Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Kenmerken baan/ bedrijfsgrootte Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Banen Totaal banen (x 1 000) Banen <= minimumloon (x 1 000) Banen <=105% minimumloon (x 1 000) Banen <=110% minimumloon (x 1 000) Banen <=115% minimumloon (x 1 000) Banen <=120% minimumloon (x 1 000) Banen <=130% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Totaal arbeidsvolume (x 1 000) Arbeidsvolume <= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume <=130% minimumloon (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 8.867,9 401,0 609,9 872,4 1.133,0 1.396,2 1.997,5 6.722,5 247,9 369,6 513,6 667,7 825,7 1.187,9
Dienstverband: voltijd A-U Alle economische activiteiten 2022 3.969,5 116,2 160,2 211,1 275,1 343,3 496,6 3.969,5 116,2 160,2 211,1 275,1 343,3 496,6
Dienstverband: deeltijd A-U Alle economische activiteiten 2022 4.898,4 284,9 449,7 661,2 857,9 1.052,9 1.500,8 2.753,0 131,8 209,4 302,4 392,6 482,3 691,2
Arbeidsduur: 1 tot 12 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2022 1.213,2 103,9 163,8 249,2 322,4 394,8 556,3 211,1 17,5 28,0 43,0 55,9 68,6 97,1
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2022 756,9 63,3 96,2 141,3 182,3 221,9 313,4 323,1 27,0 40,8 59,6 76,7 93,2 131,5
Arbeidsduur: 20 tot 25 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2022 950,0 45,3 71,7 102,3 133,5 165,5 241,2 580,7 27,6 43,4 61,5 80,1 99,2 144,5
Arbeidsduur: 25 tot 30 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2022 719,7 25,7 43,7 63,6 84,0 104,6 153,6 544,8 19,5 32,9 47,6 62,7 77,9 114,1
Arbeidsduur: 30 tot 35 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2022 1.095,8 44,4 68,1 93,7 120,0 146,3 207,7 950,6 38,6 59,1 81,0 103,6 126,2 178,8
Arbeidsduur: meer dan 35 uur per week A-U Alle economische activiteiten 2022 4.132,3 118,3 166,5 222,3 290,7 363,0 525,3 4.112,2 117,7 165,6 220,8 288,7 360,6 521,9
Soort baan: op uitzendbasis A-U Alle economische activiteiten 2022 499,0 70,1 105,0 141,0 174,8 206,7 263,7 350,8 39,9 65,0 90,9 115,4 138,2 179,8
Soort baan: op oproepbasis A-U Alle economische activiteiten 2022 1.029,2 66,1 124,9 213,8 291,7 368,3 514,3 368,4 24,6 46,1 77,1 105,9 133,9 186,5
Soort baan: directeur-grootaandeelhouder A-U Alle economische activiteiten 2022 288,9 9,5 10,6 11,7 13,3 14,9 16,8 249,0 7,7 8,5 9,2 10,5 11,7 13,1
Soort baan: stageplek A-U Alle economische activiteiten 2022 122,3 116,3 116,7 117,0 117,6 117,9 118,4 86,7 84,9 85,1 85,3 85,5 85,6 85,8
Soort baan: wsw A-U Alle economische activiteiten 2022 59,6 5,1 18,7 27,0 37,7 45,1 51,5 50,9 3,9 14,6 21,6 31,1 37,9 43,8
Soort baan: overig A-U Alle economische activiteiten 2022 6.868,9 133,9 234,1 361,9 497,9 643,3 1.032,8 5.616,7 86,9 150,3 229,4 319,5 418,4 679,0
Contractsoort: bepaalde tijd A-U Alle economische activiteiten 2022 2.934,2 301,5 438,5 608,8 772,0 930,6 1.255,6 1.842,9 184,1 262,0 352,2 442,6 531,3 712,1
Contractsoort: onbepaalde tijd A-U Alle economische activiteiten 2022 5.644,9 90,0 160,8 251,9 347,6 450,8 725,1 4.630,7 56,1 99,1 152,1 214,7 282,7 462,7
Contractsoort: niet van toepassing A-U Alle economische activiteiten 2022 288,9 9,5 10,6 11,7 13,3 14,9 16,8 249,0 7,7 8,5 9,2 10,5 11,7 13,1
Bedrijfsgrootte: 0 tot 10 werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1.289,5 75,3 121,3 179,4 229,6 278,9 376,4 872,1 46,0 69,1 96,3 123,1 149,9 206,2
Bedrijfsgrootte: 10 tot 100 werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 2.114,0 81,6 129,6 198,8 269,6 344,6 516,8 1.617,3 53,2 80,9 118,4 160,1 205,3 312,7
Bedrijfsgrootte: 100 of meer werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 5.464,4 244,1 359,0 494,2 633,8 772,7 1.104,2 4.233,1 148,7 219,7 298,9 384,5 470,5 669,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal banen van werknemers, die tot maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdienen. De gegevens zijn verder uit te splitsen naar diverse kenmerken van de baan (dienstverband, arbeidsduur of soort baan) en naar bedrijfstakken/branches, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijziging per 10 november 2023:
De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden de cijfers over 2023 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Totaal banen
Het totaal aantal banen.
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren of gewerkte uren.
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Totaal arbeidsvolume
De totale arbeidsvolume.
<= minimumloon
Werknemer die maximaal het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=105% minimumloon
Werknemer die maximaal 105% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=110% minimumloon
Werknemer die maximaal 110% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=115% minimumloon
Werknemer die maximaal 115% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=120% minimumloon
Werknemer die maximaal 120% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.
<=130% minimumloon
Werknemer die maximaal 130% van het voor zijn of haar leeftijd geldende wettelijk minimumloon of minder verdient. Voor deeltijdwerknemers geldt een naar evenredigheid van hun wekelijkse arbeidsduur aangepast minimumloon.

De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Het wettelijk minimumloon wordt 2x per jaar vastgesteld: op 1 januari en op 1 juli.