Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao-sector

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao-sector

Kenmerken baan / bedrijfsgrootte Cao-sector Perioden Banen Totaal banen (x 1 000) Banen <= minimumloon (x 1 000) Banen <=105% minimumloon (x 1 000) Banen <=110% minimumloon (x 1 000) Banen <=115% minimumloon (x 1 000) Banen <=120% minimumloon (x 1 000) Banen <=130% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume <= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=130% minimumloon (x 1 000)
Totaal Totaal 2019 8.500,5 490,6 776,7 1.085,8 1.367,6 1.645,9 2.233,8 6.381,3 283,7 449,1 614,5 780,6 945,3 1.305,2
Dienstverband: voltijd Totaal 2019 3.810,1 123,3 189,5 249,6 319,4 391,3 555,3 3.810,1 123,3 189,5 249,6 319,4 391,3 555,3
Dienstverband: deeltijd Totaal 2019 4.690,5 367,3 587,3 836,2 1.048,2 1.254,6 1.678,5 2.571,2 160,4 259,6 364,9 461,1 554,0 749,9
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week Totaal 2019 1.230,7 153,1 238,7 345,8 426,0 506,9 662,9 214,0 25,5 40,7 59,4 73,7 87,8 115,3
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week Totaal 2019 767,2 75,8 123,1 176,0 221,6 263,1 349,6 328,8 32,2 52,1 74,1 93,2 110,5 146,7
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week Totaal 2019 910,2 51,7 83,8 117,9 150,8 182,5 252,7 555,3 31,3 50,5 70,7 90,4 109,3 151,3
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week Totaal 2019 671,7 32,4 54,5 77,8 100,0 121,7 168,0 507,6 24,4 40,9 58,0 74,5 90,5 124,7
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week Totaal 2019 988,3 52,3 80,9 107,7 134,3 160,9 218,5 859,8 45,6 70,3 93,2 116,1 139,0 188,4
Arbeidsduur: meer dan 35 uur per week Totaal 2019 3.932,4 125,3 195,7 260,6 334,8 410,7 582,2 3.915,8 124,7 194,6 259,0 332,7 408,1 578,6
Soort baan: op uitzendbasis Totaal 2019 572,0 101,0 148,4 192,7 232,4 269,1 331,4 379,9 51,7 81,8 110,6 137,4 162,3 205,6
Soort baan: op oproepbasis Totaal 2019 647,1 50,8 96,3 171,0 223,6 280,7 376,4 245,8 18,9 36,4 62,8 83,4 104,8 140,7
Soort baan: directeur-grootaandeelhouder Totaal 2019 252,1 9,0 10,5 11,9 12,9 13,8 17,0 217,5 7,3 8,5 9,6 10,4 11,0 13,5
Soort baan: stageplek Totaal 2019 108,1 102,0 102,5 102,9 103,2 103,4 103,8 78,7 77,0 77,2 77,4 77,6 77,7 77,9
Soort baan: wsw Totaal 2019 74,0 8,5 29,7 38,3 50,1 56,8 64,4 63,2 6,4 23,4 31,0 41,6 47,7 54,7
Soort baan: regulier Totaal 2019 6.847,3 219,2 389,3 569,1 745,4 922,0 1.340,8 5.396,3 122,3 221,7 323,2 430,2 541,8 812,8
Contractsoort: bepaalde tijd Totaal 2019 3.030,7 365,7 547,7 748,0 921,0 1.091,3 1.414,9 1.949,8 208,9 312,0 416,7 515,2 611,3 797,7
Contractsoort: onbepaalde tijd Totaal 2019 5.217,7 115,9 218,6 325,9 433,7 540,7 801,9 4.214,0 67,4 128,5 188,2 255,0 322,9 494,0
Contractsoort: niet van toepassing Totaal 2019 252,1 9,0 10,5 11,9 12,9 13,8 17,0 217,5 7,3 8,5 9,6 10,4 11,0 13,5
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werknemers Totaal 2019 1.244,6 86,5 147,5 221,6 273,1 327,2 428,8 830,4 48,7 81,3 114,9 142,1 170,6 230,0
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werknemers Totaal 2019 2.014,1 90,5 151,5 235,3 306,6 386,4 555,7 1.541,9 56,1 92,7 137,1 179,6 226,8 332,6
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werknemers Totaal 2019 5.241,8 313,6 477,7 628,8 787,9 932,3 1.249,3 4.009,0 178,9 275,1 362,6 458,9 547,9 742,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze werkgelegenheidstabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de baan (dienstverband, arbeidsduur, soort baan, contractsoort of bedrijfsgrootte) en cao-sector (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 5 november 2020:
De definitieve cijfers van 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2021 worden de cijfers over 2020 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.

Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Totaal arbeidsvolume
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.