Aandeel doorlopen bouwfasen per gemeente, 2022 en 2023

Het percentage van gerealiseerde nieuwbouw van woningen in Nederland in 2022 en 2023 waarvoor alle bouwfasen zijn doorlopen, alleen vergunning verleend is geregistreerd, of helemaal geen bouwfasen zijn geregistreerd in de BAG
Deze cijfers zijn gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Bekostigd door ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.