Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

Kenmerken werknemer Cao-sector Perioden Banen Totaal banen (x 1 000) Banen <= minimumloon (x 1 000) Banen <=105% minimumloon (x 1 000) Banen <=110% minimumloon (x 1 000) Banen <=115% minimumloon (x 1 000) Banen <=120% minimumloon (x 1 000) Banen <=130% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume <= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=130% minimumloon (x 1 000)
Totaal Totaal 2022 8.867,9 401,0 609,9 872,4 1.133,0 1.396,2 1.997,5 6.722,5 247,9 369,6 513,6 667,7 825,7 1.187,9
Geslacht: mannen Totaal 2022 4.573,4 197,0 292,0 406,4 517,6 630,7 878,4 3.842,0 128,6 188,0 255,7 328,8 404,1 571,2
Geslacht: vrouwen Totaal 2022 4.294,5 204,0 318,0 465,9 615,3 765,6 1.119,0 2.880,5 119,4 181,6 257,9 338,9 421,5 616,7
Leeftijd: 0 tot 15 jaar Totaal 2022 31,2 2,2 3,5 5,4 7,5 9,6 18,6 5,2 0,4 0,6 1,0 1,3 1,7 3,0
Leeftijd: 15 tot 20 jaar Totaal 2022 699,5 71,4 94,8 127,4 159,4 194,7 286,9 248,1 37,2 45,5 55,5 65,6 76,4 103,8
Leeftijd: 20 tot 25 jaar Totaal 2022 949,8 137,4 199,8 278,8 349,2 415,3 535,0 596,4 87,2 120,9 160,7 199,0 236,1 309,1
Leeftijd: 25 tot 30 jaar Totaal 2022 963,8 48,8 74,2 105,1 137,2 170,5 241,4 807,6 32,5 49,2 69,3 91,7 115,9 170,5
Leeftijd: 30 tot 35 jaar Totaal 2022 942,6 26,4 42,6 62,1 82,7 103,8 152,2 801,6 17,1 28,2 41,3 56,1 71,7 108,6
Leeftijd: 35 tot 40 jaar Totaal 2022 853,4 20,2 34,0 50,3 67,8 85,3 125,0 710,2 13,2 22,6 33,5 45,7 58,2 86,9
Leeftijd: 40 tot 45 jaar Totaal 2022 816,7 18,0 30,6 45,9 62,1 78,1 115,7 674,6 12,0 20,6 30,8 42,0 53,2 79,5
Leeftijd: 45 tot 50 jaar Totaal 2022 822,7 17,5 30,5 45,8 62,1 78,4 117,9 680,1 11,7 20,5 30,7 42,0 53,2 80,0
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Totaal 2022 957,6 18,1 31,9 48,7 66,8 85,1 132,3 788,0 12,0 21,1 31,7 43,8 56,1 86,9
Leeftijd: 55 tot 60 jaar Totaal 2022 893,5 14,9 26,9 42,2 58,5 75,3 120,5 723,5 9,7 17,2 26,2 36,8 47,9 75,9
Leeftijd: 60 tot 65 jaar Totaal 2022 683,2 11,5 20,7 32,3 44,4 57,3 92,3 536,7 7,4 12,9 19,5 27,1 35,3 56,1
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Totaal 2022 233,4 11,5 16,6 23,3 29,6 36,2 51,4 142,3 6,0 8,2 11,0 13,9 17,0 24,2
Leeftijd: 75 jaar of ouder Totaal 2022 20,5 3,0 3,8 4,9 5,8 6,7 8,3 8,2 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0 3,5
Nationaliteit: Nederlands Totaal 2022 8.003,6 324,0 485,6 694,9 904,5 1.121,9 1.638,3 6.000,6 194,8 281,1 386,1 501,1 623,1 917,5
Nationaliteit: EU (14 landen) Totaal 2022 209,1 11,1 16,8 24,1 31,6 38,8 53,3 174,9 7,5 11,3 16,0 21,2 26,5 37,3
Nationaliteit: EU (13 landen) Totaal 2022 361,1 47,9 77,3 107,7 135,4 160,1 204,6 304,7 33,9 57,7 82,3 105,3 126,1 164,4
Nationaliteit: overige landen Totaal 2022 294,2 18,0 30,3 45,6 61,5 75,4 101,2 242,2 11,7 19,6 29,2 40,1 50,0 68,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de werknemer (geslacht, leeftijd of nationaliteit) en cao-sector (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 november 2023:
De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.

Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Totaal arbeidsvolume
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.