Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Kenmerken baan / werknemer / bedrijf Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Beloning per baan Uurloon (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2009 7.820 5.925 20,02 2.225 2.195 30.650 26.710 3.940 510 29,1 28,8 1.315 1.736
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 8.501 6.381 23,14 2.575 2.543 35.630 30.900 4.740 440 29,2 28,9 1.318 1.756
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 8.391 6.356 24,07 2.692 2.663 37.280 32.310 4.970 470 29,5 29,2 1.328 1.753
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 8.561 6.507 24,45 2.761 2.730 38.380 33.130 5.250 470 29,5 29,2 1.340 1.763
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 8.868 6.723 25,32 2.852 2.822 39.940 34.230 5.710 480 29,5 29,2 1.337 1.764
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2009 4.190 3.577 21,67 2.777 2.727 38.340 33.320 5.010 840 33,6 33,0 1.510 1.769
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2019 4.442 3.726 24,57 3.123 3.070 43.410 37.470 5.930 710 33,3 32,7 1.499 1.787
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2020 4.362 3.686 25,50 3.251 3.202 45.120 39.010 6.120 750 33,5 33,0 1.507 1.783
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2021 4.428 3.744 25,86 3.320 3.268 46.420 39.840 6.580 760 33,5 33,0 1.517 1.794
Mannen A-U Alle economische activiteiten 2022 4.573 3.842 26,74 3.409 3.359 48.000 40.910 7.090 780 33,3 32,8 1.507 1.794
20 tot 25 jaar A-U Alle economische activiteiten 2009 812 529 11,55 1.118 1.096 14.840 13.410 1.430 90 25,2 24,8 1.139 1.748
20 tot 25 jaar A-U Alle economische activiteiten 2019 870 544 13,06 1.222 1.200 16.190 14.670 1.520 70 24,5 24,1 1.103 1.763
20 tot 25 jaar A-U Alle economische activiteiten 2020 844 532 13,71 1.288 1.267 17.080 15.450 1.620 70 24,6 24,3 1.109 1.760
20 tot 25 jaar A-U Alle economische activiteiten 2021 897 564 13,93 1.311 1.289 17.400 15.730 1.670 70 24,5 24,2 1.110 1.767
20 tot 25 jaar A-U Alle economische activiteiten 2022 950 596 14,76 1.389 1.367 18.540 16.660 1.870 80 24,5 24,2 1.111 1.770
Dienstverband: voltijd A-U Alle economische activiteiten 2009 3.894 3.894 21,36 3.187 3.143 44.010 38.250 5.760 930 39,1 38,5 1.766 1.766
Dienstverband: voltijd A-U Alle economische activiteiten 2019 3.810 3.810 25,05 3.801 3.744 52.970 45.610 7.360 850 39,8 39,1 1.794 1.794
Dienstverband: voltijd A-U Alle economische activiteiten 2020 3.757 3.757 26,01 3.927 3.875 54.710 47.120 7.580 880 39,7 39,1 1.788 1.788
Dienstverband: voltijd A-U Alle economische activiteiten 2021 3.858 3.858 26,39 4.015 3.960 56.320 48.180 8.140 880 39,7 39,1 1.801 1.801
Dienstverband: voltijd A-U Alle economische activiteiten 2022 3.970 3.970 27,37 4.163 4.108 58.890 49.950 8.940 910 39,7 39,1 1.801 1.801
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2009 3.793 3.778 21,33 3.212 3.171 44.330 38.540 5.790 960 39,4 38,9 1.784 1.791
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2019 3.932 3.916 24,95 3.785 3.728 52.700 45.420 7.280 850 39,7 39,1 1.793 1.801
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2020 3.924 3.904 25,90 3.905 3.854 54.340 46.860 7.480 880 39,6 39,1 1.786 1.795
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2021 4.009 3.990 26,30 3.998 3.944 56.020 47.980 8.040 890 39,7 39,1 1.799 1.808
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week A-U Alle economische activiteiten 2022 4.132 4.112 27,26 4.141 4.088 58.510 49.690 8.820 910 39,6 39,1 1.799 1.808
0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 1.196 821 19,32 1.953 1.938 25.490 23.430 2.060 870 26,4 26,3 1.204 1.753
0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 1.245 830 22,69 2.273 2.259 29.600 27.280 2.320 780 26,2 26,1 1.195 1.791
0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 1.205 813 23,31 2.363 2.350 30.830 28.350 2.480 830 26,7 26,5 1.209 1.792
0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 1.257 853 23,65 2.423 2.409 31.730 29.080 2.640 830 26,7 26,6 1.222 1.802
0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2022 1.290 872 24,70 2.522 2.509 33.000 30.270 2.730 870 26,6 26,5 1.219 1.802
Particuliere bedrijven A-U Alle economische activiteiten 2009 5.477 4.133 19,65 2.232 2.193 30.640 26.780 3.860 720 29,7 29,2 1.339 1.774
Particuliere bedrijven A-U Alle economische activiteiten 2019 6.030 4.532 22,46 2.561 2.519 35.280 30.730 4.550 610 29,9 29,4 1.345 1.790
Particuliere bedrijven A-U Alle economische activiteiten 2020 5.880 4.479 23,36 2.689 2.650 36.980 32.270 4.720 650 30,3 29,8 1.362 1.788
Particuliere bedrijven A-U Alle economische activiteiten 2021 5.984 4.575 23,71 2.757 2.716 38.230 33.080 5.150 660 30,3 29,9 1.374 1.798
Particuliere bedrijven A-U Alle economische activiteiten 2022 6.233 4.746 24,57 2.845 2.805 39.680 34.140 5.540 670 30,2 29,8 1.370 1.799
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de belangrijkste kerncijfers over werkgelegenheid (banen en arbeidsvolume), beloning en arbeidsduur in Nederland. De gegevens in de tabel naar hoofdgroepen van de bedrijfstakken/branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008) zijn verder uit te splitsen naar:
- kenmerken van de werknemer (leeftijd en geslacht)
- kenmerken van de baan (dienstverband en arbeidsduur);
- kenmerken van het bedrijf (bedrijfsgrootte en cao-sector).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2009 tot en met 2022 zijn definitief.

Wijzigingen per 13 oktober 2023:
De voorlopige cijfers van 2022 zijn vervangen door de definitieve.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2023 verschijnen in april 2024.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag van de eigen bijdrage van de werknemer.
Arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.