Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Pensioenuitvoerders Pensioenregelingen overeenkomsten Status pensioenaanspraken Perioden Aanspraken op verzekerd partnerpensioen (aantal) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer vóór pensionering Partner ontvangt tot AOW-datum (x 1 000 euro)
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2019** 18.263.220 86.705.961
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2020* 18.416.000 88.021.703
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2019** 7.455.090 77.165.781
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 7.347.620 78.466.379
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2019** 10.808.140 9.540.180
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 11.068.380 9.555.324
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Totaal 2019** 12.009.940 55.504.361
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Totaal 2020* 11.860.220 57.140.347
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2019** 5.294.390 50.632.931
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 5.245.900 52.261.367
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2019** 6.715.550 4.871.430
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 6.614.320 4.878.980
Ondernemingspensioenfonds Totaal Totaal 2019** 1.368.840 11.225.781
Ondernemingspensioenfonds Totaal Totaal 2020* 1.334.930 11.364.865
Ondernemingspensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2019** 522.700 9.165.960
Ondernemingspensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 515.170 9.336.057
Ondernemingspensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2019** 846.130 2.059.821
Ondernemingspensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 819.760 2.028.808
Pensioenverzekeraar Totaal Totaal 2019** 3.806.870 11.211.516
Pensioenverzekeraar Totaal Totaal 2020* 4.263.580 12.598.887
Pensioenverzekeraar Totaal Actieve pensioenaanspraken 2019** 904.610 8.805.787
Pensioenverzekeraar Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 1.059.400 10.189.484
Pensioenverzekeraar Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2019** 2.902.260 2.405.729
Pensioenverzekeraar Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 3.204.180 2.409.403
Overige pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2019** 1.077.570 8.764.303
Overige pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2020* 957.270 6.917.604
Overige pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2019** 733.380 8.561.103
Overige pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020* 527.150 6.679.470
Overige pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2019** 344.190 203.199
Overige pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020* 430.110 238.134
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:
- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Deze tabel geeft inzicht in de stand van het aantal aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2017 en 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 december 2021
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2020;
- De cijfers van 2019 zijn gecorrigeerd (zie toelichting hieronder);
- De cijfers van 2018 zijn definitief gemaakt.

De cijfers van 2019 zijn per 31 december 2021 gecorrigeerd. Door deze correctie zijn de aantallen, en de bijbehorende bedragen, hoger geworden. De correctie is een verbetering van de cijfers. Een procesverbetering/kwaliteitsverbetering en toevoeging van data van twee, eerder ontbrekende, pensioenuitvoerders hebben geleid tot deze correctie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2021 worden in het vierde kwartaal 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanspraken op verzekerd partnerpensioen
Aantal Partnerpensioenaanspraken
Het aantal aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen. Een aanspraak op partnerpensioen betekent dat de deelnemer aan de pensioenregeling in leven is. Indien de deelnemer overlijdt, zal de aanspraak worden omgezet naar een partnerpensioenuitkering voor het bedrag dat is verzekerd in de aanspraak.

Het gaat hier om aanspraken op een verzekerd partnerpensioen die voortkomen uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen is onderdeel van de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Totaal bruto verzekerd jaarbedrag
Totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).

- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.

- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Overlijden deelnemer vóór pensionering
De verzekerde bruto jaarbedragen partnerpensioen onder deze noemer, komen tot uitkering indien de deelnemer overlijdt vóór zijn/haar pensionering (ingang ouderdomspensioen).
Partner ontvangt tot AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden tot uiterlijk de AOW-datum* of eerder overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen tot welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd.