Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Geslacht werknemer Dienstverband Overige kenmerken werknemer Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Beloning per baan Uurloon (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2009 7.820 5.925 20,02 2.225 2.195 30.650 26.710 3.940 510 29,1 28,8 1.315 1.736
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 8.501 6.381 23,14 2.575 2.543 35.630 30.900 4.740 440 29,2 28,9 1.318 1.756
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 8.391 6.356 24,07 2.692 2.663 37.280 32.310 4.970 470 29,5 29,2 1.328 1.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 8.561 6.507 24,45 2.761 2.730 38.380 33.130 5.250 470 29,5 29,2 1.340 1.763
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 8.868 6.723 25,32 2.852 2.822 39.940 34.230 5.710 480 29,5 29,2 1.337 1.764
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023* 8.978 6.821 27,10 3.042 3.012 42.340 36.500 5.840 520 29,5 29,2 1.334 1.756
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2009 568 207 6,06 327 320 4.260 3.930 330 0 14,1 13,8 634 1.739
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2019 669 231 6,89 351 346 4.530 4.220 320 10 13,3 13,2 602 1.742
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2020 631 223 7,27 380 375 4.910 4.560 360 10 13,7 13,6 618 1.750
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 648 231 7,49 393 388 5.080 4.720 360 10 13,7 13,5 622 1.745
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2022 700 248 8,18 428 423 5.540 5.130 410 10 13,6 13,5 620 1.749
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2023* 704 248 9,18 474 469 6.120 5.690 440 10 13,5 13,4 613 1.741
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2009 104 80 11,46 1.414 1.358 18.690 16.960 1.720 40 31,9 30,9 1.422 1.841
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2019 306 254 14,06 1.869 1.762 24.730 22.430 2.310 50 34,5 32,8 1.504 1.818
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2020 301 251 14,78 1.972 1.870 26.150 23.660 2.480 50 34,7 33,2 1.518 1.818
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2021 325 275 15,12 2.050 1.942 27.330 24.600 2.730 50 35,0 33,5 1.541 1.826
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2022 362 305 15,99 2.156 2.051 28.760 25.870 2.890 60 34,9 33,4 1.539 1.825
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2023* 372 314 17,66 2.360 2.254 31.430 28.320 3.110 70 34,7 33,4 1.531 1.812
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2009 3.927 2.031 17,32 1.272 1.254 17.400 15.260 2.140 100 19,3 19,1 869 1.680
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 4.690 2.571 20,17 1.579 1.567 21.550 18.950 2.600 120 20,6 20,5 932 1.701
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 4.633 2.599 21,12 1.691 1.681 23.150 20.300 2.850 130 21,2 21,1 955 1.703
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 4.703 2.649 21,46 1.732 1.721 23.670 20.780 2.890 140 21,2 21,1 962 1.708
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 4.898 2.753 22,21 1.791 1.780 24.580 21.490 3.090 140 21,2 21,1 962 1.711
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal A-U Alle economische activiteiten 2023* 5.004 2.847 23,93 1.947 1.934 26.640 23.360 3.280 160 21,5 21,3 970 1.705
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2009 504 143 5,92 247 241 3.210 2.960 250 0 10,9 10,7 488 1.720
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2019 616 178 6,86 288 284 3.690 3.460 240 0 11,0 10,9 497 1.718
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2020 582 174 7,21 313 310 4.040 3.760 280 0 11,4 11,3 517 1.729
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 596 178 7,43 322 319 4.130 3.860 270 0 11,3 11,2 515 1.722
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2022 644 193 8,09 351 348 4.510 4.210 300 0 11,3 11,3 516 1.726
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2023* 648 192 9,10 390 387 5.010 4.680 330 0 11,2 11,2 510 1.721
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2009 56 32 11,18 997 953 13.330 11.970 1.360 10 23,0 22,3 1.022 1.777
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2019 137 84 13,05 1.246 1.167 16.490 14.950 1.550 20 24,8 23,5 1.074 1.747
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2020 132 82 13,54 1.309 1.232 17.340 15.710 1.630 20 25,2 24,0 1.092 1.751
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2021 137 87 13,86 1.358 1.277 17.980 16.300 1.680 20 25,4 24,1 1.106 1.754
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2022 153 96 14,60 1.422 1.340 18.810 17.060 1.750 20 25,2 24,1 1.101 1.752
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Nationaliteit: overige EU-landen A-U Alle economische activiteiten 2023* 156 98 16,15 1.568 1.482 20.740 18.820 1.920 30 25,3 24,2 1.101 1.747
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en
bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2009 tot en met 2022 zijn definitief. De cijfers van 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 april 2024:
De voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

De cijfers van 2023 zijn voor de volgende selecties niet opgenomen:
‘Dienstverband: voltijd’, ‘Dienstverband: deeltijd’ voor de bedrijfstak ‘P Onderwijs’

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers van 2023 verschijnen in oktober 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief verwerkloon en exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag van de eigen bijdrage van de werknemer.
Arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.