Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De jaarcijfers voor 2018 zijn toegevoegd.
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 11 april 2019
Cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De variabele gevaarlijk werk is in 2018 op een andere wijze gemeten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingenRegelmatig hard praten (%) Geluid en trillingenRegelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenGevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenWaterige oplossingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenStoffen op huid (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenAdemt stoffen in (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffenBesmette personen (%) WerkhoudingIn ongemakkelijke werkhouding werken (%) WerkhoudingTijdens werk repeterende beweging maken (%) WerkhoudingUur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal 2018 20,1 7,5 8,6 15,5 15,6 9,0 8,2 6,3 10,7 33,1 4,0
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2018 37,6 9,6 13,8 20,2 35,4 20,1 11,7 4,2 15,0 61,6 1,1
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2018 30,2 11,3 14,5 21,8 18,5 11,3 11,8 5,5 14,9 43,2 3,1
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2018 15,0 6,1 5,0 15,5 15,0 7,2 6,0 8,7 9,8 26,3 4,9
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2018 5,0 2,8 1,5 5,8 6,7 4,0 3,5 6,4 4,6 16,0 5,5
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2018 19,7 10,1 9,3 12,1 15,9 11,3 11,7 6,8 9,0 31,7 3,5
011 Docenten 2018 4,0 6,9 1,0 3,4 4,3 3,4 2,8 7,5 3,9 8,7 3,8
012 Sportinstructeurs 2018 . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2018 26,7 7,7 1,0 5,2 12,1 9,1 2,0 14,4 10,4 25,9 1,8
021 Auteurs en kunstenaars 2018 5,4 2,8 1,2 4,5 3,3 2,2 2,0 2,4 4,1 26,7 6,0
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2018 10,3 2,7 4,8 6,6 8,9 5,8 6,2 1,9 7,1 23,3 5,8
031 Adviseurs marketing, public relat. 2018 1,8 1,3 1,1 3,3 4,1 3,2 3,3 2,8 1,4 13,8 6,3
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2018 4,2 2,4 2,1 6,5 3,5 2,6 2,9 2,1 2,1 15,0 5,8
033 Verkopers 2018 25,7 3,6 4,9 13,3 11,4 6,5 3,5 4,2 8,3 44,5 2,8
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2018 1,1 1,8 0,8 2,4 3,3 2,7 2,9 2,7 2,4 16,7 6,3
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2018 1,8 1,7 1,0 2,1 2,6 2,1 2,2 2,7 1,8 21,7 6,6
043 Administratief personeel 2018 8,9 3,7 4,0 6,4 3,4 2,5 4,1 2,2 4,2 31,7 5,9
051 Algemeen directeuren 2018 4,5 1,6 2,9 3,0 5,7 4,8 4,6 3,1 1,7 7,2 5,0
052 Managers op administratief en com... 2018 2,4 1,6 1,0 3,3 5,6 3,2 2,7 3,0 1,1 10,2 5,8
053 Managers productie en gespecialis... 2018 5,0 3,4 3,4 7,2 5,9 3,0 4,2 3,3 2,5 14,2 5,3
054 Managers horeca, detailhandel en. 2018 23,5 3,9 3,2 16,9 18,1 10,7 4,1 3,1 6,3 29,3 3,7
055 Managers z.n.d. 2018 . . . . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2018 2,5 2,3 1,0 7,5 3,7 2,2 2,9 2,7 2,3 21,0 6,0
062 Juristen 2018 0,6 1,1 0,0 2,0 2,1 2,4 2,4 2,1 1,1 19,0 6,8
063 Beveiligingswerkers 2018 16,7 9,1 11,0 45,0 8,7 4,4 9,3 11,5 12,3 21,0 4,3
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2018 5,2 4,5 3,8 10,5 9,9 3,7 5,9 2,6 4,5 19,2 6,0
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2018 19,9 19,8 14,6 30,2 23,1 9,0 15,1 4,0 13,2 31,6 4,4
073 Bouwarbeiders 2018 58,9 26,5 45,8 41,6 26,7 28,8 32,2 2,7 38,2 57,9 1,1
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2018 54,9 34,5 41,1 34,6 20,4 31,5 44,3 3,4 36,5 51,2 1,8
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2018 45,6 26,4 21,5 33,8 28,2 19,4 24,9 3,5 17,6 56,4 1,9
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2018 46,4 23,7 33,5 41,3 17,3 13,0 21,7 4,0 33,1 43,4 2,2
077 Productiemachinebedieners en asse... 2018 43,5 40,3 24,6 33,5 26,3 22,3 27,9 3,3 20,5 59,8 2,2
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2018 41,0 30,5 17,8 16,6 12,0 8,8 14,9 2,3 20,1 71,0 1,0
081 Specialisten ICT 2018 0,6 1,4 0,5 1,9 2,5 2,1 2,5 2,3 1,5 21,3 7,1
082 Vakspecialisten ICT 2018 8,7 5,6 2,4 7,2 3,9 3,6 2,8 3,0 5,9 23,5 6,2
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2018 49,8 18,1 39,5 28,2 18,5 8,2 15,8 5,5 27,4 63,4 1,1
092 Hulpkrachten landbouw 2018 . . . . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2018 24,1 1,4 2,5 18,2 24,3 12,5 5,9 27,8 20,1 23,4 4,2
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2018 2,6 0,8 0,0 7,9 3,9 3,1 3,4 7,1 3,9 10,3 4,5
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2018 28,7 3,7 6,0 22,5 31,7 14,0 8,4 26,8 22,7 39,3 4,2
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2018 20,0 3,6 1,8 18,2 14,0 7,2 2,3 10,0 10,4 18,0 3,0
105 Verzorgenden 2018 55,7 1,5 5,5 12,7 52,0 17,6 3,8 15,8 31,4 48,1 1,9
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2018 28,5 12,5 7,6 25,4 44,9 19,6 9,6 8,2 12,8 45,6 1,6
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2018 26,1 5,7 8,3 17,3 74,0 39,8 15,4 5,5 13,7 61,6 0,8
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2018 34,4 14,1 36,2 50,8 9,3 4,3 19,3 4,7 11,6 49,5 1,8
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2018 47,2 8,1 17,1 21,4 6,3 5,0 7,6 3,3 13,9 60,7 1,3
131 Beroepssegment overig 2018 30,7 14,3 16,7 17,5 17,1 14,9 16,3 6,0 16,6 40,6 2,7
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens