Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden WerknemersZiekteverzuimpercentage werknemers (%) WerknemersAandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) WerknemersGemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) WerknemersGemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdNee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdWeet niet (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2019 4,5 46,8 1,2 7,8 68,5 18,4 11,9 1,2 9,2 15,0 69,5 6,2
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 2,4 42,1 1,2 3,0 88,2 8,8 2,9 0,1 5,0 11,5 75,8 7,8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 3,8 53,2 1,4 7,0 76,3 14,5 8,5 0,6 9,1 16,9 68,6 5,4
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 4,4 49,6 1,2 7,8 70,8 16,8 11,4 1,0 8,5 14,5 71,3 5,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 4,8 43,8 1,0 8,9 62,0 22,0 14,2 1,9 10,4 15,3 68,2 6,0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 6,5 46,7 1,2 11,6 52,8 26,1 19,1 2,1 11,4 15,7 66,2 6,7
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 5,9 31,0 1,0 9,6 50,4 25,0 22,2 2,4 8,4 11,2 71,3 9,2
Mannen Totaal leeftijd 2019 3,7 44,4 1,1 7,1 67,8 20,1 10,9 1,2 9,9 14,2 69,0 6,9
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 2,1 40,4 1,1 2,6 87,4 9,6 2,8 0,1 5,2 9,2 76,4 9,2
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 2,6 49,6 1,2 5,2 78,3 15,1 6,3 0,3 9,4 15,0 69,7 5,9
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 3,3 46,8 1,1 6,5 71,1 18,4 9,7 0,9 9,3 14,2 70,5 6,0
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 4,0 41,8 0,9 8,2 61,6 24,1 12,5 1,8 11,2 14,6 67,0 7,1
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 6,1 45,3 1,1 12,0 51,1 28,3 18,3 2,2 12,3 15,9 64,9 6,8
Mannen 65 tot 75 jaar 2019 5,4 29,2 0,8 9,0 50,7 24,8 22,9 1,6 8,8 10,6 70,9 9,6
Vrouwen Totaal leeftijd 2019 5,3 49,5 1,4 8,6 69,2 16,5 13,0 1,3 8,5 15,9 70,0 5,6
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 2,7 43,8 1,3 3,3 88,9 8,0 2,9 0,2 4,8 13,5 75,2 6,5
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 5,2 56,9 1,7 8,9 74,5 14,0 10,5 1,0 8,8 18,8 67,5 4,9
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 5,6 52,6 1,4 9,1 70,5 15,2 13,2 1,1 7,7 14,8 72,1 5,4
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 5,7 45,9 1,2 9,7 62,4 19,8 15,9 1,9 9,6 16,0 69,5 4,9
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 7,0 48,4 1,4 11,2 54,8 23,3 20,0 1,9 10,2 15,4 67,7 6,6
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 7,0 34,6 1,3 10,8 49,8 25,3 20,9 4,0 7,4 12,2 72,1 8,3
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens