Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

Marges Perioden Ziekteverzuim volgens werknemers (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkdruk Erg snel werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkdruk Extra hard werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkdruk Heel veel werk doen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkdruk Niet erg snel werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkdruk Niet extra hard werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkdruk Niet heel veel werk doen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Regelmatig veel kracht zetten Regelmatig veel kracht zetten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Regelmatig veel kracht zetten Niet regelmatig veel kracht zetten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Geluid en trillingen Regelmatig hard praten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Geluid en trillingen Regelmatig te maken met trillingen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Geluid en trillingen Niet regelmatig hard praten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Geluid en trillingen Niet regelmatig te maken met trillingen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (tot 2018) (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Ongevaarlijk werk (tot 2018) (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Ongevaarlijk werk (vanaf 2018) (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (tot 2022) Waterige oplossingen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (tot 2022) Stoffen op huid (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (tot 2022) Ademt stoffen in (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (tot 2022) Besmette personen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (tot 2022) Geen waterige oplossingen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (tot 2022) Geen stoffen op huid (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (tot 2022) Ademt geen stoffen in (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (tot 2022) Geen besmette personen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022) Met of dichtbij ongezonde stoffen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022) Besmettingskans (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022) Niet met of dichtbij ongezonde stoffen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022) Geen besmettingskans (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkhouding In ongemakkelijke werkhouding werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkhouding Tijdens werk repeterende beweging maken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkhouding Geen ongemakkelijke werkhouding (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkhouding Geen repeterende beweging tijdens werk (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkhouding Werk aan beeldscherm Minder dan 1 uur per dag aan beeldscherm (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkhouding Werk aan beeldscherm 1 tot 3 uur per dag aan beeldscherm (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkhouding Werk aan beeldscherm 3 tot 6 uur per dag aan beeldscherm (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Werkhouding Werk aan beeldscherm 6 uur of meer per dag aan beeldscherm (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Kan niet zelf beslissen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Kan niet volgorde werkzaamheden bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Kan niet werktempo bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Kan niet oplossingen bedenken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Kan niet zelf bepalen wanneer verlof (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Kan