Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, regio

Huiselijk geweld; rol/functie, organisatie, duur geweld, regio

Kenmerken adviezen/meldingen Perioden Regio's Gestarte adviezen (aantal) Ontvangen meldingen (aantal)
Totaal 2023* Nederland 143.210 127.340
Totaal 2023* Assen 525 270
Totaal 2023* Drenthe (VT) 2.960 1.905
Niet beroepsmatig totaal 2023* Nederland 63.200 10.230
Niet beroepsmatig totaal 2023* Assen 285 25
Niet beroepsmatig totaal 2023* Drenthe (VT) 1.615 195
Beroepsmatig totaal 2023* Nederland 78.035 116.520
Beroepsmatig totaal 2023* Assen 240 245
Beroepsmatig totaal 2023* Drenthe (VT) 1.340 1.710
Gezondheidszorg: totaal 2023* Nederland 12.040 10.395
Gezondheidszorg: totaal 2023* Assen 20 30
Gezondheidszorg: totaal 2023* Drenthe (VT) 160 280
Geestelijke gezondheidszorg: totaal 2023* Nederland 6.830 2.110
Geestelijke gezondheidszorg: totaal 2023* Assen 15 .
Geestelijke gezondheidszorg: totaal 2023* Drenthe (VT) 105 40
Kinderopvang 2023* Nederland 2.275 615
Kinderopvang 2023* Assen . .
Kinderopvang 2023* Drenthe (VT) 30 15
Onderwijs: totaal 2023* Nederland 12.650 5.400
Onderwijs: totaal 2023* Assen 50 10
Onderwijs: totaal 2023* Drenthe (VT) 240 80
Bureau Leerplicht 2023* Nederland 260 150
Bureau Leerplicht 2023* Assen . .
Bureau Leerplicht 2023* Drenthe (VT) . .
Jeugdzorg: totaal 2023* Nederland 10.665 2.720
Jeugdzorg: totaal 2023* Assen 25 .
Jeugdzorg: totaal 2023* Drenthe (VT) 220 40
Justitie en veiligheid: totaal 2023* Nederland 8.990 85.590
Justitie en veiligheid: totaal 2023* Assen 10 160
Justitie en veiligheid: totaal 2023* Drenthe (VT) 45 1.060
Anders: Veilig Thuis: andere regio 2023* Nederland 2.280 800
Anders: Veilig Thuis: andere regio 2023* Assen 10 .
Anders: Veilig Thuis: andere regio 2023* Drenthe (VT) 40 10
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk 2023* Nederland 25 130
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk 2023* Assen . .
Anders: VT: inzet regionaal maatwerk 2023* Drenthe (VT) . .
Andere organisatie: anders 2023* Nederland 22.020 8.610
Andere organisatie: anders 2023* Assen 95 30
Andere organisatie: anders 2023* Drenthe (VT) 490 185
Niet van toepassing 2023* Nederland 63.200 10.230
Niet van toepassing 2023* Assen 285 25
Niet van toepassing 2023* Drenthe (VT) 1.615 195
Onbekend 2023* Nederland 1.980 590
Onbekend 2023* Assen . .
Onbekend 2023* Drenthe (VT) . .
Duur geweld: niet langer dan 1 week 2023* Nederland 60.255 57.835
Duur geweld: niet langer dan 1 week 2023* Assen 140 95
Duur geweld: niet langer dan 1 week 2023* Drenthe (VT) 775 750
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand 2023* Nederland 17.550 14.710
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand 2023* Assen 95 40
Duur geweld: > 1 week, < 1 maand 2023* Drenthe (VT) 520 230
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden 2023* Nederland 27.125 20.840
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden 2023* Assen 135 65
Duur geweld: > 1 maand, < 6 maanden 2023* Drenthe (VT) 805 425
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar 2023* Nederland 16.760 13.015
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar 2023* Assen 65 30
Duur geweld: > 6 maanden, < 1 jaar 2023* Drenthe (VT) 435 235
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar 2023* Nederland 15.850 16.035
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar 2023* Assen 65 30
Duur geweld: > 1 jaar,< 5 jaar 2023* Drenthe (VT) 305 200
Duur geweld: langer dan 5 jaar 2023* Nederland 5.670 4.905
Duur geweld: langer dan 5 jaar 2023* Assen 25 10
Duur geweld: langer dan 5 jaar 2023* Drenthe (VT) 120 65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over binnengekomen adviezen en meldingen bij de Veilig Thuis-organisaties. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de rol/functie van de adviesvrager/melder, diens organisatie en de vermoedelijke duur van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn nader voorlopig, de cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2024:
- De voorlopige cijfers over het tweede halfjaar van 2023 en heel 2023 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2023 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2024 worden eind oktober 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gestarte adviezen
Een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips die Veilig Thuis met de adviesvrager deelt, met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. De adviesvrager blijft zelf verantwoordelijk voor eventuele verdere stappen, Veilig Thuis onderneemt geen enkele verdere actie richting de directbetrokkenen bij het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Ontvangen meldingen
Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokkene(n). Het verschil met een advies is dat bij een melding de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid van de directbetrokkenen is overgedragen van de melder aan Veilig Thuis.