Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Vorderingen Perioden Regio's Aantal openstaande vorderingen (aantal)
Totaal 2019 januari Nederland 477.160
Totaal 2019 februari Nederland 481.170
Totaal 2019 maart Nederland 481.300
Totaal 2019 april Nederland 482.640
Totaal 2019 mei Nederland 482.700
Totaal 2019 juni Nederland 475.220
Totaal 2019 juli* Nederland 474.570
Totaal 2019 augustus* Nederland 471.270
Totaal 2019 september* Nederland 471.120
Totaal 2019 oktober* Nederland 474.090
Totaal 2019 november* Nederland 471.590
Totaal 2019 december* Nederland 469.440
Totaal 2020 januari* Nederland 453.320
Totaal 2020 februari* Nederland 453.320
Totaal 2020 maart* Nederland 453.390
Totaal 2020 april* Nederland 505.050
Totaal 2020 mei* Nederland 603.870
Totaal 2020 juni* Nederland 650.440
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 januari Nederland 48.310
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 februari Nederland 47.810
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 maart Nederland 47.170
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 april Nederland 46.540
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 mei Nederland 45.920
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 juni Nederland 45.080
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 juli* Nederland 44.560
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 augustus* Nederland 43.960
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 september* Nederland 43.440
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 oktober* Nederland 42.880
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 november* Nederland 42.120
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 december* Nederland 41.390
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 januari* Nederland 34.830
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 februari* Nederland 33.820
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 maart* Nederland 33.030
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 april* Nederland 32.470
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 mei* Nederland 32.040
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 juni* Nederland 31.630
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 januari Nederland 84.020
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 februari Nederland 85.260
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 maart Nederland 86.580
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 april Nederland 87.490
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 mei Nederland 88.560
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 juni Nederland 88.390
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 juli* Nederland 89.370
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 augustus* Nederland 89.960
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 september* Nederland 90.790
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 oktober* Nederland 92.190
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 november* Nederland 92.810
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 december* Nederland 93.310
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 januari* Nederland 92.810
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 februari* Nederland 93.850
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 maart* Nederland 94.780
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 april* Nederland 94.660
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 mei* Nederland 94.470
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 juni* Nederland 94.300
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 januari Nederland 25.630
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 februari Nederland 25.980
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 maart Nederland 26.140
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 april Nederland 26.140
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 mei Nederland 26.210
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 juni Nederland 25.950
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 juli* Nederland 25.940
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 augustus* Nederland 25.850
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 september* Nederland 25.960
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 oktober* Nederland 26.320
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 november* Nederland 26.670
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 december* Nederland 26.820
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 januari* Nederland 25.650
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 februari* Nederland 25.810
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 maart* Nederland 25.890
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 april* Nederland 25.780
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 mei* Nederland 25.730
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 juni* Nederland 25.450
Verhaal 2019 januari Nederland 16.050
Verhaal 2019 februari Nederland 16.060
Verhaal 2019 maart Nederland 16.020
Verhaal 2019 april Nederland 16.000
Verhaal 2019 mei Nederland 16.030
Verhaal 2019 juni Nederland 15.900
Verhaal 2019 juli* Nederland 15.920
Verhaal 2019 augustus* Nederland 15.800
Verhaal 2019 september* Nederland 15.800
Verhaal 2019 oktober* Nederland 15.810
Verhaal 2019 november* Nederland 15.750
Verhaal 2019 december* Nederland 15.620
Verhaal 2020 januari* Nederland 15.470
Verhaal 2020 februari* Nederland 15.370
Verhaal 2020 maart* Nederland 15.220
Verhaal 2020 april* Nederland 15.120
Verhaal 2020 mei* Nederland 15.080
Verhaal 2020 juni* Nederland 15.070
Geldlening 2019 januari Nederland 132.920
Geldlening 2019 februari Nederland 133.430
Geldlening 2019 maart Nederland 132.270
Geldlening 2019 april Nederland 131.490
Geldlening 2019 mei Nederland 130.310
Geldlening 2019 juni Nederland 128.530
Geldlening 2019 juli* Nederland 127.880
Geldlening 2019 augustus* Nederland 126.100
Geldlening 2019 september* Nederland 124.770
Geldlening 2019 oktober* Nederland 123.810
Geldlening 2019 november* Nederland 121.850
Geldlening 2019 december* Nederland 120.730
Geldlening 2020 januari* Nederland 118.240
Geldlening 2020 februari* Nederland 116.520
Geldlening 2020 maart* Nederland 116.010
Geldlening 2020 april* Nederland 169.190
Geldlening 2020 mei* Nederland 268.580
Geldlening 2020 juni* Nederland 313.780
Overige vorderingen 2019 januari Nederland 169.990
Overige vorderingen 2019 februari Nederland 172.610
Overige vorderingen 2019 maart Nederland 173.100
Overige vorderingen 2019 april Nederland 174.940
Overige vorderingen 2019 mei Nederland 175.630
Overige vorderingen 2019 juni Nederland 171.350
Overige vorderingen 2019 juli* Nederland 170.870
Overige vorderingen 2019 augustus* Nederland 169.580
Overige vorderingen 2019 september* Nederland 170.330
Overige vorderingen 2019 oktober* Nederland 173.060
Overige vorderingen 2019 november* Nederland 172.360
Overige vorderingen 2019 december* Nederland 171.550
Overige vorderingen 2020 januari* Nederland 166.290
Overige vorderingen 2020 februari* Nederland 167.910
Overige vorderingen 2020 maart* Nederland 168.410
Overige vorderingen 2020 april* Nederland 167.740
Overige vorderingen 2020 mei* Nederland 167.850
Overige vorderingen 2020 juni* Nederland 170.090
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
- regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
- vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht.
Dit heeft gezorgd voor een sterke toename vanaf maart van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen bij geldleningen.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Januari 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste twaalf maanden.
De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Wijzigingen per 30 oktober 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van april tot en met juni 2020.
De cijfers van april tot en met juni 2019 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in januari 2021.

Toelichting onderwerpen

Aantal openstaande vorderingen
Het totaal aantal openstaande vorderingen inclusief onbekend.
Vorderingen
Aanspraak van gemeenten op personen die een schuld bij de gemeente hebben in het kader van
- de Participatiewet die in de plaats is gekomen van de Wet werk en bijstand (WWB);
- de oude Algemene bijstandswet (Abw);
- de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa);
- de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW);
- het Besluit in- en doorstroombanen.

Met ingang van 2013 is de Bijstandsfraudestatistiek voor een deel opgenomen in de Bijstandsdebiteurenstatistiek.
Deze nieuw ontstane Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) heeft betrekking op bovengenoemde vorderingen.