niet werktijden bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Kan niet werkplek bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Zelf beslissen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Volgorde werkzaamheden bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Werktempo bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Oplossingen bedenken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Verlof nemen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Werktijden bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Zelfstandigheid in het werk Werkplek bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Emotioneel belastend werk Emotioneel moeilijke werksituaties (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Emotioneel belastend werk Emotioneel veeleisend werk (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Emotioneel belastend werk Emotioneel betrokken bij werk (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Emotioneel belastend werk Geen emotioneel moeilijke werksituaties (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Emotioneel belastend werk Geen emotioneel veeleisend werk (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandigheden Emotioneel belastend werk Niet emotioneel betrokken bij werk (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Intimidatie Door klanten (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Intimidatie Door leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Lichamelijk geweld Door klanten (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Lichamelijk geweld Door leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Pesten Door klanten (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Pesten Door leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Geen ongewenste seksuele aandacht Van klanten (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Geen ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Geen intimidatie Door klanten (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Geen intimidatie Door leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Geen lichamelijk geweld Door klanten (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Geen lichamelijk geweld Door leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Geen pesten Door klanten (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (tot 2022) Geen pesten Door leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Ongewenste seksuele aandacht (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Intimidatie (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Lichamelijk geweld (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Pesten (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Geen ongewenste seksuele aandacht (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Geen intimidatie (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Geen lichamelijk geweld (% ziektedagen) Slachtofferschap op werk (vanaf 2022) Geen pesten (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Psychische vermoeidheid door het werk (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Emotioneel uitgeput (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Leeg voelen (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk 's Ochtends moe voelen (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Vergt veel om met mensen te werken (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Uitgeput door werk (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Geen psychische vermoeidheid door werk (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Niet emotioneel uitgeput (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Niet leeg voelen (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk 's Ochtends niet moe voelen (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Vergt niet veel om met mensen te werken (% ziektedagen) Psychische vermoeidheid door het werk Niet uitgeput door werk (% ziektedagen)
Waarde 2014 3,7 4,1 4,4 4,1 3,5 3,4 3,4 4,9 3,4 4,9 5,1 3,6 3,6 5,9 . 3,6 . 4,7 4,8 4,8 5,2 3,5 3,6 3,6 3,6 . . . . 5,8 4,6 3,5 3,2 3,8 4,2 3,8 3,3 4,6 4,4 4,4 4,1 4,2 4,0 . 3,2 3,3 3,2 3,5 3,2 2,9 . 7,5 6,8 5,6 3,4 3,3 3,4 4,8 4,6 4,9 6,6 6,0 5,9 5,2 6,5 3,6 3,7 3,4 3,3 3,6 3,7 3,6 3,5 . . . . . . . . 7,8 6,9 5,6 6,9 7,5 8,0 3,0 3,2 2,8 3,0 3,3 3,1
Waarde 2015 4,0 4,6 4,8 4,4 3,6 3,6 3,6 5,3 3,6 5,5 5,3 3,9 3,8 6,0 . 3,9 . 4,8 5,2 5,3 5,5 3,8 3,9 3,9 3,9 . . . . 6,6 4,9 3,7 3,5 3,9 4,6 4,0 3,6 4,6 4,5 4,7 4,2 4,6 4,3 . 3,5 3,6 3,4 3,9 3,3 3,0 . 7,9 6,5 5,9 3,7 3,6 3,7 5,5 5,6 5,1 7,4 6,5 9,8 5,6 7,5 3,9 3,9 3,7 3,5 3,8 3,9 3,9 3,7 . . . . . . . . 8,7 8,0 6,3 7,2 8,1 8,6 3,2 3,4 3,1 3,3 3,5 3,3
Waarde 2016 3,8 4,4 4,7 4,4 3,5 3,5 3,3 4,8 3,6 5,4 4,8 3,7 3,7 6,3 . 3,7 . 4,5 4,5 5,0 5,0 3,7 3,7 3,7 3,7 . . . . 6,1 4,8 3,6 3,3 3,6 4,2 4,0 3,6 4,4 4,3 4,5 4,0 4,2 4,1 . 3,5 3,5 3,3 3,7 3,4 3,1 . 7,3 6,5 6,1 3,5 3,4 3,5 5,4 6,3 5,1 7,3 6,0 7,3 6,2 7,4 3,7 3,8 3,5 3,4 3,7 3,8 3,7 3,5 . . . . . . . . 7,9 7,3 5,8 6,7 7,9 8,0 3,1 3,3 2,9 3,1 3,3 3,2
Waarde 2017 4,0 4,5 4,7 4,5 3,6 3,6 3,5 5,2 3,6 5,2 4,8 3,9 3,9 5,6 . 3,9 . 4,7 4,5 4,9 5,3 3,8 3,9 3,9 3,9 . . . . 6,3 4,9 3,7 3,5 3,7 4,7 4,0 3,7 4,5 4,5 4,6 4,1 4,5 4,3 . 3,6 3,6 3,4 3,9 3,4 3,0 . 7,4 6,6 5,9 3,6 3,6 3,7 5,1 5,7 5,2 7,7 6,0 4,1 5,9 7,7 3,9 3,9 3,7 3,5 3,8 4,0 3,9 3,6 . . . . . . . . 8,6 8,1 6,3 7,4 7,9 8,6 3,1 3,3 3,0 3,1 3,4 3,2
Waarde 2018 4,4 5,1 5,4 5,0 3,9 3,9 3,8 5,6 4,0 6,2 5,4 4,2 4,3 . 5,6 . 4,1 5,0 5,3 5,5 5,8 4,2 4,3 4,3 4,3 . . . . 7,0 5,5 4,0 3,8 4,0 5,0 4,5 4,1 5,1 5,0 5,1 4,5 4,9 4,7 . 3,9 4,0 3,7 4,3 3,8 3,4 . 8,5 7,4 6,4 4,0 3,9 4,0 5,7 6,5 5,7 8,5 7,1 7,0 6,8 8,2 4,3 4,3 4,0 3,9 4,2 4,3 4,2 4,0 . . . . . . . . 8,8 8,1 6,6 7,8 8,4 9,1 3,4 3,5 3,3 3,5 3,7 3,5
Waarde 2019 4,5 5,2 5,5 5,1 4,1 4,1 3,9 5,9 4,1 6,4 5,9 4,3 4,3 . 6,0 . 4,2 5,4 5,4 5,7 5,8 4,3 4,4 4,4 4,4 . . . . 7,3 5,7 4,1 3,9 4,2 4,9 4,8 4,2 5,1 5,0 5,2 4,7 5,1 4,8 . 4,1 4,1 3,9 4,4 3,9 3,6 . 8,3 7,0 6,4 4,1 4,1 4,1 5,7 5,9 5,5 8,2 6,7 8,0 6,0 8,1 4,4 4,4 4,2 3,9 4,3 4,4 4,3 4,1 . . . . . . . . 9,3 8,8 7,1 8,1 8,5 9,3 3,5 3,7 3,3 3,5 3,8 3,6
Waarde 2020 4,3 5,2 5,2 5,0 4,0 4,1 3,9 6,3 4,0 6,4 6,2 4,2 4,2 . 6,1 . 4,1 5,3 5,5 6,2 5,2 4,2 4,3 4,2 4,3 . . . . 7,4 5,6 4,1 3,9 4,3 5,5 4,9 3,7 5,1 5,1 5,2 4,6 4,9 4,8 . 3,9 3,9 3,8 4,3 3,9 3,4 . 8,1 7,3 6,5 4,0 4,0 4,0 5,4 5,0 5,7 8,4 7,3 4,2 5,8 8,5 4,3 4,3 4,0 4,0 4,2 4,3 4,2 4,0 . . . . . . . . 8,8 7,8 6,7 7,6 8,2 9,2 3,5 3,7 3,3 3,6 3,7 3,6
Waarde 2021 4,6 5,4 5,6 5,1 4,2 4,2 4,2 6,3 4,2 6,6 6,0 4,5 4,5 . 6,3 . 4,3 5,5 5,6 5,9 6,3 4,5 4,5 4,5 4,4 . . . . 7,4 5,8 4,3 4,1 4,3 5,7 5,2 4,0 5,5 5,4 5,5 5,0 5,4 5,1 . 4,0 4,2 4,0 4,5 4,0 3,5 . 9,1 8,0 7,1 4,2 4,1 4,2 6,6 5,9 6,4 9,1 8,3 8,2 7,6 8,8 4,5 4,6 4,2 4,2 4,4 4,6 4,4 4,3 . . . . . . . . 9,5 8,8 7,2 8,3 8,9 9,7 3,6 3,8 3,5 3,6 3,9 3,7
Waarde 2022 5,2 6,3 6,4 6,0 4,7 4,8 4,7 6,8 4,8 7,3 6,8 5,1 5,1 . 7,0 . 4,9 . . . . . . . . 7,0 6,4 5,0 4,0 8,6 6,5 4,9 4,7 4,6 6,3 5,8 4,7 6,2 6,1 6,2 5,6 6,0 5,7 5,6 4,6 4,7 4,5 5,0 4,6 4,1 4,3 10,5 9,5 8,5 5,0 4,9 4,9 . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 8,9 9,9 10,9 5,3 4,9 5,2 5,1 9,4 8,7 7,5 8,5 9,0 10,0 4,2 4,3 4,0 4,2 4,4 4,3
Waarde 2023 4,8 5,8 6,1 5,5 4,3 4,3 4,2 6,5 4,4 6,2 6,0 4,7 4,6 . 6,8 . 4,4 . . . . . . . . 6,9 5,7 4,6 3,9 8,0 6,1 4,4 4,2 4,5 5,6 5,0 4,3 5,4 5,3 5,6 5,0 5,5 5,2 5,1 4,4 4,4 4,2 4,6 4,1 3,7 3,8 10,3 8,1 7,7 4,5 4,5 4,5 . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 7,8 7,6 10,5 4,8 4,6 4,8 4,6 9,2 8,5 7,3 8,4 8,7 9,9 3,7 3,9 3,5 3,7 4,0 3,8
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsomstandigheden. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking.

