Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, burn-out klachten en slachtofferschap op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden WerkdrukErg snel werken (%) WerkdrukHeel veel werk doen (%) WerkdrukExtra hard werken (%) Zelfstandigheid in het werkZelf beslissen (%) Zelfstandigheid in het werkVolgorde werkzaamheden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkWerktempo bepalen (%) Zelfstandigheid in het werkOplossingen bedenken (%) Zelfstandigheid in het werkVerlof nemen (%) Zelfstandigheid in het werkWerktijden bepalen (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel moeilijke werksituaties (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel veeleisend werk (%) Emotioneel belastend werkEmotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan klanten (%) Slachtofferschap op het werkOngewenste seksuele aandachtVan leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkIntimidatieDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkLichamelijk geweldDoor leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor klanten (%) Slachtofferschap op het werkPestenDoor leidinggevenden of collega's (%) Burn-out klachtenBurn-out klachten (%) Burn-out klachtenEmotioneel uitgeput (%) Burn-out klachtenLeeg voelen (%) Burn-out klachten’s Ochtends moe voelen (%) Burn-out klachtenVergt veel om met mensen te werken (%) Burn-out klachtenUitgeput door werk (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2019 35,4 45,6 30,2 60,7 61,6 56,8 67,7 51,8 27,0 8,9 13,3 15,1 8,4 3,1 23,6 13,2 7,3 0,8 7,9 10,1 17,0 16,1 31,0 20,6 13,9 15,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 33,7 33,1 23,7 34,7 34,9 37,5 42,5 45,8 25,7 4,8 7,1 8,9 14,8 4,7 26,3 8,9 6,8 1,4 9,3 7,4 12,1 9,3 22,7 19,2 11,0 13,6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 36,9 49,5 33,5 57,4 59,8 52,9 70,9 47,5 22,6 12,1 17,1 19,1 11,0 4,7 25,5 11,8 8,5 1,0 8,7 10,9 21,0 19,8 35,2 25,6 17,0 18,1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 37,3 50,5 33,3 67,5 69,1 61,1 75,8 53,8 28,5 10,0 14,2 16,9 6,1 3,0 21,1 13,0 7,3 0,8 7,5 10,7 17,2 17,1 31,7 20,9 14,6 14,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 36,3 48,8 32,0 69,1 69,7 63,6 73,7 54,9 28,8 8,4 13,0 14,8 6,0 2,3 21,7 15,5 6,2 0,6 6,9 10,9 16,7 16,5 31,6 18,8 13,2 14,5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 34,2 45,7 28,6 68,2 68,4 63,3 70,4 54,2 27,8 8,7 14,4 14,7 6,0 1,6 25,0 16,7 8,0 0,5 7,9 10,5 17,9 17,4 33,6 19,5 13,9 16,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 21,4 27,6 16,0 72,4 69,5 72,1 66,5 65,9 38,7 5,4 9,1 11,2 3,1 0,6 17,2 9,5 5,0 0,1 5,5 7,2 9,4 9,8 19,2 9,3 8,1 10,1
Mannen Totaal leeftijd 2019 33,2 42,9 27,6 66,6 64,7 62,3 72,0 58,4 30,3 7,5 10,7 14,0 3,1 1,7 18,5 13,5 4,8 1,1 7,1 10,4 16,0 14,0 30,5 19,8 12,8 15,0
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 32,6 32,1 22,0 40,3 37,4 42,2 44,7 49,7 27,4 3,1 4,5 7,2 5,9 2,9 20,8 10,2 4,9 1,8 7,7 8,2 9,9 6,1 22,5 16,8 8,5 12,3
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 34,6 45,9 30,4 63,9 62,9 58,5 75,3 54,2 25,5 9,6 12,8 17,1 3,9 2,2 19,9 11,3 5,5 1,4 7,8 11,0 19,3 16,5 34,7 24,4 15,4 17,5
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 36,0 48,4 31,2 72,8 71,9 66,2 79,8 60,7 30,9 8,9 12,2 16,3 2,4 1,6 16,9 13,9 5,1 1,1 7,0 11,1 17,0 15,4 31,2 20,9 14,6 14,8
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 33,9 46,2 29,9 74,8 72,9 68,9 78,3 61,3 32,2 7,4 10,9 14,1 2,0 1,3 16,6 15,7 3,6 0,8 6,0 11,2 16,0 15,1 30,9 18,1 12,6 14,6
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 31,3 42,6 25,7 73,6 70,9 68,8 75,6 62,0 32,5 7,6 12,2 14,1 2,3 1,1 19,4 16,6 5,0 0,7 7,5 10,8 17,4 16,0 33,3 19,8 12,8 16,4
Mannen 65 tot 75 jaar 2019 19,0 23,9 12,7 74,7 69,5 75,2 70,9 70,9 44,8 5,3 8,5 10,7 1,3 0,3 15,5 8,1 3,8 0,1 5,2 6,1 8,7 8,6 18,0 9,1 7,6 9,8
Vrouwen Totaal leeftijd 2019 37,8 48,6 33,0 54,2 58,2 50,7 63,0 44,6 23,3 10,4 16,2 16,3 14,2 4,7 29,2 12,9 10,1 0,5 8,8 9,8 18,2 18,5 31,6 21,5 15,2 15,9
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 34,8 34,2 25,3 29,2 32,5 32,9 40,2 42,0 23,9 6,4 9,8 10,5 23,6 6,4 31,7 7,6 8,6 1,0 10,8 6,6 14,3 12,5 22,8 21,5 13,6 14,9
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 39,3 53,2 36,8 50,7 56,5 47,0 66,4 40,5 19,5 14,6 21,5 21,1 18,3 7,4 31,2 12,4 11,7 0,5 9,6 10,8 22,8 23,3 35,8 26,8 18,7 18,8
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 38,7 52,8 35,6 61,8 66,1 55,7 71,6 46,5 25,8 11,2 16,4 17,6 10,1 4,4 25,5 11,9 9,6 0,4 8,1 10,4 17,5 18,8 32,3 20,9 14,6 15,0
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 38,8 51,5 34,2 63,1 66,1 57,9 68,8 48,0 25,2 9,5 15,3 15,6 10,3 3,4 27,1 15,3 8,9 0,3 7,8 10,5 17,5 18,0 32,2 19,5 13,8 14,5
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 37,8 49,4 32,2 61,6 65,2 56,5 64,0 44,7 22,1 10,0 17,2 15,5 10,6 2,1 31,9 16,8 11,6 0,2 8,3 10,3 18,6 19,0 34,0 19,0 15,2 16,7
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 26,6 35,2 23,0 67,7 69,6 65,6 57,3 55,5 26,1 5,5 10,5 12,2 6,9 1,2 20,8 12,5 7,6 0,2 6,0 9,6 10,9 12,2 21,7 9,9 9,3 10,8
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens