Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

Geslacht werknemer Dienstverband Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken / branches (SBI2008) Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Beloning per baan Uurloon (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 7.820 5.925 20,02 2.225 2.195 30.650 26.710 3.940 510 29,1 28,8 1.315 1.736
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 8.501 6.381 23,14 2.575 2.543 35.630 30.900 4.740 440 29,2 28,9 1.318 1.756
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 8.391 6.356 24,07 2.692 2.663 37.280 32.310 4.970 470 29,5 29,2 1.328 1.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 8.561 6.507 24,45 2.761 2.730 38.380 33.130 5.250 470 29,5 29,2 1.340 1.763
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 1.196 821 19,32 1.953 1.938 25.490 23.430 2.060 870 26,4 26,3 1.204 1.753
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 1.245 830 22,69 2.273 2.259 29.600 27.280 2.320 780 26,2 26,1 1.195 1.791
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 1.205 813 23,31 2.363 2.350 30.830 28.350 2.480 830 26,7 26,5 1.209 1.792
Totaal mannen en vrouwen Totaal 0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 1.257 853 23,65 2.423 2.409 31.730 29.080 2.640 830 26,7 26,6 1.222 1.802
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10 tot 100 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 1.963 1.501 18,46 2.134 2.085 28.940 25.610 3.330 640 30,2 29,6 1.355 1.772
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10 tot 100 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 2.014 1.542 21,35 2.481 2.433 33.770 29.780 3.990 570 30,4 29,9 1.367 1.786
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10 tot 100 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 1.977 1.528 22,08 2.577 2.533 35.080 30.920 4.160 600 30,7 30,2 1.377 1.782
Totaal mannen en vrouwen Totaal 10 tot 100 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 2.006 1.555 22,42 2.646 2.599 36.300 31.750 4.540 620 30,8 30,3 1.391 1.794
Totaal mannen en vrouwen Totaal 100 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 4.661 3.603 20,86 2.334 2.307 32.690 28.010 4.690 370 29,4 29,1 1.327 1.717
Totaal mannen en vrouwen Totaal 100 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 5.242 4.009 23,95 2.682 2.653 37.780 32.190 5.590 320 29,4 29,1 1.329 1.738
Totaal mannen en vrouwen Totaal 100 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 5.208 4.015 25,00 2.812 2.785 39.610 33.750 5.860 330 29,7 29,4 1.337 1.734
Totaal mannen en vrouwen Totaal 100 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 5.298 4.099 25,41 2.884 2.856 40.750 34.610 6.140 330 29,7 29,4 1.349 1.743
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 3.927 2.031 17,32 1.272 1.254 17.400 15.260 2.140 100 19,3 19,1 869 1.680
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 4.690 2.571 20,17 1.579 1.567 21.550 18.950 2.600 120 20,6 20,5 932 1.701
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 4.633 2.599 21,12 1.691 1.681 23.150 20.300 2.850 130 21,2 21,1 955 1.703
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd Totaal werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 4.703 2.649 21,46 1.732 1.721 23.670 20.780 2.890 140 21,2 21,1 962 1.708
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 637 262 14,43 846 836 11.070 10.150 920 170 15,3 15,2 695 1.689
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 745 331 18,10 1.182 1.176 15.370 14.180 1.190 260 17,1 17,1 780 1.756
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 723 332 19,08 1.293 1.287 16.810 15.510 1.300 310 17,8 17,8 810 1.766
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 0 tot 10 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 749 345 19,34 1.320 1.314 17.220 15.840 1.370 310 17,8 17,7 815 1.772
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 10 tot 100 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 914 453 15,93 1.158 1.130 15.530 13.900 1.640 140 18,9 18,6 851 1.720
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 10 tot 100 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 998 526 18,52 1.426 1.413 19.100 17.120 1.980 160 20,2 20,1 915 1.737
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 10 tot 100 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 980 530 19,33 1.527 1.514 20.510 18.320 2.180 180 20,8 20,7 940 1.737
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 10 tot 100 werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 991 541 19,66 1.573 1.559 21.120 18.870 2.250 190 20,9 20,8 952 1.745
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 100 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2009 2.376 1.317 18,40 1.430 1.414 19.820 17.160 2.660 70 20,5 20,3 922 1.664
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 100 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2019 2.947 1.714 21,12 1.731 1.719 23.950 20.770 3.170 60 21,7 21,5 977 1.679
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 100 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2020 2.930 1.737 22,09 1.845 1.834 25.600 22.130 3.460 70 22,1 22,0 996 1.680
Totaal mannen en vrouwen Dienstverband: deeltijd 100 of meer werkzame personen A-U Alle economische activiteiten 2021 2.963 1.764 22,47 1.889 1.878 26.150 22.670 3.480 70 22,1 22,0 1.003 1.684
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, dienstverband, bedrijfsgrootte en bedrijfstak/branche volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 2009 tot en met 2021 zijn definitief.

Wijzigingen per 12 oktober 2022:
De voorlopige cijfers van 2021 zijn vervangen door de definitieve.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van 2022 verschijnen in april 2023.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.
Beloning per baan
Uurloon
Het uurloon wordt berekend door de som van het brutoloon van alle werknemersbanen in de betreffende populatie te delen door de som van de bijbehorende arbeidsduur. Deze lonen en uren worden gesommeerd per subpopulatie en periode.

Het brutoloon is exclusief bijzondere beloningen en overwerkloon, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen.
De arbeidsduur betreft het aantal verloonde uren exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie en algemeen erkende feestdagen. ADV wordt niet gerekend tot de verloonde uren dus deze vallen buiten de berekening.

Bijzondere beloningen zijn de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag van de eigen bijdrage van de werknemer.
Arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren zijn inclusief vakantie-uren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.