Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar arbeidsomstandigheden. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking.

Het ziekteverzuimpercentage volgens werknemers wordt uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld werktempo en ongunstige werkhouding;
- slachtofferschap, zoals bijvoorbeeld werknemers die te maken hebben met intimidatie;
- burn-out klachten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
De jaarcijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld: “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld. Hetzelfde geldt voor het onderwerp “Ongevaarlijk werk”.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

Perioden Ziekteverzuim volgens werknemers (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkdrukErg snel werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkdrukExtra hard werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkdrukHeel veel werk doen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkdrukNiet erg snel werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkdrukNiet extra hard werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkdrukNiet heel veel werk doen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenRegelmatig veel kracht zettenRegelmatig veel kracht zetten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenRegelmatig veel kracht zettenNiet regelmatig veel kracht zetten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGeluid en trillingenRegelmatig hard praten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGeluid en trillingenRegelmatig te maken met trillingen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGeluid en trillingenNiet regelmatig hard praten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGeluid en trillingenNiet regelmatig te maken met trillingen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (tot 2018) (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenWaterige oplossingen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenStoffen op huid (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenAdemt stoffen in (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenBesmette personen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenOngevaarlijk werk (tot 2018) (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenOngevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGeen waterige oplossingen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGeen stoffen op huid (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenAdemt geen stoffen in (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenGevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGeen besmette personen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkhoudingIn ongemakkelijke werkhouding werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkhoudingTijdens werk repeterende beweging maken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkhoudingGeen ongemakkelijke werkhouding (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenWerkhoudingGeen repeterende beweging tijdens werk (% ziektedagen) WerkhoudingWerk aan beeldschermMinder dan 1 uur per dag aan beeldscherm (% ziektedagen) WerkhoudingWerk aan beeldscherm1 tot 3 uur per dag aan beeldscherm (% ziektedagen) WerkhoudingWerk aan beeldscherm3 tot 6 uur per dag aan beeldscherm (% ziektedagen) WerkhoudingWerk aan beeldscherm6 uur of meer per dag aan beeldscherm (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkKan niet zelf beslissen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkKan niet volgorde werkzaamheden bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkKan niet werktempo bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkKan niet oplossingen bedenken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkKan niet zelf bepalen wanneer verlof (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkKan niet werktijden bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkZelf beslissen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkVolgorde werkzaamheden bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkWerktempo bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkOplossingen bedenken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkVerlof nemen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenZelfstandigheid in het werkWerktijden bepalen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel moeilijke werksituaties (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel veeleisend werk (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenEmotioneel belastend werkEmotioneel betrokken bij werk (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenEmotioneel belastend werkGeen emotioneel moeilijke werksituaties (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenEmotioneel belastend werkGeen emotioneel veeleisend werk (% ziektedagen) Ziekteverzuim: werkomstandighedenEmotioneel belastend werkNiet emotioneel betrokken bij werk (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Ongewenste seksuele aandachtVan klanten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Ongewenste seksuele aandachtVan leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap IntimidatieDoor klanten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap IntimidatieDoor leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Lichamelijk geweldDoor klanten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Lichamelijk geweldDoor leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap PestenDoor klanten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap PestenDoor leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Geen ongewenste seksuele aandachtVan klanten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Geen ongewenste seksuele aandachtVan leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Geen intimidatieDoor klanten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Geen intimidatieDoor leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Geen lichamelijk geweldDoor klanten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Geen lichamelijk geweldDoor leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Geen pestenDoor klanten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: slachtofferschap Geen pestenDoor leidinggevenden of collega's (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenBurn-out klachten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenEmotioneel uitgeput (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenLeeg voelen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachten's Ochtends moe voelen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenVergt veel om met mensen te werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenUitgeput door werk (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenGeen burn-out klachten (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenNiet emotioneel uitgeput (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenNiet leeg voelen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachten's Ochtends niet moe voelen (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenVergt niet veel om met mensen te werken (% ziektedagen) Ziekteverzuim: burn-out klachtenNiet uitgeput door werk (% ziektedagen)
2014 3,7 4,1 4,4 4,1 3,5 3,4 3,4 4,9 3,4 4,9 5,1 3,6 3,6 5,9 . 4,7 4,8 4,8 5,2 3,6 . 3,5 3,6 3,6 3,6 5,8 4,6 3,5 3,2 3,8 4,2 3,8 3,3 4,6 4,4 4,4 4,1 4,2 4,0 3,2 3,3 3,2 3,5 3,2 2,9 7,5 6,8 5,6 3,4 3,3 3,4 4,8 4,6 4,9 6,6 6,0 . 5,2 6,5 3,6 3,7 3,4 3,3 3,6 3,7 3,6 3,5 7,8 6,9 5,6 6,9 7,5 8,0 3,0 3,2 2,8 3,0 3,3 3,1
2015 4,0 4,6 4,8 4,4 3,6 3,6 3,6 5,3 3,6 5,5 5,3 3,9 3,8 6,0 . 4,8 5,2 5,3 5,5 3,9 . 3,8 3,9 3,9 3,9 6,6 4,9 3,7 3,5 3,9 4,6 4,0 3,6 4,6 4,5 4,7 4,2 4,6 4,3 3,5 3,6 3,4 3,9 3,3 3,0 7,9 6,5 5,9 3,7 3,6 3,7 5,5 5,6 5,1 7,4 6,5 . 5,6 7,5 3,9 3,9 3,7 3,5 3,8 3,9 3,9 3,7 8,7 8,0 6,3 7,2 8,1 8,6 3,2 3,4 3,1 3,3 3,5 3,3
2016 3,8 4,4 4,7 4,4 3,5 3,5 3,3 4,8 3,6 5,4 4,8 3,7 3,7 6,3 . 4,5 4,5 5,0 5,0 3,7 . 3,7 3,7 3,7 3,7 6,1 4,8 3,6 3,3 3,6 4,2 4,0 3,6 4,4 4,3 4,5 4,0 4,2 4,1 3,5 3,5 3,3 3,7 3,4 3,1 7,3 6,5 6,1 3,5 3,4 3,5 5,4 6,3 5,1 7,3 6,0 . 6,2 7,4 3,7 3,8 3,5 3,4 3,7 3,8 3,7 3,5 7,9 7,3 5,8 6,7 7,9 8,0 3,1 3,3 2,9 3,1 3,3 3,2
2017 4,0 4,5 4,7 4,5 3,6 3,6 3,5 5,2 3,6 5,2 4,8 3,9 3,9 5,6 . 4,7 4,5 4,9 5,3 3,9 . 3,8 3,9 3,9 3,9 6,3 4,9 3,7 3,5 3,7 4,7 4,0 3,7 4,5 4,5 4,6 4,1 4,5 4,3 3,6 3,6 3,4 3,9 3,4 3,0 7,4 6,6 5,9 3,6 3,6 3,7 5,1 5,7 5,2 7,7 6,0 . 5,9 7,7 3,9 3,9 3,7 3,5 3,8 4,0 3,9 3,7 8,6 8,1 6,3 7,4 7,9 8,6 3,1 3,3 3,0 3,1 3,4 3,2
2018 4,4 5,1 5,4 5,0 3,9 3,9 3,8 5,6 4,0 6,2 5,4 4,2 4,3 . 5,6 5,0 5,3 5,5 5,8 . 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 7,0 5,5 4,0 3,8 4,0 5,0 4,5 4,1 5,1 5,0 5,1 4,5 4,9 4,7 3,9 4,0 3,7 4,3 3,8 3,4 8,5 7,4 6,4 4,0 3,9 4,0 5,7 6,5 5,7 8,5 7,1 . 6,8 8,2 4,3 4,3 4,0 3,9 4,2 4,3 4,2 4,0 8,8 8,1 6,6 7,8 8,4 9,1 3,4 3,5 3,3 3,5 3,7 3,5
2019 4,5 5,2 5,5 5,1 4,1 4,1 3,9 5,9 4,1 6,4 5,9 4,3 4,3 . 6,0 5,4 5,4 5,7 5,8 . 4,2 4,3 4,4 4,4 4,4 7,3 5,7 4,1 3,9 4,2 4,9 4,8 4,2 5,1 5,0 5,2 4,7 5,1 4,8 4,1 4,1 3,9 4,4 3,9 3,6 8,3 7,0 6,4 4,1 4,1 4,1 5,7 5,9 5,5 8,2 6,7 8,0 6,0 8,1 4,4 4,4 4,2 3,9 4,3 4,4 4,3 4,1 9,3 8,8 7,1 8,1 8,5 9,3 3,5 3,7 3,3 3,5 3,8 3,6
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens