Recente cijfers

Op deze pagina staat een overzicht van de nieuwe en aangepaste StatLine tabellen. De aanpassingen voor geactualiseerde, bijgestelde en gecorrigeerde tabellen hebben betrekking op wijzigingen of toevoegingen van cijfers. Door te klikken op de titel krijgt u een voorgeselecteerde tabel te zien. Deze voorselectie kunt u desgewenst zelf aanpassen.

Tabellen met een asterisk (*) zijn nog niet beschikbaar. Deze zijn pas zichtbaar na het verschijnen van het nieuwsbericht waar ze aan gekoppeld zijn, of komen de volgende dag beschikbaar.

Arbeid en sociale zekerheid

Datum Publicatie Reden
20-04-2018

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Arbeidsongevallen werknemers; migratieachtergrond en arbeidsduur

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Migratieachtergrond en arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Herkomst, arbeidsduur
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Migratieachtergrond, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; bedrijfstak

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties en subsecties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Psychosociale arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergr., arbeidsbelem.

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Migratieachtergrond, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werknemers; geslacht en leeftijd

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Geslacht, leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim volgens werknemers Werkdruk, zelfstandigheid, slachtofferschap en burn-out
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Actualisering
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

Aandeel verzuimd, verzuimfrequentie, verzuimduur, werkgerelateerd Bedrijfstakken, hoofdgroepen, secties SBI 2008
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

Ziekteverzuimpercentage, verzuimduur, verzuimfrequentie, werkgerelateerd Geslacht en leeftijd
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; migratieachtergrond en onderwijsniveau

Ziekteverzuimpercentage, verzuimduur, verzuimfrequentie, werkgerelateerd Migratieachtergrond, onderwijsniveau, arbeidsbelemmering
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering; leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m december 2017

Nieuw
20-04-2018

Tijdreeksen sociale zekerheid

Uitkeringen en bedragen in het kader van de Nederlandse sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en algemene bijstand.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2017

Actualisering
19-04-2018

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Wisselingen werkzaam, werkloos, niet-beroepsbevolking, verandering van arbeidspositie, arbeidsmarktdynamiek maandcijfers arbeidsmarktwisselingen
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - Maart 2018

Actualisering
19-04-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking, werkloosheidspercentage naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - Maart 2018

Actualisering
19-04-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Werkzame, werkloze en niet beroepsbevolking volgens internationale definitie naar geslacht en leeftijd
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - maart 2018

Actualisering
18-04-2018

Werkgelegenheid; banen, lonen, SBI2008 per maand

Banen,arbeidsvolume,maandloon geslacht,leeftijdsklasse,soortbaan,bedrijfstak
Frequentie: per maand, periode: januari 2006 - december 2017

Actualisering
18-04-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer, kenmerken baan en geslacht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
18-04-2018

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2017)

Jongeren (15 tot 27 jaar) Onderwijsdeelname, kenmerken arbeid, uitkering, ingeschreven UWV, regio
Frequentie: eenmalig, periode: 2005-2016

Herontwerp
06-04-2018

Vacature-indicatoren; alle economische activiteiten

Vacatureindicator Industrie, bouwnijverheid en commerciële dienstverlening
Frequentie: per maand, periode: januari 1998 - maart 2018

Actualisering
05-04-2018

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.
Frequentie: per maand, periode: Jaargemiddelden 2010 - 2017; 2010 kw I - 2018 kw I; 2010 jan - 2018 maart

Actualisering
03-04-2018

Prijs van arbeid; index 2010=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur) Naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 2001-2017 december

Actualisering
30-03-2018

Ziekteverzuimpercentage; bedrijfstakken (SBI 2008) en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuimpercentage Bedrijfstakken (SBI 2008) en grootteklassen
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1996 - 4e kwartaal 2017

Actualisering
30-03-2018

AOW-uitkeringen; geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland

AOW-uitkeringen geslacht, migratieachtergrond, burgerlijke staat, woonland
Frequentie: per maand, periode: 2006 november - 2018 februari

Herontwerp
30-03-2018

Arbeidsongeschiktheid; aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen, 2010-2015

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in- en uitstroom Geslacht, leeftijd, AO-wetten
Frequentie: stopgezet, periode: januari 2010 - december 2015

Stopgezet
30-03-2018

Arbeidsongeschiktheid; uitgekeerde bedragen per maand, 1998-2015

Uitgekeerde bedragen arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidswetten (WAO, WAZ, Wajong, WIA)
Frequentie: stopgezet, periode: Januari 1998 - december 2015

Stopgezet
30-03-2018

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's
Frequentie: per maand, periode: Januari 2011 t/m januari 2018

Actualisering
30-03-2018

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Geslacht, leeftijd en herkomstgroepering Perioden
Frequentie: per maand, periode: Januari 2007 t/m januari 2018

Actualisering
30-03-2018

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m januari 2018

Actualisering
30-03-2018

Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

Kerncijfers sociale zekerheid. Totaal aantal uitkeringen
Frequentie: per maand, periode: 1998 - 2018, 1998 januari - 2018 februari

Actualisering
28-03-2018

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

Startende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2015

Nieuw
28-03-2018

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken

Stoppende zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2015

Nieuw
26-03-2018

Arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen; nationale rekeningen

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw4 2017

Actualisering
26-03-2018

Beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen; nationale rekeningen

De beloning van werknemers en banen (naar geslacht), arbeidsjaren, gewerkte uren per kwartaal en naar bedrijfstak
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, kw1 1995-kw4 2017

Actualisering