Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008


Deze tabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de baan (dienstverband, arbeidsduur of soort baan) en naar bedrijfstakken/branches, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 30 oktober 2019:
De definitieve cijfers van 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2020 worden de cijfers over 2019 toegevoegd.

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Kenmerken baan/ bedrijfsgrootte Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden BanenTotaal banen (x 1 000) Banen<= minimumloon (x 1 000) Banen<=105% minimumloon (x 1 000) Banen<=110% minimumloon (x 1 000) Banen<=115% minimumloon (x 1 000) Banen<=120% minimumloon (x 1 000) Banen<=130% minimumloon (x 1 000) ArbeidsvolumeTotaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume<= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume<=130% minimumloon (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2018 8.324,2 515,8 798,6 1.099,4 1.359,7 1.628,3 2.204,2 6.236,5 301,1 458,9 620,7 775,8 933,2 1.283,7
Dienstverband: voltijd A-U Alle economische activiteiten 2018 3.753,1 137,9 194,9 255,9 324,3 393,8 553,8 3.753,1 137,9 194,9 255,9 324,3 393,8 553,8
Dienstverband: deeltijd A-U Alle economische activiteiten 2018 4.571,1 377,8 603,7 843,5 1.035,4 1.234,5 1.650,4 2.483,4 163,2 264,0 364,7 451,5 539,4 729,9
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2018 1.223,1 160,9 250,2 354,7 428,9 509,6 664,5 213,3 26,8 42,8 61,2 74,2 88,2 115,8
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2018 767,6 77,3 126,6 178,2 217,7 258,0 345,1 329,6 32,9 53,6 75,1 91,6 108,5 144,9
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2018 888,6 52,7 86,1 118,3 147,2 177,1 244,9 542,0 32,0 51,9 71,1 88,3 106,2 146,7
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2018 643,4 32,9 54,9 76,8 97,1 117,2 161,7 486,3 24,9 41,2 57,5 72,5 87,3 120,2
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2018 942,2 52,8 81,1 106,4 131,6 156,3 211,0 821,2 46,1 70,6 92,3 114,0 135,3 182,4
Arbeidsduur: meer dan 35 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2018 3.859,4 139,0 199,7 265,0 337,2 410,1 576,9 3.844,2 138,4 198,7 263,5 335,3 407,7 573,6
Soort baan: op uitzendbasis A-U Alle economische activiteiten 2018 579,7 105,9 151,7 194,7 234,1 270,1 332,8 388,2 54,2 83,0 111,2 138,0 162,7 207,0
Soort baan: op oproepbasis A-U Alle economische activiteiten 2018 603,7 52,1 97,0 165,4 211,8 264,6 350,9 230,8 19,2 36,2 60,3 78,2 97,9 131,2
Soort baan: directeur-grootaandeelhouder A-U Alle economische activiteiten 2018 246,0 9,8 11,0 12,2 13,3 14,5 17,5 211,9 8,1 9,0 9,9 10,7 11,7 14,0
Soort baan: stageplek A-U Alle economische activiteiten 2018 106,8 101,9 102,3 102,7 103,1 103,3 103,7 79,4 77,8 78,0 78,2 78,3 78,4 78,6
Soort baan: wsw A-U Alle economische activiteiten 2018 78,7 9,8 32,6 41,5 53,5 60,4 68,5 67,3 7,5 25,7 33,6 44,4 50,8 58,2
Soort baan: overig A-U Alle economische activiteiten 2018 6.709,4 236,3 404,1 583,0 744,0 915,4 1.330,7 5.258,8 134,4 227,0 327,5 426,1 531,7 794,7
Contractsoort: bepaalde tijd A-U Alle economische activiteiten 2018 2.977,0 384,1 558,7 751,3 913,1 1.077,6 1.393,7 1.918,4 220,0 316,5 418,2 511,1 602,8 785,6
Contractsoort: onbepaalde tijd A-U Alle economische activiteiten 2018 5.101,2 121,9 228,9 336,0 433,4 536,2 793,0 4.106,2 73,1 133,5 192,5 254,0 318,7 484,1
Contractsoort: niet van toepassing A-U Alle economische activiteiten 2018 246,0 9,8 11,0 12,2 13,3 14,5 17,5 211,9 8,1 9,0 9,9 10,7 11,7 14,0
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 1.233,0 95,7 153,6 225,2 277,1 330,2 432,2 821,9 56,0 84,7 117,7 145,4 173,2 232,6
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 1.975,7 97,3 155,2 235,8 304,5 382,7 548,8 1.513,3 61,1 94,9 138,2 179,6 225,1 329,0
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werknemers A-U Alle economische activiteiten 2018 5.115,5 322,8 489,9 638,4 778,1 915,4 1.223,2 3.901,3 184,0 279,3 364,8 450,9 535,0 722,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens