Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel


Deze tabel bevat informatie over de financiën, het personeel en de productie van bedrijven met als hoofdactiviteit, volgens Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008, welzijnswerk ouderen, lokaal welzijnswerk, maatschappelijk werk, kinderopvang of peuterspeelzaalwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008 (2012 voor maatschappelijk werk)

Status van de cijfers:
De in de tabel opgenomen cijfers over kinderopvang, lokaal welzijnswerk en maatschappelijk werk 2018 zijn voorlopig; cijfers over voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 12 juni 2020:
Voorlopige cijfers over 2018 en definitieve cijfers over 2017 van maatschappelijk werk zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 8 mei 2020:
- Voorlopige cijfers over 2018 en definitieve cijfers over 2017 zijn toegevoegd voor kinderopvang en lokaal welzijnswerk.
Bij de samenstelling van de cijfers over 2018 van lokaal welzijnswerk is gebleken dat een aantal bedrijven bij de enquête over 2017 de opbrengsten en kosten te laag hebben opgegeven. Dit is aangepast waardoor de cijfers over 2017 naar boven zijn bijgesteld met 3 procent. Verder zijn de cijfers voor kinderopvang 2017 naar boven bijgesteld met 1 procent.
- Cijfers over peuterspeelzaalwerk 2017 zijn toegevoegd; cijfers over 2016 en 2017 zijn definitief gemaakt.
- De beschrijving van het onderzoek is aangepast (zie paragraaf 4 bronnen en methode). De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:
-- vanwege een wetswijziging valt peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018 onder kinderopvang;
-- vanaf verslagjaar 2017 wordt welzijnswerk ouderen niet meer beschreven.
-- vanaf verslagjaar 2018 zijn kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samengegaan tot één bedrijfsklasse kinderopvang, waardoor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vanaf 2018 niet meer afzonderlijk beschreven worden. Voor het vergelijken van de cijfers over kinderopvang (incl. peuterspeelzaalwerk) 2018 met het jaar ervoor kunnen de cijfers van kinderopvang 2017 en peuterspeelzaalwerk 2017 opgeteld worden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2019 worden in het eerste kwartaal van 2021 gepubliceerd.

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bedrijfsklassen (SBI 2008) Perioden Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenNiet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenTotaal bedrijfskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfskostenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfskostenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenTotaal overige bedrijfskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenTotaal overige personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfskostenOverige personeelskostenNiet eerder genoemde personeelskosten (mln euro) BedrijfskostenOverige bedrijfskostenNiet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo bijz. waardevermeerdering/vermind. (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningVoorzieningenVrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningVoorzieningenToevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningVoorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningIncidenteel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) PersoneelWerkzame personenTotaal werkzame personen (aantal) PersoneelWerkzame personenWerknemers (aantal) PersoneelWerkzame personenOverige werkzame personen (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenTotaal arbeidsjaren werkzame personen (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenArbeidsjaren werknemers (aantal) PersoneelArbeidsjaren werkzame personenArbeidsjaren overige werkzame personen (aantal)
8891 Kinderopvang 2018* 4.093 3.780 313 253 61 3.634 2.559 2.035 168 356 113 962 129 33 96 833 459 -1 -4 1 3 -2 4 456 110.040 96.870 13.170 67.380 57.030 10.360
88992 Maatschappelijk werk 2018* 316 134 182 163 19 255 166 133 12 21 4 85 18 9 9 67 61 0 0 0 0 0 0 61 7.290 4.150 3.140 5.620 2.900 2.720
88993 Lokaal welzijnswerk 2018* 1.167 179 987 898 89 1.160 764 605 54 105 15 381 75 32 42 307 6 0 0 3 3 0 0 6 20.070 18.450 1.610 14.220 13.130 1.100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens