Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Werkdruk Erg snel werken (%) Werkdruk Heel veel werk doen (%) Werkdruk Extra hard werken (%) Zelfstandigheid in het werk Zelf beslissen (%) Zelfstandigheid in het werk Volgorde werkzaamheden bepalen (%) Zelfstandigheid in het werk Werktempo bepalen (%) Zelfstandigheid in het werk Oplossingen bedenken (%) Zelfstandigheid in het werk Verlof nemen (%) Zelfstandigheid in het werk Werktijden bepalen (%) Emotioneel belastend werk Emotioneel moeilijke werksituaties (%) Emotioneel belastend werk Emotioneel veeleisend werk (%) Emotioneel belastend werk Emotioneel betrokken bij werk (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van klanten (%) Slachtofferschap op het werk Ongewenste seksuele aandacht Van leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werk Intimidatie Door klanten (%) Slachtofferschap op het werk Intimidatie Door leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werk Lichamelijk geweld Door klanten (%) Slachtofferschap op het werk Lichamelijk geweld Door leidinggevenden of collega's (%) Slachtofferschap op het werk Pesten Door klanten (%) Slachtofferschap op het werk Pesten Door leidinggevenden of collega's (%) Burn-out klachten Burn-out klachten (%) Burn-out klachten Emotioneel uitgeput (%) Burn-out klachten Leeg voelen (%) Burn-out klachten ’s Ochtends moe voelen (%) Burn-out klachten Vergt veel om met mensen te werken (%) Burn-out klachten Uitgeput door werk (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2019 35,4 45,6 30,2 60,7 61,6 56,8 67,7 51,8 27,0 8,9 13,3 15,1 8,4 3,1 23,6 13,2 7,3 0,8 7,9 10,1 17,0 16,1 31,0 20,6 13,9 15,5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 33,7 33,1 23,7 34,7 34,9 37,5 42,5 45,8 25,7 4,8 7,1 8,9 14,8 4,7 26,3 8,9 6,8 1,4 9,3 7,4 12,1 9,3 22,7 19,2 11,0 13,6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 36,9 49,5 33,5 57,4 59,8 52,9 70,9 47,5 22,6 12,1 17,1 19,1 11,0 4,7 25,5 11,8 8,5 1,0 8,7 10,9 21,0 19,8 35,2 25,6 17,0 18,1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 37,3 50,5 33,3 67,5 69,1 61,1 75,8 53,8 28,5 10,0 14,2 16,9 6,1 3,0 21,1 13,0 7,3 0,8 7,5 10,7 17,2 17,1 31,7 20,9 14,6 14,9
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 36,3 48,8 32,0 69,1 69,7 63,6 73,7 54,9 28,8 8,4 13,0 14,8 6,0 2,3 21,7 15,5 6,2 0,6 6,9 10,9 16,7 16,5 31,6 18,8 13,2 14,5
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 34,2 45,7 28,6 68,2 68,4 63,3 70,4 54,2 27,8 8,7 14,4 14,7 6,0 1,6 25,0 16,7 8,0 0,5 7,9 10,5 17,9 17,4 33,6 19,5 13,9 16,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 21,4 27,6 16,0 72,4 69,5 72,1 66,5 65,9 38,7 5,4 9,1 11,2 3,1 0,6 17,2 9,5 5,0 0,1 5,5 7,2 9,4 9,8 19,2 9,3 8,1 10,1
Mannen Totaal leeftijd 2019 33,2 42,9 27,6 66,6 64,7 62,3 72,0 58,4 30,3 7,5 10,7 14,0 3,1 1,7 18,5 13,5 4,8 1,1 7,1 10,4 16,0 14,0 30,5 19,8 12,8 15,0
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 32,6 32,1 22,0 40,3 37,4 42,2 44,7 49,7 27,4 3,1 4,5 7,2 5,9 2,9 20,8 10,2 4,9 1,8 7,7 8,2 9,9 6,1 22,5 16,8 8,5 12,3
