Prijs van Arbeid; index 2021=100; nationale rekeningen

Prijs van Arbeid; index 2021=100; nationale rekeningen

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Prijsindex arbeid (2021=100) Jaarmutatie prijs van arbeid (%) Loonkosten per gewerkt uur (2021=100) Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur (%) Structuureffect (%)
A-U Alle economische activiteiten 2001 68,3 . 63,1 . .
A-U Alle economische activiteiten 2006 76,6 1,5 73,4 2,1 0,6
A-U Alle economische activiteiten 2011 85,0 1,8 83,4 2,0 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2016 89,9 1,3 89,5 1,0 -0,3
A-U Alle economische activiteiten 2019 96,1 2,7 94,9 2,8 0,1
A-U Alle economische activiteiten 2020 98,8 2,7 98,9 4,2 1,4
A-U Alle economische activiteiten 2021 100,0 1,2 100,0 1,1 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2022* 106,0 6,0 105,5 5,5 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2023* 112,9 6,5 112,7 6,8 0,3
A-U Alle economische activiteiten 2021 januari - 2021 december 100,0 1,2 100,0 1,1 -0,2
A-U Alle economische activiteiten 2021 april - 2022 maart* 101,5 4,1 101,1 3,1 -0,9
A-U Alle economische activiteiten 2021 juli - 2022 juni* 103,5 4,9 103,0 4,0 -0,9
A-U Alle economische activiteiten 2021 oktober - 2022 september* 103,9 4,4 103,4 3,6 -0,7
A-U Alle economische activiteiten 2022 januari - 2022 december* 106,0 6,0 105,5 5,5 -0,5
A-U Alle economische activiteiten 2022 april - 2023 maart* 107,1 5,6 106,6 5,4 -0,1
A-U Alle economische activiteiten 2022 juli - 2023 juni* 109,0 5,3 108,6 5,5 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2022 oktober - 2023 september* 110,7 6,6 110,4 6,9 0,2
A-U Alle economische activiteiten 2023 januari - 2023 december* 112,9 6,5 112,7 6,8 0,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In de tabel wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur. Met de prijsindex arbeid wordt de totale stijging van de loonkosten per gewerkt uur gesplitst in een prijscomponent en een structuureffect.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2001.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2001 tot en met 2021 zijn definitief. De gegevens over 2022 en 2023 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 24 juni 2024:
Dit is een nieuwe tabel.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs de nationale rekeningen gereviseerd. Daarbij worden nieuwe bronnen, methoden en concepten doorgevoerd in de nationale rekeningen, zodat het beeld van de Nederlandse economie weer optimaal aansluit bij alle onderliggende statistieken, bronnen en internationale richtlijnen voor het samenstellen van de nationale rekeningen. Deze tabel geeft de cijfers na revisie weer en is de opvolger van tabel Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen; 2001-2023, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Drie tot vier maanden na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex arbeid
Met deze prijsindex wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.
Jaarmutatie prijs van arbeid
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Met deze prijsindex wordt de ontwikkeling van de prijs van arbeid weergegeven. Dit betreft de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur van werknemers, gecorrigeerd voor veranderingen in de werknemersstructuur.
Loonkosten per gewerkt uur
De loonkosten gedeeld door de gewerkte uren van werknemers.
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Lonen betreffen de vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Sociale premies ten laste van werkgevers zijn de premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies (zoals doorbetaling van loon bij ziekte). Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen.
Jaarmutatie loonkosten per gewerkt uur
Procentuele mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder.
Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies. Lonen betreffen de vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever. Sociale premies ten laste van werkgevers zijn de premies voor wettelijke sociale verzekering, particuliere sociale premies (waaronder pensioenpremies) en toegerekende sociale premies (zoals doorbetaling van loon bij ziekte). Eindheffingen betreffen belastingen die werkgevers verschuldigd zijn op lonen, zoals die in het kader van de werkkostenregeling. Loonkostensubsidies betreffen subsidies op de totale loonsom of het aantal werknemers, dan wel op het in dienst hebben van bepaalde categorieën personen, zoals lichamelijk gehandicapten of langdurig werklozen.
Structuureffect
Het deel van de ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur dat veroorzaakt wordt door veranderingen in de werknemersstructuur. Een toename van het aandeel hoogopgeleide werknemers draagt bijvoorbeeld bij aan stijging van de loonkosten per gewerkt uur, omdat hoogopgeleiden gemiddeld meer betaald krijgen.