Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Pensioenuitvoerders Pensioenregelingen overeenkomsten Status pensioenaanspraken Perioden Aanspraken op verzekerd partnerpensioen (aantal) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer vóór pensionering Partner ontvangt tot AOW-datum (x 1 000 euro)
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2020 18.416.000 88.021.703
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2021* 18.800.290 92.836.843
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020 7.347.620 78.466.379
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 7.636.080 82.925.202
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020 11.068.380 9.555.324
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 11.164.210 9.911.640
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Totaal 2020 11.860.220 57.140.347
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Totaal 2021* 11.827.450 58.773.205
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020 5.245.900 52.261.367
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 5.397.100 53.704.758
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020 6.614.320 4.878.980
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 6.430.350 5.068.447
Ondernemingspensioenfonds Totaal Totaal 2020 1.334.930 11.364.865
Ondernemingspensioenfonds Totaal Totaal 2021* 1.139.420 10.012.343
Ondernemingspensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020 515.170 9.336.057
Ondernemingspensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 413.510 7.950.650
Ondernemingspensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020 819.760 2.028.808
Ondernemingspensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 725.910 2.061.693
Pensioenverzekeraar Totaal Totaal 2020 4.263.580 12.598.887
Pensioenverzekeraar Totaal Totaal 2021* 4.676.090 15.460.284
Pensioenverzekeraar Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020 1.059.400 10.189.484
Pensioenverzekeraar Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 1.212.500 13.001.909
Pensioenverzekeraar Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020 3.204.180 2.409.403
Pensioenverzekeraar Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 3.463.590 2.458.375
Overige pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2020 957.270 6.917.604
Overige pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2021* 1.157.330 8.591.011
Overige pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2020 527.150 6.679.470
Overige pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021* 612.970 8.267.885
Overige pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2020 430.110 238.134
Overige pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021* 544.360 323.126
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:
- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Deze tabel geeft inzicht in de stand van het aantal aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2017 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2021;
- De cijfers van 2019 en 2020 zijn definitief gemaakt.

Als gevolg van een kwaliteitsslag zijn enkele pensioenuitvoerders overgeheveld naar de juiste soort pensioenuitvoerder in 2021 ten opzichte van 2020. Dit veroorzaakt met name een verschuiving in de aantallen aanspraken van Ondernemingspensioenfonds naar Pensioenverzekeraar. Daarnaast is bij bedrijfstakpensioenfondsen in 2021 het bedrag bij ‘Overlijden deelnemer na pensionering – partner ontvangt tot AOW-datum’ fors toegenomen. Dit is veroorzaakt door een gewijzigde waardering van dit bedrag bij een pensioenuitvoerder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2022 worden in het vierde kwartaal 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanspraken op verzekerd partnerpensioen
Aantal Partnerpensioenaanspraken
Het aantal aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen. Een aanspraak op partnerpensioen betekent dat de deelnemer aan de pensioenregeling in leven is. Indien de deelnemer overlijdt, zal de aanspraak worden omgezet naar een partnerpensioenuitkering voor het bedrag dat is verzekerd in de aanspraak.

Het gaat hier om aanspraken op een verzekerd partnerpensioen die voortkomen uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen is onderdeel van de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Totaal bruto verzekerd jaarbedrag
Totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).

- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.

- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Overlijden deelnemer vóór pensionering
De verzekerde bruto jaarbedragen partnerpensioen onder deze noemer, komen tot uitkering indien de deelnemer overlijdt vóór zijn/haar pensionering (ingang ouderdomspensioen).
Partner ontvangt tot AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden tot uiterlijk de AOW-datum* of eerder overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen tot welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd.