Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsongevallen van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in de afgelopen 12 maanden, en het soort letsel dat werknemers daarbij hebben opgelopen. Het gaat daarbij zowel om arbeidsongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om arbeidsongevallen zonder verzuim op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Totaal werknemers met een ongeval (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval zonder verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 1 dag of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers ongeval 4 dgn of meer verzuim (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalLichamelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalGeestelijk letsel (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalOnderscheid niet te maken (In % van alle werknemers) Werknemers; letsel van recentste ongevalLetsel onbekend (In % van alle werknemers)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2019 3,3 1,8 1,5 1,1 2,2 0,5 0,3 0,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 4,0 2,4 1,6 0,9 3,1 0,3 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 3,2 1,9 1,4 1,0 2,1 0,6 0,4 0,1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 2,9 1,6 1,4 1,0 2,0 0,5 0,3 0,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 3,0 1,7 1,4 1,1 2,1 0,4 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 3,5 1,6 1,9 1,5 2,3 0,6 0,3 0,2
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 1,9 0,9 0,9 0,8 1,2 0,2 0,1 0,4
Mannen Totaal leeftijd 2019 3,8 2,0 1,9 1,4 2,8 0,4 0,4 0,2
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 4,7 2,8 2,0 1,2 3,7 0,2 0,5 0,2
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 3,9 2,4 1,7 1,2 2,9 0,4 0,4 0,1
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 3,5 1,8 1,8 1,2 2,5 0,5 0,3 0,1
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 3,4 1,6 1,8 1,5 2,5 0,4 0,3 0,2
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 4,0 1,8 2,3 1,8 2,7 0,7 0,4 0,2
Mannen 65 tot 75 jaar 2019 2,1 1,0 1,0 0,8 1,2 0,2 0,2 0,5
Vrouwen Totaal leeftijd 2019 2,7 1,6 1,1 0,8 1,7 0,6 0,3 0,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 3,2 2,0 1,2 0,7 2,5 0,5 0,1 0,1
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 2,6 1,4 1,2 0,9 1,3 0,8 0,4 0,0
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 2,3 1,4 1,0 0,7 1,5 0,5 0,2 0,1
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 2,6 1,7 1,0 0,8 1,6 0,5 0,3 0,2
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 2,9 1,4 1,4 1,2 1,7 0,6 0,3 0,2
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 1,4 0,7 0,7 0,7 1,1 0,2 0,0 0,0
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens