Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Arbeid en sociale zekerheid

Datum Publicatie Reden
12-10-2018

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Banen, arbeidsduur en loon uitgesplitst naar economische activiteit en kenmerken van baan, werknemer en bedrijf.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en het aantal werknemers
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, werknemer- en baankenmerken.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en en verschillende kenmerken van een baan.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer en baankenmerken
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon voor alle mannen en vrouwen naar dienstverband, caosector,leeftijd en nationaliteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
12-10-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer, kenmerken baan en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Actualisering
11-10-2018

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur), bedrijfstak, standaard bedrijfsindeling SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2018 juni

Actualisering
08-10-2018

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Openstaande, ontstane en vervulde vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 -2018, kw I 1997 - kw II 2018

Herontwerp
05-10-2018

Vacatures; vacaturegraad naar SBI 2008

Vacaturegraad naar bedrijfssectoren en bedrijfstakken
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 kw 1 - 2018 kw 2

Herontwerp
05-10-2018

Vacature-indicator

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: januari 1999-september 2018

Actualisering
04-10-2018

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak SBI2008, 2016

Arbeidskosten bedrijfstakken/branches, bedrijfsgrootte
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Nieuw
04-10-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2016

Arbeidskosten, structuur arbeidskosten Bedrijfstakken/branches
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Nieuw
04-10-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2016

Arbeidskosten, arbeidsduur Bedrijfstakken/branches
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Nieuw
04-10-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfstak SBI2008

Arbeidskosten, structuur arbeidskosten Bedrijfstakken/branches
Frequentie: per vier jaar, periode: 2008-2016

Nieuw
04-10-2018

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2017; 2010 kw I - 2018 kw III; 2010 jan - 2018 sep

Herontwerp
28-09-2018

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Gemiddeld aantal banen werknemers in december, in dienst van bedrijven en instellingen (SBI 2008), arbeidsmarktregio en Corop-gebieden
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Herontwerp
28-09-2018

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Vacatures particuliere bedrijven, naar economische activiteiten en bedrijfsgrootte.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 - 2018, kw I 1997 - kw II 2018.

Herontwerp
28-09-2018

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

Openstaande vacatures,seizoengecorrigeerd naar particuliere bedrijven en overheid
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e Kwartaal 1997 - 2e kwartaal 2018

Herontwerp
28-09-2018

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoonskenmerken

In het buitenland geboren werknemers, wel/niet ingeschreven naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2014

Herontwerp
28-09-2018

Personen met baan; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

Personen met een baan, maandloon Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, geboortegeneratie
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 t/m 1995/2000

Herontwerp
28-09-2018

Personen met uitkering; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

Personen met uitkering; geboortegeneratie, voortdurende of gedeeltelijke uitkering, geslacht, leeftijd, wel of geen baan, herkomstgroepering
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 - 1995/2000

Herontwerp
28-09-2018

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2012

Arbeidskosten naar bedrijfstak (1 digit, SBI 2008) en aantal werkzame personen
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012

Herontwerp
28-09-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012

Arbeidskosten, structuur van arbeidskosten en structuur van arbeidsduur naar bedrijfstak (SBI 2008)
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012

Herontwerp
28-09-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

Arbeidskosten, structuur van de arbeidskosten naar bedrijfsklasse (SBI 2008 2-digit)
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012

Herontwerp
28-09-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2016

Herontwerp
28-09-2018

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; kenmerken baan, werknemer

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen naar kenmerken van de baan, het bedrijf of de werknemer
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
28-09-2018

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak volgens de SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
28-09-2018

VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten, kerncijfers

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidsmarktpositie, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2015/'16

Actualisering
28-09-2018

VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, arbeidskenmerken, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2015/'16

Actualisering
28-09-2018

VSV; ontwikkeling uitkeringen na schoolverlaten

Schoolverlaters met startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, uitkeringen, startkwalificatie
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2015/'16

Actualisering
28-09-2018

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Leden van vakverenigingen Vakcentrales en Overige vakverenigingen, geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2017

Herontwerp
28-09-2018

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 2e kwartaal 2018

Actualisering
28-09-2018

AOW-uitkeringen; geslacht,leeftijd,migratieachtergr.,burg.staat,woonland

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2018 augustus

Actualisering
28-09-2018

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m juli 2018

Actualisering
28-09-2018

Personen met een WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

Arbeidsmarktpositie en werkhervatting van personen ingestroomd in de WW Leeftijd, peilmoment, arbeidsmarktpositie, instroomjaar
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Herontwerp
28-09-2018

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2018, 1998 januari - 2018 augustus

Actualisering
27-09-2018

Sociale zekerheid; bijstand, re-integratie en WSW, gemeenten 2017

Indicatoren sociale zekerheid: bijstand, re-integratie, WSW Leeftijd, gemeenten 2017
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2017

Actualisering
21-09-2018

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2018, kw1 1995-kw2 2018

Actualisering
21-09-2018

Arbeidsvolume; kwartalen, geslacht, nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal type werkenden, geslacht, oorspronkelijk en seizoengecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 2010-2018, kw1 2010-kw2 2018

Actualisering
21-09-2018

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; kwartalen, nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2018, kw1 1995-kw2 2018

Actualisering
20-09-2018

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - augustus 2018

Actualisering
20-09-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - augustus 2018

Actualisering
20-09-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - augustus 2018

Actualisering
19-09-2018

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - mei 2018

Actualisering