Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI2008

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, SBI2008

Kenmerken werknemer Bedrijfstakken / branches (SBI 2008) Perioden Banen Totaal banen (x 1 000) Banen <= minimumloon (x 1 000) Banen <=105% minimumloon (x 1 000) Banen <=110% minimumloon (x 1 000) Banen <=115% minimumloon (x 1 000) Banen <=120% minimumloon (x 1 000) Banen <=130% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume <= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=130% minimumloon (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 8.561,0 438,7 693,3 981,5 1.249,3 1.524,0 2.107,6 6.506,8 267,4 414,0 569,9 727,7 892,8 1.248,0
Geslacht: mannen A-U Alle economische activiteiten 2021 4.427,6 213,2 328,5 453,7 568,8 687,8 931,2 3.743,5 137,4 209,8 283,6 359,3 439,9 607,0
Geslacht: vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2021 4.133,4 225,5 364,8 527,8 680,6 836,2 1.176,5 2.763,3 130,0 204,1 286,3 368,4 452,9 641,0
Leeftijd: 0 tot 15 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 18,2 2,1 3,1 4,7 5,9 7,5 12,1 3,3 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 2,1
Leeftijd: 15 tot 20 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 648,3 80,2 112,0 161,9 201,8 244,4 340,6 230,9 40,3 51,3 66,0 78,2 91,1 120,0
Leeftijd: 20 tot 25 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 897,4 154,7 231,7 315,0 381,0 442,3 546,3 563,8 96,0 137,9 180,0 216,7 252,5 317,9
Leeftijd: 25 tot 30 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 942,4 54,5 85,4 120,0 154,0 189,5 262,2 787,9 36,2 57,0 80,2 104,6 131,0 188,0
Leeftijd: 30 tot 35 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 909,2 28,0 47,2 68,2 90,0 112,4 161,0 771,1 18,3 31,6 46,2 62,0 78,9 116,4
Leeftijd: 35 tot 40 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 822,4 20,9 36,7 53,6 71,5 89,9 129,0 683,3 13,7 24,5 36,0 48,5 61,5 89,9
Leeftijd: 40 tot 45 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 794,6 18,4 33,0 48,5 65,0 81,6 118,5 654,7 12,2 22,1 32,4 43,7 55,2 80,9
Leeftijd: 45 tot 50 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 836,5 18,9 34,5 50,5 67,7 85,6 126,6 689,2 12,5 22,8 33,3 45,1 57,2 84,6
Leeftijd: 50 tot 55 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 946,7 19,1 35,8 53,1 71,8 91,7 139,1 775,9 12,6 23,1 33,9 46,2 59,3 89,7
Leeftijd: 55 tot 60 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 874,6 15,9 30,7 45,8 62,4 80,6 125,6 706,3 10,1 19,0 28,0 38,7 50,3 77,8
Leeftijd: 60 tot 65 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 649,6 11,8 22,5 33,2 44,8 58,2 92,1 509,4 7,4 13,8 19,8 27,1 35,3 55,1
Leeftijd: 65 tot 75 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 204,3 11,5 17,1 22,8 28,4 34,6 47,8 124,2 6,1 8,6 11,0 13,5 16,5 22,7
Leeftijd: 75 jaar of ouder A-U Alle economische activiteiten 2021 16,7 2,7 3,4 4,2 4,9 5,6 6,9 6,8 1,5 1,8 2,1 2,3 2,6 3,1
Nationaliteit: Nederlands A-U Alle economische activiteiten 2021 7.810,0 362,3 569,3 808,5 1.031,2 1.264,3 1.775,4 5.878,3 214,6 325,0 444,4 567,2 699,1 995,8
Nationaliteit: EU (15 landen) A-U Alle economische activiteiten 2021 182,1 10,2 16,2 22,9 29,1 35,4 47,4 153,4 7,0 11,1 15,6 20,0 24,6 33,7
Nationaliteit: EU (13 landen) A-U Alle economische activiteiten 2021 323,7 49,8 79,9 109,1 135,8 159,0 198,3 273,3 35,4 60,0 84,0 106,3 126,1 160,2
Nationaliteit: overige landen A-U Alle economische activiteiten 2021 245,1 16,3 27,9 41,0 53,3 65,3 86,6 201,8 10,4 17,9 26,0 34,2 42,9 58,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de werknemers (geslacht, leeftijd of nationaliteit) en naar bedrijfstakken/branches, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 18 november 2022:
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2023 worden definitieve cijfers over 2022 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient.
Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid.
Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.

Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Totaal arbeidsvolume
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.