Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

Beroep Perioden Regelmatig veel kracht zetten (%) Geluid en trillingen Regelmatig hard praten (%) Geluid en trillingen Regelmatig te maken met trillingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Gevaarlijk werk (vanaf 2018) Gevaarlijk werk (vanaf 2018) (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Waterige oplossingen (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Stoffen op huid (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Ademt stoffen in (%) Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen Besmette personen (%) Werkhouding In ongemakkelijke werkhouding werken (%) Werkhouding Tijdens werk repeterende beweging maken (%) Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal 2021 18,2 6,7 8,2 13,4 13,9 7,9 7,2 9,8 9,7 29,5 4,4
Beroepsniveau 1 (ISCO 2008) 2021 35,6 9,0 13,7 18,9 31,8 16,7 8,6 8,8 13,3 58,9 1,2
Beroepsniveau 2 (ISCO 2008) 2021 29,0 10,7 14,9 20,5 16,1 9,8 10,1 9,0 14,0 40,5 3,2
Beroepsniveau 3 (ISCO 2008) 2021 13,6 5,3 4,6 12,6 14,5 6,1 5,7 11,3 9,4 23,1 5,1
Beroepsniveau 4 (ISCO 2008) 2021 4,6 2,4 1,3 4,6 7,2 4,8 4,3 10,1 4,3 14,0 6,1
Beroepsniveau onbekend (ISCO 2008) 2021 26,3 11,4 13,7 17,4 14,3 10,7 11,4 10,7 13,3 37,8 3,4
011 Docenten 2021 2,6 6,3 0,9 2,8 4,8 4,1 3,1 15,6 3,3 7,8 4,2
012 Sportinstructeurs 2021 . . . . . . . . . . .
013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2021 24,7 7,7 0,4 3,9 9,5 9,9 1,3 17,0 10,0 25,0 1,9
021 Auteurs en kunstenaars 2021 2,4 3,0 1,6 3,3 2,5 3,1 3,4 3,0 4,9 23,6 6,4
022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2021 9,8 1,3 2,9 6,6 6,6 3,5 3,1 4,3 6,4 16,6 6,1
031 Adviseurs marketing, public relat. 2021 0,7 0,7 0,6 1,8 5,3 4,8 5,1 5,6 1,3 11,2 6,9
032 Vertegenwoordigers en inkopers 2021 2,8 0,9 1,7 2,1 5,1 4,5 4,7 5,6 1,3 13,5 6,8
033 Verkopers 2021 25,0 3,5 5,5 12,5 9,5 5,5 3,3 11,3 6,5 41,6 2,9
041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2021 0,7 0,6 0,5 1,7 4,8 3,8 4,3 4,3 1,3 13,2 7,1
042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2021 1,2 0,7 0,5 1,5 4,3 3,2 3,3 4,3 1,3 17,2 6,8
