Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI2008)

Bewerk tabel

Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de baan (dienstverband, arbeidsduur, soort baan, contractsoort of bedrijfsgrootte) en cao-sector (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 oktober 2019:
De definitieve cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2020 worden de cijfers over 2019 toegevoegd.

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI2008)

Kenmerken baan / bedrijfsgrootte Cao-sector Perioden BanenTotaal banen (x 1 000) Banen<= minimumloon (x 1 000) Banen<=105% minimumloon (x 1 000) Banen<=110% minimumloon (x 1 000) Banen<=115% minimumloon (x 1 000) Banen<=120% minimumloon (x 1 000) Banen<=130% minimumloon (x 1 000) ArbeidsvolumeTotaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume<= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=130% minimumloon (x 1 000)
Totaal Totaal 2018 8.324,2 515,8 798,6 1.099,4 1.359,7 1.628,3 2.204,2 6.236,5 301,1 458,9 620,7 775,8 933,2 1.283,7
Dienstverband: voltijd Totaal 2018 3.753,1 137,9 194,9 255,9 324,3 393,8 553,8 3.753,1 137,9 194,9 255,9 324,3 393,8 553,8
Dienstverband: deeltijd Totaal 2018 4.571,1 377,8 603,7 843,5 1.035,4 1.234,5 1.650,4 2.483,4 163,2 264,0 364,7 451,5 539,4 729,9
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week Totaal 2018 1.223,1 160,9 250,2 354,7 428,9 509,6 664,5 213,3 26,8 42,8 61,2 74,2 88,2 115,8
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Totaal 2018 767,6 77,3 126,6 178,2 217,7 258,0 345,1 329,6 32,9 53,6 75,1 91,6 108,5 144,9
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week Totaal 2018 888,6 52,7 86,1 118,3 147,2 177,1 244,9 542,0 32,0 51,9 71,1 88,3 106,2 146,7
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week Totaal 2018 643,4 32,9 54,9 76,8 97,1 117,2 161,7 486,3 24,9 41,2 57,5 72,5 87,3 120,2
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week Totaal 2018 942,2 52,8 81,1 106,4 131,6 156,3 211,0 821,2 46,1 70,6 92,3 114,0 135,3 182,4
Arbeidsduur: meer dan 35 uur per week Totaal 2018 3.859,4 139,0 199,7 265,0 337,2 410,1 576,9 3.844,2 138,4 198,7 263,5 335,3 407,7 573,6
Soort baan: op uitzendbasis Totaal 2018 579,7 105,9 151,7 194,7 234,1 270,1 332,8 388,2 54,2 83,0 111,2 138,0 162,7 207,0
Soort baan: op oproepbasis Totaal 2018 603,7 52,1 97,0 165,4 211,8 264,6 350,9 230,8 19,2 36,2 60,3 78,2 97,9 131,2
Soort baan: directeur-grootaandeelhouder Totaal 2018 246,0 9,8 11,0 12,2 13,3 14,5 17,5 211,9 8,1 9,0 9,9 10,7 11,7 14,0
Soort baan: stageplek Totaal 2018 106,8 101,9 102,3 102,7 103,1 103,3 103,7 79,4 77,8 78,0 78,2 78,3 78,4 78,6
Soort baan: wsw Totaal 2018 78,7 9,8 32,6 41,5 53,5 60,4 68,5 67,3 7,5 25,7 33,6 44,4 50,8 58,2
Soort baan: regulier Totaal 2018 6.709,4 236,3 404,1 583,0 744,0 915,4 1.330,7 5.258,8 134,4 227,0 327,5 426,1 531,7 794,7
Contractsoort: bepaalde tijd Totaal 2018 2.977,0 384,1 558,7 751,3 913,1 1.077,6 1.393,7 1.918,4 220,0 316,5 418,2 511,1 602,8 785,6
Contractsoort: onbepaalde tijd Totaal 2018 5.101,2 121,9 228,9 336,0 433,4 536,2 793,0 4.106,2 73,1 133,5 192,5 254,0 318,7 484,1
Contractsoort: niet van toepassing Totaal 2018 246,0 9,8 11,0 12,2 13,3 14,5 17,5 211,9 8,1 9,0 9,9 10,7 11,7 14,0
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werknemers Totaal 2018 1.233,0 95,7 153,6 225,2 277,1 330,2 432,2 821,9 56,0 84,7 117,7 145,4 173,2 232,6
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werknemers Totaal 2018 1.975,7 97,3 155,2 235,8 304,5 382,7 548,8 1.513,3 61,1 94,9 138,2 179,6 225,1 329,0
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werknemers Totaal 2018 5.115,5 322,8 489,9 638,4 778,1 915,4 1.223,2 3.901,3 184,0 279,3 364,8 450,9 535,0 722,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens