp en behandeling. In de dienst "Voorwaarden en vervolg" komt Veilig Thuis niet tot een oordeel of er sprake is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.