043 Administratief personeel 2021 9,2 3,3 4,4 5,5 3,5 2,7 3,8 3,5 3,6 29,1 6,2
051 Algemeen directeuren 2021 4,0 2,0 2,5 3,2 6,0 2,8 2,8 2,1 1,1 6,7 5,6
052 Managers op administratief en com... 2021 2,3 0,4 1,0 3,2 4,6 3,8 3,7 3,7 0,5 9,3 6,5
053 Managers productie en gespecialis... 2021 5,4 4,4 4,4 6,0 6,7 4,6 5,6 6,0 4,1 13,4 6,0
054 Managers horeca, detailhandel en. 2021 21,2 3,3 2,5 12,7 10,8 4,5 2,6 11,3 5,1 22,6 3,9
055 Managers z.n.d. 2021 . . . . . . . . . . .
061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2021 1,4 1,4 0,3 4,2 4,8 3,8 3,0 5,4 2,4 17,4 6,8
062 Juristen 2021 0,0 0,0 0,0 0,4 3,3 3,3 3,3 3,6 2,3 11,2 7,4
063 Beveiligingswerkers 2021 15,5 10,0 10,8 35,8 7,5 3,7 7,7 11,4 12,2 21,1 4,4
071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2021 4,2 4,7 2,1 7,5 10,5 5,1 5,5 4,7 3,4 16,6 6,7
072 Vakspecialisten natuur en techniek 2021 18,6 18,6 14,5 26,8 22,4 7,5 13,1 5,2 11,8 27,6 4,8
073 Bouwarbeiders 2021 62,7 26,4 48,1 40,1 28,2 25,1 28,8 3,5 35,2 57,4 1,2
074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2021 55,0 35,5 42,8 36,2 19,5 28,4 38,6 3,8 35,8 47,3 2,0
075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2021 44,7 22,9 24,3 38,0 27,5 17,6 23,9 3,2 18,7 58,0 2,1
076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2021 41,0 24,7 29,8 42,6 14,3 12,7 18,5 3,6 34,0 36,2 2,1
077 Productiemachinebedieners en asse... 2021 47,7 46,0 27,7 34,6 24,0 18,2 24,7 4,9 22,8 61,1 1,9
078 Hulpkrachten bouw en industrie 2021 44,2 33,5 23,5 18,6 12,0 8,3 12,6 2,0 18,7 72,9 1,1
081 Specialisten ICT 2021 0,6 0,9 0,8 1,1 4,5 4,0 4,1 4,2 1,6 20,0 7,6
082 Vakspecialisten ICT 2021 10,0 3,8 3,9 5,0 3,3 3,8 3,1 2,9 4,0 18,3 6,8
091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2021 46,7 17,4 37,1 31,5 17,2 7,0 13,4 4,2 22,5 62,0 1,0
092 Hulpkrachten landbouw 2021 . . . . . . . . . . .
101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2021 25,0 1,7 2,3 16,2 20,7 10,2 4,6 38,7 21,2 20,9 4,3
102 Specialisten op maatschappelijk g... 2021 2,9 0,7 0,7 7,0 4,4 4,0 4,0 11,0 2,6 7,9 4,6
103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2021 27,2 4,5 5,7 22,0 32,0 10,9 7,6 33,4 24,8 40,0 4,2
104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2021 18,5 2,9 2,0 12,3 13,2 6,2 2,1 11,5 10,5 16,9 3,0
105 Verzorgenden 2021 48,9 1,9 7,5 10,6 43,5 15,5 3,7 21,6 28,4 44,4 1,8
111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2021 24,4 10,7 7,3 22,6 37,8 16,3 8,3 14,7 11,5 42,7 1,9
112 Schoonmakers en keukenhulpen 2021 23,4 6,1 8,3 15,9 69,5 36,0 11,8 9,4 13,1 58,3 0,8
121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2021 33,8 11,6 34,7 49,9 8,9 3,5 16,2 8,8 12,1 47,2 1,8
122 Hulpkrachten transport en logistiek 2021 42,8 6,9 15,2 20,2 6,9 3,6 5,3 9,3 11,6 58,0 1,4
131 Beroepssegment overig 2021 30,6 15,2 20,4 21,5 14,3 10,6 11,7 8,1 17,4 41,4 3,0
Bron: CBS/TNO ©,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar beroepsniveau en beroepsrichting. In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De jaarcijfers voor 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 juli 2020
In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor zijn de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4 gewijzigd voor de jaren 2014 tot en met 2018.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wijzigingen per 11 april 2019
De variabele gevaarlijk werk is in 2018 op een andere wijze gemeten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Regelmatig veel kracht zetten
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen, duwen, trekken of sjouwen of gebruikt u in uw werk gereedschappen of apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Geluid en trillingen
Regelmatig hard praten
Enquêtevraag: Is er op uw werkplek zoveel lawaai, dat u hard moet praten om u verstaanbaar te maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorie Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Regelmatig te maken met trillingen
Enquêtevraag: Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap, apparaat of voertuig dat trillingen of schudden veroorzaakt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Gevaarlijk werk (vanaf 2018)
Cijfer betreft het percentage werknemers dat bij minimaal 1 van de 10 vragen over gevaarlijk werk aangeeft dat zij vaak of altijd gevaarlijk werk moeten doen.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Waterige oplossingen
Enquêtevraag: Werkt u met water of waterige oplossingen?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Stoffen op huid
Enquêtevraag: Krijgt u tijdens uw werk stoffen op uw huid? (zoals lijm, verf, schoonmaakmiddelen, geneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Ademt stoffen in
Enquêtevraag: Ademt u tijdens het werk stoffen in? (zoals damp van oplosmiddel, uitlaatgas, lasrook, graanstof of stof van steen en beton)
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Besmette personen
Enquêtevraag: Komt u in contact met mogelijk besmette personen, dieren of materiaal?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Werkhouding
In ongemakkelijke werkhouding werken
Enquêtevraag: Doet u werk in een ongemakkelijke werkhouding?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Tijdens werk repeterende beweging maken
Enquêtevraag: Doet u werk waarbij u herhalende bewegingen moet maken?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.)
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.

In 2021 en 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 0,5 procent van alle werknemers in 2021 en 2,5 procent in 2020. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.