Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie


Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel, en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit arbobegeleiding en re-integratie volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Deze bedrijven begeleiden zowel de werkgever als de werknemer met betrekking tot het voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten, de terugkeer van mensen in een arbeidsomgeving en het aan het werk helpen van werkzoekenden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopig, terwijl de cijfers over vorige jaren definitief zijn.

Wijzigingen per 6 december 2019:
Voorlopige cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Cijfers over 2017 zijn gewijzigd en definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over 2019 worden in het vierde kwartaal van 2020 gepubliceerd.

Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Perioden Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal overige bedrijfskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenTotaal overige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenNiet eerder genoemde personeelskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo bijz. waardevermeerdering/vermind. (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningVoorzieningenVrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningVoorzieningenToevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningVoorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningIncidenteel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) PersoneelWerkzame personenTotaal werkzame personen (aantal) PersoneelWerkzame personenWerknemers (aantal) PersoneelWerkzame personenOverige werkzame personen (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenTotaal arbeidsjaren werkzame personen (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenArbeidsjaren werknemers (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenArbeidsjaren overige werkzame personen (aantal) Bedrijven naar activiteitArbodienst of arbodeskundige (aantal) Bedrijven naar activiteitArbo-adviesbureau (aantal) Bedrijven naar activiteitRe-integratiebedrijf (aantal) Bedrijven naar activiteitAnders (aantal) Netto omzet naar klantTotaal netto omzet (mln euro) Netto omzet naar klantBedrijven en instellingen (mln euro) Netto omzet naar klantOverheid (mln euro) Netto omzet naar klantParticulieren (mln euro) Personen begeleid door re-integratiebedr (x 1 000)
2008 1.126 1.075 609 497 53 60 29 437 99 56 44 338 51 . -1 1 1 0 0 50 15.300 13.840 1.460 12.090 10.910 1.180 50 490 270 530 1.106 792 302 12 144
2009 1.022 944 538 451 32 55 32 373 98 53 45 276 78 . -2 1 1 0 0 76 14.500 13.190 1.320 11.470 10.570 900 220 460 270 500 997 705 281 10 156
2010 1.041 945 537 445 35 57 32 376 90 42 48 286 97 0 -2 2 0 1 -2 93 14.800 13.330 1.470 11.820 10.560 1.260 250 430 370 400 1.011 708 292 12 164
2011 972 905 493 409 33 52 30 382 90 47 44 292 67 0 0 0 1 -1 0 66 13.940 12.350 1.590 10.690 9.520 1.170 260 480 370 450 940 719 212 9 135
2012 955 868 485 397 35 53 28 355 95 41 55 259 87 -1 -2 1 1 0 0 84 12.710 10.780 1.930 9.650 8.240 1.410 350 490 370 500 928 747 169 12 101
2013 890 792 440 358 32 50 30 322 81 43 38 240 98 -1 -2 1 1 0 0 96 12.190 9.910 2.280 9.050 7.510 1.530 550 530 440 660 865 700 154 11 .
2014 867 745 408 330 30 48 22 315 82 46 37 233 122 -1 -2 1 1 0 0 118 11.720 9.110 2.610 8.430 6.860 1.570 570 560 510 720 842 702 128 12 .
2015 826 697 396 323 27 46 21 279 78 50 29 201 129 0 -1 0 1 0 0 128 11.160 8.450 2.710 8.300 6.360 1.950 670 660 600 650 802 684 106 11 .
2016 863 701 382 311 25 46 22 297 93 56 37 205 162 0 -1 1 0 0 -1 161 11.170 8.230 2.930 8.330 6.100 2.230 690 640 670 660 836 733 90 13 .
2017 963 789 427 349 27 51 25 338 101 68 33 237 174 0 -1 0 1 -1 1 172 12.080 8.950 3.130 9.130 6.730 2.400 640 730 720 680 937 790 133 13 .
2018* 1.003 818 450 367 28 55 24 344 99 71 27 245 186 -1 -2 0 1 -1 1 184 12.530 9.250 3.290 9.350 6.920 2.430 670 740 660 670 978 828 135 15 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens