Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Pensioenuitvoerders Pensioenregelingen overeenkomsten Status pensioenaanspraken Perioden Aanspraken op verzekerd partnerpensioen (aantal) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer vóór pensionering Partner ontvangt tot AOW-datum (x 1 000 euro)
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2021 18.800.290 92.836.843
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2022* 18.567.830 98.377.338
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021 7.636.080 82.925.202
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2022* 7.860.480 88.732.866
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021 11.164.210 9.911.640
Totaal pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2022* 10.707.350 9.644.472
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Totaal 2021 11.827.450 58.773.205
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Totaal 2022* 11.585.010 61.133.861
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021 5.397.100 53.704.758
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2022* 5.498.070 56.165.268
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021 6.430.350 5.068.447
Bedrijfstakpensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2022* 6.086.950 4.968.593
Ondernemingspensioenfonds Totaal Totaal 2021 1.139.420 10.012.343
Ondernemingspensioenfonds Totaal Totaal 2022* 1.111.810 10.051.396
Ondernemingspensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021 413.510 7.950.650
Ondernemingspensioenfonds Totaal Actieve pensioenaanspraken 2022* 420.410 8.021.852
Ondernemingspensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021 725.910 2.061.693
Ondernemingspensioenfonds Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2022* 691.400 2.029.544
Pensioenverzekeraar Totaal Totaal 2021 4.676.090 15.460.284
Pensioenverzekeraar Totaal Totaal 2022* 4.535.950 16.886.638
Pensioenverzekeraar Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021 1.212.500 13.001.909
Pensioenverzekeraar Totaal Actieve pensioenaanspraken 2022* 1.250.750 14.588.626
Pensioenverzekeraar Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021 3.463.590 2.458.375
Pensioenverzekeraar Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2022* 3.285.200 2.298.011
Overige pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2021 1.157.330 8.591.011
Overige pensioenuitvoerders Totaal Totaal 2022* 1.335.060 10.305.443
Overige pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2021 612.970 8.267.885
Overige pensioenuitvoerders Totaal Actieve pensioenaanspraken 2022* 691.250 9.957.119
Overige pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2021 544.360 323.126
Overige pensioenuitvoerders Totaal Niet-actieve pensioenaanspraken 2022* 643.810 348.324
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:
- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Deze tabel geeft inzicht in de stand van het aantal aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 2017 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2024:
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2022;
- De cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt.

Als gevolg van een kwaliteitsslag zijn enkele pensioenuitvoerders overgeheveld naar de juiste soort pensioenuitvoerder in 2021 ten opzichte van 2020. Dit veroorzaakt met name een verschuiving in de aantallen aanspraken van Ondernemingspensioenfonds naar Pensioenverzekeraar. Daarnaast is bij bedrijfstakpensioenfondsen in 2021 het bedrag bij ‘Overlijden deelnemer na pensionering – partner ontvangt tot AOW-datum’ fors toegenomen. Dit is veroorzaakt door een gewijzigde waardering van dit bedrag bij een pensioenuitvoerder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2023 worden in het vierde kwartaal 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Aanspraken op verzekerd partnerpensioen
Aantal Partnerpensioenaanspraken
Het aantal aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen. Een aanspraak op partnerpensioen betekent dat de deelnemer aan de pensioenregeling in leven is. Indien de deelnemer overlijdt, zal de aanspraak worden omgezet naar een partnerpensioenuitkering voor het bedrag dat is verzekerd in de aanspraak.

Het gaat hier om aanspraken op een verzekerd partnerpensioen die voortkomen uit een arbeidsrelatie.
Het collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen is onderdeel van de tweede pijler van het Nederlands pensioenstelsel.
Totaal bruto verzekerd jaarbedrag
Totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).

- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.

- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Overlijden deelnemer vóór pensionering
De verzekerde bruto jaarbedragen partnerpensioen onder deze noemer, komen tot uitkering indien de deelnemer overlijdt vóór zijn/haar pensionering (ingang ouderdomspensioen).
Partner ontvangt tot AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden tot uiterlijk de AOW-datum* of eerder overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen tot welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd.