Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Geslacht werknemer Dienstverband Cao-sector Overige kenmerken werknemer Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Beloning per baan Uurloon (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2009 7.820 20,02 2.225 2.195 30.650 26.710 3.940 510
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2019 8.501 23,14 2.575 2.543 35.630 30.900 4.740 440
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2020 8.391 24,07 2.692 2.663 37.280 32.310 4.970 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal 2021 8.561 24,45 2.761 2.730 38.380 33.130 5.250 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 15 tot 20 jaar 2009 568 6,06 327 320 4.260 3.930 330 0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 15 tot 20 jaar 2019 669 6,89 351 346 4.530 4.220 320 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 15 tot 20 jaar 2020 631 7,27 380 375 4.910 4.560 360 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 15 tot 20 jaar 2021 648 7,49 393 388 5.080 4.720 360 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: Nederlands 2009 7.407 20,18 2.235 2.205 30.780 26.820 3.960 530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: Nederlands 2019 7.773 23,52 2.585 2.556 35.700 31.020 4.680 470
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: Nederlands 2020 7.670 24,44 2.699 2.673 37.310 32.390 4.920 490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: Nederlands 2021 7.801 24,82 2.764 2.736 38.330 33.170 5.160 500
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: EU-14 exclusief Nederland 2009 164 21,33 2.632 2.588 36.920 31.580 5.340 420
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: EU-14 exclusief Nederland 2019 193 25,92 3.259 3.228 48.240 39.110 9.130 350
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: EU-14 exclusief Nederland 2020 194 26,95 3.415 3.383 50.470 40.980 9.490 360
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: EU-14 exclusief Nederland 2021 207 27,65 3.539 3.506 52.880 42.470 10.410 340
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: overige EU-landen 2009 104 11,46 1.414 1.358 18.690 16.960 1.720 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: overige EU-landen 2019 303 14,06 1.868 1.762 24.720 22.420 2.310 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: overige EU-landen 2020 299 14,78 1.971 1.870 26.140 23.660 2.490 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nationaliteit: overige EU-landen 2021 324 15,13 2.050 1.942 27.330 24.600 2.730 50
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal 2009 3.927 17,32 1.272 1.254 17.400 15.260 2.140 100
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal 2019 4.690 20,17 1.579 1.567 21.550 18.950 2.600 120
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal 2020 4.633 21,12 1.691 1.681 23.150 20.300 2.850 130
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Totaal 2021 4.703 21,46 1.732 1.721 23.670 20.780 2.890 140
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal 15 tot 20 jaar 2009 504 5,92 247 241 3.210 2.960 250 0
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal 15 tot 20 jaar 2019 616 6,86 288 284 3.690 3.460 240 0
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal 15 tot 20 jaar 2020 582 7,21 313 310 4.040 3.760 280 0
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal 15 tot 20 jaar 2021 596 7,43 322 319 4.130 3.860 270 0
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: Nederlands 2009 3.731 17,50 1.281 1.264 17.530 15.370 2.170 100
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: Nederlands 2019 4.381 20,51 1.596 1.587 21.790 19.150 2.640 120
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: Nederlands 2020 4.337 21,46 1.709 1.701 23.400 20.510 2.890 140
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: Nederlands 2021 4.400 21,81 1.749 1.741 23.920 20.990 2.930 140
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: EU-14 exclusief Nederland 2009 68 17,54 1.433 1.401 19.660 17.190 2.470 90
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: EU-14 exclusief Nederland 2019 74 20,84 1.727 1.710 23.950 20.730 3.220 110
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: EU-14 exclusief Nederland 2020 73 21,82 1.847 1.830 26.000 22.170 3.840 120
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: EU-14 exclusief Nederland 2021 77 22,16 1.891 1.873 26.300 22.700 3.600 110
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: overige EU-landen 2009 56 11,18 997 953 13.330 11.970 1.360 10
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: overige EU-landen 2019 136 13,05 1.244 1.166 16.480 14.930 1.550 20
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: overige EU-landen 2020 131 13,54 1.308 1.231 17.330 15.700 1.630 20
Totaal mannen en vrouwen Deeltijd Totaal Nationaliteit: overige EU-landen 2021 137 13,86 1.357 1.277 17.970 16.290 1.680 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2009 tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 12 oktober 2022:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn vervangen door definitieve.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2022 verschijnen in april 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag van de eigen bijdrage van de werknemer.