Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte


Deze tabel bevat gegevens over het ziekteverzuim van werknemers in de leeftijd van 15 tot 75 jaar, naar bedrijfstakken (SBI 2008) en vestigingsgrootte. Hierbij tellen ook werknemers mee die wel een dienstverband hebben maar geen arbeidsprestaties leveren wegens ziekte, zwangerschapsverlof of een andere tijdelijke loopbaanonderbreking. Verder zijn in de tabel ook gegevens opgenomen over het laatste verzuimgeval van werknemers. Dit verzuimgeval kan langer dan 12 maanden geleden zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 februari 2019
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (werknemers) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Bedrijfskenmerken Perioden WerknemersAandeel werknemers dat heeft verzuimd (%) WerknemersGemiddelde verzuimfrequentie (aantal keer) WerknemersGemiddelde verzuimduur (aantal werkdagen) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval1 tot 5 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval5 tot 20 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval20 tot 210 werkdagen (%) Werknemers die verzuimd hebbenDuur meest recente verzuimgeval210 werkdagen of meer (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, hoofdzakelijk gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdJa, voor een deel gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdNee, geen gevolg van mijn werk (%) Werknemers die verzuimd hebbenRecentste ziekteverzuim werkgerelateerdWeet niet (%)
A-U Alle economische activiteiten 2019 46,8 1,2 7,8 68,5 18,4 11,9 1,2 9,2 15,0 69,5 6,2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2019 34,2 0,9 5,4 67,4 17,4 14,8 0,4 7,6 15,4 67,0 10,1
B-F Nijverheid en energie 2019 46,6 1,2 9,3 61,1 24,6 12,9 1,4 11,4 15,1 65,8 7,7
G-N Commerciële dienstverlening 2019 44,2 1,1 6,5 71,2 17,3 10,4 1,0 8,5 13,8 71,1 6,6
O-U Niet-commerciële dienstverlening 2019 51,1 1,4 9,1 68,4 16,9 13,3 1,4 9,2 16,5 69,4 4,9
1 tot 10 werknemers 2019 38,1 1,0 5,4 71,2 16,7 10,9 1,2 8,6 14,0 69,9 7,5
10 tot 100 werknemers 2019 46,0 1,2 6,9 70,0 17,9 11,2 0,9 9,5 14,9 69,2 6,4
100 tot 250 werknemers 2019 49,3 1,3 8,2 68,1 19,0 11,8 1,1 9,8 15,3 69,0 5,8
250 tot 500 werknemers 2019 50,7 1,3 9,4 65,7 20,5 12,3 1,4 8,7 15,8 69,4 6,1
500 tot 1000 werknemers 2019 49,7 1,3 10,1 64,6 19,4 14,4 1,6 10,0 15,1 68,8 6,2
1000 of meer werknemers 2019 49,7 1,2 9,5 67,2 18,3 12,9 1,7 8,6 15,3 70,6 5,5
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens