Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

Vorderingen Perioden Regio's Aantal openstaande vorderingen (aantal)
Totaal 2019 juli Nederland 474.570
Totaal 2019 augustus Nederland 471.270
Totaal 2019 september Nederland 471.120
Totaal 2019 oktober Nederland 474.090
Totaal 2019 november Nederland 471.590
Totaal 2019 december Nederland 469.440
Totaal 2020 januari Nederland 453.320
Totaal 2020 februari Nederland 453.320
Totaal 2020 maart Nederland 453.390
Totaal 2020 april* Nederland 457.390
Totaal 2020 mei* Nederland 471.380
Totaal 2020 juni* Nederland 483.810
Totaal 2020 juli* Nederland 485.170
Totaal 2020 augustus* Nederland 479.900
Totaal 2020 september* Nederland 481.870
Totaal 2020 oktober* Nederland 482.930
Totaal 2020 november* Nederland 485.030
Totaal 2020 december* Nederland 500.480
Totaal 2021 januari* Nederland 497.950
Totaal 2021 februari* Nederland 497.720
Totaal 2021 maart* Nederland 497.680
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 juli Nederland 44.560
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 augustus Nederland 43.960
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 september Nederland 43.440
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 oktober Nederland 42.880
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 november Nederland 42.120
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2019 december Nederland 41.390
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 januari Nederland 34.830
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 februari Nederland 33.820
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 maart Nederland 33.030
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 april* Nederland 32.470
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 mei* Nederland 32.040
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 juni* Nederland 31.630
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 juli* Nederland 31.140
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 augustus* Nederland 30.760
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 september* Nederland 30.250
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 oktober* Nederland 29.760
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 november* Nederland 29.220
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2020 december* Nederland 28.740
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2021 januari* Nederland 28.150
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2021 februari* Nederland 27.840
Verwijtbare vorderingen (vóór 2013) 2021 maart* Nederland 27.350
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 juli Nederland 89.370
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 augustus Nederland 89.960
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 september Nederland 90.790
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 oktober Nederland 92.190
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 november Nederland 92.810
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2019 december Nederland 93.310
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 januari Nederland 92.810
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 februari Nederland 93.850
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 maart Nederland 94.780
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 april* Nederland 94.660
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 mei* Nederland 94.470
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 juni* Nederland 94.300
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 juli* Nederland 94.160
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 augustus* Nederland 94.080
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 september* Nederland 94.680
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 oktober* Nederland 95.420
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 november* Nederland 95.880
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2020 december* Nederland 97.430
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2021 januari* Nederland 96.450
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2021 februari* Nederland 97.120
Vorderingen inlichtingenplicht (wetg...) 2021 maart* Nederland 97.800
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 juli Nederland 25.940
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 augustus Nederland 25.850
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 september Nederland 25.960
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 oktober Nederland 26.320
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 november Nederland 26.670
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2019 december Nederland 26.820
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 januari Nederland 26.760
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 februari Nederland 26.920
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 maart Nederland 27.000
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 april* Nederland 26.850
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 mei* Nederland 26.780
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 juni* Nederland 26.560
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 juli* Nederland 26.310
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 augustus* Nederland 26.020
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 september* Nederland 25.940
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 oktober* Nederland 26.020
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 november* Nederland 26.120
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2020 december* Nederland 26.220
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2021 januari* Nederland 25.920
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2021 februari* Nederland 26.010
Boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013) 2021 maart* Nederland 26.020
Verhaal 2019 juli Nederland 15.920
Verhaal 2019 augustus Nederland 15.800
Verhaal 2019 september Nederland 15.800
Verhaal 2019 oktober Nederland 15.810
Verhaal 2019 november Nederland 15.750
Verhaal 2019 december Nederland 15.620
Verhaal 2020 januari Nederland 15.470
Verhaal 2020 februari Nederland 15.370
Verhaal 2020 maart Nederland 15.220
Verhaal 2020 april* Nederland 15.120
Verhaal 2020 mei* Nederland 15.080
Verhaal 2020 juni* Nederland 15.070
Verhaal 2020 juli* Nederland 15.050
Verhaal 2020 augustus* Nederland 14.970
Verhaal 2020 september* Nederland 14.960
Verhaal 2020 oktober* Nederland 14.970
Verhaal 2020 november* Nederland 14.940
Verhaal 2020 december* Nederland 14.900
Verhaal 2021 januari* Nederland 14.680
Verhaal 2021 februari* Nederland 14.670
Verhaal 2021 maart* Nederland 14.470
Geldlening 2019 juli Nederland 127.880
Geldlening 2019 augustus Nederland 126.100
Geldlening 2019 september Nederland 124.770
Geldlening 2019 oktober Nederland 123.810
Geldlening 2019 november Nederland 121.850
Geldlening 2019 december Nederland 120.730
Geldlening 2020 januari Nederland 118.240
Geldlening 2020 februari Nederland 116.520
Geldlening 2020 maart Nederland 116.010
Geldlening 2020 april* Nederland 121.530
Geldlening 2020 mei* Nederland 136.090
Geldlening 2020 juni* Nederland 147.150
Geldlening 2020 juli* Nederland 149.020
Geldlening 2020 augustus* Nederland 145.610
Geldlening 2020 september* Nederland 142.410
Geldlening 2020 oktober* Nederland 139.550
Geldlening 2020 november* Nederland 137.890
Geldlening 2020 december* Nederland 137.760
Geldlening 2021 januari* Nederland 137.140
Geldlening 2021 februari* Nederland 138.720
Geldlening 2021 maart* Nederland 139.110
Overige vorderingen 2019 juli Nederland 170.870
Overige vorderingen 2019 augustus Nederland 169.580
Overige vorderingen 2019 september Nederland 170.330
Overige vorderingen 2019 oktober Nederland 173.060
Overige vorderingen 2019 november Nederland 172.360
Overige vorderingen 2019 december Nederland 171.550
Overige vorderingen 2020 januari Nederland 165.180
Overige vorderingen 2020 februari Nederland 166.800
Overige vorderingen 2020 maart Nederland 167.300
Overige vorderingen 2020 april* Nederland 166.670
Overige vorderingen 2020 mei* Nederland 166.790
Overige vorderingen 2020 juni* Nederland 168.980
Overige vorderingen 2020 juli* Nederland 169.430
Overige vorderingen 2020 augustus* Nederland 168.420
Overige vorderingen 2020 september* Nederland 173.580
Overige vorderingen 2020 oktober* Nederland 177.120
Overige vorderingen 2020 november* Nederland 180.920
Overige vorderingen 2020 december* Nederland 195.350
Overige vorderingen 2021 januari* Nederland 195.550
Overige vorderingen 2021 februari* Nederland 193.270
Overige vorderingen 2021 maart* Nederland 192.840
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aantal openstaande vorderingen die gemeenten hebben op (ex-)ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering, alsmede het saldo dat hiermee gemoeid is.
De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering volgens wetgeving vóór en vanaf 2013;
- regio (de uitsplitsing naar regionale gebieden is gebaseerd op de gemeente die de vordering heeft uitstaan en niet op de woongemeente van de persoon op wie de vordering betrekking heeft);
- vanaf 01-01-2019 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de boetevorderingen (wetgeving vanaf 2013).
- vanaf 01-01-2020 zijn boetevorderingen wegens overtreding inlichtingenplicht zonder benadelingsbedrag, toegevoegd bij de overige vorderingen.

Met terugwerkende kracht is vanaf 1 maart 2020 de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) van kracht.
Dit heeft gezorgd voor een toename vanaf maart van het aantal/saldo van bijstandsvorderingen bij geldleningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: Januari 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste twaalf maanden.
De aantallen en bedragen in de tabel hebben betrekking op de openstaande vorderingen gedurende de gehele verslagmaand.

Wijzigingen per 30 juli 2021
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van januari tot en met maart 2021.

Met ingang van januari 2021 zijn er geen gegevens over gemeente Hof van Twente (provincie Overijssel) beschikbaar, omdat deze gemeente geen gegevens kon aanleveren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers komen in oktober 2021

Toelichting onderwerpen

Aantal openstaande vorderingen
Het totaal aantal openstaande vorderingen inclusief onbekend.
Vorderingen
Aanspraak van gemeenten op personen die een schuld bij de gemeente hebben in het kader van
- de Participatiewet die in de plaats is gekomen van de Wet werk en bijstand (WWB);
- de oude Algemene bijstandswet (Abw);
- de Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (Wfa);
- de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW);
- het Besluit in- en doorstroombanen.

Met ingang van 2013 is de Bijstandsfraudestatistiek voor een deel opgenomen in de Bijstandsdebiteurenstatistiek.
Deze nieuw ontstane Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) heeft betrekking op bovengenoemde vorderingen.