Recente StatLine cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen in de afgelopen 30 dagen. De pagina hieronder blijft leeg als er in de afgelopen 30 dagen geen tabellen zijn toegevoegd of aangepast. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Arbeid en sociale zekerheid

Datum Publicatie Reden
22-07-2021

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - Juni 2021

Actualisering
22-07-2021

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: 2003 januari – 2021 juni

Actualisering
15-07-2021

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

banen, arbeidsvolume, maandloon geslacht, leeftijdsklasse, soortbaan, bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: 2006 januari - 2021 april

Actualisering
08-07-2021

Vacature-indicator

Vacature-indicator Industrie, bouwnijverheid, commerciële dienstverlening, SBI 2008
Frequentie: per maand, periode: januari 1999-juni 2021

Actualisering
07-07-2021

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers, verzuim na ongeval geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015,2017, 2019, 2021

Actualisering
07-07-2021

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers, verzuim na ongeval Type zelfstandig ondernemer
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021

Actualisering
07-07-2021

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid geslacht, leeftijd, langer doorwerken, tevredenheid
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021

Actualisering
07-07-2021

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers, actuele inzetbaarheid langer doorwerken, tevredenheid, type zelfstandig ondernemer
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021

Actualisering
07-07-2021

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers, kracht zetten, geluid gevaarlijk werk, werkhouding, geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021

Actualisering
07-07-2021

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Fysiek: werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021

Actualisering
07-07-2021

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht, leeftijd

werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, geslacht, leeftijd
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021

Actualisering
07-07-2021

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, type zelfstandig ondernemer
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021

Actualisering
06-07-2021

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur), bedrijfstak, standaard bedrijfsindeling SBI 2008
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2021 maart

Actualisering
01-07-2021

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: 1972 jaar - 2021 juni

Actualisering
30-06-2021

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: 2011 januari - 2021 april

Actualisering
30-06-2021

Personen met AOW-uitkering; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

Personen met een uitkering in het kader van de Algemene Ouderdomswet AOW Geslacht. leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: 2013 januari - 2021 mei

Nieuw
30-06-2021

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en migratieachtergrond Perioden
Frequentie: per maand, periode: 2007 januari - 2021 april

Actualisering
30-06-2021

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m april 2021

Actualisering
30-06-2021

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, regio
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m april 2021

Actualisering
30-06-2021

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2020 (jaargemiddelde), 1998 januari - 2021 mei

Actualisering