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 34,6 45,9 30,4 63,9 62,9 58,5 75,3 54,2 25,5 9,6 12,8 17,1 3,9 2,2 19,9 11,3 5,5 1,4 7,8 11,0 19,3 16,5 34,7 24,4 15,4 17,5
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 36,0 48,4 31,2 72,8 71,9 66,2 79,8 60,7 30,9 8,9 12,2 16,3 2,4 1,6 16,9 13,9 5,1 1,1 7,0 11,1 17,0 15,4 31,2 20,9 14,6 14,8
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 33,9 46,2 29,9 74,8 72,9 68,9 78,3 61,3 32,2 7,4 10,9 14,1 2,0 1,3 16,6 15,7 3,6 0,8 6,0 11,2 16,0 15,1 30,9 18,1 12,6 14,6
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 31,3 42,6 25,7 73,6 70,9 68,8 75,6 62,0 32,5 7,6 12,2 14,1 2,3 1,1 19,4 16,6 5,0 0,7 7,5 10,8 17,4 16,0 33,3 19,8 12,8 16,4
Mannen 65 tot 75 jaar 2019 19,0 23,9 12,7 74,7 69,5 75,2 70,9 70,9 44,8 5,3 8,5 10,7 1,3 0,3 15,5 8,1 3,8 0,1 5,2 6,1 8,7 8,6 18,0 9,1 7,6 9,8
Vrouwen Totaal leeftijd 2019 37,8 48,6 33,0 54,2 58,2 50,7 63,0 44,6 23,3 10,4 16,2 16,3 14,2 4,7 29,2 12,9 10,1 0,5 8,8 9,8 18,2 18,5 31,6 21,5 15,2 15,9
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 34,8 34,2 25,3 29,2 32,5 32,9 40,2 42,0 23,9 6,4 9,8 10,5 23,6 6,4 31,7 7,6 8,6 1,0 10,8 6,6 14,3 12,5 22,8 21,5 13,6 14,9
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 39,3 53,2 36,8 50,7 56,5 47,0 66,4 40,5 19,5 14,6 21,5 21,1 18,3 7,4 31,2 12,4 11,7 0,5 9,6 10,8 22,8 23,3 35,8 26,8 18,7 18,8
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 38,7 52,8 35,6 61,8 66,1 55,7 71,6 46,5 25,8 11,2 16,4 17,6 10,1 4,4 25,5 11,9 9,6 0,4 8,1 10,4 17,5 18,8 32,3 20,9 14,6 15,0
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 38,8 51,5 34,2 63,1 66,1 57,9 68,8 48,0 25,2 9,5 15,3 15,6 10,3 3,4 27,1 15,3 8,9 0,3 7,8 10,5 17,5 18,0 32,2 19,5 13,8 14,5
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 37,8 49,4 32,2 61,6 65,2 56,5 64,0 44,7 22,1 10,0 17,2 15,5 10,6 2,1 31,9 16,8 11,6 0,2 8,3 10,3 18,6 19,0 34,0 19,0 15,2 16,7
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 26,6 35,2 23,0 67,7 69,6 65,6 57,3 55,5 26,1 5,5 10,5 12,2 6,9 1,2 20,8 12,5 7,6 0,2 6,0 9,6 10,9 12,2 21,7 9,9 9,3 10,8
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over werkdruk, zelfstandigheid in het werk, emotioneel belastend werk, burn-out klachten en slachtofferschap op het werk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 april 2020
De jaarcijfers voor 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 april 2018
De jaarcijfers voor 2017 zijn toegevoegd.
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werkdruk
Er is sprake van werkdruk op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord is. Werkdruk treedt dus op als men het werk niet binnen de gestelde tijd af kan krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen.
Erg snel werken
Enquêtevraag: Moet u erg snel werken?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Heel veel werk doen
Enquêtevraag: Moet u heel veel werk doen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Extra hard werken
Enquêtevraag: Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
Antwoordcategorieën:
Altijd.