Het ziekteverzuimpercentage volgens werknemers wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- Werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld werktempo en ongunstige werkhouding;
- Ongewenst gedrag op het werk, zoals bijvoorbeeld werknemers die te maken hebben met intimidatie;
- Psychische vermoeidheid door het werk.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021. Meer informatie is beschikbaar in de onderzoeksbeschrijving van de NEA 2022 (zie paragraaf 4).

Alle cijfers zijn gebaseerd op ten minste 100 waarnemingen.

Het ziekteverzuimpercentage volgens werknemers wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld werktempo en ongunstige werkhouding;
- slachtofferschap, zoals bijvoorbeeld werknemers die te maken hebben met intimidatie;
- psychische vermoeidheid door het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 april 2024:
De jaarcijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 18 april 2023:
De jaarcijfers over 2022 zijn toegevoegd.

In 2022 is de vraagstelling over het werken met gevaarlijke stoffen gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijke stoffen (tot 2022)” worden vanaf 2022 niet meer aangevuld.

Ook de vraagstelling over slachtofferschap op het werk is gewijzigd. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2022 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2021). Cijfers over het oude onderwerp “Slachtofferschap op het werk (tot 2022)” worden vanaf 2022 niet meer aangevuld. Verder is in 2022 ook een nieuw onderwerp ‘werkplek bepalen’ toegevoegd.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf toch enkele onvolkomenheden geconstateerd. Zo ontbraken de cijfers voor het onderwerp ‘lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s’ voor de jaren 2014 tot en met 2018 en was het cijfer voor het onderwerp ‘Geen pesten door leidinggevenden of collega’s’ voor 2017 niet correct. Dit is nu aangepast.

Tot slot zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en is het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie gewijzigd van 200 naar 100.

Wijzigingen per 20 april 2021
Er is een verbetering doorgevoerd in de naamgeving van één onderwerp. Dit wordt voortaan aangeduid als ‘Psychische vermoeidheid door het werk’. Tot 2021 werd dit nog aangeduid als ‘Burn-out klachten’.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
De jaarcijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld: “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld. Hetzelfde geldt voor het onderwerp “Ongevaarlijk werk”.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar. De tabel wordt in het vierde kwartaal van 2024 stopgezet en vervangen door een nieuwe.

Toelichting onderwerpen

Ziekteverzuim volgens werknemers
Het totaal aantal ziektedagen van een werknemer, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van diezelfde werknemer in het afgelopen jaar.
Ziekteverzuim: werkomstandigheden
Bepalend voor de werkomstandigheden zijn onder meer: werkdruk, kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding, zelfstandigheid in het werk en emotioneel belastend werk.

Werkdruk
Er is sprake van werkdruk op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord is. Werkdruk treedt dus op als men het werk niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen.
Erg snel werken
Enquêtevraag: Moet u erg snel werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Extra hard werken
Enquêtevraag: Moet u extra hard werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Heel veel werk doen
Enquêtevraag: Moet u heel veel werk doen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.

