Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Arbeid en sociale zekerheid

Datum Publicatie Reden
18-06-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI2008)

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2016

Herontwerp
18-06-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao (SBI2008)

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per CAO naar leeftijd en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
18-06-2018

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken werknemer en economische activiteit.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
15-06-2018

Re-integratie; voorzieningen naar type en regio

Re-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/m maart 2018

Actualisering
15-06-2018

Re-integratie; aantal personen, persoonskenmerken en type voorzieningen

Persoonskenmerken, re-integratievoorzieningen Geslacht, leeftijd, herkomstgroepering
Frequentie: per drie maanden, periode: januari 2015 t/m maart 2018

Actualisering
15-06-2018

Re-integratie; nieuwe en beëindigde voorzieningen naar type en regio

Rer-integratievoorzieningen (loonkostensubsidies, WIW/ID-banen etc.) Regio's
Frequentie: per drie maanden, periode: Januari 2015 t/m maart 2018

Actualisering
15-06-2018

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst en uitkeringsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2008 t/m 2017

Herontwerp
15-06-2018

Personen met bijstand; duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur, ultimo kwartaalcijfers
Frequentie: per drie maanden, periode: 2008 ultimo 1e kwartaal - 2017 ultimo 4e kwartaal

Herontwerp
15-06-2018

Personen met een bijstandsuitkering; (her)instroom en uitstroom

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, herkomst
Frequentie: per kwartaal, periode: 2008 kwartaal 1 t/m 2017 kwartaal 4

Herontwerp
07-06-2018

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - mei 2018

Actualisering
07-06-2018

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2017; 2010 kw I - 2018 kw I; 2010 jan - 2018 mei

Actualisering
31-05-2018

AOW-uitkeringen; geslacht,leeftijd,migratieachtergr.,burg.staat,woonland

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2018 april

Actualisering
31-05-2018

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m maart 2018

Actualisering
31-05-2018

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m maart 2018

Actualisering
31-05-2018

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m maart 2018

Actualisering
31-05-2018

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2018, 1998 januari - 2018 april

Actualisering
30-05-2018

Openstaande vacatures; SBI 2008, regio

Openstaande vacatures naar Sbi 2008 en regio
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 eerste kwartaal - 2018 eerste kwartaal

Actualisering
22-05-2018

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - januari 2018

Actualisering