Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Geslacht Leeftijd Burgerlijke staat Herkomstland Geboorteland (ouders) Perioden Personen met aanspraken partnerpensioen (aantal) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer vóór pensionering Partner ontvangt tot AOW-datum (x 1 000 euro) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer vóór pensionering Partner ontvangt vanaf AOW-datum (x 1 000 euro) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer na pensionering Partner ontvangt tot AOW-datum (x 1 000 euro) Totaal bruto verzekerd jaarbedrag Overlijden deelnemer na pensionering Partner ontvangt vanaf AOW-datum (x 1 000 euro)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 10.320.860 98.377.338 81.798.161 75.644.614 79.297.921
Totaal mannen en vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 867.720 4.224.204 3.347.759 3.347.219 3.408.449
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 2.235.370 22.777.910 18.811.832 17.681.771 18.792.594
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 2.183.750 24.284.277 20.253.118 18.580.299 19.866.696
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 2.298.000 24.027.168 19.942.361 18.405.424 19.250.954
Totaal mannen en vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 2.463.360 22.141.919 18.575.912 16.761.643 17.107.095
Totaal mannen en vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 230.040 912.031 857.713 859.285 863.147
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 42.620 9.829 9.466 8.973 8.986
Mannen Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 5.432.300 57.140.001 48.674.564 47.731.745 48.068.361
Mannen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 421.300 1.976.188 1.705.588 1.764.028 1.774.143
Mannen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1.154.640 11.473.370 9.834.287 9.746.988 9.947.084
Mannen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1.156.290 13.571.637 11.571.407 11.291.953 11.499.862
Mannen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1.201.470 14.356.410 12.149.771 11.957.173 12.020.759
Mannen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1.304.070 14.912.071 12.610.520 12.161.558 12.016.929
Mannen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 192.560 849.575 802.261 809.789 809.329
Mannen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1.960 750 731 256 255
Vrouwen Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 4.846.800 41.228.266 33.114.882 27.903.983 31.220.668
Vrouwen Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 446.420 2.248.016 1.642.172 1.583.191 1.634.306
Vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1.080.720 11.304.541 8.977.546 7.934.783 8.845.510
Vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1.027.150 10.712.635 8.681.705 7.288.339 8.366.827
Vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1.095.760 9.670.714 7.792.551 6.448.199 7.230.146
Vrouwen 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 1.158.720 7.229.681 5.965.233 4.599.912 5.090.002
Vrouwen AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 37.330 62.416 55.410 49.454 53.772
Vrouwen Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 710 265 265 106 106
Geslacht onbekend Totaal leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 41.760 9.071 8.715 8.886 8.892
Geslacht onbekend Jonger dan 25 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 0 0 0 0 0
Geslacht onbekend 25 tot 35 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 0 0 0 0 0
Geslacht onbekend 35 tot 45 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 310 5 5 8 8
Geslacht onbekend 45 tot 55 jaar Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 770 44 40 52 48
Geslacht onbekend 55 jaar tot AOW-leeftijd Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 570 167 158 173 164
Geslacht onbekend AOW-leeftijd of ouder Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 150 41 42 42 46
Geslacht onbekend Leeftijd onbekend Totaal burgerlijke staat Totaal Totaal 2022* 39.960 8.814 8.470 8.611 8.626
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de stand van het aantal personen met aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:
- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020.

Status van de cijfers
De cijfers vanaf 2020 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31-01-2024
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens, aanspraken, 2017-2021. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van het jaar 2023 worden in het vierde kwartaal 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Personen met aanspraken partnerpensioen
Aantal personen met partnerpensioenaanspraken

Het aantal personen met aanspraken op collectief arbeidsgerelateerd partnerpensioen. Een aanspraak op partnerpensioen betekent dat de deelnemer aan de pensioenregeling in leven is. Indien de deelnemer overlijdt, zal de aanspraak worden omgezet naar een partnerpensioenuitkering voor het bedrag dat is verzekerd in de aanspraak.
Totaal bruto verzekerd jaarbedrag
Totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

- In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).

- In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.

- Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente.
Overlijden deelnemer vóór pensionering
De verzekerde bruto jaarbedragen partnerpensioen onder deze noemer, komen tot uitkering indien de deelnemer overlijdt vóór zijn/haar pensionering (ingang ouderdomspensioen).
Partner ontvangt tot AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden tot uiterlijk de AOW-datum* of eerder overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen tot welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd. Deze leeftijd kan namelijk per pensioenregeling verschillen.
Partner ontvangt vanaf AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden vanaf de AOW-datum* tot het overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen vanaf welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd. Deze leeftijd kan namelijk per pensioenregeling verschillen.
Overlijden deelnemer na pensionering
De verzekerde bruto jaarbedragen partnerpensioen onder deze noemer, komen tot uitkering indien de deelnemer overlijdt na zijn/haar pensionering (ingang ouderdomspensioen).
Partner ontvangt tot AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden tot uiterlijk de AOW-datum* of eerder overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen tot welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd. Deze leeftijd kan namelijk per pensioenregeling verschillen.
Partner ontvangt vanaf AOW-datum
Het jaarbedrag partnerpensioen dat zal worden uitgekeerd als de deelnemer voor zijn/haar pensioenleeftijd overlijdt. Eenmaal ingegaan zal het jaarbedrag uitgekeerd worden vanaf de AOW-datum* tot het overlijden van de partner.

* De AOW-datum is een indicatie. Op mijnpensioenoverzicht.nl is voor individuele deelnemers te raadplegen vanaf welke leeftijd van de partner partnerpensioen is verzekerd. Deze leeftijd kan namelijk per pensioenregeling verschillen.