Niet erg snel werken
Enquêtevraag: Moet u erg snel werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: soms + nooit.
Niet extra hard werken
Enquêtevraag: Moet u extra hard werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: soms + nooit.
Niet heel veel werk doen
Enquêtevraag: Moet u heel veel werk doen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: soms + nooit.
Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken, sjouwen, of gebruikt u in uw werk gereedschappen en apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken, sjouwen, of gebruikt u in uw werk gereedschappen en apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Niet regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken, sjouwen, of gebruikt u in uw werk gereedschappen en apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Geluid en trillingen
Regelmatig hard praten
Enquêtevraag: Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Regelmatig te maken met trillingen
Enquêtevraag: Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Niet regelmatig hard praten
Enquêtevraag: Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Niet regelmatig te maken met trillingen
Enquêtevraag: Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijk werk (tot 2018)
Enquêtevraag: Moet u gevaarlijk werk doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat bij minimaal 1 van de 10 vragen over gevaarlijk werk aangeeft dat zij vaak of altijd gevaarlijk werk moeten doen.
Ongevaarlijk werk (tot 2018)
Enquêtevraag: Moet u gevaarlijk werk doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Ongevaarlijk werk (vanaf 2018)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat niet bij minimaal 1 van de 10 vragen over gevaarlijk werk aangeeft dat zij vaak of altijd gevaarlijk werk moeten doen.
Gevaarlijke stoffen (tot 2022)
Waterige oplossingen
Enquêtevraag: Werkt u met water of waterige oplossingen?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Stoffen op huid
Enquêtevraag: Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Ademt stoffen in
Enquêtevraag: Ademt u tijdens het werk stoffen in? (zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof, stof van steen en beton)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Besmette personen
Enquêtevraag: Komt u in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Geen waterige oplossingen
Enquêtevraag: Werkt u met water of waterige oplossingen?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit + soms.
Geen stoffen op huid
Enquêtevraag: Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit + soms.
Ademt geen stoffen in
Enquêtevraag: Ademt u tijdens het werk stoffen in? (zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof, stof van steen en beton)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit + soms.
Geen besmette personen
Enquêtevraag: Komt u in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit + soms.
Gevaarlijke stoffen (vanaf 2022)
Met of dichtbij ongezonde stoffen
Enquêtevraag: Werkt u weleens met of dichtbij stoffen die ongezond kunnen zijn? Dit zijn stoffen waarvan u ziek kunt worden of een allergische reactie kunt krijgen als u ze op de huid krijg, inslikt of inademt.
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak of altijd.
Besmettingskans
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft tijdens het werk de kans te lopen om via één of meer manieren besmet te raken met een bacterie of virus.
Niet met of dichtbij ongezonde stoffen
Enquêtevraag: Werkt u weleens met of dichtbij stoffen die ongezond kunnen zijn? Dit zijn stoffen waarvan u ziek kunt worden of een allergische reactie kunt krijgen als u ze op de huid krijg, inslikt of inademt.
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Nooit of soms.
Geen besmettingskans
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft tijdens het werk niet de kans te lopen om via één of meer manieren besmet te raken met een bacterie of virus.
Werkhouding
In ongemakkelijke werkhouding werken
Enquêtevraag: Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Tijdens werk repeterende beweging maken
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Geen ongemakkelijke werkhouding
Enquêtevraag: Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Geen repeterende beweging tijdens werk
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Werk aan beeldscherm
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk (inclusief laptop, notebook en thuiswerk)?
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.

Minder dan 1 uur per dag aan beeldscherm
1 tot 3 uur per dag aan beeldscherm
3 tot 6 uur per dag aan beeldscherm
6 uur of meer per dag aan beeldscherm
Zelfstandigheid in het werk
Zelfstandigheid in het werk. Bijvoorbeeld zelfstandig beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, zelf de volgorde van werkzaamheden bepalen, zelf het werktempo bepalen of zelf de werktijden bepalen.
Kan niet zelf beslissen
Enquêtevraag: Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Kan niet volgorde werkzaamheden bepalen
Enquêtevraag: Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Kan niet werktempo bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf uw werktempo regelen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Kan niet oplossingen bedenken
Enquêtevraag: Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Kan niet zelf bepalen wanneer verlof
Enquêtevraag: Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Kan niet werktijden bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Kan niet werkplek bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf bepalen waar u werkt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Nee + Ja, soms.
Zelf beslissen
Enquêtevraag: Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Volgorde werkzaamheden bepalen
Enquêtevraag: Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Werktempo bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf uw werktempo regelen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Oplossingen bedenken
Enquêtevraag: Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Verlof nemen
Enquêtevraag: Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

Werktijden bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Werkplek bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf bepalen waar u werkt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: Ja, regelmatig.
Emotioneel belastend werk
Emotioneel belastend werk, bijvoorbeeld doordat er emotioneel moeilijke situaties zijn op het werk of het werk emotioneel veeleisend is.
Emotioneel moeilijke werksituaties
Enquêtevraag: Brengt uw werk u in emotioneel moeilijke situaties?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Emotioneel veeleisend werk
Enquêtevraag: Is uw werk emotioneel veeleisend?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Emotioneel betrokken bij werk
Enquêtevraag: Raakt u emotioneel betrokken bij uw werk?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Geen emotioneel moeilijke werksituaties
Enquêtevraag: Brengt uw werk u in emotioneel moeilijke situaties?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit + soms.
Geen emotioneel veeleisend werk
Enquêtevraag: Is uw werk emotioneel veeleisend?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit + soms.
Niet emotioneel betrokken bij werk
Enquêtevraag: Raakt u emotioneel betrokken bij uw werk?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit + soms.
Slachtofferschap op werk (tot 2022)
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega's.

Ongewenste seksuele aandacht
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden een enkele keer, vaak of zeer vaak persoonlijk te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten, leidinggevenden of collega's.
Van klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Intimidatie
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden een enkele keer, vaak of zeer vaak persoonlijk te maken gehad met intimidatie door klanten, leidinggevenden of collega's.
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Lichamelijk geweld
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden een enkele keer, vaak of zeer vaak persoonlijk te maken gehad met lichamelijk geweld door klanten, leidinggevenden of collega's.
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Pesten
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden een enkele keer, vaak of zeer vaak persoonlijk te maken gehad met pesten door klanten, leidinggevenden of collega's.
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door leidinggevenden of collega's
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Geen ongewenste seksuele aandacht
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden nooit persoonlijk te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten, leidinggevenden of collega's.
Van klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie:
Nee, nooit.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie:
Nee, nooit.
Geen intimidatie
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden nooit persoonlijk te maken gehad met intimidatie door klanten, leidinggevenden of collega's.
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie:
Nee, nooit.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie:
Nee, nooit.
Geen lichamelijk geweld
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden nooit persoonlijk te maken gehad met lichamelijk geweld door klanten, leidinggevenden of collega's.
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie:
Nee, nooit.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie:
Nee, nooit.
Geen pesten
De werknemer heeft in de afgelopen 12 maanden nooit persoonlijk te maken gehad met pesten door klanten, leidinggevenden of collega's.
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie:
Nee, nooit.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door leidinggevenden of collega's
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie:
Nee, nooit.
Slachtofferschap op werk (vanaf 2022)
Ongewenste seksuele aandacht
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht.
Intimidatie
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met intimidaties of bedreigingen.
Lichamelijk geweld
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met lichamelijk geweld.
Pesten
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk een enkele keer of vaker te maken te hebben gehad met pesten.
Geen ongewenste seksuele aandacht
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk niet te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht.
Geen intimidatie
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk niet te hebben gehad met intimidaties of bedreigingen.
Geen lichamelijk geweld
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun werk niet te maken te hebben gehad met lichamelijk geweld.
Geen pesten
Cijfer betreft het percentage werknemers dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden in hun niet te maken te hebben gehad met pesten.
Psychische vermoeidheid door het werk
Psychische vermoeidheid door het werk (burn-outklachten) wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als psychische vermoeidheid door het werk.


Psychische vermoeidheid door het werk
Psychische vermoeidheid door het werk (burn-outklachten) wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als psychische vermoeidheid door het werk.


Emotioneel uitgeput
Enquêtevraag: Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.

Leeg voelen
Enquêtevraag: Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
's Ochtends moe voelen
Enquêtevraag: Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Vergt veel om met mensen te werken
Enquêtevraag: Het vergt veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Uitgeput door werk
Enquêtevraag: Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Geen psychische vermoeidheid door werk
Psychische vermoeidheid door het werk (burn-outklachten) wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken minder dan enkele keren per maand antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting niet aangemerkt als psychische vermoeidheid door het werk.
Niet emotioneel uitgeput
Enquêtevraag: Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit, enkele keren per jaar en maandelijks.
Niet leeg voelen
Enquêtevraag: Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit, enkele keren per jaar en maandelijks.
's Ochtends niet moe voelen
Enquêtevraag: Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit, enkele keren per jaar en maandelijks.
Vergt niet veel om met mensen te werken
Enquêtevraag: Het vergt veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit, enkele keren per jaar en maandelijks.
Niet uitgeput door werk
Enquêtevraag: Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft de werknemers met antwoordcategorieën: nooit, enkele keren per jaar en maandelijks.