Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en herkomst

Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en herkomst

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW (aantal) Gemiddeld opbouwpercentage AOW (in % van maximaal op te bouwen jaren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 19 77,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 19 75,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 19 74,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 1 97,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 1 96,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1 95,6
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 5 89,2
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 5 88,9
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 5 87,6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 9 80,8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 8 80,0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 8 78,6
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 12 77,3
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 12 76,8
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 12 75,4
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 16 77,1
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 16 76,3
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 15 74,9
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 20 78,9
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 20 78,3
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 20 76,7
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 25 82,1
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 25 80,8
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 24 79,1
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 30 85,5
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 30 84,8
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 30 83,7
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 36 87,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 35 87,2
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 35 86,4
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 41 90,0
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 41 89,6
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 40 88,8
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2020 45 91,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2021 45 91,0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 44 90,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van personen in en buiten Nederland in de opbouwfase voor het AOW-pensioen aan het eind van het verslagjaar. De totale verzekerde periode van een persoon wordt bepaald door de periode dat hij of zij verzekerd was gedurende de vijftig voorafgaande jaren aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Tot 2013 was de AOW-gerechtigde leeftijd 65 jaar. Hierna is deze gekoppeld aan de levensverwachting. Zie “Definities” voor een tabel met de AOW-gerechtigde leeftijd per jaar.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 21 december 2023
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Opgebouwde AOW-rechten; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 2015-2021. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2023 worden in het vierde kwartaal 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aantal verzekerde jaren AOW
Het gemiddeld aantal verzekerde jaren voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) van de personen in en buiten Nederland gedurende de opbouwfase voor de AOW op het eind van het verslagjaar. Het gemiddelde aantal verzekerde jaren is afgerond op gehele jaren. De opbouwfase begint vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.
Gemiddeld opbouwpercentage AOW
Het gemiddelde opbouwpercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), van de personen in en buiten Nederland gedurende de opbouwfase voor de AOW, aan het eind van het verslagjaar. De opbouwfase begint vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd.
Het opbouwpercentage is het aandeel van de daadwerkelijk verzekerde jaren ten opzichte van het maximaal te verzekeren jaren, behorende bij de leeftijd van de desbetreffende persoon. Het gemiddelde opbouwpercentage is afgerond op één decimaal.