Zelfstandigen; persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Zelfstandigen; persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Type zelfstandige Geslacht Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Persoonskenmerken Perioden Zelfstandige (x 1 000)
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 2.146,8
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 345,0
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 900,3
Zelfstandige Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 901,5
Zelfstandige hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 1.606,5
Zelfstandige hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 292,3
Zelfstandige hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 685,2
Zelfstandige hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 629,1
Zelfstandige nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 540,3
Zelfstandige nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 53,2
Zelfstandige nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 215,3
Zelfstandige nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 271,8
Zelfstandige zonder personeel(zzp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 1.807,5
Zelfstandige zonder personeel(zzp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 277,8
Zelfstandige zonder personeel(zzp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 742,3
Zelfstandige zonder personeel(zzp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 787,4
Zzp hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 1.291,5
Zzp hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 228,0
Zzp hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 538,5
Zzp hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 525,0
Zzp nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 516,0
Zzp nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 50,0
Zzp nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 203,9
Zzp nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 262,1
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 304,6
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 58,6
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 141,4
Zelfstandige met personeel (zmp) Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 104,6
Zmp hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 293,1
Zmp hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 57,1
Zmp hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 136,5
Zmp hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 99,5
Zmp nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 11,4
Zmp nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 1,4
Zmp nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 4,9
Zmp nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 5,1
Meewerkend gezinslid Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 34,8
Meewerkend gezinslid Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 8,9
Meewerkend gezinslid Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 17,0
Meewerkend gezinslid Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 8,8
Meewerkend gezinslid hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 21,9
Meewerkend gezinslid hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 7,1
Meewerkend gezinslid hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 10,5
Meewerkend gezinslid hoofdbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 4,3
Meewerkend gezinslid nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Totaal personen 2022* 12,9
Meewerkend gezinslid nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 1 Laag 2022* 1,8
Meewerkend gezinslid nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 2 Middelbaar 2022* 6,5
Meewerkend gezinslid nevenbaan Totaal mannen en vrouwen A-U Alle economische activiteiten Onderwijsniveau: 3 Hoog 2022* 4,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de bevolking van Nederland die werkt als zelfstandige zoals bepaald op basis van integrale inkomensregistraties. De gegevens zijn verbijzonderd naar het type zelfstandige. Dit betreft een onderverdeling in zelfstandigen met (zmp) of zonder personeel (zzp) en meewerkende gezinsleden. Deze groepen zijn uitgesplitst in degenen waarbij het inkomen als zelfstandige het hoofdinkomen uit werk (hoofdbaan) of het neveninkomen uit werk (nevenbaan) is. Voor zzp'ers en zmp'ers is daarnaast ook informatie beschikbaar over of zij werken als zelfstandig ondernemer, dga of ‘overige' zelfstandige. Deze cijfers zijn verder uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken en de bedrijfstak (SBI 2008) waarin men werkzaam is als zelfstandige.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011, met uitzondering van de onderwijsgegevens. Deze zijn beschikbaar vanaf 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, voor het jaar 2022 zijn het voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 17 november 2023:
De definitieve cijfers over 2021 en de voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk december 2024 worden de cijfers geactualiseerd.

Toelichting onderwerpen

Zelfstandige
Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico
- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of
- als directeur-grootaandeelhouder (dga), of
- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
- als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep).

Of iemand zelfstandige is, is gebaseerd op het gegeven dat er inkomen (hoofd- of neveninkomen) als zelfstandige (dit kan zijn winst uitonderneming, loon als dga of resultaat uit overige arbeid) is geregistreerd in het betreffende jaar.