Vaak.
Soms.
Nooit.
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën Altijd + Vaak.
Zelfstandigheid in het werk
Zelfstandigheid in het werk. Bijvoorbeeld zelfstandig beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, zelf de volgorde van werkzaamheden bepalen of zelf het werktempo bepalen.
Zelf beslissen
Enquêtevraag: Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Volgorde werkzaamheden bepalen
Enquêtevraag: Bepaalt u zelf de volgorde van uw werkzaamheden?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Werktempo bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf uw werktempo bepalen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Oplossingen bedenken
Enquêtevraag: Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Verlof nemen
Enquêtevraag: Kunt u verlof opnemen wanneer u dat wilt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Ja, regelmatig.
Werktijden bepalen
Enquêtevraag: Kunt u zelf bepalen op welke tijden u werkt?
Antwoordcategorieën:
Ja, regelmatig.
Ja, soms.
Nee.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie Ja, regelmatig.
Emotioneel belastend werk
Emotioneel belastend werk, bijvoorbeeld doordat er emotioneel moeilijke situaties zijn op het werk of het werk emotioneel veeleisend is.
Emotioneel moeilijke werksituaties
Enquêtevraag: Brengt uw werk u in emotioneel moeilijke situaties?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Emotioneel veeleisend werk
Enquêtevraag: Is uw werk emotioneel veeleisend?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Emotioneel betrokken bij werk
Enquêtevraag: Raakt u emotioneel betrokken bij uw werk?
Antwoordcategorieën:
Nooit.
Soms.
Vaak.
Altijd.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorie: Vaak en altijd.
Slachtofferschap op het werk
Op het werk persoonlijk te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten door klanten, leidinggevenden of collega’s.
Ongewenste seksuele aandacht
Van klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging.
Van leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging.
Intimidatie
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met intimidatie door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging.
Lichamelijk geweld
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega's?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging.
Pesten
Door klanten
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door klanten (of patiënten, leerlingen of passagiers, e.d.)?
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging.
Door leidinggevenden of collega's
Enquêtevraag: Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden persoonlijk te maken heeft gehad met pesten door leidinggevenden of collega's
Antwoordcategorieën:
Nee, nooit.
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.
Cijfer betreft het percentage werknemers met de antwoordcategorieën:
Ja, een enkele keer.
Ja, vaak.
Ja, zeer vaak.

In 2019 is de vragenlijst gewijzigd. Drie vragen over conflicten op het werk zijn niet gesteld. Deze vragen werden in 2014-2018 gesteld voorafgaand aan de vragen over slachtofferschap op het werk. Verschillen in uitkomsten tussen 2019 en 2018 kunnen, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van deze wijziging.
Burn-out klachten
Opgebrandheid door het werk die zich kenmerkt door gevoelens van vermoeidheid en uitputting. Dit wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als burn-out klachten.
Burn-out klachten
Opgebrandheid door het werk die zich kenmerkt door gevoelens van vermoeidheid en uitputting. Dit wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
- Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
- Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
- Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
- Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
- Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als burn-out klachten.
Emotioneel uitgeput
Enquêtevraag: Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.


Leeg voelen
Enquêtevraag: Aan het eind van een werkdag voel ik me leeg.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
’s Ochtends moe voelen
Enquêtevraag: Ik voel me moe als ik 's morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.
Vergt veel om met mensen te werken
Enquêtevraag: Het vergt veel van mij om de hele dag met mensen te werken.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.


Uitgeput door werk
Enquêtevraag: Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
Antwoordcategorieën:
1. Nooit
2. Enkele keren per jaar
3. Maandelijks
4. Enkele keren per maand
5. Elke week
6. Enkele keren per week
7. Elke dag
Cijfer betreft het percentage werknemers met antwoordcategorieën: enkele keren per maand, elke week, enkele keren per week en elke dag.