Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Geslacht werknemer Dienstverband Cao-sector Overige kenmerken werknemer Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Beloning per baan Uurloon (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2017 8.096 22,23 2.460 2.427 34.090 29.520 4.570 400
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2018 8.324 22,69 2.508 2.474 34.670 30.090 4.580 420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2019 8.501 23,14 2.575 2.543 35.630 30.900 4.740 440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Particuliere bedrijven Totaal 2017 5.735 21,57 2.441 2.397 33.660 29.290 4.370 550
Totaal mannen en vrouwen Totaal Particuliere bedrijven Totaal 2018 5.919 22,00 2.490 2.446 34.300 29.880 4.410 580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Particuliere bedrijven Totaal 2019 6.030 22,46 2.561 2.519 35.280 30.730 4.550 610
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gesubsidieerde instellingen Totaal 2017 1.333 21,74 2.076 2.069 28.710 24.910 3.800 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gesubsidieerde instellingen Totaal 2018 1.366 22,22 2.118 2.111 29.140 25.410 3.730 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gesubsidieerde instellingen Totaal 2019 1.406 22,62 2.170 2.163 29.980 26.040 3.940 60
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overheid Totaal 2017 1.028 26,32 3.062 3.055 43.460 36.750 6.710 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overheid Totaal 2018 1.039 26,96 3.120 3.112 44.100 37.430 6.670 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overheid Totaal 2019 1.065 27,45 3.189 3.182 45.090 38.270 6.820 10
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal 2017 4.445 19,30 1.484 1.472 20.330 17.810 2.520 100
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal 2018 4.571 19,73 1.522 1.510 20.780 18.260 2.520 110
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal 2019 4.690 20,17 1.579 1.567 21.550 18.950 2.600 120
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Particuliere bedrijven Totaal 2017 2.881 17,19 1.249 1.232 16.820 14.980 1.840 150
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Particuliere bedrijven Totaal 2018 2.964 17,61 1.284 1.267 17.280 15.410 1.870 160
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Particuliere bedrijven Totaal 2019 3.027 18,04 1.338 1.322 18.000 16.060 1.940 170
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Gesubsidieerde instellingen Totaal 2017 1.039 20,59 1.691 1.687 23.370 20.290 3.080 10
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Gesubsidieerde instellingen Totaal 2018 1.069 21,05 1.734 1.730 23.780 20.800 2.980 20
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Gesubsidieerde instellingen Totaal 2019 1.108 21,43 1.786 1.782 24.610 21.430 3.180 20
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Overheid Totaal 2017 525 26,15 2.366 2.362 33.540 28.390 5.150 0
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Overheid Totaal 2018 538 26,62 2.409 2.406 34.130 28.910 5.220 0
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Overheid Totaal 2019 556 27,25 2.477 2.474 34.820 29.730 5.100 0
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal Totaal 2017 3.651 24,06 3.648 3.589 50.850 43.770 7.080 770
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal Totaal 2018 3.753 24,54 3.709 3.650 51.590 44.500 7.090 810
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Totaal Totaal 2019 3.810 25,05 3.801 3.744 52.970 45.610 7.360 850
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Particuliere bedrijven Totaal 2017 2.854 23,66 3.645 3.574 50.660 43.740 6.930 960
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Particuliere bedrijven Totaal 2018 2.955 24,10 3.700 3.629 51.370 44.400 6.960 1.000
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Particuliere bedrijven Totaal 2019 3.003 24,62 3.793 3.724 52.710 45.520 7.190 1.050
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Gesubsidieerde instellingen Totaal 2017 294 24,10 3.433 3.417 47.540 41.200 6.340 160
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Gesubsidieerde instellingen Totaal 2018 297 24,67 3.499 3.482 48.410 41.990 6.420 180
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Gesubsidieerde instellingen Totaal 2019 299 25,21 3.595 3.578 49.890 43.140 6.760 200
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Overheid Totaal 2017 503 26,43 3.790 3.778 53.820 45.480 8.340 20
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Overheid Totaal 2018 501 27,19 3.882 3.870 54.800 46.580 8.220 20
Totaal mannen en vrouwen Voltijd Overheid Totaal 2019 509 27,58 3.967 3.955 56.300 47.600 8.700 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en
cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 oktober 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over 2020 verschijnen in oktober 2021.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag van de eigen bijdrage van de werknemer.