Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden Werknemers Aandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) Werknemers Gemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) Werknemers Gemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebben Duur meest recente verzuimgeval 210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Ja, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Nee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebben Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd Weet niet (%)
A-U Alle economische activiteiten 2021 43,6 1,2 8,0 62,6 22,4 13,5 1,5 9,9 14,6 68,1 7,4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2021 31,5 0,8 4,6 68,4 19,9 10,5 1,2 9,9 10,6 69,7 9,8
B-F Nijverheid en energie 2021 43,5 1,1 9,2 56,3 28,2 13,9 1,6 11,1 15,0 66,2 7,7
G-N Commerciële dienstverlening 2021 41,3 1,1 6,7 65,9 21,3 11,4 1,4 9,0 13,3 69,8 7,8
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2021 47,1 1,3 9,4 61,2 21,2 16,0 1,6 10,3 16,0 67,0 6,7
1 tot 10 werknemers 2021 35,2 0,9 5,0 65,2 22,3 11,4 1,0 8,3 14,2 69,1 8,4
10 tot 100 werknemers 2021 45,1 1,2 7,5 64,2 22,2 12,4 1,3 9,5 14,6 67,7 8,2
100 tot 250 werknemers 2021 45,1 1,2 8,9 60,9 23,7 13,8 1,5 10,7 14,2 67,8 7,3
250 tot 500 werknemers 2021 45,5 1,2 9,1 60,2 22,9 15,4 1,5 10,7 13,1 69,3 6,9
500 tot 1000 werknemers 2021 45,1 1,2 9,1 62,7 20,6 15,0 1,8 11,0 14,3 68,4 6,4
1000 of meer werknemers 2021 43,4 1,2 9,5 60,7 22,3 15,1 2,0 9,9 15,7 68,3 6,0
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008) en vestigingsgrootte. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2022
De cijfers behorende bij het onderwerp 'Werknemers die verzuimd hebben' waren in 2014 onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven voor de bedrijfstakken 'A Landbouw, bosbouw en visserij', 'E Waterbedrijven en afvalbeheer' en 'L Verhuur en handel van onroerend goed'. Dit is gecorrigeerd. Ook zijn de jaarcijfers voor 2021 toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werknemers
Personen van 15 tot 75 jaar die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische eenheid hebben gemaakt om arbeid te verrichten waartegenover een financiële beloning staat.
Aandeel werknemers dat heeft verzuimd
Het totaal aantal werknemers dat in de afgelopen 12 maanden heeft verzuimd wegens ziekte, in procenten van het totaal aantal werknemers.
Gemiddelde verzuimfrequentie
Het gemiddeld aantal keer dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Gemiddelde verzuimduur
Het gemiddelde aantal werkdagen dat werknemers in de afgelopen 12 maanden hebben verzuimd wegens ziekte. Hierbij tellen ook werknemers mee die niet verzuimd hebben.
Werknemers die verzuimd hebben
Werknemers die ten minste één keer hebben verzuimd wegens ziekte. Dit kan langer dan 12 maanden geleden zijn.
Duur meest recente verzuimgeval
Het percentage werknemers dat ooit verzuimd heeft wegens ziekte naar aantal verzuimde werkdagen van het meest recente verzuim. Hierbij worden vier categorieën gehanteerd:
1. 1 tot 5 werkdagen (korter dan een week)
2. 5 tot 20 werkdagen (ten minste een week maar korter dan een maand)
3. 20 tot 210 werkdagen (ten minste een maand maar korter dan een jaar)
4. 210 werkdagen of meer (een jaar of langer)
1 tot 5 werkdagen
5 tot 20 werkdagen
20 tot 210 werkdagen
210 werkdagen of meer
Recentste ziekteverzuim werkgerelateerd
Geeft aan of het meest recente verzuim wegens ziekte een gevolg was van het werk, waarbij het gaat om een inschatting van de werknemer. Er worden vier categorieën gehanteerd, namelijk:
1. Ja, hoofdzakelijk werkgerelateerd
2. Ja, voor een deel werkgerelateerd
3. Nee, niet werkgerelateerd
4. Weet niet
Ja, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk
Ja, voor een deel gevolg van mijn werk
Nee, geen gevolg van mijn werk
Weet niet